دادخواست صدور دستور فروش ملک مشاعی

هنگامی که ملک مشاعی قابل تقسیم یا همان افراز نباشد و گواهی عدم افراز از سوی دادگاه یا اداره ثبت صادر شود هر یک از مالکین ملک مشاع می تواند به طرفیت بقیه ی شرکا دادخواست  فروش ملک مشاع مطرح کندیعنی در ستون خوانده دادخواستش اسامی بقیه شرکا را یادداشت کند.مرجع صالح برای دستور فروش ملک مشاع دادگاه محلی است که ملک آنجا واقع شده است.دادگاه اگر با فروش ملک مشاع موافقت نکرد و دستور فروش صادر نکرد خوهان دوباره می تواند دادخواست صدور دستور طرح کند زیرا این امر اعتبار امر مختومه را ندارد که با یک بار تصمیم دادگاه پرونده مختومه گردد.این نکته قابل اهمیت است که دستور دادگاه غیر قابل اعتراض می باشد.

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

 

دادخواست صدور دستور فروش ملک مشاعی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت- شهر- خیابان- کوچه- شماره- پلاک
خواهان
خوانده
وکیل یا نماینده
تعیین خواسته صدور دستور فروش ملک مشاعی به انضمام کلیه خسارات قانونی
دلایل و منضمات کپی مصدق ۱. سند مالکیت ۲. صورت‌مجلس عدم قابلیت افراز صادره از اداره ثبت‌اسناد
ریاست محترم مجتمع قضائی……….

با سلام، احتراماً به استحضار می‌رساند:

اینجانب با خوانده/ خواندگان در پلاک ثبتی………. بخش ………. مشاعاً مالک می‌باشیم. نظر به اینکه به استناد مدارک تقدیمی صادره از اداره ثبت‌اسناد ………. پلاک فوق‌الذکر قابل افراز و تقسیم فی‌مابین نمی‌باشد و از طرف دیگر نظریه اخیرالذکر به خوانده/ خواندگان ابلاغ‌شده و نامبرده/ نامبردگان اعتراضی نیز به این نظریه ابراز نکرده‌اند. فلذا صدور دستور فروش پلاک مذکور و تقسیم ثمن حاصله فی‌مابین مالکین بر اساس حصه و میزان مالکیت به هر کدام از آن‌ها به استناد ماده ۴ از قانون افراز و فروش املاک مشاعی به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی مورد استدعاست.

 

محل امضاء- مهر- انگشت

 

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند

4 × چهار =