نمونه شکوائیه عدم ثبت ازدواج دائم

طبق قانون مجازات:به منظور حفظ كیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یكسال محكوم می‌گردد.نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن درصورت  باردار شدن زوجه، توافق طرفین یا شرط ضمن عقد الزامی می باشد.این ماده فقط مسئولیت مرد را در ثبت ازدواج جرم انگاری کرده است.دادگاه صالح برای رسیدگی به این جرم دادگاه کیفری دو محل انعقاد عقد عقد می باشد.زیرا محل وقوع این جرم محل عقد است زیرا در آنجا عدم ثبت اتفاق افتاده است.

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

نمونه شکوائیه عدم ثبت ازدواج دائم

بسمه‌تعالی

شاکی/ شاکیه /شکات …فرزند/ فرزندان … به آدرس …

مشتکی‌عنه/ متشاکی/ مشتکی‌عنهم … فرزند/ فرزندان … به آدرس …

موضوع: عدم ثبت ازدواج دائم

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان …

با سلام

 احتراماً به استحضار عالی می‌رساند؛ مشتکی‌عنه در یوم … مورخ …/…/۱۳۹۳ اینجانبه را به عقد ازدواج دائم خود در آورده است حاصل این ازدواج تولد فرزند دخترم به نام … می‌باشد؛ اما نامبرده از زمان عقد که حدود … ماه می‌گذرد از ثبت دائم واقعه ازدواج در دفاتر رسمی ازدواج تاکنون خودداری نموده است. حال نظر به‌مراتب یاد شده و با استناد به ماده ۴۹ قانون حمایت از خانواده تقاضای رسیدگی و تعقیب جزایی مشتکی‌عنه را از محضر عالی متمنی می‌باشد.

با تجدید احترام

امضاء شاکیه

 

انتقادات و پیشنهادات سازنده خود را با ما در میان بگذارید.

متخصصین ما به آنها جامع عمل می پوشانند.