دادخواست تأمین دلیل در خرید مال غیرمنقول

تامین در لغت به معنای ایمن کردن است. منظور حفظ دلایل موجود در صحنه اختلاف است برای اینکه در اینده دسترسی به این دلایل معتسر نشود. اعم از اینکه این مدارک در دست ذینفع باشد یا شخص خوانده. مهم ترین شرط تامین دلیل این است که دلیل وجود داشته باشد و شخص احتمال دهد ک دسترسی به این دلایل در اینده معتذر می شود اگر این احتمال منتفی باشد و دلایل در زمان مشخص خودش در دسترس باشد نباید درخواست تامین داد. مرجع صالح تامین دلیل شورای حل اختلاف محلی است که دلائل در حوزه آن قرار دارد اگرشورا حل اختلاف نبود رسیدگی با دادگاه است.

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

نمونه دادخواست تأمین دلیل در خرید مال غیرمنقول

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت- شهر- خیابان- کوچه- شماره- پلاک
خواهان
خوانده
وکیل یا نماینده
تعیین خواسته تأمین دلیل در خرید مال غیرمنقول
دلایل و منضمات کپی مصدق ۱. سند مالکیت/ مبایعه‌نامه ۲. نظر کارشناس
ریاست محترم شورای حل اختلاف……….

با سلام، احتراماً به استحضار می‌رساند:

اینجانب به نشانی مذکور برابر قرارداد مورخ……….. دانگ……….، ………. باب خانه/ آپارتمان واقع در پلاک ثبتی………./ ………. بخش………. را از خوانده/ خواندگان خریداری نموده و مبلغ………. ریال به‌عنوان قسمتی از/ تمامی ثمن معامله نیز پرداخت‌شده است. نظر به اینکه متعاقب انجام معامله/ و تنظیم سند رسمی انتقال متوجه وجود عیوب متعدد در مورد معامله مذکور شده‌ام و خوانده/ خواندگان حاضر به جبران و رفع عیوب نمی‌باشند و از طرفی اینجانب در مقام جمع‌آوری دلایل حقانیت خویش می‌باشم؛ فلذا به‌منظور ثبت و حفظ آثار عیوب و نقایص موجود و ارزیابی میزان آن‌ها به استناد ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور قرار تأمین دلیل با جلب‌نظر کارشناس رسمی دادگستری مورد استدعاست.

حل امضاء- مهر- انگشت

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند

1 + 3 =