واخواهی از حکم طلاق غیابی و نمونه دادخواست

در ابتدا لازم است تعریفی از واخواهی ارائه بدهیم تا بتوانیم به اصل موضوع بپردازیم. واخواهی در ادبیات حقوقی به معنای حکمی است که بدون حضور خوانده و بدون دفاع وی صادر می شود.

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

طبق قانون، هر زمان فردی علیه شخصی اقامه دعوا کند باید این دادخواست، دعوا و زمان رسیدگی به خوانده دعوا ابلاغ بشود و اطلاع داده بشود تا فرد بیاید و از خودش دفاع کند، این امر در راستای اصول دادرسی پیش بینی شده است به این خاطر که رسیدگی به دعوای شخصی بدون دعوت از طرف مقابل امری بسیار ضد اخلاق و ناپسند است.

در عرف هم یک طرفه به محضر قاضی رفتن نکوهش می شود.

حال قانون گذار طریق اعتراض به رایی را پیش بینی کرده است که اگر دادگاه طبق وظیفه خود به فرد ابلاغ کرد که دعوایی علیه شما اقامه شده اما در هر حال به هر علتی فرد خبر دار نشود از این دعوا و نتواند در دادگاه حاضر شود یا اینکه وکیل بفرستد یا به صورت کتبی از خودش دفاع کند در این حالت این فرد می تواند پس از اینکه دادگاه رسیدگی کرد و حکم علیه وی صادر کرد به این رای اعتراض واخواهی کند یعنی اعتراض شخصی که غایب بوده ناگفته نماند فرد در کنار حق اعتراض واخواهی، حق اعتراض تجدید نظر هم دارد.

ولی واخواهی امتیازی است به کی که غایب بوده تا در همان دادگاهی که پرونده وی بدون حضور وی رسیدگی شده دوباره رسیدگی دوباره شود.

پس واخواهی حق اعتراض به رای است برای خوانده ی دعوایی که غایب و مغلوب (بازنده یا محکوم علیه) بوده است.

درباره تمام احکام می توان واخواهی انجام داد در صورت حصول شرایط طلاق هم همین گونه است اگر زن یا مرد هر کدام طلاق غیابی گرفتند حق اعتراض برای طرف مقابل وجود دارد.

در این جا می خواهیم واخواهی از طلاق غیابی را بررسی کنیم.

شرایط تحقق حق اعتراض واخواهی

در واخواهی همان طور که گفته شد شرط است که در غیاب خوانده حکم صادر شود و خوانده نه خودش حاضر شود نه با ابلاغ واقعی مطلع شود و نه لایحه ای برای دفاع بفرستد.

ابلاغ واقعی به این معناست که ابلاغ رسیدگی به خود فرد تحویل داده شود که این ابلاغ واقعی نشان می دهد خوانده از وجود دعوای علیه خود مطلع بوده و دیگر حق اعتراض واخواهی از وی گرفته می شود.

واخواهی از حکم طلاق غیابی

طلاق غیابی توسط زن یا مرد

گاهی ممکن است مرد طلاق بگیرد و زن حاضر نشود در دادگاه که در این صورت زن حق واخواهی دارد اگرچه اگر مرد درخواست طلاق بدهد دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر می کند و ظرف ۳ ماه می تواند با ارائه این گواهی صیغه ی طلاق را در دفتر ثبت طلاق ثبت کند.

البته ثبت طلاق منوط به پرداخت تمام حقوق مالی زن است.

در دو صورت گواهی عدم امکان سازش صادر می گردد یک مورد اینکه مرد درخواست طلاق بدهد و مورد دیگر اینکه زن و مرد توافق در طلاق داشته باشند یا به اصطلاح طلاق توافقی بگیرند در این دو حالت گواهی عدم امکان سازش صادر می شود که در حالت طلاق توافقی امکان صدور حکم غیابی وجود ندارد زیرا طرفین باهم درخواست طلاق داده اند و باهم در دادگاه حاضر شده اند.

اما در جایی که زن به علت عسر و حرج درخواست طلاق می کند، دادگاه مرد را ملزم به طلاق دادن می کند و در جایی هم که زن، وکالت در طلاق دارد دادگاه وجود وکالت در طلاق را احراز می کند و حکم طلاق صادر می کند.

در اینجا امکان طلاق غیابی وجود دارد باید دانست که حکم طلاق ظرف ۶ ماه از زمان نهایی شدن اعتبار دارد که به دفتر طلاق ارائه شود اگر مرد در این مدت اقدامی نکرده است و از وی خبری نباشد.

صیغه طلاق جاری می شود و دادگاه خود صیغه طلاق را جاری می کند و برای ثبت می فرستد به دفتر ثبت طلاق.

طلاق غیابی

مهلت واخواهی در طلاق

زن یا مردی که در غیاب وی و بدون حضور وی در مورد وی حکم طلاق صادر شده از طرف دادگاه ظرف ۲۰ روز از زمان ابلاغ حکم‌ می تواند دادخواست اعتراض واخواهی خود را به دادگاه تقدیم کند.

دادگاهی که حکم اصلی را صادر کرده خود دوباره این دعوا را از سر می گیرد و دوباره بررسی می کند.

اگر فرد خارج از مهلت ۲۰ روزه دادخواست واخواهی بدهد.

دادگاه آن را قبول نمی کند مگر آن که وی ادعا کند عذر موجه داشته یا اینکه از ابلاغ حکم بازهم خبر نداشته است که در این صورت مدارک و ادعای های خود را به همراه دادخواست به دادگاه تقدیم می کند در این حالت بر خلاف حالتی که در زمان مشخص شده دادخواست واخواهی داده شده لازم است دادگاه قبل رسیدگی به دعوا تعیین تکلیف کند که آیا این واخواهی خارج از مهلت را قبول می کند یا خیر.

اگر ادله واخواه را قابل قبول بداند قرار قبولی واخواهی صادر می کند و به دعوای طلاق رسیدگی می کند.

اما اگر آن را قبول نکند آن را رد می کند و دعوای واخواهی را قبول نمی کند.

مهلت واخواهی در طلاق

جریان دعوای واخواهی در طلاق

قاضی در جریان واخواهی ادعاهای واخواه را می شنود. واخواه کسی است که در ابتدا خوانده غایب بود و در حال حاضر واخواهی کرده که به وی واخواه می گویند و بعد طبق آن رای می دهد.

این امر بیشتر زمانی رخ می دهد که زن طلاق گرفته و حکم طلاق غیابی بوده باشد در غیاب مرد، مرد در صورت واخواهی می تواند اگر برای مثال علت درخواست طلاق زن عسر و حرج بوده ثابت کند که عسر و حرجی در کار نبوده و وی همیشه نفقه و تمام تکالیف خود را انجام می داده است و دلیلی برای عسر و حرج نبوده و دادگاه هم با توجه به ادله طرفین می تواند حکم اولیه خود را نقض کند.

در حالتی دیگر علت درخواست طلاق زن ممکن است استناد به وکالت در طلاق بوده که در ابتدای عقد ازدواج دارای این حق شده است در اینجا هم مرد اگر وکالت در طلاقی که به زن داده است مشروط به شرطی بوده می تواند با اثبات این امر که شرط حاصل نشده و وی حق طلاق ندارد حکم دادگاه را به نفع خود نقض کند.

برای مثال اگر وکالت در طلاق زن مشروط به این بوده که زمانی این وکالت قابل اعمال است که شوهر وی همسر دوم بگیرد حال مرد می تواند اثبات کند که وی زن دومی اختیار نکرده است که بخواهد شرط وکالت محقق شود و موارد و ادله مختلف دیگر که ممکن است نظر دادگاه را برگرداند.

دعوای واخواهی در طلاق

امکان رجوع مرد در طلاق غیابی

نکته ای که وجود دارد این است که اگر مرد درخواست طلاق داده باشد و طلاق بدون حضور زن و به صورت غیابی باشد می تواند تا زمانی که صیغه طلاق اجرا می شود تا زمان پایان عده زن از طلاق خود برگردد و طلاق انجام شده را بدون هیچ تشریفاتی منحل کند.

برای مثال مردی که زن خود را طلاق داده است چون مرد حق طلاق دارد طبق قانون به نظر نگارنده بعید به نظر می رسد که واخواهی زن چیزی را عوض کند در عوض زن می تواند در دعوایی حقوق خود را کاملا مطالبه کند. اما مردی که زن خود را طلاق داده می تواند در مدت عده رجوع کند و دوباره تصمیم به زندگی با زن خود بگیرد. مدتی که مرد می تواند تصمیم به رجوع بگیرد نزدیک ۳ ماه است به اندازه ۳ طهر زن.

اما این قضیه به صورت عکس صدق نمی کند یعنی اگر زن از دادگاه درخواست طلاق کند و دلیل محکم ارائه بدهد برای طلاق یا اینکه به وسیله وکالت در طلاق خود طلاق بگیرد.

اگر به صورت غیابی باشد تنها فرصت مرد شکستن حکم در واخواهی یا تجدید نظر است. و نمی توان در این مورد حق رجوع برای مرد را در مدت عده قائل شد.

همچنان که در عده به این امر معتقدند اما با کمی دقت می توان فهمید در جایی که زن خودش طلاق می گیرد از دادگاه به اصطلاح طلاق بائن باید به حساب بیاید و مرد حق رجوعی نخواهد داشت در مدت عده در غیر این صورت این امر تالی فاسد های فراوان خواهد داشت.

طلاق غیابی

نمونه دادخواست واخواهی

این گونه دادخواست ها با این فرمت در دفاتر خدمات قضایی از قبل موجود است و شما می توانید آن را تکمیل کنید.

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگى نام پدر شغل محل اقامت

شهر – خیابان -کوچه – شماره –پلاک

خواهان خانم/آقای..
خوانده خانم/آقای..
وکیل
تعیین خواسته وبهای آن واخواهی نسبت به دادنامه شماره … مورخ…در کلاسه …اصداری از دادگاه محترم شعبه …
دلایل و منضمات دادخواست ۱. کپی مصدق دادنامه شماره ….. ۲. دیگر مدارک استنادی از قبیل قرارداد، صورت جلسه، استشهادیه و…
 ریاست محترم شعبه ……… دادگاه عمومی ………

با سلام ،

احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ……. مطروحه در آن شعبه ، اینجانب …… فرزند …… نسبت به دادنامه غیابی شماره ……….. مورخ ……… اعتراض …………. داشته و با عنایت به اینکه اینجانب در هیچ کدام از مراحل و جلسات رسیدگی در دادگاه حضور نداشته و لایحه ای نیز تقدیم نداشته ام و از طرفی وکیلی نیز معرفی نکرده بودم، لذا تقاضای رسیدگی واخواهی را دارم و دفاعیات خود را در جهت نقض دادنامه غیابی در باره طلاق از طرف زوجه به شرح صفحه دوم این دادخواست به عرض می رساند:

 

محل امضاء

نتیجه گیری

واخواهی در جایی است که دعوایی طرح شده و در آن دعوا با وجود ابلاغ به خوانده که وظیفه دادگاه است.

خوانده حاضر نمی شود به عبارت دیگر با وجود ابلاغ، خوانده از دعوا مطلع نشده لذا نه وکیلی به دعوا فرستاده و نه اینکه لایحه ای فرستاده است و از قبل هم ابلاغ به وی به خود وی تحویل داده نشده یعنی ابلاغ واقعی نبوده، در این حالت خوانده که غایب بوده اگر حکم علیه وی صادر شده می تواند هم واخواهی کند و هم تجدید نظر.

در دعوای طلاق هم گاهی زن بیشتر برای مقاومت نکردن مرد آدرس وی را مشخص نمی کند تا به وی ابلاغ نشود که در این صورت اگر مرد مطلع شود حق واخواهی دارد.

سوالات متداول

اگر فرد خوانده داخل ایران باشد ظرف ۲۰ روز فرصت اعتراض دارد اما اگر واخواهی نکرد هنوز می تواند تجدید نظر کند یا اصلا هر دو حالت را به صورت طولی انجام دهد. اما اگر خوانده خارج از کشور باشد ۲ ماه فرصت دارد به حکم طلاق غیابی اعتراض کند.

مرد بعد از حتی ثبت طلاق به مدت تقریبا ۳ ماه یا اندازه ۳ طهر زن زمان دارد تا از طلاق خود برگردد حتی اگر زن اعتراضی به طلاق غیابی نکند اگرچه به نظر می رسد در طلاق که به درخواست مرد بوده و به صورت غیابی صادر شده حتی واخواهی زن آنچنان چیزی را تغییر نمی دهد. مگر آن که خود مرد به زن رجوع کند که در این جا طلاق به هم می خورد.

خیر در زمانی که زن درخواست طلاق می دهد به صلاح است که بگوییم طلاق رجعی نیست یعنی مرد حق رجوع ندارد و حتی زن هم حق رجوع ندارد مگر آنکه مرد در حکم غیابی رای را برگرداند. و طلاق را باطل کند. که در این صورت این دو همچنان زن و شوهر هستند.

طلاق بائن برای مرد حق رجوعی وجود ندارد، اما در طلاقی تحت عنوان طلاق رجعی مرد با وجود طلاقی که داده است باز هم‌ می تواند رجوع کند. یعنی از تصمیم خود برگردد.

طرفین دعوا در واخواهی واخواه یا همان فرد خوانده که در ابتدا غایب بوده و وا خوانده که کسی است که به واخواهی فراخوانده شده و همان خواهان دعوا اول است.

x (x)

سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند