دادخواست تأمین دلیل تبدیل مورد اجاره به محل فساد

هنگامی که دلایل و مدارکی برای  شخص  ذی نفع وجود دارد ولی شخص احتمال می دهد که در اینده دسترسی به این دلائل به علت های مختلف از بین می رود می تواند درخواست تامین دلیل از شورای حل اختلاف محلی که دلائل در حوزه آن واقع شده است نماید مثلا اگر دلیل در این دادخواست تبدیل مورد اجاره به محل فساد، شهادت همسایگان باشد و شخص احتمال بدهد که در زمان سیدگی تحقیق محلی همسایگان نباشند می تواند ضمن دادخواست جداگانه این مطلب را طرح کند.

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

 

نمونه دادخواست تأمین دلیل تبدیل مورد اجاره به محل فساد

 

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت- شهر- خیابان- کوچه- شماره- پلاک
خواهان
خوانده
وکیل یا نماینده
تعیین خواسته تأمین دلیل تبدیل مورد اجاره به محل فساد
دلایل و منضمات کپی مصدق: ۱. سند مالکیت ۲. قرارداد اجاره ۳. ……….
ریاست محترم شورای حل اختلاف ……….

با سلام، احتراماً به استحضار می‌رساند:

بر اساس قرارداد اجاره شماره………. خوانده/ خواندگان در………. باب واحد مسکونی/ تجاری در پلاک ثبتی………./ ………. بخش………. به نشانی………. ید استیجاری دارند. نظر به اینکه متأسفانه خوانده/ خواندگان مورد اجاره را به مرکز فساد تبدیل کرده‌اند و تأمین دلایل اینجانب در این موضوع برای استفاده در تقدیم دادخواست‌های آتی ضرورت دارد. فلذا به استناد ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور قرار تأمین دلیل از محضر آن شورای حل اختلاف محترم مورد استدعاست.

 

محل امضاء- مهر- انگشت

 

سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند