نمونه شکوائیه قتل عمد

قتل در این موارد عمدی است:

الف-هرگاه مرتكب با انجام كاري قصد ايراد جنايت بر فرد يا افرادي معين يا فرد يا افرادي غيرمعين از يك جمع را داشته باشد و در عمل نيز جنايت مقصود يا نظير آن واقع شود، خواه كار ارتكابي نوعاً موجب وقوع آن جنايت يا نظير آن بشود، خواه نشود.

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

ب- هرگاه مرتكب، عمداً كاري انجام دهد كه نوعاً موجب جنايت واقع شده يا نظير آن، ميگردد، هرچند قصد ارتكاب آن جنايت و نظير آن را نداشته باشد ولي آگاه و متوجه بوده كه آن كار نوعاً موجب آن جنايت يا نظير آن ميشود.

پ- هرگاه مرتكب قصد ارتكاب جنايت واقع شده يا نظير آن را نداشته و كاري را هم كه انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنايت واقع شده يا نظير آن، نميشود لكن درخصوص مجنيٌ عليه، به علت بيماري، ضعف، پيري يا هر وضعيت ديگر و يا به علت وضعيت خاص مكاني يا زماني نوعاً موجب آن جنايت يا نظير آن ميشود مشروط بر آنكه مرتكب به وضعيت نامتعارف مجنيٌ عليه يا وضعيت خاص مكاني يا زماني آگاه و متوجه باشد.

ت- هرگاه مرتكب قصد ايراد جنايت واقع شده يا نظير آن را داشته باشد، بدون آنكه فرد يا جمع معيني مقصود وي باشد، و در عمل نيز جنايت مقصود يا نظير آن، واقع شود، مانند اينكه در اماكن عمومي بمب گذاري كند.

منظور از عمد تمام جنایات نفس،عضو و منفعت را شامل میشود.فقط قسمت الف این ماده قصد مستقیم کشتن را شامل می شود.قسمت قصدتبعی مطلق است که شامل مواردی میشود که عمل فرد نوعا کشنده است هرچند قصد کشتن وجود ندارد.مانند کسی که چاقویی به قلب طرف وارد میکند وقصد کشتن هم ندارد اما قتل این شخص نیز عمد محسوب میشود.قسمت پ نیز قصد تبعی نسبی قتل است که با توجه به اگاهی و توچه مرتکب به شرایط مقتول مدی بودن رفتار محرز میگردد

نمونه شکوائیه قتل عمد

بسمه‌تعالی

شاکی/ شاکیه /شکات …فرزند/ فرزندان … به آدرس …

مشتکی‌عنه/ متشاکی/ مشتکی‌عنهم … فرزند/ فرزندان … به آدرس …

موضوع: قتل عمد

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان …

با سلام

 احتراماً به استحضار عالی می‌رساند؛ مشتکی‌عنه در یوم جاری به جهت عدم کنترل خشم خود ضمن در دست داشتن آلت قتاله (چاقو) به سوی همسر اینجانب به نام … حمله نموده و با ضربات متعدد به قتل رسانده است. شایان ذکر است که پزشکی قانونی نیز ورود ضربات متعدد چاقو به بدن مقتول را تأیید می‌نماید. حال با عنایت به مطالب معنونه و با استناد به ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی تقاضای رسیدگی و تعقیب کیفری نامبرده را از محضر عالی مستدعی می‌باشد.

با تجدید احترام

امضاء شاکی

 

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند

هفده − چهار =