نمونه قرارداد خدمات مشاوره حقوقی و وکالت + pdf

بسمه تعالی

این قرارداد فیمابین موسسه حقوقیِ…………..با مدیریت جناب آقای…………..به نشانی تهران…………………… که در این قرارداد “موسسه”نامیده می شود از یک طرف و آقای ……………. به شماره ملی…………. که از این پس در این قرارداد “مشاور” نامیده می شود منعقد می شود.

شرایط و ضوابط این قرارداد به شرح ذیل خواهد بود.

ماده ۱

موضوع قرارداد

استفاده از خدمات مشاوره در موسسه حقوقیِ …. در روزهای ……… هفته و همچنین بهره گیری از دانش حقوقی در زمینه مشاوره به ارباب رجوع مراجعه کننده به موسسه در زمینه های مختلف قراردادی و خانواده و راهنمایی مردم در مشکلات حقوقی که برای مشاوره به موسسه رجوع می کنند.

در صورت طرح دعوا علیه شرکت مشاور در صورت صلاح دید مدیر، مشاور موظف به پذیرش وکالت در دعواهای علیه موسسه خواهد بود.

لذا در صورت دفاع در این دعاوی شامل مرحله بدوی، تجدید نظر یا مراحل بالاتر و دیگر مراجع اختصاصی یا استثنایی خواهد بود.

ماده ۲

مدت قرارداد

این قرارداد به مدت …..سال از تاریخ انعقاد که روز……. می باشد، معتبر و لازم ست و از آن ‌پس قرارداد منفسخ می شود مگر آن که طرفین با توافق بر تمدید آن بر آیند.

ماده ۳

مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت آن

در ازای این خدمات مشاوره به مراجعه کنندگان به مشاور از قرار ماهی ……….. ریال پرداخت خواهد شد.

در صورتی که به ایشان پرونده حقوقی برای وکالت ارجاع شود برای آن پرونده جدا و مستقلا مبلغی بر طبق توافق دد نظر گرفته خواهد شد با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی و این توافق برای پرونده های پذیرش وکالت به صورت موردی خواهد بود.

ماده ۴

کسورات قانونی

در راستای اجرای قانون مالیات های مستقیم از هر پرداخت ماهیانه یا هر حق وکاله به مشاور و وکیل میزان ۵ درصد از آن به عنوان علی الحساب کسر خواهد شد و به حساب وزارت امور اقتصاد و دارایی واریز می شود و رسید آن به مشاور و وکیل ارائه خواهد شد.

مدت قرارداد

ماده ۵

وظیفه مشاور

ارائه مشاوره به مراجعه کنندگان و به موسسه در محل دفتر مربوطه.

دادن راه کار در حد توان علمی برای مشکلات پیش آمده موسسه حقوقی.

پذیرش وکالت در دعوای شرکت، پرداخت هزینه های دادرسی بر عهده موسسه خواهد بود و همچنین است هزینه ایاب و ذهاب، حق الزحمه کارشناسی و…

مشاور و وکیل در حد توان باید در شرکت حضور یابد برای انجام امور مشاوره اما ساعتی را که دارای کار شخصی است از این امر استثنا محسوب می شود‌.

ماده ۶

هزینه انجام وظیفه خارج از شهر

اگر مشاور و وکیل برای انجام وظایفی که به وی محول شده به خارج از شهر برود هزینه های آن بر عهده موسسه خواهد بود مانند هزینه اقامت و پذیرایی و ایاب و ذهاب.

ماده ۷

بیمه بازنشستگی و خدمات درمانی

با توجه به این که مشاور و وکیل خود تحت بیمه حمایت وکلا است موسسه مذکور در این جهت هیچ گونه تعهدی ندارد.

ماده ۸

استفاده از امکانات شرکت

موسسه در قبال کار مشاور بابت تشویق بیشتر و دادن حقوقی یشتر هیچ تعهدی ندارد.

ماده ۹

حسن انجام تعهد

مشاور و وکیل موظف است که با کمال صداقت و دقت و صلاح موسسه تمام امور محوله را انجام دهد و طبیعتا طبق قواعد عمومی ایشان امین محسوب می شوند.

ماده ۱۰

فسخ قرارداد

موسسه می تواند در هر موقعی که صلاح بداند بت پرداخت ۱ ماه از قبل حقوق مشاور و وکیل به کار وی در آنجا خاتمه دهد در صورتی که د این حین پرونده این حین دادگاه در حال بررسی است و ایشان وکیل پرونده است آن پرونده تا مرحله آخر ادامه دارد.

ماده ۱۱

حل اختلاف

به علت دشواری و وقت گیر بودن مراجعه به دادگستری در صورت بروز اختلاف به داوری مراجعه می شود. و انتخاب داور نیز در صورت بروز اختلاف در آن زمان خواهد بود.

این قرارداد در ۱۱ ماده تنظیم شده و به امضای طرفین رسانده شده است.

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

قرارداد وکالت

اگر می خواهید قراردادی را با کسی منعقد کنید می توانید به این شکل قرارداد خود را منعقد کنید.

برای مثال این قرارداد مربوط به وکالت است، اما هر قراردادی را می توان به شمایل اینچنینی منعقد کرد زیرا در هر عقدی موضوع و مبلغی غالبا وجود دارد که می توانید تحت عناوین مختلف آن هارا در عقد نامه بیاورید همچنین است دد هر عقدی و قراردادی که منعقد می شود طرفین تعهداتی دارند که باید در آنجا به آن اشاره شود.

مورد دیگری که باید به آن اشاره کرد برای مثال می توان پیش بینی کرد که اگر از قرارداد تخلف شود فرد مقابل چه مقدار خسارت باید بپردازد و همچنین پیش بینی مواردی که ممکن است بعدا از آن اختلاف حاصل شود.

این یک نمونه از قرارداد است و شما می توانید حسب نوعی و موضوع قراردادی که دارید محتوا و مفاد آن را تغییر دهید.

قرارداد وکالت

بسمه تعالی

قرارداد وکالت

این قرارداد فی مابین ………. به عنوان وکیل و آقا/خانم ………فرزند …….. متولد…….. به شماره ملی……… و آدرس و کد پستی ……………….. به عنوان موکل منعقد می شود. پیرو فرم وکالتنامه تنظیمی شماره………….. .

شرایط این قرارداد از قرار ذیل است:

ماده ۱

حق الوکاله این قرارداد بابت پیگیری دعوای موکل در پرونده شماره……. در دادگاه …… خواهد بود.

ماده ۲

وکیل در صورتی که صلاح بداند می تواند جلب ثالث یا دعوای اضافی مطرح کند و این دعاوی فرعی اثری بر مبلغ قرارداد اصلی نخواهد داشت.

ماده ۳

 میزان حق الوکاله وکیل به میزان………ریال خواهد بود. ۵۰ درصد این مبلغ در ابتدای طرح دعوا پرداخت خواهد شد. و ۵۰ درصد مابقی این مبلغ در صورت قطعی و نهایی شدن به وکیل پرداخت می شود.

موکل متعهد می شود که در صورت سازش و صدور گزارش اصلاحی تمام مبلغ یا ۵۰ درصد باقی مانده را به موکل پرداخت کند.

موکل متعهد می شود اگر در حین دادرسی وکیل را عزل کند تمام‌ مبلغ را به وی به عنوان خسارت پرداخت کند.

اگر در پیگیری این دعوا سفری از جانب وکیل لازم شود تمام هزینه های این سفر با موکل خواهد بود.

ماده ۴

وکیل اطلاعی از اصالت اسناد و مدارک ارایه شود توسط موکل ندارد و در صورت پیش آمدن هر گونه مشکل حقوقی موکل در این زمینه پاسخگو خواهد بود.

ماده ۵

وکیل هرگز تضمینی به پیروزی در دعوا نمی دهد و حتی ممکن است که محکوم واقع شود و به پرداختن خسارت نیز محکوم شود در این صورت پرداخت خسارت متوجه موکل خواهد بود‌.

این قرارداد در ۵ ماده تنظیم شده و به امضای طرفین می رسد.

5/5 - (2 امتیاز)
زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند

پنج × 4 =