در چه شرایطی کشتن همسر قتل محسوب نمیشود

امروزه با وقوع قتل های پی درپی ناموسی موجی از نگرانی و بهت جامعه را فرا گرفته است. که یکی از انواع آن همسرکشی است. همسرکشی در کنار سایر قتل ها، دلایل و انگیزه های متفاوتی دارد. یکی از اصلی ترین انگیزه هایی که در طول تاریخ منجر به کشتن زن به دست شوهر و یا شوهر به دست زن شده، انگیزه های ناموسی و یا ارتکاب خیانت توسط یکی از زوجین به دیگری می باشد. البته در بسیاری از موارد نیز این قتل ها به صورت آنی و در پی مشاجرات خانوادگی و بدون طرح و نقشه قبلی رخ می دهد.
فارغ از انگیزه ای که در پشت این نوع قتل ها نهفته است، سوالی که در این خصوص بسیار مطرح است این می باشد که آیا به موجب قانون کشتن همسر مجاز است؟ در چه صورت و در چه شرایطی قتل همسر مجازات قصاص در پی ندارد؟ در ادامه به بررس این موضوعات می پردازیم.

آیا کشتن همسر به موجب قانون مجاز است؟

در ارتباط با حکم کشتن همسر در قانون باید بین دو حالت یعنی قتل زن به دست شوهر و قتل شوهر به دست زن تفکیک ایجاد کرد.
قتل شوهر به دست زن تابع قواعد و احکام عمومی راجع به قتل می باشد و مانند سایر قتل ها مجازات آن اعدام است مگر در شرایط خاص مانند دفاع مشروع که اثبات آن کار راحتی نخواهد بود.
اما در خصوص قتل زن به دست شوهر قانونگذار یک استثناء قائل شده است و آن ماده ( ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی ) می باشد که به موجب آن چنانچه مردی زن خود را در حال زنا با مردی اجنبی ببیند، می تواند در همان حال هر دوی آن ها را به قتل برساند. وضع این ماده که برگرفته از فقه اسلامی می باشد به این دلیل است که مرد در حین دیدن این صحنه ممکن است دچار خشم و غضب شدید شده و کنترل خود را به طور کامل از دست بدهد.
به هر حال و علی رغم انتقادات شدیدی که به این ماده وارد شده باید گفت در حال حاضر به موجب قانون مجازات اسلامی، قتل همسر در این مورد مجازاتی ندارد. اما برای این که کشتن همسر مطابق این قانون و مجاز باشد باید شرایط خاصی داشته باشد در غیر اینصورت تحت شمول ماده ۶۳۰ قرار نمی گیرد و مانند سایر قتل ها حکم اعدام در پی دارد. در ادامه به بررسی هرچه دقیق تر این شرایط می پردازیم.

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

کشتن همسر 2آیا قتل زن به دست شوهر مجاز است؟ در چه شرایطی؟

به موجب ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی، هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده نماید و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل‌ برساند و چنانچه که زن مکره باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل می باشد.

مطابق این ماده در صورت وجود شرایط زیر مرد می تواند همسر خود را به قتل برساند بدون آنکه مجازات متوجه او شود:

 1.  شوهر همسر خود را در حال زنا با مرد بیگانه ببیند و منظور از اجنبی فرد دارای تابعیت خارجی نیست بلکه هرمردی را شامل می شود.
 2.  این حکم فقط در مورد شوهر جاری است لذا چنانچه زن، شوهر خود را در حال زنا با زن بیگانه ای ببیند نمی تواند مرتکب قتل او شود.
 3. حتما باید عمل زنا رخ دهد یعنی دخول آلت تناسلی مرد در آلت تناسلی زن. و سایر روابط جنسی کمتر از زنا مانند بوسیدن و بغل کردن شامل این حکم نمی شود.
 4.  شوهر با چشم خود این عمل و خیانت را ببیند و صرف شنیدن آن یا دیدن کلیپ های ویدیویی و یا عکس های خیانت همسر و یا شنیدن آن از زبان دیگری و یا حدس و گمان باعث مجوز قتل ناموسی نیست.
 5.  فقط در همان حال و همان موقع می تواند آن ها را به قتل برساند و نه بعد از آن.
 6. زن اجبار به رابطه جنسی نشده باشد بلکه با میل و رضای خود به آن تن دهد.
 7. مرد باید علم به تمکین یعنی رضایت زن به رابطه جنسی داشته باشد و اطمینان داشته باشد که همسر خود با رضایت خود مرتکب زنا شده است.

اما سوالی که مطرح است نحوه اثبات خیانت زن به شوهر می باشد. به تعبیر دیگر مردی که زن خود را به دلیل خیانت کشته است چگونه می تواند خیانت او را اثبات کند و تبرئه شود؟ در ادامه به بررسی این موضوع می پردازیم.

آیا قتل شوهر به دست زن مجاز است؟ در چه شرایطی؟

اساسا قتل شوهر به دست زن تابع قتل های عادی می باشد و لذا مجازات آن قصاص نفس در صورت درخواست اولیای دم است.

ولی از آنجایی که در قتل های معمولی، یکی از مواردی که باعث تبرئه قاتل می شود، دفاع مشروع می باشد، لذا در مورد قتل همسر نیز می توان این حکم را جاری دانست.

بنابراین چنانچه زنی شوهر خود را و یا شوهری زن خود را به دلیل دفاع از خود بکشد و به گونه ای باشد که شرایط خاص دفاع مشروع را نیز به موجب قانون داشته باشدواین موضوع اثبات شود قصاص منتفی است.

اما دفاع مشروع چیست؟ شرایط دفاع مشروع دقیقا کدام است؟ آیا هرگونه دفاعی از خود مجوز کشتن همسر حساب می شود و قاتل را از قصاص مصون می دارد؟
در ادامه به بررسی شرایط دفاع مشروع می پردازیم.

شرایط دفاع مشروع به موجب قانون: نخست تعریفی مختصر راجع به دفاع مشروع می دهیم و سپس شرایط آن را یک به یک بررسی می نماییم.
دفاع مشروع یعنی چنانچه شخصی برای دفاع از خودش اقدام به عملی مجرمانه مانند قتل نماید، مجازات نمی شود. در قانون مجازات اسلامی، در ماده ۱۵۶ مقرر شده است که : ” چنانچه فردی در مقام دفاع از نفس، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود، در صورتی که شرایط قانونی دفاع مشروع وجود داشته باشد، مجازات نخواهد شد .

کشتن همسر 3همچنین در ادامه ماده فوق بیان شده است که در صورت جمع شرایط زیر، مرتکب مجازات نخواهد شد. به عبارت دیگر باید همه شرایط دفاع مشروع وجود داشته باشد تا مرتکب مجازات نشود.
اما  شرایط دفاع مشروع به قرار زیر می باشد:ایکون قتل

 • الف – رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد به نحوی که بدون ارتکاب آن نتوان خطر را دفع کرد .بنابراین چنانچه از راه دیگری به جز کشتن همسر بتوان خطر حمله او را دفع کرد، نمی توان او را کشت.
 • ب – عمل دفاع بر مبنای نشانه های معقول یا یک ترس و بیم عقلایی باشد. به عبارت دیگر صرف ترسیدن شخص مجوز دفاع از طریق قتل همسر نیست بلکه باید از نظر عقلی و منطقی، دلایلی وجود داشته باشد که دفاع را توجیه نماید.
 • پ – خطر و تجاوز به دلیل اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگیرد به بیان دیگر خود فرد آن وضعیت و خطر را به وجود نیاورده باشد .
 • ت – عملا کمک گرفتن از پلیس، بلافاصله و در آن لحظه ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر نباشد .

پس به موجب این ماده، چنانچه شوهری به قصد کشتن همسر خود به او حمله نماید به نحوی که احتمال قتل همسر به دست او بسیار بالا و واقعی نیز باشد، و سایر شرایط پیشتر گفته شده را نیز داشته باشد، زن می تواند در صورت جمع بودن شرایط، همسر خود را به قتل برساند.
شایان ذکر است، این مجوز تنها برای زن نسبت به کشتن شوهر خود نیست بلکه شوهر نیز در صورت جمع بودن شرایط دفاع مشروع، مجاز به کشتن همسر خود می باشد.

در ادامه قصد داریم با بررسی یک نمونه پرونده همسرکشی آن را با قوانین گفته شده تطبیق دهیم تا مجاز بودن یا نبودن آن را استنباط کنیم.

قتل همسر عبدالحمید ریگی از منظر قانون:

یکی از معروف ترین و وحشیانه ترین مورد از موارد همسرکشی، مربوط به پرونده قتل فائزه منصوری، همسر عبدالحمید ریگی به دست وی می باشد که به ضرب گلوله کشته شد.
عبدالحمید ریگی یکی از اعضای گروهک تروریستی جندالله و برادر بزرگتر عبدالمالک ریگی، سرکرده جندالله بود. او به جرم محاربه و افساد فی الارض از طریق عضویت در گروه‌های تروریستی به سرکردگی عبدالمالک ریگی در تاریخ سوم خرداد ۸۹ در محوطه زندان زاهدان به دار آویخته شد.
همچنین به دستور برادر خود عبدالمالک، همسر خود را که به وی مظنون شده بود و او را مانع انجام اقدامات خرابکارانه خود می دید به قتل رساند.
سوال اینجاست که آیا قتل او از نوع قتل های مجاز از منظر قانون بوده است؟ آیا می توان گفت او به اجبار برادر خود مرتکب این قتل شده بنابراین به اکراه و بدون خواست قلبی این کار را انجام داده بنابراین بابت آن قابل مجازات نمی باشد؟
پاسخ منفی است زیرا به موجب قانون مجازات اسلامی، اکراه در قتل، مجوز قتل نیست به عبارت دیگر اگرچه شخص بدون تمایل قلبی و به اکراه، مرتکب قتلی شود، باز محکوم به مجازات قتل است.
از سوی دیگر سایر مجوز های قتل مانند دفاع مشروع و ماده ۶۳۰ نیز در این پرونده ثابت نشده است بنابراین، این پرونده همسرکشی را نمی توان از انواع مجاز همسرکشی طبق قانون دانست.

قتل خانم جوان توسط همسر خود در آبادان

در خردادماه سال ۹۹ متاسفانه مردی به دلیل خیانت همسر خود که  دختر عموی وی نیز بوده است  به فجیع ترین شکل ممکن به قتل رساند.هرچند خانم جوان به همراه مردی از خانه متواری شده بود و این عمل می توان واجد وصف کیفری جداگانه باشد اما این  امر باتوجه به موارد گفته شده مجوزی برای قتل خانم نمی باشد. چرا که مطابق با قانون مجازات اسلامی مرد در صورتی می تواند همسر خود را به قتل برساند که در حین زنا با مرد دیگر آن هارا مشاهده نموده و در همان حال آنان را به قتل برساند درحالی که اگر به فرض رابطه جنسی نیز بین خانم و مرد دیگر شکل گرفته باشد قاتل بعد از آن اقدام به قتل همسر خود نموده است. اگرچه تحقیقات در خصوص این موضوع همچنان ادامه دارد.

برای مطالعه بیشتر و درک جامع تر و جزیی تر قتل می توانید به کتاب جرم قتل در رویه دادگاه ها به قلم گروه پژوهش از انتشارات چراغ دانش رجوع نمایید.”

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۳.۵ از ۵
از مجموع ۴ رای
26 نظرات
 1. گیلانا می گوید

  مملکته داریم.چقد راه گذاشته واسه مردا.خب فرض که زنتم گرفتی خو طلاق بده بدون حق و حقوق و بچه.چرا بکشی اخه؟

 2. فرناز می گوید

  همه حق ها واسه مرداست بخدا . چطور یه مرد زنش رو هنگام زنا ببینه میتونه راحت بکشه ولی زن نمیتونه شوهر در حال زنا رو بکشه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟! واقعا که . هنوز احکام دهه اُمُلی رو دارن اجرا میکنند . مرد سالاری برداشته مملکتو . در صورتی که دارن میبینند خانوما دارند از نظر فکری و پیشرفتی از آقایون جلو میزنند و بهترن ولی نمیخوان قبول کنند و همه حق و حقوقا واسه مرداست .

 3. حسین می گوید

  باید کشت همچنین ادمای کثیفی که خیانت میکنن

 4. علی می گوید

  خانم های محترم خیلی زیاده خواه هستین. زن داره به شوهرش خیانت میکنه. نکشتش تا زنده بمونه و بعدش بره مهریه اش رو بگیره. پول از شوهر بیچاره بگیره عشق حالش با یکی دیگه بکنه. اصلا از نظر من قوانین ازدواج به طور عمدی دستکاری شده و به نفع زنان شده. زن در صورت خیانت کردن نباید مهریه بهش تعلق بگیره. وقتی مرد در صورت فاحشه بودن زن بازم باید مهریه بده کشتن زن بهترین راه برای مرده. چرا که زنه رو میفرسته به جهنم، پول دیه به مراتب کمتر از مهریه هست. در صورتیکه مرد هم قصاص بشه مرده میره بهشت.

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام مهریه از لحظه ازدواج مال زن محسوب میشه مثل این میمونه که بهش بگن چون خیانت کردی مالتو بمون بده و همچین چیزی نیست اینکه کی میره بهشت و کی جهنم هم شما تعیین نمیکنید قوانین ازدواج هم کاملا شرعیه و توهم توطئتون رد میشه

 5. زهرا می گوید

  سلام وقتتون بخیر من ۱/۵ هست ازدواج کردم ولی علاقه ای به همسرم ندارم الان پشیمونم از ازدواج ام خانواده ام نمیزارن طلاق بگیرم بفکر اینم خودمو بکشم راه چاره ی دیگه ای ندارم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام پیشنهاد میکنم که از طلاق خلع استفاده کنید

 6. مهدی می گوید

  بنظرم داخل ایران زن سالاری هستش نه مرد سالاری

 7. م س می گوید

  زن من از آن هفت خط های روزگاره خودشو متدین نشون می ده ولی چند بار دیدمش که با مردای دیگه ارتباط داشته ولی نمی توانم اثبات کنم بی شرف روزه میگیره نماز می خونه عذاری میکنه برااماما و….ولی شک ندارم خائنه توان طلاقشم ندارم احساس نفرت از خودم میکنم که باهاش زندگی میکنم واقعا سخته کسی رابخواهی تحمل کنی که خائنه نمی دانم چه کار کنم بعضی وقتها به کشتنش فکر میکنم مونده ام آخه چرامن؟

 8. سجیرانه می گوید

  این دسته خانمها کم نیستند.
  به فکر طلاقش باش.علت عدم تمکین
  شرایط مالیت رو در نظر می گیرن.نگران نباش

 9. محمد می گوید

  داخل ایران نه مرد سالاری هست نه زن سالاری فقط ظلم هست ظلمی که هر حکومتی باشه هس چه دینی چه غیر دینی چه مردسالار چه زن سالار …اگرچه حق وحقوق زن همه جای دنیا نادیده گرفته میشه اما دیگه خیلی وقته که یه زن تو ایران جایگاهشو داره هم احترامشو این قوانینم مضحک هم وقتی بدرد میخوره که پول زیاد داشته باشی توی همچین جنایتی ۹۹درصد اعدام میکنن مگر با پول زیاد… مهریه کجابود تو این اوضاع کشور دیگه مث گذشته نیس که یه چیزی بکنید خانومای عزیز دنبال نجات خودتون با اتکا به خودتون باشید دست به کمر خودتون باشید !! هرچند که الان خانوما امار خیانتشون مث سابق کم نیست …خیلی ام زیاد شده…..

 10. امیر می گوید

  داخل ایران نه مرد سالاری هست نه زن سالاری فقط ظلم هست ظلمی که هر حکومتی باشه هس چه دینی چه غیر دینی چه مردسالار چه زن سالار …اگرچه حق وحقوق زن همه جای دنیا نادیده گرفته میشه اما دیگه خیلی وقته که یه زن تو ایران جایگاهشو داره هم احترامشو این قوانینم مضحک هم وقتی بدرد میخوره که پول زیاد داشته باشی توی همچین جنایتی ۹۹درصد اعدام میکنن مگر با پول زیاد… مهریه کجابود تو این اوضاع کشور دیگه مث گذشته نیس که یه چیزی بکنید خانومای عزیز دنبال نجات خودتون با اتکا به خودتون باشید دست به کمر خودتون باشید !! هرچند که الان خانوما امار خیانتشون مث سابق کم نیست …خیلی ام زیاد شده…..

 11. ناشناس می گوید

  قانون های مسخره ای که درست کردین بوی عدالت نداره همیشه در جامعه مردان بالاتر از زنان بودند نه به تبعیض جنسیتی

 12. مریم می گوید

  شوهرم مرتی منو میزنه و اذیت میکنه ۴ تا بچه دارم و اولی ازدواج کرده جهت حفظ ابرو نمی تونم طلاق بگیرم ایا میتونم بکشمش

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام چرا وقتی راهکار ساده تری وجود داره به بدترین اقدام فکر کنید خیر شما این حقو ندارید وقصاص خواهید شد

 13. ناشناس می گوید

  حکم زنی که همسرش را کشته و دو بچه دارد

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام در صورت عدم رضایت اولیا دم قصاص

 14. علیرضا بهادرانی می گوید

  راهش اینه که زنه بگه مهرم حلال جونم آزادو بره مرد بخواد طلاق بده مهر و زندان هست ولی در این شرایط کشتن این مشکلات نیست!

 15. ناشناس می گوید

  سلام ..همسرم بعداز ۸ سال زندگی و دو بچه انقد خائن بود که من نشناختمش این همه سال.البته اینا که میخام بگم بعداً متوجه شدم.همسرم با کمک خواهرمطلقه ش که چن روز از طلاقش میگزشته ومنم خبر نداشتم و دوست پسرا جفتشون طرحی ریختن که منو از سرراه بردارن خلاصه مقدار زیادی موادمخدر تو ماشین من جاساز میکنن و منو همسرم و بچه هام به شهرستان میرفتیم اما بیخبرازاینکه خانم خبر داره چه بلایی قراره سرمن بیاد دستاش یخ زده بود دوبار پشیمون شددستامو میگرفت میگفت برگردیم دلشوره دارم منم بیخبراز همه جا میگفتم آروم میرم نترس… نگو که اینو خواهرش به دوس پسراشون گفتن نرسیده به فلان جا گزارش ماشینو بدین خلاصه جلومو گرفتن مواد درآوردن ۱۰سال بهم حبس دادن بعداز دوماه ازتو زندان زنگ میزدم بهم گفتن اما باورم نشد گفتم مادوتا بچه داریم هیچوقت اینکارو نکرده بخودش زنگزدم گفت بزار بگن از اون به بعد همش بیرون بود زنگ میزدم آمار میگرفتم خلاصه بعداز یکسالو نیم آزاد شدم اومدم خونه قران آورد کثافت نجس قسل کرد دس گذاشت رو قران که هیچ خیانتی بمن نکرده همش دروغه.. بعداز سه ماه از خونه فرار کرد الانم دنبالشم پیداش کنم بقران حکم مرگش رو خود خدا صادر کرده مال چهار نفرشون نمیخام با ذلت زندگی کنم مرگ با شرافت بهتره تا باذلت زندگی کنی الان یکساله متواریه بدترین دردا رو کشیدم فقط مردها میفهمن من چی کشیدم و نمیخام بقیه عمرمو با بی آبرویی بگزرونم …برامم مهم نیست اصلأ قصاص هرچیزی باشه من میخام حق خودمو بچه هامو و زندگیم و آبرومو بگیرم حقمه حقم باید بگیرم اگه نگیرم بچه هام تا عمر دارن باید با خفت زندگی کنن اما حقمونم میگیرم اونام سربلند زندگی میکنن… خواهشاً آقایون به هیچ زنی هیچ زنی هیچچچچچچ زنی اعتماد نکنید مخصوصاً از وقتیکه تلگرام و اللخصوص اینستاگرام وارد خونه ها شد..هیچ زن متاهلی که اینستاداره بدون چن تا دوس پسر نیست

 16. محمود می گوید

  سلام خدمت حضار من حدود۱۸ سال در بندر زندگی کردم همسرم استاد دانشگاه هست و من بازاری ولی بعد از گذشت ۱۲ سال همسرم گفت بندر دیگه نمیشه زندگی کرد و خودش و دوتا دختر منو به شهرستان برد الان حدود ۴ سال هست که رفته و در دانشگاه شهر دیگه تدریس میکنه حالا بهد از ۴ سال که خودم هم کلا اومدم شهرستان تا بهم با نگی کنیم متوجه شدم با دانشجوی خودش رفیق در حد عاشق مهشوق شدن و تقاضای طلاق داده با همچین زن خیانتکاری چه باید کرد و اینکه ایشون استاد گروه معارف هست و دم از خدا و پیغمبر میزنه و چادر از سرش نمیفته و این جریان کل خانواده خودش هم میدونن حتی مادرش واینکه من دوتا دختر دانشجو دارم آیا به نطر شما حقش هست که سرش رو بزارم رو سینه اش وپدر نداره فوت شده مادرش هم میگه اینکار رو بکن من ولی دم هستم رصایت میدم

 17. مهدی می گوید

  سلام من تقریبا ده سال ازدواج کردم و متولد ۶۸ هستم ودوتا بچه داریم زن من از همون اول با من سردبود و این دوتا بچه رو حساب چشم تو هم چشمی تو فامیلش مجبور شد بدنیا بیاره و الان میگه من از همون اول دوست نداشتم بخاطر همین باهات سر بودم و هستم و میگه الان ی رفیق داره و اونو دوستداره و منم ی ادم خیلی داغ و شهوتی هستم و نمیتونم خودمو نگه دارم وخیانت مردم بعد از هشت سال تحمل و بهش میگم چرا ب من محبت نمیکنی و سردی ک باعث نشه من بهت خیانت کنم میگه همینه که هست من چیکار کنم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: باید به مشاوره خانواده مراجعت نمایید.

 18. یه بنده خدا می گوید

  سلام ، شاید نظرم منتشر نشه ولی مهمه :
  چه تصویری بعد از خیانت در ذهن مرد نقش میبنده ؟ و چه تصویری بعد از خیانت در ذهن زن نقش میبنده ؟
  تصویر پس از خیانت در ذهن زن ظاهرا این شکلیه که یاد تمام اظهار محبت های دروغین مرد می افته ، یاد تموم ابراز احساسات های آمیخته با فساد و چهره ی انگلی حال بهم زنش میوفته وقتی میگفت : فقط تو رو میخوام ، حالش از قیافه ی مرد به هم میخوره .
  تصویر پس از خیانت تو ذهن مردا اصلا این جوری نیست ، مرد پس از خیانت یاد رابطه های پر سر و صداش بازن میافته و یاد این میوفته که من به خاطر تو از منشی و تمام زنای بدکاره گذشتم که رابطه ی سالم جنسی داشته باشیم و تو همین مقدارم به من رحم نکردی و رفتی با یکی دیگه خوابیدی .
  این تفاوت بین زن و مرده ، زنا به جهت عاطفه لطمه میخورند و مردا به لحاظ ضربه ی روحی که از ارتباط جنسی می بینند ، این که تصمیم بعد از اون اتفاق چه شکلی رقم میخوره دقیقا ناظر به همین نگاهه ، ضربه ی عاطفی خیلی سخته هر مردی هم ممکنه بخوره ولی قابل جبرانه در طولانی مدت ، اما برای مرد غیور صبح تا شب تکرار همون صحنه است یعنی نمیتونه ذهنش رو از دیدن بدن همسرش در کنار بدن یه مرد غریبه ی دیگه منحرف کنه ، خدای خالق زن و مرد اگر قتل زانیه ی محصنه رو با تمام شرایط بالا اجازه داده به علت تفاوت نوع نگاه زن و مرد به قضیه ی خیانته ، من در اطرافیان خودم زنان جنگ جوی زیادی رو دیدم که بعد از باخت های این چنینی زندگیشون رو پس از طلاق ساختند اما هیچ روزگاری خوشی رو برای مردی که مطلع از خیانت زنش شده سراغ ندارم ، داغون میشه و حتی حاضره اعدام شه ولی بذارن کارش رو بکنه ……اگرم زنده بمونه هیچ وقت سراغ رابطه ی بعدی نمیره ، بخلاف زن ها که قدرت ترمیم فوق العاده ای دارند.
  در آخر اصلا این حرفا بمعنای مجوز خیانت مردای انگل نیست ، بلکه فکر کردم این نوع نگاه خیلی موثره….

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: باید با وکیل متخصص مشاوره نمایید۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰

 19. سودابه می گوید

  سلام وعرض ادب خدمت برادرگرامی که خانومت مواد گزاشت توی ماشین و خلاصه خیانتکارم ازدآب دراومد..من یک زنم بهت حق میدم ولی همه زنها فاسدوخائن نیستن تموم حرفهایی که زدید شوهرمن دقیقا همینطوره ۳۴ساله کثافتکاری کرده ومیکنه ایندفه خیلی حرفه ایی مچشو گرفتم نتونه منکر بشه آشغال عوضی بجای اینکه شرمنده بشه طلبکارم شده مگه چکارکردم قانون اصلا چکارم میکنه بیابرو طلاق بگیر ۵تا بچه که ۳تاشون تالاسمی هستن دارم بدون حمایت مالی،من چه خاکی به سرم بریزم حالم که ازش بهم میخوره خاسم طلاق بگیرم دیدم عمروجونیم که رفته ۵تا بچه کجاببرم مشاورا گفتن طلاق عاطفی توی خونه باشیدولی کاری بکارهم نداشته باشیدحالا برادرعزیز توبگو حق خواهرت وجوده همچین نامردیه که راست راست بگرده قانونم باهاش برخوردنکنه چون مرده وبگه خب خانم سختته نمیتونی تحملش کنی طلاق بگیرید،این وضع قانون وقانونگزار مملکت بی دروپیکرما که خائن چه مردچه زن بلانسبت همه گوه میخوره بعدارتکاب جرمش اجازه نفس کشیدن داشته باشه این چه قانونیه که خیانتکارمرد باهمه رقم زن رابطه نامشروع داشته باشه مدارک جرمش هم باشه ولی مجازاتش فقط حق طلاق همسرش باشه خودتون کلاهتون قاضی کنید اگه یروزی صاحب صندلی ومقام قضاوت باشید مجازات این جانوران چیه؟؟ من بدون کوچکترین ارفاق اعدام در ملع عام براشون صادرمیکنم تادرس عبرتی برا بقیه بشه، باهات همدردم وبدون هیچ شناخت و قصدوغرضی میگم شما حق داری وقانون ضعف داره، خداپشت وپناهتون باشه

 20. سودابه می گوید

  سلام وعرض ادب خدمت همگی بخصوص اون برادرگرامی که گفتن خانمشون توی ماشین موادگزاشتن وخلاصه خیانتکارم ازآب دراومد،من یک زنم درد دلتونو خوب خوندم درکتون میکنن شوهرمنم دقیقا نصفه نیمه زن شماست ۳۴سال خیانت با۵تابچه که ۳تاشون بیمارتالاسمی هستن نه حمایت مالی دارم نه پناهی،۳۴سال کثافتکاری کردمنکرمیشدگفت علنا برام مدرک بیار تاروز۳۰ فروردین که روزگناه بودمچ آقاروبامدرک گرفتم بجای اینکه شرمنده بشه که هیچ باافتخارگفت چکارکردم ی اشتباه کوچولوبودشکایتش کردم اموالش توقیف شد قاضی محترم تنها مجازات این اشغالو حکم طلاق براش دادن تاپای طلاقم رفتم ولی جلوموگرفتن،حالاسوال من ازشمابرادرعزیز نه همه زنهای عالم فاسدوخیانتکارن ونه همه مردا،درسته از ی زن زخم خوردین منم از ی مردهمون زخم خوردم وضع قانون وقانونگزار توی مملکت بی دروپیکرما بهتراز این نمیشه خیانتکارجنسیت نداره طرف راحت گندزده به زندگی چندین وچندساله تنهامجازاتش طلاقه گردنشم کلفتر سرشم باافتخاربالامیبره انگار هنرکرده،شما اگه یروزی درجایگاه قاضی وقضاوت باشید برا این جانوران چه حکمی صادرمیکنید؟؟من بدون کوچکترین ارفاق اعدام در ملع عام تادرس عبرتی بشه برا تاریخ مملکتم،بدون هیچ شناخت وقصدوغرضی میگم حق باشماست،در پناه حق

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند