انتقال سرقفلی به غیر و انتقال آن به فرزند

 در خصوص امکان یا عدم امکان انتقال حق سرقفلی لازم است در ابتدا تعریفی از این حق ارائه نماییم: سرقفلی مبلغی است که در زمان انعقاد عقد اجاره اماکن تجاری، موجر(صاحب ملک) آن مبلغ را از مستاجر دریافت مینماید و این عمل طبق قانون او را ملزم میکند که در پایان مدت عقد اجاره این مبلغ را متناسب با قیمت روز به مستاجر برگرداند. بر همین اساس شخص مستاجر با پرداخت مبلغ مذکور مالک حقی به نام حق سرقفلی می شود.

حال سوال این است که حق مذکور به چه صورت قابل انتقال به دیگری است؟ آیا مستاجر پیش از اتمام مدت اجاره میتواند آن را به دیگری از جمله فرزندان خود منتقل نماید یا باید منتظر سر رسید عقد اجاره بوده و صرفا مبلغ سرقفلی را از موجر دریافت نماید؟

انتقال سرقفلی به غیر و انتقال آن به فرزند

حق سرقفلی به سه صورت قابل انتقال می‌باشد که از آن جمله است:

انتقال اختیاری، انتقال قهری و انتقال قضایی. حال به معرفی این سه صورت می پردازیم.

انتقال اختیاری: این نوع انتقال، انتقالی است که در آن مالک سرقفلی با اختیار و رغبت کامل حق خود را به موجب سند رسمی به غیر واگذار می نماید و از زمان انتقال این حق، انتقال گیرنده مالک سرقفلی تلقی شده و در پایان مدت اجاره موجر باید مبلغی که ابتدا به عنوان سرقفلی دریافت نموده بود را به قیمت روز محاسبه نموده و به وی پرداخت نماید .

نکته لازم به ذکر در خصوص انتقال اختیاری سرقفلی این است که فقط شخصی میتواند سرقفلی را به صورت اختیاری منتقل نماید که یا موجر خارج از عقد اجاره اجازه این کار را به وی داده باشد و یا در قرارداد اجاره این حق به وی داده شده باشد یعنی باید در متن قرارداد اجاره، به صراحت عبارت “حق انتقال به غیر را دارد” ذکر گردیده باشد و اگر در قرارداد اجاره ای به این عبارت یا هر عبارتی که این مفهوم را داشته باشد اشاره ای نشده باشد مالک سرقفلی نمی تواند آن را به دیگری منتقل نماید. با فرض اینکه مالک سرقفلی حق انتقال آن را به دیگری دارد باید به این نکته توجه نمود که این انتقال حتما و الزاما بایستی با سند رسمی صورت گیرد حتی اگر قرارداد او با موجر بر اساس سند عادی باشد باز او ملزم است سرقفلی را با سند رسمی منتقل نماید.

انتقال سرقفلی به غیر و انتقال آن به فرزند

انتقال قضایی: در قسمت قبل بیان نمودیم که کسی حق انتقال سرقفلی را دارد که در قرارداد اجاره حق انتقال به وی داده شده باشد. حال شخصی را فرض نمایید که مالک سرقفلی محلی می باشد ولی در قرارداد اجاره فاقد حق انتقال به غیر است و موجر نیز اجازه انتقال را به وی نداده است، آیا او در هیچ صورتی نمی تواند حق خویش را واگذار نماید؟ این شخص برای انتقال حق خویش چه اقدام قانونی را باید انجام دهد؟ در این موارد که مستاجر حق انتقال به غیر را دارا نمی باشد و مالک نیز خود از خرید سرقفلی امتناع می نماید، مستاجر می‌تواند به دادگاه مراجعه نموده و مجوز انتقال حق سرقفلی را دریافت نماید، همچنین اگر به موجر دسترسی ممکن نیست مستاجر می‌تواند با رجوع به دادگاه و مجهول المکان معرفی نمودن موجر مجوز انتقال حق سرقفلی را از دادگاه بگیرد و بر اساس آن مجوز، سرقفلی را به دیگری منتقل نماید. این تجویز انتقال به موجب ماده ی ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ می‌باشد که مهلتی ۶ ماهه داشته و انتقال سرقفلی به شخص دیگر را بدون پرداخت مبلغی به موجر تجویز نموده است. در این ماده پیشنهاد داده شده است که اگر مستاجر به مورد اجاره نیازی ندارد و قصد انتقال آن را به دیگری دارد باید برای این انتقال دادخواستی تحت عنوان تجویز انتقال منافع را تقدیم دادگاه مربوطه نماید که در جریان رسیدگی در دادگاه موجر و مستاجر به دادگاه دعوت می گردند و از موجر سوال می شود که آیا خود او قصد خرید سرقفلی را دارد یا خیر اگر او خریدار این حق بود که موضوع خاتمه می باید اما اگر موجر خریدار سرقفلی نبود، دادگاه مجوز انتقال را صادر می نماید این مجوز به مستاجر اجازه می‌دهد که سرقفلی را منتقل نماید و زمانی که انتقال صورت گرفت دادگاه توسط اجرای احکام به نام خریدار سند رسمی صلح سرقفلی تنظیم می‌نماید. به این نوع انتقال، انتقال قضایی سرقفلی گفته می‌شود.

انتقال قهری: نوع دیگر انتقال سرقفلی انتقال غیر ارادی و قهری آن است که بر این اساس زمانی که مالک سرقفلی فوت می‌کند حق سرقفلی وی به صورت قهری به وراث وی منتقل می‌شود و از آن زمان به بعد وراث، مالک سرقفلی می شوند.

انتقال سرقفلی به غیر و انتقال آن به فرزند

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

ضمانت اجرای(عواقب) انتقال به غیر بدون داشتن این حق:

مالک سرقفلی که بدون داشتن اجازه موجر و یا تصریح به داشتن این حق در قرارداد، آن را منتقل می‌نماید متخلف شناخته شده و بر این عمل وی ضمانت اجرای حقوقی بار می‌شود به این صورت که اگر مالک سرقفلی این عمل را انجام دهد موجر می‌تواند در مرجع مربوطه طرح دعوا نموده و تخلیه مورد اجاره را از دادگاه بخواهد و به این سبب نصف حق سرقفلی ساقط گردیده و صرفا نصف مبلغ سرقفلی به مالک( مستاجر متخلف ) آن تحویل می گردد .


بیشتر بخوانید: فسخ اجاره از طرف موجر و مستاجر


موارد جواز انتقال حق سرقفلی به غیر بدون داشتن این حق

پیش از این بیان نمودیم که مستاجر حق انتقال حق سرقفلی به غیر را ندارد مگر اینکه این حق در قرارداد اجاره برای وی پیش بینی شده باشد و یا او اجازه ی انتقال را از مالک کسب نموده باشد و یا اگر مالک اجازه انتقال نداده است و خود نیز از خرید آن امتناع مینماید مستاجر با رجوع به دادگاه جواز انتقال سرقفلی را از دادگاه اخذ نماید و بر اساس همان مجوز میتواند آن را منتقل نماید . همچنین بیان نمودیم که در صورت انتقال بدون داشتن چنین حقی شخص حق دریافت نصف مبلغ سرقفلی را از دست میدهد و حق وی نسبت به این میزان ساقط میگردد. اما مواردی وجود دارد که مستاجر با اینکه حق انتقال را ندارد، اما اگر آن را منتقل نماید، مشمول ضمانت اجرای فوق الذکر نمیگردد که در این قسمت به بیان این موارد پرداخته و در انتها به بررسی انتقال سرقفلی به فرزند میپردازیم و بررسی می نماییم که آیا انتقال به فرزند انتقال به غیر محسوب میگردد یا خیر.

۱-انتقال سرقفلی به ورثه : یکی از مواردی که در صورت انتقال مشمول ضمانت اجرا نمی‌گردد انتقال ورثه به ورثه می‌باشد به این نحو که اگر مالک سرقفلی فوت نموده و حق وی به صورت قهری به وراث وی منتقل گردد، هریک از ورثه می‌تواند حق خود را به وراث دیگری منتقل نماید چرا که ورثه نسبت به هم غیر محسوب نمی‌گردند. بی آنکه در قرارداد اجاره تصریح شده باشد و یا مالک اجازه­ ی این کار را داده باشد.

شریک به شریک:

دومین مورد انتقال بین شرکا است. و هر یک از اشخاصی که در حق سرقفلی با هم دارای شراکت می باشند می‌توانند حق خود را به شریک دیگر منتقل نمایند و نیازی به رعایت شرایط انتقال وجود نداشته و مشمول ضمانت اجرا قرار نمی‌گیرند زیرا شرکا نسبت به همدیگر غیر محسوب نمی گردند.

انتقال سرقفلی به غیر و انتقال آن به فرزند

 انتقال به ورثه درجه ی اول:

وراث درجه ی اول فرزندان شخص متوفی(فوت شده) می‌باشند. سوال مورد نظر در این قسمت این است که آیا پدر و مادر می‌توانند حق سرقفلی خود را بدون رعایت شرایط، به فرزندان خود منتقل نمایند یا فرزند به عنوان غیر محسوب می‌گردد و والدین جواز چنین کاری را ندارند؟

برخی از سرقفلی داران به این دلیل که بعد از فوت آنها ورثه برای انتقال قهری سرقفلی ملزم به پرداخت مالیات خواهند گردید، پیش از فوت خود اقدام به انتقال حق سرقفلی به فرزندان خود می‌نمایند بی آنکه این حق برای آنها در قرارداد اجاره پیش بینی شده باشد یا موجر اجازه چنین انتقالی را داده باشد. باید توجه نمود که برای انتقال حق سرقفلی به فرزندان نیز باید مالک سرقفلی دارای این حق باشد و یا اجازه مالک را کسب نموده و یا از دادگاه برای چنین انتقالی مجوز مربوطه را اخذ نماید زیرا فرزندان غیر محسوب میگردند و نمیتوان آنها را جزو ۲ مورد بالا نام برد.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۴.۳ از ۵
از مجموع ۳ رای
188 نظرات
 1. رضا می گوید

  یعنی می تونم به پسرم منتقل کنم حق سرقفلی مو؟ چون در اجاره منع نشده این انتقال

  1. شفیعی می گوید

   سلام من و پدرم سرقفلی یک مغازه رو شریک بودیم پدرم فوت کرده ۳تا خواهر و۲برادر دارم میتونن بدون اذن مالک ۳دانگ خودشون وبه من واگذار کنن

   1. محدثه لواسانی می گوید

    سلام بله انتقال شریک حتی قائم مقام نیاز به اذن مالک ندارد

   2. شفیعی می گوید

    سلام من پدرم فوت کرده سه دانگ سرقفلی بنامم هست وسه دانگ بنام ورثه سند اجاره ام به قانون سال ۵۶ میخوره ولی ۲۵سال ازتاریخ سند گذشته وحق واگذاری به غیردرسند دارم میتونم بااین سند انتقال بدم یاباید تقاضای تجدید سند اجاره کنم

 2. کرمی می گوید

  با سلام و ممنون از اطلاعات مفیدتان خداوند خیرتون بده انشالله
  اگر امکان وجود داره ماده قانونی درخصوص اینکه شرکا نسبت به هم غیر محسوب نمیشوند بفرمایید ممنون میشوم

 3. بهروز خسروی می گوید

  سلام
  پدرم ملکش رافروخته ودران چیزی درمورد مغازه وسرقفلی ننوشته اند‌. وملک باوجود مغازه ها وطبقه بالا پایانکار نگرفته ومعامله به صورت وکالتی بوده وخریدار تفهد کرده خودش پایانکار میگیرد …ازطرفی پدرم .۵سال پیش قراردادی دستی نوشته وسرقفلی یکی از مغازه هارو به من داده ..‌الان خریدار ملک ادعا میکنه سرقفلی وجود نداشته وکل ملک رو میخواد ایا دادگاه حق رو بهش میده؟؟البته مورد معامله انها نوشته شده یک قطفه زمین کاربری مسکونی وتجاری..واشاره ای به مفازه ها نشده..

  1. محدثه لواسانی می گوید

   سلام برای مشاوره حقوقی به شماره ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰ تماس بگیرید پرونده نیاز به بررسی دارد

 4. میلادذوالقدر می گوید

  سلام خسته نباشید
  من سرقفلیمو به یک نفردیگه اجاره دادم .پول اجاره سرقفلی به مالکو چطوری باید بدم
  یک ماه اجاره مستاجر به علاوه اجاره خودم ک قبلاتوافق شده؟

  1. محدثه لواسانی می گوید

   سلام مطابق توافق خود که حتما کتبی باشد چون در غیر اینصورت انتقال به غیر محسوبی شده و میتواند تخلیه بگیرد رفتار کنید

 5. حامد می گوید

  با سلام، آیا مستأجری که حق انتقال بغیر نداشته و تابع قانون سال ۵۶ میباشد، میتواند پسر خود را که تحت کفالت نمی باشد در مغازه همه کاره کند؟ و خودش دیگر در آنجا نباشد؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام پسرش می تواند به عنوان مباشر یا کارمند او فعالیت نماید

 6. ابوالفضل اکبری می گوید

  باسلام یک مغازه بصورت سرقفلی از پدرم به پنج نفر به ارث رسیده است و مالک سرقفلی موقوفه میباشد برای واگذاری سرقفلی به غیر باید در دفتر خانه تنظیم سند گردد مالیات و هزینه های دیگر آن به چه صورت میباشد ضمنا موقوفه با واگذاری و انتقال به غیر سرقفلی در صورت پرداخت هزینه های موقوفه موافق میباشد .باتشکر

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام. شما فقط علاوه بر مالیات بر ارث باید مالیات بر نقل و انتقال که نزدیک دو و نیم درصد ارزش ملک می باشد باید پرداخت نمایید . برای دریافت مشاوره حقوقی به شماره ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰ تماس بگیرید.

 7. میلاد می گوید

  سلام.هزینه ای که باید برای انتقال سرقفلی به فرزند به مالک پرداخت شود،چگونه محاسبه میشود؟؟

 8. سرمدی می گوید

  سلام من سرقفلی مغازه رادارم نمی توانم کار کنم آیا می توانم شریک بگیرم کارازاو و مکان از من

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بله

 9. احمد می گوید

  سلام خدا خیرتون بده من وکالتی بلاعزل از وراث صاحب سر قفلی مغازه ای گرفتم که پدر وراث ها شوهر مادربزرگم بود آیا قانونا خریدم یانه؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام مشکلی نیست

 10. محمود می گوید

  با سلام و خسته نباشید پدر من سرقفلی ملکی رادارد که مالک ان سالها قبل فوت کرده و ورثه او انحصار وراثت نکرده اند، ساختمان نیاز به تعمیر اساسی دارد و جان کارکنان ان در خطر است ولی وراث هبچکدام قبول مسولیت نمیکنند. خواستم بدانم اگر حادثه ای برای کارکنان این ساختمان روی دهد چه کسی پاسخگو است؟ تشکر میکنم از وقتی که گذاشتید.

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام. وراث متوفی به عنوان مالکین مسئول تمامی عواقب ناشی از ان خواهند بود و بهتر است طی اظهارنامه ای این موضوع را به مالکین ابلاغ نمایید.

 11. عباس می گوید

  سلام مغازه ای از طرف پدر به فرزندان وهمسر به ارث رسیده است آیا وراث می توانند قدر السهم خود را به به یک از وراث انتقال دهند و در صورت توانستن حق مالکانه به مالک تعلق میگیرد یا خیر؟

  ممنون از راهنمائی

  1. بهزاد زینالی می گوید

   .سلام. امکان انتقال هست . انتقال قهری، انتقال محسوب نمیشود و حق مالکانه ای به مالک تعلق نخواهد گرفت

 12. ضامنی می گوید

  سلام مغازه ای از طرف پدر به فرزندان وهمسر به ارث رسیده است آیا وراث می توانند قدر السهم خود را به به یک از وراث انتقال دهند و در صورت توانستن حق مالکانه به مالک تعلق میگیرد یا خیر؟

  ممنون از راهنمائی

  1. بهزاد زینالی می گوید

   .سلام. امکان انتقال هست . انتقال قهری، انتقال محسوب نمیشود و حق مالکانه ای به مالک تعلق نخواهد گرفت

 13. ضامنی می گوید

  سلام مغازه ای از طرف پدر به فرزندان وهمسر به ارث رسیده است آیا وراث می توانند قدر السهم خود را به به یکی از وراث انتقال دهند و در صورت توانستن حق مالکانه به مالک تعلق میگیرد یا خیر؟

  ممنون از راهنمائی

  1. بهزاد زینالی می گوید

   .سلام. امکان انتقال هست . انتقال قهری، انتقال محسوب نمیشود و حق مالکانه ای به مالک تعلق نخواهد گرفت

 14. محمدرضا می گوید

  سلام پدرم سرقفلی مغازشو میخواه به صورت صلح نامه و به صورت قانونی به پسر خود انتقال دهد ..آیا اجازه و حق مالک و امضا مالک نیاز هست یا نه

 15. محمدرضا می گوید

  سلام انتقال سرقفلی پدر به پسر حق مالکانه تعلق میگیر یا نه

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام تعلق خواهد گرفت

 16. رضا دلاوری می گوید

  با سلام
  یه مغازه داریم از سال ۷۰ مستاجر داخلش بوده و سالانه قرارداد تنظیم میکردیم
  سال ۹۵ فوت میکنه و بعد با پسرش سالانه قرارداد میبستیم
  هیچگونه حقی بابت سرقفلی داخل قرارداد ذکر نشده
  آیا پسر میتواند ادعای ورثه و حق سرقفلی کند؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام خیر امکانش نیست

 17. Sol می گوید

  I am genuinely delighted to read this blog posts which contains plenty of
  helpful data, thanks for providing these kinds of information.

  Here is my web-site – Ne demek?

 18. ناصر می گوید

  سلام پدرم سرقفلی مغازه ای که‌ صاحب ملک آن فوت کرده بود و ۵سال است که‌ پدرم هم فوت کرده است آیا یکی از ورثه بدون اجازه صاحب ملک می‌توانند از وراث دیگه خريداري کنن واینکه این انتقال‌ محضری میتونه انجام‌ بشه يا بصورت دست‌ نویس ممنون میشم اگر راهنمایی بفرمایید

 19. علی می گوید

  سلام
  موجر فوت نموده در اجاره نامه حق انتقال با اجازه موجر ذکر شده در حال حاضر مستاجر مورد اجاره (سرقفلی) را میخواهد به فرزند انتقال دهد ایا اجازه دارد؟

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام بله

 20. مجید می گوید

  سلام خسته نباشد من یک مغازه سرقفلی میخوام خریداری کنم مالک سرقفلی اجازه انتقال دارد آیا باید من هم برای انتقال مجدد ازمالک اجازه بگیرم

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام نه لازم نیست

 21. ‌ زهرا شهنازیان می گوید

  با سلام و احترام. سرقفلی مغازه ۷متری ازپدرم به ارث برده ام ۱/۵دنگ می خواهم قدرالسهم خودم رو بفروشم دادگاه حکم بر غیر قابل تقسيم و فروش داده‌ آیا میتوانم کلی هم بفروشم در حالیکه در سند سرقفلی غیر قابل انتقال است به صاحب ملک پیشنهاد دادم که گفته توان خرید ندارد لطفا راهنمایی بفرمایید ممنونم

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام برای انتقال سرقفلی می توانید از دادگاه تجویز انتقال منافع بخواهید دادخواستی تنظیم کنید با عنوان تجویز انتقال منافع

 22. احمد می گوید

  سلام
  پدرم یک مغازه رو سرقفلی بدون اجاره وبا حق فروش خریداری کرد وبعد از سه سال مالکیت مغازه رو به من فروخت و مالک هم پای برگه فروش رو امضا کرده خواستم بدونم الان میتونم تقاصای انتقال سند قطعی بنام خودم بکنم

 23. احمد می گوید

  سلام
  ‌مغازهای رو پدرم سر قفلی خریده بود به من مالکیت فروخت ومالک هم زیر فروش نامه رو امضا کرده ولی الان مالک از من حق مالکیت میخواد ایا میتونم از دادگاه درخواست سند قطعی بنام خودم کنم

 24. شهرام رضوی می گوید

  با درود پدر من فوت کرده و سرقفلی مغازه ای را که در سال ۱۳۳۲ خریداری کرده را در سال۱۳۸۷ سه دانگش را به شخص دیگری واگذار کرده ایا این واگذاری قانونی میباشد؟ در قرارداد اولیه هم چیزی در خصوص انتقال به غیر نوشته نشده

  1. وکیل تاپ می گوید

   اصل به این است که حق انتقال به غیر نداشته ومی بایست اجازه مالک را اخذ میکرده یااین حق را در اجاره نامه میداشته که در این صورت نیازی به اذن مالک نیست

 25. بهروز می گوید

  مستند غیر نبودن وراث یا شرکا نسبت به یکدیگر چیست بعبارت دیگر برچه مبنایی افراد مذکور غیر محسوب نمیشوند چون قانون در این خصوص مسکوت است آیا رای وحدت رویه یا مبنایی بر این اساس تعیین نموده است ؟؟؟

  1. وکیل تاپ می گوید

   بخاطر اینکه شرکا در تک تک اجزا مال مشاعا مالک هستند

 26. مهسا می گوید

  سلام خسته نباشید
  ارزش سر قفلی یک مغازه هشتصد ملیون تومانی چقدر است؟

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام با جلب نظر کارشناس فتاد درصد مبلغ

 27. مهدی می گوید

  سلام
  برادرم سرقفلی مغازه ای را با ثبت در دارایی خریداری نموده آیا میتواند نصف مغازه را در دارایی بنام برادرش بزند تا هزینه مالیات و دارایی کمتر شود . در چه صورت میتوانم نصف مغازه را به برادرم انتقال دهم که انتقال به غیر محسوب نشود

 28. مهدی می گوید

  سلام برادرم مغازه ای با ثبت در دارایی خریداری نموده در چه صورت میتواند نصب مغازه را به برادرش انتقال دهد

 29. حمید می گوید

  سلام پدرم درزمان حیات خود دو مغازه سرقفلی خود راباقولنامه به فرزندان واگذار کرده است که مالک درجریان نیست آیا این واگذاری انتقال به غیر حساب می‌شود واگر بله باید چکارکرد

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام اگر پدر شما در زمان حیات سرقفلی را به شما منتقل کرده اینکار انتقال به غیر است ولی اگر از طریق ارثبه شما منتقل شود انتقال به غیر نیست و اجازه مالک را نمی خواهد

 30. مهدی می گوید

  سلام
  آیا برادر به برادر جزو قانون ارث برای انتقال سرقفلی میباشد

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام سوالتون مشخص نیست.

 31. رضا قرایی می گوید

  سلام مالک تقاضای تخلیه سرقفلی به بهانه تجدید بنا کرده و دادگاه کارشناس فرستاده برای قیمت گذاری. حال مالک به نظر کارشناس اعتراض کرده که باید علاوه بر تخلیه درصد مالکانه رو هم از قیمت کارشناسی کم کنه. ایا چنین چیزی وجود داره و میتونه از من این درصدم بگیره؟

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام منظور این نیست که درصد مالکانه را از شما بگیرد هدف از اعتراض این بوده که از مبلغ کارشناسی شده درصد مالکانه کم شود که بسته به نظر قاضی و نظر کارشناس ممکن است این مبلغ کم شده باشد یا کم بشود

 32. مهدی می گوید

  سلام برادرم سرقفلی مغازه ای را دارد در چه صورت میتواند نصف سرقفلی خود را بدون اجازه مالک به برادرش انتقال دهد که به مشکل نخورد

  1. وکیل تاپ می گوید

   امکان جنین انتقالی بدون اذن مالک وجود ندارد

 33. مهدی می گوید

  قانونی هست که برادری نصب سرقفلی خود را به برادرش انتقال دهد که انتقال به غیر محسوب نشود . تشکر

  1. وکیل تاپ می گوید

   بله مشروط به اینکه انتقال به صورت قهری از سهم ارث برادر باشد

 34. م.ب می گوید

  سلام؛مالک مشاعی جدید دادخواست تعدیل اجاره ومطالبه اجور معوقه به نسبت سهم مشاعی داده،مستاجر مشمول مقررات قانون۱۳۵۶ درهیچکدام از جلسات رسیدگی شرکت ننموده،حالا که اجرائیه صادرشده،واخواهی نموده،در لایحه اعتراضش نوشته که خودش سهم مشاعی دارد وهیچگونه قراردادی با خواهان پرونده ندارد وتقاضای صدور رای به بی حقی نموده است. قاضی ضمن پذیرش واخواهی له دلیل اینکه قرارداد از ارکان دعوا می باشد وخواهان قراردادی ارائه ننموده، اقدام به صدور رای به عدم استماع خواسته خواهان داده است. «لطفا راهنمائ کنید»«چگونه قاضی رو متقاعد کنیم که مالک مشاعی جدید از سابقه اجاره ملک قراردادی ندارد ومستاجر همکاری نمی کند«بنظر شما تقاضای خلعیت بدیم؟یا«قائم مقامی مالک قبل را مطرح کنیم»

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام امکان خلع ید که وجود ندارد شما میبایست دادخواست خود را به طرفیتت مالک قبلی و مستاجر تنظیم کنید و قراردادخود با مالک قبلی را پیوست دادخواست کنید

 35. علی می گوید

  سلام سرقفلی ملک تجاری را به مدت ۳۰ سال دارم مالک چون شرایط اعلان نیاز را ندارد می خواهد ملک را به نام یکی از نزدیکانش کند تا او با شرایط اعلان نیاز سرقفلی را از من بگیرد

  1. وکیل تاپ می گوید

   تخلیه ملک به جهت نیاز شخصی از سوی مالک به ندرت قابل پذیرش است پس نگران این موضوع نباشید

 36. علیمراد مرادی می گوید

  ملک مسکونی متعلق به شخصی به بانک فروخته شده ، در قبل دارای واحد تجاری بوده که واحد تجاری بصورت سرقفلی به دیگری واگذارشده ،در زمان انتقال ملک به بانک تفکیک تجاری و مسکونی صورت نگرفته ، بانک خریدار هم با واگذار گیرنده واحد تجاری که بین او و مالک قبلی بوده قرار دادی تنظیم نکرده، مدتی است بدون اجازه بانک مالک سرقفلی واحد تجاری را به دیگری واگذار نموده حالیه بین بانک و مالک سرقفلی سایق ومالک سرقفلی فعلی مشکل پیش آمده، موجر درخواست وجوهی از مالک سرقفلی سابق دارد که استنکاف میکند تکلیف مستاجر فعلی چه میشود وآیا بانک می تواند ملک را از مستاجر کنونی پس بگیرد

  1. وکیل تاپ می گوید

   اگر سرقفلی محل منتقل شده توسط مالک قبلی بانک نسبت به این مغازه ها حقی ندارد البته لازم است اسناد مدارک شمارا ببینیم تا راه حل کاربردی را خدمتتان ارایه بدیم

 37. رجبزاده مقدم می گوید

  باسلام ۱۵سال پیش سرقفلی مغازه رابارضایت مالک مباینامه کردم درمشاوراملاک وحق وحقوق مالک چندین برابرازمن دریافت شدتوسط مشاوراملاک وبه وی پرداخت شدچون بعداز چندهفته صاحب سرقفلی پیربود فوت نمودوتعهدی که درمباینامه بامالک امضاکرده بودیم اجرانکردوبعدازچندسال ملک رابدون اطلاع من به دیگری فروخته ورفته مالک جدیدهم ازمن دوباره ۱۵الا۲۰ درصد مخواد ووکالت کاری ووکالت بلاعزل هم ازفوت شده دارم برای مالک تعلق مالکانه میگیره لطفاراهنمایی کنید

  1. وکیل تاپ می گوید

   اگر مستنداتی مبنی برپرداخت حق مالکانه داشته باشید نیازی به پرداخت مجدد ندارید

 38. افشین احمدی می گوید

  سلام بانک سرقفلی یک مغازه دارد و به مزایده گذاشته بنده هم شرکت کردم در صورت برنده شدن مالک در صورت گفتن قیمت غیر عرف می‌تواند برای من مشکل درست کند یا ر قیمتی گفت مجبورم بخرم

  1. وکیل تاپ می گوید

   در مزایده انتقال به صورت قانونی است و مشگلی از سمت مالک شما راتهدید نمیکند.

 39. علی ورمزیار می گوید

  سلام پدر من سرقفلی مغازه ی رو ۵۵ سال پیش از مالک خریداری کرد مالک بعد از ۵ سال کل ملک رو واگذار کرد و مالک جدید قرار دادی فی مابین تنظیم نکرده ولی اجاره رو سالانه می گرفته تا ۷ سال پیش تا فوت کرد پدر من هم فوت ما اجاره ۶ سال رو به حساب دادگستری واریز کردیم حالا ۲ نفر از۶نفر وراث شکایت خلع ید و اجرت المثل کردن حالا اونها میتونن حکم تخلیه مغازه بگیرن

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام دعوای خلع ید و مطالبه اجرالمثل وارد نبوده ودعوای انها به نتیجه نمی رسد
   وحکم تخلیه از این جهت قابل تصور نسیت البته لازم است اجاره نامه های قراردادسرقفلی راببینیم وراهکار قانونی محکمه پسندی را ارایه بدیم زینالی

 40. بیژن می گوید

  با سلام.مالک سه دانگ مغازه با اجاره نامه شش دانگ که مستاجر من با مالکین قبلی دارد وهردو مالک قبلی فوت نموده که سه دانگ مالکیت را من خریده ام و سه دانگ دیگر فعلا در بازداشت ثبت است حال وراث مستاجر قصد فروش سرقفل دارند ولی یکی از آنها خارج از کشور است آیا میتوانم با مستاجر جدید نسبت به سه دانگ خودم قرارداد اجاره ببندم وامضای انتقال سرقفل آن یکنفر بماند برای بعد و دوم چون سه دانگ دیگر در بازداشت است اگر من با مستاجر اجاره نامه تنظیم کنم آیا از نظر قانون خلاف کرده ام ؟ با تشکر فراوان-بیژن

 41. مینا می گوید

  سلام من ابطال و الزام به تنظیم یک سند مغازه تجاری رو گرفتم .در سندی که باطل شده سرقفلی هم منتقل شده است .آیا سرقفلی ان هم به من انتقال میابد ؟

 42. امیر می گوید

  سلام و عرض ادب و احترام من سرقفلی مغازه ای شریکی با یکی از دوستانم خریداری کردم روز محضر. مالک گفت من سرففلی رو بنام دو نفر. نمیزنم من هم مجبور. شدم بنام دوستم بزنم و ازش یک وکالت بلاعزل بگیرم و مالک هم در جریان بود الان پس از چند. سال دوستم تصرف کرده مغازه رو و اجاره به من نمیده من میتوانم حق اجاره هایم را طلب کنم همه مدارک هم دست خودم هست

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام دعوای تصرف عدوانی مطرح نمایید

 43. اصلانی می گوید

  سلام ما یک ملک ۲۰۰۰ متری داشتیم که عرصه و عیان وقف بوده و بعد از یک سری اتفاقات اداره اوقاف کل ملک رو گرفته و با دادگاه و این داستانا تونستیم حکم رو بشکنیم و حق سرقفلی رو بگیریم..میخواستم بپرسم الان که منتظر کارشناسی هستیم برای تعیین قیمت سرقفلی قیمت این سرقفلی که اوقاف پرداخت میکنه چند درصد از قیمت ملک هست..قیمت ملک تقریبا ۳۰ میلیارده

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام قیمت را کارشناس تعیین میکنه

 44. حمید اصغری می گوید

  سلام مغازه ای از طرف پدر به فرزندان وهمسر به ارث رسیده است آیا وراث می توانند قدر السهم خود را به به یک از وراث انتقال دهند و در صورت توانستن حق مالکانه به مالک تعلق میگیرد یا خیر؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بله میتواند انتقال دهد

 45. رضیه می گوید

  با سلام…سرقفلی ۱/۵ دانگ از یک ملک مشاعی از طریق پدرم که حدود ۴۰ سال پیش خریداری کرده بود بعد از فوت ایشان به ما به ارث رسید…حدود ۴۰ سال ما با شرکای ۴/۵ دانگ در این ملک کسب سود کردیم و مشکلی نداشتیم…حدود ۸ سال پیش شرکای ما با توجه به فروش سهم خود به غیر و شکایت مالک برای تخلیه ملک به دادگاه رفتند که بعد از ۸ سال رای به نفع مالک صادر و نصف حق کسب و پبشه طبق قانون سال ۵۶ به شرکای قبلی پرداخت شد…پس از اینکه مالک شریک ۴/۵ دانگ ما شد به دلایل واهی و عدم همکاری باعث بسته شدن ملک و ضرر و زیان ما شد و در این مدت یک سال که بسته بود طی چند جلسه پیشنهاد مبلغی بسبار پایینی را به ما برای ۱/۵ دانگ سهممان داد که قبول نکردیم….به صورت اختیاری برگه ایی بدون امضا هم از کارشناس گرفت و قیمت بسیار پایینی را برای سهم ما پیشنهاد داد کارشناس هم علت پایین زدن قیمت را بسته بودن ملک عنوان کرد… به صورتی که قبمت مالکیت را ده برابر قیمت سرقفلی زد…در حال حاضر هم به هیچ وجه مالک با بهانه های واهی حاضر به راه اتدازی نیست و به صورت غیر مستقبم گفته در صورت راه اندازی شما کارشکنی می کنم…پروانه بهره بردای ملک باطل و چون به عنوان شریک رضایت نمی دهد پروانه به نام ما صادر نمی شود…همچنین چون شغل سرقفلی میهمانپذیر و گردشگری است ایشان ادعا می کند که ارزش سرقفلی ملک گردشگری یک دهم ملک تجاری است.
  سئوال : راه حل اساسی ما برای این ضرر و زیانی که به ما زده است چیست؟عنوان دادخواستی که باید ارائه دهیم چیست؟
  در صورتی که ایشان در روندکارشناسی اعمال نفوذ کند و کارشناسان مبلغ پایینی برای ملک بزنند آیا در دادگاه ما می توانیم پیشنهاد دهیم که با این مبلغ سهم ایشان را ما خریداریم؟با وجودی که ایشان هم مالکند و هم شریک و آیا اولویت دارند….ایشان در جلسات خصوصی اظهار می دارند که سهم سرقفلی که قیمت پایینی زده شده را فروشنده نیستم اگر خریدارید مالکیت را که ده برابر سرقفلی است می فروشم.
  آیا دادگاه ضرر و زیان یکساله ما را که ملک بر اثر کارشکتی ایشان بسته بوده به ما می دهد.
  ضمنا ایشان اظهار می دارند هیچ هزینه ایی را حتی برای نظافت آنجا پرداخت نمی کنند.

 46. رضا قرایی می گوید

  سلام من یک مغازه سرقفلی را ۳۰سال پیش از مالک خریدم و حدود ۵ سال پیش مالک.، ملک خود را فروخت. مالک جدید هیچ گونه قرارداد جدیدی با من برای دریافت اجاره نبست. حال تقاضای تخلیه به سبب تجدید بنا کرده. آیا من میتوانم به دلیل عدم بستن قرارداد جدید از تخلیه جلوگیری کنم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام خیر شما میتوانید در قبال تخلیه تمام حق کسب خودتان را دریافت نمایید

 47. سپیده معماریان می گوید

  سلام ما یه مغازه قدیمی ۵۰سال پیشوکه برای پدربزرگم بوده ازوراثش خریدیم سرقفلی اون به شکل استشهادیه به پدربزرگم رسیده ویه سری مدارک قدیمی که نشون دهنده اینه که ملک سرقفلی هم داره رودردست داریم چطور میشه اینو قانونی کردممنون اگرجواب بدید

 48. حسین می گوید

  با سلام وقتتون بخیر
  پدر بنده سال ۱۳۴۳ اجاره نامه ای نوشته است و در آن ماهی فقط ۲۵۰۰ تومان به عنوان اجاره به مالک پرداخت کرده است و هیچ پول پیشی برای مغازه نداده است سوال من این هستش ایا به دلیل اینکه پدر بنده هیچ مبلغی به عنوان پول پیش به مالک پرداخت نکرده است و الان پدرم فوت کرده است الان وراث دارای حق سرقفلی هستند یا حق پیشه ؟؟ ممنونم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام اگه سرقفلی پرداخت نکنید نمیتوانید دریافت کنید پدرشما سرقفلی نداده پس ورثه هم نمیتوانند دریافت کنند

 49. آگهی سازه می گوید

  با سلام
  خیلی ممنون بابت مطلب جالبتون …
  دوستان در صورتیکه صاحب کسب و کاری هستید و قصد معرفی آنرا دارید می توانید به سایت آگهی سازه https://agahisazeh.com
  مراجعه نموده و با ثبت نام در این وب سایت آگهی خود را منتشر نمایید…

 50. Gabriela می گوید

  Nice blog here! Also your web site loads up very fast!

  What host are you using? Can I get your affiliate link to your host?

  I wish my website loaded up as quickly as yours lol

  My homepage – progestin side effects low libido

 51. آريا می گوید

  با سلام
  سرقفلي يك باب مغازه تجاري از مستاجر اول در سال ۱۳۵۷ خريداري ميگردد و اجاره نامه رسمي جديد بين مالك و مستاجر دوم تنطيم ميگردد . ددر اجاره نامه ذكر شده كه مستاجر وجهي بابت سرقفلي به موجر نپرداخته و هنگام تنخليه ادعاي سرقفلي را از خود سلب نموده .
  توضيح : مستاجر اول از سال ۱۳۲۷ ددر آن مغازه بوده و مالك جديد در سال ۱۳۴۵ ملك را خرداري ميكند و با مستاجر اول اجاره نامه رسمي تنظيم ميكند . همين متن در اجاره نامه مستاجر اول نوشته نوشته شده است ( مستاجر وجهي بابت سرقفلي به موجر نپرداخته و هنگام تنخليه ادعاي سرقفلي را از خود سلب نموده است )
  مالك جديد اقدام به ساخت بناي جديدي ميكند و در سال ۱۳۴۶ مغازه را به مستاجر اول تحويل ميدهد و اجاره نامه رسمي ديگري بين مالك و مستاجر اول تنظيم ميشود كه باز همين متن در اجاره نامه قيد شده . در سال ۱۳۵۲ طي قولنامه اي با مالك دو دهنه زير زمين مازاد از مالك در قبال پرداخت وجه و تغيين اجاره اضافه خرداري ميكند و مجددا اجاره نامه رسمي در سال ۱۳۵۲ في مابين تنظيم ميشود كه اضافه زير زمين در آن قيد ميشود و مبلغ اجاره تغيير ميكند و همين متن نيز در آن قيد شده است (مستاجر وجهي بابت سرقفلي به موجر نپرداخته و هنگام تنخليه ادعاي سرقفلي را از خود سلب نموده است )
  توضيح : به نظر من در اجاره نامه درست نوشته شده است چون مالك صاحب سرقفلي نبوده صاحب سرقفلي مستاجر اول بوده كه به مستاجر دوم با رضايت مالك فروخته
  حال مالك و مستاجر دوم ۱۵ سال پيش مرحوم شده و و وراث مستاجر دوم كه فرزندان پسر از ابتدا در مغازه فعاليت داشتند ،انحصار وراثت كرده و ماليات سرقفلي را ميپردازند و با همان اجاره نامه فعاليت دارند و هر سه سال با توافق وارث مالك اجاره اضافه ميشود.
  وارث مالك قصد تخريب و ساخت بناي جديد دارد و ادعا ميكند كه شما صاحب سرقفلي نيستيد من فقط به شما حق كسب و پيشه ميدهم ولي بنظر من مشمول قانون مالك و مستاجر سال ۱۳۵۶ ميشود هم سرقفلي تعلق ميكيرد و هم كسب و پيشه ولي وراث مالك به نوشته اجاره نامه اشاره ميكند
  از لحاظ قانوني حق و حقوق وراث مستاجر دوم چيست؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام اجاره مشمول سال ۵۶هست وتخلیه به جهت تخریب ونوسازی منوط به پرداخت حق کسب پیشه کامل به نرخ روز میباشد

 52. عبدالرضا می گوید

  سلام
  زمینی دارای سه واحد مسکونی و پنج دهنه مغازه سرقفلی هست بنا برای سال ۱۳۴۴ می‌باشد و فرسوده مالکیت هشت نفر هستند و به دلیل نوسازی میخواهند دستور نقشه از شهرداری بگیرند مغازه ما که بصورت انتقال قهری به شش نفر از ورثه رسیده است نانوایی می‌باشد که با رضایت ورثه به تصدی اینجانب می‌باشد من نگران آینده شغلی خودم هستم به و دلیل ۱-مالکین زمین را به دیگری بفروشند
  ۲-خود مالکین تقاضای دستور نقشه بگیرند برای نوسازی
  خواهشمندم راهنمایی بفرمایید در دو صورت ذکر شده آیا حکم به تخلیه سرقفلی با نظر کارشناس و پرداخت حق سرقفلی صورت میگیرد؟
  آینده شغلی اینجانب چگونه وآیا راهکاری برای عدم تخلیه وجوددارد؟
  سپاسگزارم اگر لازم میدانید هماهنگ شود برای جلسه حضوری

 53. میثم می گوید

  سلام وقت بخیر
  من یه مغازه سرقفلی را ۱۲سال پیش خریدم هیچ اجاره ای هم به مالک ندادم،اصلا اجاره نامه یا قرارداد هم ازش نگرفتم،حالا میخواستم بدونم مشکلی واسم پیش نمیاد،اون فقط قلنامه ای که ما از قبلی خریدیم امضاء کرده.مممنون

 54. Adela می گوید

  Hi everyone, it’s my first pay a quick visit at this web page, and post is
  actually fruitful designed for me, keep up posting such articles.

  my web-site; diet weight loss protein

 55. آقای روشنی می گوید

  با سلام
  سرقفلی مغازه ای به من و برادران و خواهرم (۱دختر + ۳پسر) از پدرم ارث رسیده است،
  من و برادر بزرگم ۱۵ سال است که در مغازه برای پدرمان کار می کردیم، و بنا به روال گذشته پس از فوت پدر نیز به مدت ۲سال به کار ادامه دادیم
  حال برادر دیگر و خواهرم تمایلی به فروش ملک ندارند، و از طرفی امکان اجاره به غیر و یا مباشرت نیز وجود ندارد
  حال با توجه به اینکه امکان اجاره‌ی سرقفلی وجود ندارد، آیا می‌توانند از ما بابت کار کردن در مغازه درخواست اجاره کنند؟

 56. کریمی می گوید

  سلام چندین نفر صاحب مغازه ای هستیم که سرقفلی آن واگذار شده اما آنرا تنها یکی از شرکا امضا کرده بدون رضایت بقیه ومدت۳۱ سال ازان میگذرد آیا میتوانیم آنراپس بگیریم؟ تشکر

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:اگرواگذاری فضولی وبدون اطلاع شما باشد والان متوجه شده باشین میتوانید اقدام نمایید.

 57. تیموری می گوید

  اگر دوبرادر باهم شریکی یک سر قفلی بخرند و برادر بزرگ سرقفلی مغازه را به نام خود بزند از نظر قانونی و شرعی اشکالی دارد ؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:بله چون سرقفلی بنام هرکسی باشد مالک شناخته خواهد شد.

 58. فرهاد می گوید

  سلام وقت بخیر_ پدرم سال ۷۸ ی سرقفلی خریداری کرد که مالک سال ۸۸ ملک رو شخص دیگری فروخت. از اونجایی که قرارداد سرقفلی ما فاقد امضای مالک قدیمی بوده و مالک جدید درخواست تخلیه داشت. دادگاه از ما مستندات خواسته بود. حالامیخوام بدونم که چه مدارکی لازمه ما به دادگاه ارائه بدیم . حق سرقفلی ما هم در اداره ی مالیات ثبت شده .و تمامی مراحل مالیات رو انجام دادیم و هم تمامی اجاره های مربوط رو به مالک قبلی پرداخت کردیم. قراداد ما هم با مستاجر قبلی ثبتیه . چه مستنداتی دقیقا لازمه

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:باید مالک قبلی را پیدا نمایید وامضای او را ذیل مبایعنامه فروش سرقفلی درج نمایید.

 59. محمد کاظمی می گوید

  سلام روز بخیر
  در صورتی که صاحب سرقفلی مغازه را بدون اجازه مالک مغازه را طی سالیان به چند نفر اجاره داده باشد و طی سالیان هیچگون اجاره ایی به صاحب ملک پرداخت نکرده باشد حکم چیست ؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:می توانیدمی توانید نسبت به پرداخت اجور معوقه وتخلیه بابت عدم پرداخت اجاره مطرح نمایید.

 60. محمد می گوید

  سلام خسته نباشید لطفا بفرمائید درخواست تجویز منافع کردن از دادگاه تا صدور حکم چقدر زمان می برد

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:این مدت یک موعد قضایی است و بسته به نظر دادگاه می باشد.

 61. ایمان می گوید

  سلام
  سال نودویک پدرم سه دانگ از مغازه رو بنام من از شریک قولنامه کرد. فروشنده اسناد دارایی رو بنام من کرد. صاحبان ملک اختلاف داشتند و سند اجاره سرقفلی بنام من هنوز نخورده. سردفتر میگه چون دارایی بنامت هست خیلی مهم نیست که سند بزنن یا نزنن. تا به امروز هم هیچ ادعایی نسبت به درآمد مغازه نداشتم چون در اختیار پدرم بود. اما الان اجاره دادیم و متاسفانه پدرم زیر بار شراکت من نمیرود. ایا میتونم از مراجع قانونی برلی حق سهم خودم اقدام کنم. لازم بذکر که هیچ مدرکی هم در دست ندارم. ممنون میشم جوابم رو بدید

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:باید از طریق شهادت شهود توسط مراجع قضایی اقدام نماید.

 62. آناهید می گوید

  سلام.مغازه ای از پدربزرگم به جا مانده و چند سال قبل یکی از عموها وکالت فروش از بقیه وراث میگیره. پدر بنده هم چند ماهی هست به رحمت خدا رفته و عملا وکالت پدرم من به برادرش منتفی شده. حالا عموی بنده سرقفلی رو که شامل سهم الارث بقیه وراث میشه به قیمت ناچیزی واگذار کرده. من میتونم بابت سهم خودم از خریدار پرداخت مبلغ به نرخ روز رو درخواست کنم.

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: اگر بعد از فوت واگذار کرده می توانید اقدام کرده و باز پس بگیرید.

 63. صمد شرفی پور می گوید

  سلام،پدرم مغازه ای را سرقفلی فروخته بود و۱۰ سال پیش به دلیل اینکه کف معازه را ۳۰ سانت پایین برد،وبه جای اوراقی اتومبیل،اقدام به لوازم یدکی وفروش نو کرده بود،شکایت کرد ،مستاجر پس از فراز ونشیب سال ۸۱ با رای کارشناس قرار شد ۶۰ میلیون تومان بگیرد ومغازه به پدرم برگردد،،متاسفانه در این برحه زمانی پدرم بیمار شد وبه رحمت خدا رفت،پرونده در آن مرحله ماند واکنون بعد ۱۰ سال که ما گرفتاری مالی داریم ومیخواهیم ملک را برگردانیم تا بتوانیم کل زمین خانه را برای ورثه بفروشیم،مستاجر همکاری نمیکند وخریداران را تهدید به ناسازگاری میکند،،تو را به خدا راهنمایی کنید که آیا رای گذشته را میتوانیم پیگیری کنیم،یا حتی برای ساخت و دستور نقشه میشود ایشان را با قیمت کارشناسی محکوم یا راضی کرد،؟چون ایشان ۲ برابر قیمت واقعی مغازه را طلب کرده است،ممنون از شما

 64. حسین می گوید

  با سلام
  مالک مغازه چند سالی فوت نموده و مالک سرقفلی بدنبال انتقال آن میباشد . فرزندان مالک مغازه در خارج از کشور بسر می‌برند.
  چگونه می‌توان تجویز انتقال سرقفلی را از دادگاه تقاضا نمود ؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:تجویز انتقال منافع از طریق دادگاه صورت می گیرد.

 65. زهرا اکبرنژاد می گوید

  سلام و خسته نباشید
  بنده سال ۱۳۹۷ مالکیت ملکی را از بنیاد شهید خریداری کردم که سال ۷۴ به مدت یک سال اونجا رو به فردی اجاره داده بود و طی این سال ها اجاره نامه را تمدید نکرده بودن و مالک که بنیاد شهید بود فقط کرایه رو دریافت میکرده تا زمانی سند مالکیت که به اسم اینجانب انتقال پیدا کرد و در سند قطعی غیر منقول قید شده که منافع قبلا به کسی واگذار نشده و ملک تحویل خریدار شد و ناگفته نماند زمان تحویل ملک مورد نظر خالی بود حالا چند نفر ادعای سرقفلی اونجا کردند و میگویند سرقفلی متعلق به پدر ما بوده و پدرمان فوت کرده و قولنامه ی خرید سرقفلی آوردن که سال ۷۵ از مستاجر قبلی به پدرشان انتقال داده در حالی که اجاره نامه ی بین مالک قبل از بنده با مستاجر سرقفلی قید نشده و شغل ایشون که فروش مصالح ساختمانی بوده نوشته شده و در شرایط فسخ تاکید شده مستاجر حق واگذاری به غیر و نمایندگی و وکالت به شخص ثالث را به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی ندارد و حق تغییر شغل ندارد ولی مستاجر هم سرقفلی فروخته میگم فروخته چون قولنامه ای بوده و سرقفلی را بیع کرده و هم شغل را تغییر داده و نیز نوشته شده بود که در صورتی که مستاجر بدهی به ارگانی در مورد مغازه داشته باشه در زمان تخلیه یا فسخ قرارداد باید از اموال دیگرش تمام بدهی ها پرداخت شود و تصفیه کند و رسید دریافت دارد حالا با این تفاسیر میخوام بدونم اینا میتونن علیه بنده شکایتی انجام بدن و اقدامی بکنن و ۲ساله مغازه رو خودم بعد از تحویل گرفتن ملک را اجازه دادم و تمام بدهیهای مغازه رو اعم از برق و آب و گاز و شهرداری و دارایی رو تصفیه کردم و تلفن مغازه به علت بدهی توسط مخابرات ضبط و فروخته شده بود حالا این وراث به من میگویند از شما به علت اجاره ای که دادی و انتقال به غیر از شما شکایت میکنیم لطفا راهنمایی کنید اونا میتونن از من شکایت کنن یا اینکه من چکار باید انجام بدم خواش میکنم پاسخم رو بدید

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: اگر حق سرقفلی انها محرز شود بله می توانند نسبت به حق خودشان مدعی باشند.

 66. شهریار می گوید

  سلام در سرقفلی مغازه خریداری شده حق انتقال و واگذاری به غیر را ندارم چگونه میتوانم مغازه را اجاره بدم که نیاز به اجازه موجر نباشد چون در مورد اجاره به غیر چیزی نوشته نشده فقط حق انتقال سرقفلی را ندارم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:جون حق انتقال ندارید پس نمی توانید انتقال دهید انتقال دهید از موارد تخلیه خواهد بود برای شما.

 67. شهریار می گوید

  سلام خسته نباشید
  یک باب مغازه سرقفلی دارم اگر قرارداد مشارکت کاری بنویسم وبخاطر داشتن مدرک خاصی پروانه کسب به اسم شریکم باشدتخلف محسوب میشه وحکم تخلیه دارد ممنونم اگه جواب بدید

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: قرارداد مشارکت نوعی انتقال به غیر بوده و از موجبات تخلیه می باشد.

 68. احمد می گوید

  سلام خسثه نباشید ممنون از راهنمای های تان.
  من چند سال پیش پس از کسب رای مثبت از دادگاه صالحه مبنی بر واگذاری منافع بغیرمتاسفانه موفق بفروش سرقفلی محل کارم نشدم ومهلت تعیین شده سپری شد. حال دوباره قصد اقدام قانونی دارم. ولی متاسفانه مالک ملک فوت کرده:
  ۱-وراث پخش و پلا هستند.۲-من همه وراث رانمیشناسم وبمشخصات کامل آنها اشراف ندارم.۳-آنهائی را هم که می شناسم علاقه ای بتهیه انحصار وراثت نشان نمیدهند.۴- ۲۰سال است اجاره ها بصندوق پرداخت میکنم وبعلت تخریبی هم که کردند دردادگاه محکوم بتعمیرات اساسی ملک شدند. چون پرحرفی کردم لطفا” فقط بفرمائید :
  من لیست وراث مالک این ملک را چگونه و ازکجا تهیه کنم برای اقدام. با تشکر

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: باتوجه به تخصصی بودن موضوع حتما باید به یک وکیل مراجعه نمایید.

 69. احمد می گوید

  سلام خسثه نباشید ممنون از راهنمای های تان.

  من چند سال پیش پس از کسب رای مثبت از دادگاه صالحه مبنی بر واگذاری منافع بغیرمتاسفانه موفق بفروش سرقفلی محل کارم نشدم ومهلت تعیین شده سپری شد. حال دوباره قصد اقدام قانونی دارم. ولی متاسفانه مالک ملک فوت کرده:
  ۱-وراث پخش و پلا هستند.۲-من همه وراث رانمیشناسم وبمشخصات کامل آنها اشراف ندارم.۳-آنهائی را هم که می شناسم علاقه ای بتهیه انحصار وراثت نشان نمیدهند.۴- ۲۰سال است اجاره ها را بصندوق پرداخت میکنم وبعلت تخریبی هم که کردند دردادگاه محکوم بتعمیرات اساسی ملک شدند. چون پرحرفی کردم لطفا” فقط بفرمائید :
  من لیست وراث مالک این ملک را چگونه و ازکجا تهیه کنم برای اقدام. باتشکروسپاس فراوان از مدیریت این سایت باارزش

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: باید با یک وکیل حتما مشاوره نمایید.

 70. محمدرضایی می گوید

  سلام
  من بیشتر از ۸ سال در ملکی مصالح فرپشی داشته ام که قولنامه ۵سال اول به اسم برادرم بود و من انجا کار میکردم و برادرمدمغازه را به من سپرد و سه سال بعد قولنامه به نام من بود حتی دراین مدت جواز کسب نیز درهمان مکان گرفتم .تا چندروز مانده به اتمام قراداد که قراربود صاحب ملک تمدید کند اما زد زیره حرفش و گفت تخلیه کن و به اجبار من تخلیه کردم با کلی حساب باز با طلبکار و بدهکار و اواره ام کرد و ملک را به دقیقا یه مصالح فروش دیگر اجاره داده وقتی بهش گفتم این کار درست نیست گفت صاحب ملکم هستم و اختیارش رو دارم نباید از تو اجازه بگیرم و پول پیش منو نمیداد گفت باید قولنامه را بیاوری تا پولت رابدهم و قولنامه راهم ازمن گرفت و پولمو بزور داد و تو قولنامه هیچ اسمی ازسرقفلی نیاورده بودیم و به نظر شما من میتونم ادعای ضررو درخواست حق سرقفلی کنم چون با اعتبار من اون ملک داره کسب درامد میکنه و من هم مانده ام با کلی بدهی و کلی طلب که دیگر از دستم رفته
  من حتی جواز کسبم برای اون ادرس صادرشده و رسید اجاره های ماهیانه رادارم ولی قولنامه ندارم اما در املاک نسخه سومش هست شاید بتوانم انرا دریافت کنم ایا من میتوانم دراین مورد شکایت کنم یا نه
  ممنون میشم اگه راهنمایی کنید

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: حتما با وکلای سامانه مشاوره نمایید.

 71. برومند می گوید

  سلام پدرم میخواد سرقفلی مغازه به من بده ولی مالیات ۲ قیمت ملک که رقم سنگینی هست میخواد بگیره
  نمیشه کاری کرد که هدیه میخواد بده
  البته مالکیت با پدر هستش

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: هر نوع انتقالی با پرداخت مالیات می باشد.

 72. علی اصغر می گوید

  با عرض سلام خسته نباشی،پدر من یک سرقفلی مغازه۶۵متری خریده بافوت مالک قبلی ، ملک جدید برای نوسازی ملک بارضایت پدرم ملک تخریب و نوسازی نمود،که مالک بانفوذی که در مراجع و اداره جات داره از۶۵مترمغازه ۴۲متر به تحویل داده،ما هرجا شکایت کردیم،تقاضا کارشناس نقشه هوایی کردیم،دستامون به جایی نمیرسه وکیل برای کار گرفتیم مالک مبلغ به وکیل میداد،نمیدونم اونجایی که پول و پارتی ندارن،مثل پدر من ی‌حاصل ۴۰سال زحمت کشیدن تو شغل نانوایی،صاحب ملک باید به ناحق مغازه و تنها دارایی درآمد پدرم با گردن کلفتی از پدرم بگیرن،پس عدالت عدل علی کجا به ما کمک میکنه.ممنون میشم رسیدگی کنید

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: جهت صحبت با وکیل متخصص سرقفلی با شماره ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰تماس بگیرید.

 73. محمد قادر عبداله زاده می گوید

  سلام من مالک سرقفلی یک فروشگاه هستم اکنون بعلت کهولت سن توان کارکردن ندارم بچه صورت باید مغازه را اجاره موقت بدم که صاحب ملک ادعای انتقال به غیر رانداشته باشد. ممنون از راهنمایی مفید شما

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: به اشخاص تحت تکفل خودتان واگذار نمایید.

  2. بهزاد زینالی می گوید

   باسلام
   درصورتی که مالک سرقفلی بدون داشتن اجازه موجر و یا تصریح به داشتن این حق در قرارداد، سرقفلی را منتقل نماید متخلف محسوب و بر این عمل وی ضمانت اجرای حقوقی بار می گردد.

 74. علی می گوید

  سلام خسته نباشید
  مغازه ای من دارم که ۱۴ سال پیش یک نفر سرقفلی خرید.به شغل خواربار فروشی.
  که گرایش هم ۱۰ هزار تومن بود .
  ۱۰ ساله پیش اون فوت کرد.
  بدون اجازه صاحب ملک من ورثه اجاره دادن ۲ سال بقالی .۲ سال دیگر دادن بقالی. ۶ سال دادن پرنده فروشی.
  الان هم بدون اجازه صاحب ملک.مغازه رو کلیدی فروخته اند.من صاحب ملک باید چیکار کنم. تشکر میکنم اگر جواب این سوال من را بدهید

  1. بهزاد زینالی می گوید

   باسلام
   اگر مالک سرقفلی این عمل را انجام دهد موجر می‌تواند در مرجع مربوطه طرح دعوا نموده و تخلیه مورد اجاره را از دادگاه بخواهد. جهت اطلاع از شرایط و نحوه طرح دعوای سرقفلی با شماره ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰ تماس حاصل فرمائید تا وکلای متخصص وکیل تاپ در زمینه سرقفلی شما را راهنمایی نمایند. موفق باشید.

 75. مجید آژنگ می گوید

  سلام پدرم ۱۵ سال پیش سرقفلی یک مغازه ای که به صورت کلی یه پاساژ بود حق سرقفلی انرا خریداری کرده ولی پدرم فوت کرده و نامه احنحثار وراثت و از ورثه تقسیم نامه دارم که مغازه به من میرسی حال اینکه کل پاساژ برای بنیاد پانزده خرداد بوده و چند سال پیش به املاک و مستقلات واگزار شده و قراردادی دیگر نداریم کل پاساژ به همین شکل است حال فرزند مالکی پیدا شده که از خارج امده و ادعا نموده و بنیاد و سازمان املاک و مستغلات هم جواب قانع کننده ای نمیدهند ما که میخواهیم سرقفلی را یا بخریم یا بفروشیم یه اجاره سرقفلی دهیم چکار باید کنیم؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   باسلام
   اگر مالک رضایت نداد می‌توانید به دادگاه مراجعه کنید و مجوز انتقال را از دادگاه بگیرید. با شماره ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰ تماس حاصل فرمائید تا وکیل متخصص سرقفلی شما را بصورت کامل راهنمایی نماید. موفق باشید.

 76. اشکان می گوید

  سلام خسته نباشید
  ما بصورت ورثه مالک ۲۰ شعیر مالکانه مغازه ای هستیم، حالا از مستاجری که داخل مغازه هستش برگه سرقفلی خواستیم ولی هیچ برگه ای به دادگاه ارائه نشد بجز یه برگه اجاره نامه سال ۵۲ که نشون میده اونجا مستاجر بودن و حق سرقفلی به فروش نرسیده و برای دادگاه هم ثابت نشده، حالا ما تقاضای تخلیه دادیم خواستم بدونم دادگاه چطوری میتونه حکم تخلیه برای ما تو این پرونده بگیره؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   باسلام
   پایان مدت اجاره درقانون روابط موجر ومستاجرسال ۱۳۵۶ پایان تعهدات قانونی فی ما بین موجر و مستاجر نیست.و مرور زمان باعث حصول حق کسب وپیشه وتجارت برای مستاجرمیشود. با شماره ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰ تماس حاصل بفرمائید تا وکلای متخصص وکیل تاپ در زمینه سرقفلی شما را راهنمایی نمایند. موفق باشید.

 77. شفیعی می گوید

  سلام
  سه دانگ سرقفلی مغازهای رو۳۰سال پیش از پدرم خریدم وسه دانگ بعدی رو طبق سندصلح پس ازکسر سهمالارث خودم ازوراث خریدم که کلیه حقوق صنفی روبه من واگذارکردن ودرسند صلح قائم مقام قانونی آنها میباشم ولی سهام تعاونی بنام پدرم بوده که درزمان حیات پدرم گرفتیم ومقداری درحساب تعاونی صنفی میباشد الان باتوجه به سندصلح سرقفلی که بمن واگذارشده سهام مربوط به من هست یاکل وراث

  1. زینالی می گوید

   سلام: الان شما مالک سهم شش دانگ هستید و با ارائه گواهی انحصار وراثت به تعاونی مراجعه نمایید و نسبت به انتقال سند به اسم خودتان اقدام نمایید.برای راهنمایی بیشتر از طریق وکلای انلاین وکیل تاپ مشاوره نمایید.

 78. مسعود رجبی می گوید

  با سلام پدرم صاحب سر قفلی مغازه ای است و کهولت سن دارد آیا با توافق ایشان وسایر وراث من می‌توانم با سایر وراث نسبت به سهم هر کدام در محضر صلح و توافق منعقد نمایم؟

 79. هادی جهانی می گوید

  سلام
  بنده مغازه ای از شخصی سرقفلی خریداری نمودم ایشان اول به من گفتن که مالک اولیه عواید حاصله از انتقال را وقف بیمارستان کردند بنده قبل از معامله مراجعه به مالک کرده و اجازه خرید گرفتم ولی بعدا ایشان از گرفتن مبلغ خوداری نموده و الان متوجه شدم مالکین دیگه ای هم ملک داره که فروشنده از من پنهون کرده ومالکین جدید از بنده شکایت کرده وادعای خلع ید کرده و خسارت الان من میتونم ازفروشنده شکایت کنم

  1. زینالی می گوید

   سلام: بله می توانید از این فرد فروشنده بابت اینکه شما را فریب داده قرارداد را فسخ نمایید و از این جهت نیز که خسارتی به شما وارد شده است را نیز مطالبه نمایید برای راهنمایی بیشتر از طریق وکلای انلاین وکیل تاپ مشاوره نمایید.

 80. شفیعی می گوید

  سلام
  حق انتقال درسنداجاره طبق ماده ۱۹ داشتم مالک موافقت به انتقال نکرد واینجانب باسندرسمی صلح سرقفلی رابنام مستاجر جدید کردم ومحضر به مالک که اداره دولتی میباشد جهت تنظیم سند اخطارداد وبازمالک حاضر به تنظیم سنداجاره جدید نشد چکاربایدانجام بدم وآیا راه قانونی جهت تغییر شغل هست حق مالکانه هم حاضرم بدم ولی بخاطر لج بازی اداره حقوقی مالک موافقت نمیکنددرضمن سابقه سندقانون ۵۶ میباشد

  1. زینالی می گوید

   سلام: اگر مالک از تنظیم سند خود داری نماید نماینده دادگاه در دفاتر اسناد رسمی به نمایندگی از مالک نسبت به امضای ان اقدام می نماید برای راهنمایی بیشتر از طریق وکلای انلاین سامانه وکیل تاپ مراجعه نمایید.

 81. معصومه کریمی می گوید

  سلام خسته نباشید ،مغازه یرو چند سال پیش خریداری کردیم بدون سرقفلی وهرسال اجاره ی سرقفلی روپرداخت کردیم این کار تاسال۹۱ بدون مشکل انجام می شود مااجاره روبه ۳وراث میدادیم یعنی هر سال یکی از وراث می گرفت الان دوتااز وراث فوت کردن اون وارثی که زنده اس از گرفتن اجاره خوداری میکنه ومیگه به صندوق دادگستری بریزید انجا میگن تا پرونده نداشته باشی این پول از دست میره گفتنباید اظهار نامه قضایی باید بنویسم نمیدونم چیکار کنم لطفا راهنمایی کنید ‘در ضمن حدود یکسال هم پول دردست وارث بود ولی اون چند روز پیش برگردونده

  1. زینالی می گوید

   سلام: شما در این صورت پرداخت نکنید تا این افراد به طرفیت شما طرح دعوا در این صورت نیز شما بیست درصد اضافه پرداخت نمایید تا نتوانند شما را تخلیه نمایند برای راهنمایی بیشتر از طریق وکلای انلاین سامانه وکیل تاپ مشاوره نمایید.

 82. رضا می گوید

  سلام
  ١-در چه صورتي مالك ميتواند صاحب سر قفلي رو بدون دلايل ذكر شده در قانون اعم از تجديد بنا يا تخلفات صاحب سرقفلي ملزم به تخليه مغازه كند ؟ در صورتي كه هيچ نيازي به مغازه ندارد .
  ٢-در صورتي كه خود مالك خريدار مغازه باشد با توجه به قيمت گذاري توسط كارشناس دادگستري آيا حق انتقال مالكانه باز هم به مالك تعلق ميگيرد ؟

  1. زینالی می گوید

   سلام: اگر اجاره شما مشمول قانون ۵۶باشد نمی تواند درخواست تخلیه نمایید ولی اگر مشمول سال ۷۶باشد با انقضای مدت اجاره باید نسبت به تخلیه مورد سرقفلی اقدام نمایید

 83. سیروس می گوید

  با سلام سرقفلی های قبل از ۵۶ که با سند رسمی تحت عنوان حق کسب و پیشه و تجارت و کلیه حقوق و … است و مبلغ اولیه با اجاره ناچیز طی خرید از مستاجر قبلی زیر نظر مالک باشد و بعد از سالها مالک جدیدی ملک رو خریداری کند در صورت نیاز به تخلیه مشمول چه قانونی میشود ؟ با تشکر

  1. زینالی می گوید

   سلام: مشمول قانون سال ۵۶می شود و علت تخلیه هم نیز باید مشخص شود.

 84. سیروس می گوید

  ممنون از پاسختون ولی عده ایی معتقدند قانون ۵۶ سرقفلی به مردم تعلق نمیگیره و فقط حق کسب و پیشه و تجارته که اونم نرخ روز حساب نمیشه ! ما قبل از قانون حق کسب و پیشه ۵۶ سرقفلی رو خریداری کردیم اون زمان فکر میکنم فقط سرقفلی بود مگر قانون میتونه عطف به ماسبق بشه ؟ با تشکر

  1. زینالی می گوید

   سلام: حق و کسب و پیشه به نرخ روز به شما تعلق می گیرد و این مبلغ توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین می شود برای راهنمایی بیشتر از طریق وکلای انلاین وکیل تاپ مشاوره نمایید.

 85. حسینی می گوید

  با سلام سرقفلی مغازه ای درسال ۱۳۶۳بعد از احداث به شخصی واگذار شده بودو من مالکیت این دهنه مغازه را درسال ۱۳۸۶ خریدم و سرقفلی مغازه درسال ۹۰ به شخص دیگری بدون اطلاع من واگذار شده ودرسال ۱۳۹۷ اونیز این سرقفلی را به شخص دیگری بدون اطلاع من واگذار کرده و در قراردادهای قبلی نیز اشاره ای به حق انتقال به غیر نشده است یعنی نه اجازه داده شده نه سلب شده . ایا دعوی ما شامل قانون ۵۶ میشود یا۷۶

  1. زینالی می گوید

   سلام: چون قرارداد شما مشمول سال ۶۳است سال ۵۶شامل شماست ولی واگذاری مشمول سال ۹۰بوده است و اینکه حق انتقال به غیر نبوده از موارد تخلیه محسوب می باشد

 86. علی می گوید

  سلام سر فقلی یک مغازه از پدر به فرزندان به ارث رسیده و مالک از گرفتن اجاره که از پدرم میگرفت ، به علت ناچیز بودن امتناع میکند و هیچ اظهار نامه ای تا بحال نداده ،ایا میتواند حکم تخلیه بگیرد

 87. عرفان می گوید

  سلام پدرم سرقفلی مغازه ای رادر سال ۱۳۷۰ خریداری کرده بود وطبق توافق
  اجاره سالانه مادام العمر بوده ، حالا که پدرم فوت شده مالک این توافق را نمیپذیرد و مبلغ اجاره را به روز میخواهد ،ایا میتواند همچین درخواستی کند

  1. زینالی می گوید

   سلام: مبلغ اجاره باید بر اساس توافق و به نرخ اعلامی در قرارداد پرداخت نمایید برای راهنمایی بیشتر از طریق وکلای انلاین وکیل تاپ مشاوره نمایید.

 88. نعمت می گوید

  با سلام و عرض ادب
  اگر مالک ( موجر) از گرفتن اجاره از مستاجر ( صاحب سرقفلی) امتناع ورزد و احضار نامه ای نیز نداده باشد ،ایا میتواند به خاطر تعدیل اجاره درخواست تخلیه بگیرد

  1. زینالی می گوید

   سلام: خیر نمی تواند ولی می توانید مبلغ مورد نظر را به حساب صندوق دادگستری واریز نمایید.

 89. سعید می گوید

  سلام پدر من درسال۱۳۶۵ سرقفلی مغازه ای رابا یک وکالتنامه ازشخصی خریدکه وکالت فروش از پدرش داشت که در سال۱۳۵۹ فوت کرده بود بعد در سال۱۳۹۷ با صلحنامه به من منتقل کرد و من با انتقال قضایی در دفترخانه به خود انتقال دادم
  در سال۱۳۶۵ مالک قبلی در حال انتقال به مالکان جدید بود و گفت بعدا به آنها مراجعه کنید اما آنها از به رسمیت شناختن پدرم استنکاف کردند
  اکنون آنها از من شکایت کیفری (بعتوان انتقال با مدارک باطل و جعلی) و شکایت حقوقی برای ابطال سند انتقال قضایی اینجانب کرده اند آیا این انتقال باطل میشود؟ و من دارای هیچ حقی نیستم؟

  1. زینالی می گوید

   سلام: اگر وکالتنامه معتبر باشد بله انتقال درست است و نمی توان ابطالش کرد

 90. سعید می گوید

  سلام آیافرزندی که سرقفلی پدر را بیع فضولی کرده
  ( با وکالت تاریخ گذشته) و هر دو فوت کرده اند
  از وکالتش میتوان به عنوان قدرالسهم خودش بعنوان تایید سهم خودش از وراث دیگر به عنوان تنفیذ خودش استفاده کرد؟

  1. زینالی می گوید

   سلام: بله باید به میزان سهم خودش تنفیذ نماید

 91. حکیم صراف می گوید

  سلام.لطفا به سوالم پاسخ بدین از هیچ جا جواب درست نگرفتم.من سرقفلی مغازه ای را دارم. از دادگاه حکم تجویز منافع بغیر را بمدت ۶ماه گرفتم .میخواستم مغازه رو به شخصی اجاره بدم.آیا این کار قانونی است یا باعث صدور حکم تخلیه میشود؟بمن گفتن خودت پروانه به اسم خودت بگیر شخص مستاجر جدید به عنوان مباشر.چیکار کنم؟

  1. زینالی می گوید

   سلام: با توجه به اینکه تجویز انتقال منافع گرفته اید می توانید به دیگری منتقل نمایید و مشکلی برای شما نخواهد نداشت و تخلیه بشا تعلق نمیگیرد

 92. محمدرضا اباذریان می گوید

  سلام ، پدر من در سال ۱۳۴۴ سرقفلی مغازه ای رو خریده ، ما هفت خواهر و برادر هستیم ، یکی از برادران چون کار نداشت از سال ۱۳۷۵ در مغازه پدر و در کنار شغل پدر کاری را شروع کرد و به تدریج گسترش داد ( بدون اجاره خط بوده و مبلغی خیلی جزیی در ماه تحت عنوان اجاره به پدر میداد) ، تا اینکه پدر از کار افتاده شد و برادرم کل مغازه را بشغل خود که البته جواز کسبش بنام پدر بود اختصاص داد ، و در سال ۱۳۹۸ سه دانگ از ملک را از صاحب ملک خرید بنام خودش ( این مغازه کلا در آن سه دانگ واقع شده ) ، متعاقب آن پدر در سال ۱۳۹۹ بر اثر کرونا فوت شدند ، حال برادر ما اجازه استفاده از مغازه ها که سه در بند هستند را به بقیه وراث نمیدهد و میگوید باید به قیمت کارشناسی بمن واگذار کنید ، چون صاحب ملک هستم ! ، و اگر بخواهیم کلا بفروشیم میگوید ۲۰ درصد قیمت فروش را باید به من حق مالکیت بدهید ! و چه بسا اصلا موافق فروش هم نیست !سوالم اینست ، آیا ما میتوانیم به اندازه سهم خود در سرقفلی را از مغازه ها تصرف کنیم ؟ آیا ۲۰ درصد فروش مشمول ایشان میشود ؟ آیا میتوانیم سهم خود را به مالک سه دانگ دیگر ملک بفروشیم ؟ چگونه حقمان را از این برادر بگیریم ؟ ضمنا سند سرقفلی پدر هست ، چطور به نسبت سهم بنام ورثه کنیم ، نیاز است حتما برادرمان به محضر مراجعه و سند اجاره امضا کند یا بصورت قهری قابل تنظیم است ؟
  سپاس و عذر خواهی از اطاله کلام .

 93. حسین می گوید

  سلام خسته نباشید ، اگر با حکم دادگاه سرقفلی رو انتقال بدیم ، سرقفلدار جدید می‌تونه تغییر شغل بده؟

  1. زینالی می گوید

   سلام: تغییر شغل بدون اجازه مالک از موجبات تخلیه است و مالک می تواند تخلیه مستاجر محل سرقفلی را بخواهد

 94. شهلا اميني می گوید

  سلام
  خانمي هستم مطلقه و داراي فرزند دختر
  صاحب ملكيت يه مغازه ي سرقفلي هستم
  ايا ميتوانم با شكايت حكم تخليه مغازه رو بگيرم به علت نياز شخصي!

  1. زینالی می گوید

   سلام: اگر اجاره شما مربوط به سال ۷۶ باشد در صورت انقضای مدت می توانید تخلیه نمایید ولی برای سال ۵۶ باشد بخاطر نیاز شخصی میتوانید اقدام به تخلیه نمایید

 95. رضا می گوید

  ایا راهی دارد سرقلفی مطب دندانسازی قبل ازفوت پدرم به نام من شود تا بعدازفوت فقط به من ازث برسد.من نمیتوانم شغل دراجاره نامه را ادامه دهم .چه میشود

  1. زینالی می گوید

   سلام: بله ممکن هست ولی چون انتقال به غیر است باید رضایت مالک باشد

 96. حسینی می گوید

  با سلام.هنگام واگذاری حق سرقفلی ابطال و تنظیم اجاره نامه در چه مرحله ای انجام میشود.اگر به هر دلیلی کار به انجام نرسید تکلیف اجاره نامه قدیم چه میشود.

  1. زینالی می گوید

   سلام: اجاره مدتش تمام نشده باشد معتبر میباشد

 97. حسینی می گوید

  اگر یکی از موجرین به تازگی فوت کرده باشد و انحصار وراثت نباشد برای انتقال سرقفلی و تنظیم اجاره نامه حتما باید صبر کرد تا دریافت انحصار وراثت؟

  1. زینالی می گوید

   سلام: بله باید انحصار وراثت صورت بگیرد در غیر این صورت تصرف هر کسی در اموال غیر قانونی می باشد.

 98. ناصر می گوید

  خیلی ممنون متنی که گذاشتین
  من خودم حقوقی هستم متن به این مناسبی، برای سرقفلی ندیده بودم
  تشکر

  1. زینالی می گوید

   سلام: متشکر از شما

 99. میثم می گوید

  سلام صاحب حق کسب و پیشه سال ۵۶ مغازه ای هستم اما مجبورم موقتا به یکی از دوستان بدهم آنجا کار کند .با آن قراردادی مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی نوشته ام که من صاحب کار هستم و او کارمند می باشد و درتعهدات صاحبکار نظارت و مدیریت و حسابرسی فروشگاه ذکر شده و درتعهدات کارمند انجام کلیه امور خرید و فروش و پرداخت هزینه ها آیا این قرارداد فیمابین مصادیق انتقال به غیر محسوب می شود و مالک میتواند طرح دعوی تخلیه کند ؟ با تشکر از لطف شما

  1. زینالی می گوید

   سلام:اگر خودتان انجا نباشید و شخص مورد نظر فقط انجا حضور داشته باشد به نوعی شما به شخص دیگری واگذار نموده اید و عرفا این عمل شما انتقال به غیر محسوب میشود

 100. علی می گوید

  سلام بافوت صاحب ملک ورثش ازدریافت کرایه امتناع میکنند حساب دادگستری شمارش بایدازکجا بگیرم؟؟؟

  1. زینالی می گوید

   سلام: باید به صندوق دادگستری مراجعه نمایید

 101. رحمانی می گوید

  با سلام ۶ دانگ سرقفلی مغازه بنام پدرم هستش که بعد فوت به من و خواهر و برادرم به ارث رسیده. دادخواست فروش کردیم و به مالک و وراث ابلاغیه ارسال شد اما در جلسات شرکت نکردن آیا دستور فروش صادر میشه ؟؟؟ یا حتما باید مالک حضور داشته باشه و اجازه بده ؟؟؟ راه ده ای نیست اگه مالک نیاد دستور فروش صادر بشه؟؟

  1. زینالی می گوید

   سلام: حضور یا عدم حضورش تاثیری ندارد

 102. فرید می گوید

  سلام عرض ادب
  پدرم مالک ۱/۵ دانگ ملک و کل سرقفلی بودند و در سال ۹۰ بدون اجازه بقیه مالکین سرقفلی را به من (پسرشون) انتقال (حق انتقال به غیر قید نشده )و در سال ۹۸ ۱/۵ دانگ ملک را هم به من انتقال داده اند
  در صورت متوجه شدن مالکین از انتقال سرقفلی میتوانند چه ادعایی داشته باشند ؟
  و راهکاری دارد ؟
  قبلا از پاسخگویی شما متشکرم

  1. زینالی می گوید

   سلام: انتقال به فرزند انتقال به غیر بوده و مالک می تواند درخواست تخلیه نماید

 103. رضا می گوید

  با سلام وقت بخیر ، در انتقال قهری از پدر متوفی به پسر نیاز به امضا و رضایت ارباب نیست؟ و ایا باید دارایی هم پرداخت بشود؟ با تشکر

  1. زینالی می گوید

   سلام: خیر

 104. علی می گوید

  سلام وقت بخیر ایا مستاجری که در سرقفلی حق انتقال به غیر دارد میتواند نصف میزان سرقفلی را به کسی انتقال دهد و برای نصف دیگر شرط شود که مستاجر موظف است در صورت تمایل به انتقال نصف دیگر راهم بعد فقط به شریک جدید انتقال دهد؟

 105. محمد می گوید

  سلام پدرم فوت کرده داری شش دانگ سرقفلی یکباب مغازه بود حالا که مالک طبق قانون قهری باید آن را به وراث انتقال دهد طلب ۱۰ درصد از بهای ملک را نمود آیا مالک مجاز است . باتشکر

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند