نمونه شکوائیه تحصیل مال مسروقه

هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان‌آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت بدست آمده است آن را به نحوی از انحاء ‌تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از ششماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.این جرم مداخله در اموال مسروقه میباشد که تحصیل، مخفی نمودن و یا قبول مال باید توسط شخصی غیر از سارق انجام شود.واگر توسط سارق انجام شود به دو جرم محکوم نمی شوداما قسمت آخر آن که مورد معامله قرار دادن مال است اگر توسط سارق انجام شود نیز تعدد مادی است و مرتکب دو جرم است.خریدن مال مسروقه نیز در صورتی جرم است که شخص اگاه و عالم به مسروقه بودن مال باشد

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

 

نمونه شکوائیه تحصیل مال مسروقه

بسمه‌تعالی

شاکی/ شاکیه /شکات …فرزند/ فرزندان … به آدرس …

مشتکی‌عنه/ متشاکی/ مشتکی‌عنهم … فرزند/ فرزندان … به آدرس …

موضوع: تحصیل مال مسروقه

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان …

با سلام

 احتراماً به استحضار عالی می‌رساند؛ بعد از به سرقت رفتن خودروی سواری اینجانب به شماره پلاک … در مورخ …/…/۱۳۹۶ و با در میان گذاشتن آن با پلیس، خودروی مذکور اخیراً در یکی از شهرهای استان … کشف گردید. پس از بررسی کاشف به عمل آمد که مشتکی‌عنه با علم و اطلاع به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را تحصیل نموده است. حال با عنایت به مطالب معنونه و با استناد به ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) تقاضای رسیدگی و تعقیب کیفری نامبرده را از محضر عالی مستدعی می‌باشد.

با تجدید احترام

امضاء شاکی

 

سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند