نمونه شکوائیه جعل چک‌های مسافرتی و استفاده از آن

جرم جعل به دو قسمت جعل مادی و مفادی تقسیم می شود.ماده ۵۲۳ قانون مجازات همه از مصادیق جعل مادی است که عنصر مادی آن انجام فعل مثبت مثل نوشتن،خراشیدن،تراشیدن،قلم بردن،الحاق،محو یا سیاه کردن یا تقدیم تاریخ یا الصاق نوشته به قصد تقلب در ظاهر و صورت نوشته خدشه وارد می شود. ولی در جعل مفادی هیچ خدشه ای به ظاهر سند وارد نمی شود بلکه مطالب منتسب به دیگری رابه صورت تحریف شده در سند یا نوشته واردمیکند یا امر باطلی را صحیح و امر صحیحی را باطل جلوه میدهد یا چیزی را که بدان اقرار نشده است را اقرار شده نشان میدهد.جعل چک های بانکی طبق بند ۵ماده۵۲۵ تعزیرات علاوه بر جبران خسارت وارده به‌حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد.البته این مجازات تشدید می شود در صورتیکه به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا بر هم‌زدن نظام‌ و امنیت سیاسی و اجتماعی جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا‌بیست سال محکوم می‌شود

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

نمونه شکوائیه جعل چک‌های مسافرتی و استفاده از آن

بسمه‌تعالی

شاکی/ شاکیه /شکات …فرزند/ فرزندان … به آدرس …

مشتکی‌عنه/ متشاکی/ مشتکی‌عنهم … فرزند/ فرزندان … به آدرس …

موضوع: جعل چک‌های مسافرتی و استفاده از آن

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان …

با سلام

احتراماً به استحضار عالی می‌رساند؛ در مورخ …/…/۱۳۹۶ مشتکی‌عنه چند دستگاه تراکتور به مبلغ … ریال از اینجانب خریداری نموده و کل ثمن معامله را به‌موجب ۲۵ فقره چک مسافرتی بانک … به اینجانب پرداخت نمود که با مراجعه به بانک از جعلی بودن چک‌ها اطلاع پیدا نموده‌ام؛ لذا با تقدیم این شکوائیه مستنداً به ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) تقاضای رسیدگی و تعقیب کیفری نامبرده را از محضر عالی متمنی می‌باشد.

با تجدید احترام

امضاء شاکی

 

سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند