دیوان عدالت اداری، صلاحیت و نحوه رسیدگی در آن

دیوان عدالت اداری مرجعی است که در اجرای اصل۱۷۳ قانون اساسی به منظور رسیدگی به شکایتهای مردم نسبت به ماموران، ادارات و آیین نامه های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از اختیارات مقام تصویب کننده تشکیل شده است. بنابراین چنانچه آیین نامه یا مقرره ای را خلاف قانون یا حق خود بدانید می توانید علیه اداره یا نهاد دولتی که آن را تصویب کرده به دیوان عدالت اداری اقامه دعوا کرده و تقاضای ابطال آن را کنید.

دیوان عدالت اداری در رسیدگی به کلیه دعاوی اداری راجع به دولت صرفاً در مواردی که تکلیف دیگری در قوانین خاص بر آن تعیین نشده است تنها مجاز است در تهران مبادرت به استقرار شعب دیوان اعم از بدوی و تجدیدنظر و هیات عمومی و هیات های تخصصی نموده و شعب نمی توانند به هیچ دعوایی رسیدگی نمایند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع رسیدگی به دعوا را مطابق مقررات درخواست نموده باشند.

کار اصلی و رسیدگی ماهیتی دیوان در شعبه انجام می گیرد. هر شعبه بدوی دیوان عدالت از یک رئیس یا دادرس علی البدل و هر شعبه تجدید نظر از یک رئیس و دو مستشار تشکیل می شود. شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت می یابد و ملاک صدور رای نظر اکثریت است. آراء شعب تجدیدنظر دیوان قطعی است.

دیوان عدالت اداری، صلاحیت و نحوه رسیدگی در آن

صلاحیت دیوان عدالت اداری چیست؟

طبق ماده۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صلاحیت و حدود اختیارات دیوان موارد زیر است:

 1. رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
  الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها
  ب ـ تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها.
 2. رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیأت حل ‌اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده ( ۱۰۰ ) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.
 3. رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتی که مشمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

چه مواردی در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست؟

امور خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری در تبصره های ماده۱۰ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری عبارتند از:

 • تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (۱) و (۲)ماده ۱۰ قانون فوق پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است.
 • تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.

صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری

حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است:

 • رسیدگی به شـکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود.
 •  صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.
 •  صدور رأی ایجاد رویه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد.

قابل ذکر است رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و صرفاً آیین نامه ها، بخشنامه ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول ماده ۱۲ قانون فوق خارج است.

دیوان عدالت اداری

چگونه در دیوان عدالت اداری شکایت مطرح کنیم؟

طبق ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی در شعب دیوان مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد و پرونده‌هایی که با صدور قرار عدم صلاحیت از مراجع قضائی دیگر به دیوان ارسال می‌شود، نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد. دادخواست باید به زبان فارسی روی برگه‌های مخصوص، تنظیم شود.

برای تهیه برگه دادخواست طرح شکایت در دیوان عدالت اداری از دو طریق می‌توان اقدام نمود:

 1. دفاتر پستی سراسر کشور؛
 2. دانلود از پایگاه اطلاع‌رسانی اینترنتی دیوان عدالت اداری.

دادخواست دیوان عدالت اداری را چگونه بنویسیم؟

در تنظیم دادخواست دیوان عدالت اداری اولین نکته درج مشخصات شاکی است. مشخصات شاکی مطابق فرم برگ دادخواست می‌بایستی به‌ طور کامل پر گردد و علاوه بر آدرس پستی، درج نشانی پست الکترونیک و شماره تلفن همراه یا نمابر هم قابل‌ذکر است.

همچنین طرح شکایت می‌تواند از ناحیه وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی شاکی صورت پذیرد.

نکته دوم درج مشخصات طرف شکایت می باشد. مشخصات طرف شکایت که نام دستگاه مربوطه یا محل خدمت مأمور دولت می‌باشد و نشانی دقیق مشتکی‌ عنه ذکر می‌گردد.

نکته سوم درج خواسته است؛ موضوع شکایت می‌بایستی کاملاً مشخص و صریح بوده و ابهام نداشته باشد و در صورت امکان جهت پیگیری بهتر خواسته و شکایت، هر خواسته در دادخواست جداگانه مطرح گردد و از ذکر خواسته‌های متعدد که ارتباطی با یکدیگر نداشته، در ضمن یک دادخواست خودداری شود.

مورد بعدی درج شرح و متن شکایت بر روی برگ دادخواست است. شرح و متن شکایت بر روی برگ دادخواست به‌ طور خلاصه و کاملاً واضح بدون خط‌ خوردگی و غلط املایی و به ‌صورت تایپ‌ شده، در محل مربوطه مرقوم و سپس به امضاء یا اثر انگشت شاکی، وکیل، قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی یا شخص حقوقی می‌رسد.

ماده ۲۰ قانون دیوان، تصویر مدارک باید به‌ وسیله دبیرخانه یا دفاتر شعب دیوان یا دفاتر اداری مستقر در مراکز استان‌ها یا دفاتر دادگاه عمومی یا دفاتر اسناد رسمی و در صورتی ‌که شاکی دلیل داشته باشد، توسط وکیل شاکی یا واحدهای دولتی و عمومی تصدیق شود. درصورتی‌ که مدارک در خارج از کشور تهیه ‌شده باشد، تصدیق آن با اصل در سفارت‌خانه یا کنسولگری یا دفتر نمایندگی ایران گواهی می‌شود.

مطابق تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون دیوان اگر ارائه اصل سند جهت تصدیق توسط شاکی ممکن نباشد، دیوان مکلف به پذیرش دادخواست است و باید تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نماید. ارائه سایر اسناد از جمله تصویر شناسنامه و کارت ملی و درصورتی‌که شاکی شخص حقوقی باشد، ارائه آگهی ثبت شرکت یا پروانه تولیدی معتبر یا پروانه کسب معتبر برای کسبه الزامی است.

همچنین ارائه مدرک مثبت سمت وکیل یا نماینده قانونی یا قائم‌مقام که از طرف شاکی اقدام به شکایت نموده باشند، هم پیوست می‌گردد و در صورتی ‌که شاکی وکیل داشته باشد، حدود اختیارات وکیل در دیوان نیز بایستی در وکالت‌نامه وکیل، صراحتاً ذکر گردد.

دیوان عدالت اداری، صلاحیت و نحوه رسیدگی در آن

هزینه شکایت در دیوان عدالت اداری چقدر است؟

در مرحله بدوی، الصاق ۱۵۰۰۰۰ ریال تمبر دادگستری بر روی صفحه اول دادخواست اصلی، هزینه دادرسی دیوان عدالت خواهد بود. در مرحله تجدیدنظر و اعاده دادرسی نیز الصاق ۲۰۰۰۰۰ ریال تمبر دادگستری بر روی دادخواست، هزینه دادرسی خواهد بود. هزینه تصدیق هریک از مدارک و اوراق پیوستی نیز، ۵۰۰۰ ریال تمبر دادگستری می‌باشد.

مهلت شکایت در دیوان چقدر است؟

مهلت تقدیم دادخواست راجع به آرا و تصمیمات قطعی مراجع اداری برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج کشور ۶ ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است.

مراجع مزبور مکلفند در رأی یا تصمیم خود تصریح نمایند که رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. چنانچه ابلاغ واقعی نباشد و ذی نفع ادعای عدم اطلاع از آنرا بنماید شعبه دیوان در ابتدا به موضوع ابلاغ رسیدگی و در مواردی که به موجب قانون سابق اشخاصی قبلا حق شکایت در مهلت بیشتری را داشته اند مهلت مذکور ملاک محاسبه است.


بیشتر بخوانید: خیارات در قانون مدنی


پس از تعیین شعبه، “شماره پرونده ۱۶ رقمی” و “شعبه رسیدگی کننده” از طریق پیامک به شماره همراه درج شده در برگ دادخواست ارسال می شود که با توجه به غیر حضوری بودن رسیدگی در دیوان نگهداری از رسید و پیامک مشخصات پرونده تقدیمی به منظور پیگیری روند پرونده از طریق تلفن گویا (به شماره ۵۱۲۰۰) یا پایگاه اطلاع رسانی دیوان ضروری می باشد.

در صورت تقدیم دادخواست به صورت پستی،می توانید با شماره ۵۱۲۰۰ تماس حاصل نموده یا با ارسال پیامک به ۵۰۰۰۲۹ از شماره ۱۶ رقمی و رمز پرونده خود مطلع شوید.

 وظایف دفاتر نمایندگی دیوان عدالت چیست؟

دیوان عدالت اداری در تهران شعبه دارد و در شهرستانها باید به دفاتر نمایندگی دیوان مراجعه نمود.

وظایف دفاتر نمایندگی استانها عبارتست از:

 • مراجعین را در راستای تکمیل فرم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی و رفع نقص پرونده راهنمایی می نمایند.
 • دادخواست ها را پذیرفته و طبق دستورالعمل های ابلاغی از دیوان، در سامانه نرم افزاری ثبت می نمایند.
 • لایحه دفاعیه و سایر مدارک و مستندات از طرفین شکایت جهت تکمیل پرونده را دریافت می نمایند.
 • تصویر یا رونوشت مدارک ارائه شده توسط شاکی را تصدیق می نمایند.
 • دادخواست – درخواست و تمامی مدارک و مستندات دریافتی را در اسرع وقت به دیوان عدالت ارسال می نماید.
 •  پاسخگوی مراجعه کنندگان جهت پیگیری روند رسیدگی به پرونده خواهند بود.
 • اوراق قضایی صادره از دیوان را ابلاغ می نمایند. ( واصل شده از طریق پست – نمابر – پست الکترونیکی و یا به هر طریق دیگر)
 • دستورات مقام قضایی در جهت اجرای احکام دیوان و پیگیری های لازم را انجام می دهند.
 • دفاتر استانی از علل عدم اجرای حکم گزارش تهیه و به دیوان ارسال می نمایند.( در صورت اجرا نشدن حکم در موعد مقرر). در هر صورت کلیه امور محوله از دیوان عدالت را انجام خواهند داد.

رسیدگی در دیوان عدالت به چه شکل است؟

پس از ارجاع دادخواست به شعبه، مدیر دفتر شعبه آن را پس از تکمیل بلافاصله در اختیار قاضی شعبه قرار می‌دهد. قاضی شعبه دیوان در صورت احراز صلاحیت و کامل بودن پرونده، آن را با صدور دستور ارسال یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، به دفتر اعاده می‌کند تا پس از ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، در جریان رسیدگی قرار گیرد.

طرف شکایت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. عدم وصول پاسخ، مانع رسیدگی نیست و شعبه با توجه به مدارک موجود، به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید. در صورتی که طرف شکایت بدون عذر موجه از دادن پاسخ در موعد مقرر در این ماده خودداری نماید شعبه رسیدگی کننده، متخلف را به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمت محکوم می‌نماید.

تاین حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است. شعبه رسيدگي‌ كننده مي‌تواند هرگونه تحقيق يا اقدامي را كه لازم بداند انجام دهد يا آن را از ضابطان قوه قضائیه و مراجع اداري بخواهد و يا به ساير مراجع قضائی نيابت دهد. ضابطان و مراجع مزبور مكلفند ظرف مهلتي كه شعبه ديوان تعيين مي‌كند، تحقيقات و اقدامات خواسته ‌شده را انجام دهند. تخلف از اين ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداري يا انتظامي است.

موجبات قرار رد شکایت

در صورت احراز هر یک از جهات زیر، شعبه دیوان حتی قبل از ارسال دادخواست و ضمائم به طرف شکایت، قرار رد شکایت صادر می‌کند:

 • شاکی برای طرح شکایت، اهلیت قانونی نداشته باشد.
 • شاکی در شکایت مطروحه ذی‌ نفع نباشد.
 • شکایت متوجه طرف شکایت نباشد.
 • شکایت خارج از موعد قانونی، مطرح شده باشد.
 • شکایت طرح شده از حیث موضوع قبلاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی، قائم‌مقام آنان هستند، رسیدگی و حکم قطعی نسبت به آن صادر شده باشد.
 • موجبات رسیدگی به شکایت، منتفی شده باشد.

جلب و ورود ثالث در دیوان عدالت اداری ممکن است منتها دعوای متقابل و اعتراض ثالث ممکن نیست.

دیوان عدالت چیست؟

صدور رأی در دیوان عدالت اداری

شعبه دیوان پس از رسیدگی و تکمیل تحقیقات، ختم رسیدگی را اعلام و ظرف یک هفته مبادرت به انشاء رأی می‌نماید.

دادنامه باید حاوی نکات زیر باشد:

 • تاریخ، شماره دادنامه، شماره پرونده
 • مرجع رسیدگی و نام و نام‌خانوادگی رئیس یا دادرس شعبه
 • مشخصات شاکی و وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه
 • مشخصات طرف شکایت و وکیل یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه
 • موضوع شکایت و خواسته
 • گردش کار، متضمن خلاصه شکایت و دفاع طرف شکایت، تحقیقات انجام شده و اشاره به نظریه مشاور، در صورتی که پرونده به مشاور ارجاع شده باشد و تصریح به اعلام ختم رسیدگی.
 • رأی با ذکر جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی
 • امضاء رئیس یا دادرس علی‌البدل و مهر شعبه

شعب دیوان مکلفند در مورد هر شکایت، به‌طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی، حکم صادر کنند.

دادنامه پس از صدور، ثبت می‌شود و رونوشت آن ظرف پنج روز برای ابلاغ به طرفین ارسال می‌گردد.

تجدیدنظرخواهی از آراء دیوان عدالت اداری

کلیه آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی آنها، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر است. مهلت تجدیدنظرخواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ است.

دادخواست تجدیدنظر باید روی برگه‌های مخصوص نوشته شود و حاوی نکات زیر باشد:

 • مشخصات و اقامتگاه تجدید نظر خواه
 • شماره و تاریخ رأی تجدید نظر خواسته
 • شعبه صادرکننده رأی تجدید نظر خواسته
 • تاریخ ابلاغ رأی تجدید نظر خواسته
 • دلایل و جهات تجدید نظر خواهی.

دیوان عدالت اداری

رسیدگی در هیأت عمومی

تقاضای ابطال مصوبات در هیأت عمومی دیوان، با تقدیم درخواست انجام می‌گیرد.

در درخواست مذکور، تصریح به موارد زیر ضروری است:

 • مشخصات و اقامتگاه درخواست کننده
 • مشخصات مصوبه مورد اعتراض
 • حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده
 • دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده
 • امضاء یا اثر انگشت درخواست کننده

سایر مقررات مربوط به تنظیم، ارسال و ثبت دادخواست، به استثناء ذی‌نفع بودن درخواست کننده و پرداخت هزینه دادرسی، در درخواست ابطال مصوبه نیز جاری است. درخواستها توسط رئیس دیوان، به دفتر هیأت عمومی ارجاع می‌شود.

در صورت عدم رعایت موارد مذکور در ماده فوق مدیر دفتر هیأت عمومی به شرح زیر اقدام می‌نماید:

 • در مورد بند (الف) ظرف پنج روز قرار رد درخواست صادر می‌نماید.
 • در مورد بند (ث) مطابق ماده (۲۸) این قانون عمل می نماید.

 در سایر موارد با ذکر جهات نقص، اخطاریه صادر و متقاضی مکلف است ظرف ده روز پس از ابلاغ، نسبت به رفع نقص اقدام کند. در غیر این صورت، قرار رد درخواست صادر مي‌شود. این قرار، قطعی است.

صدور آراء معارض در شعب دیوان عدالت اداری

هرگاه در موارد مشابه، آراء متعارض از يك يا چند شعبه ديوان صادر شده باشد، رئيس ديوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را ضمن تهیه و ارائه گزارش در هيأت عمومي ديوان مطرح نمايد.

هيأت عمومی پس از بررسي و احراز تعارض و اعلام رأی صحیح، نسبت به صدور رأي اقدام مي‌نمايد. اين رأي براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

اثر آراء وحدت رویه مذکور نسبت به آينده است و موجب نقض آراء سابق نمي‌شود لكن در مورد احكامي كه در هيأت عمومي مطرح و غيرصحيح تشخيص داده شده شخص ذي‌نفع ظرف يك ماه از تاريخ درج رأي در روزنامه رسمي حق تجديدنظرخواهی را دارد.

در این صورت پرونده به شعبه تجدیدنظری که قبلاً در پرونده دخالت نداشته ارجاع مي‌شود و شعبه مذکور موظف به رسیدگی و صدور رأی بر طبق رأی مزبور است.

هرگاه در موضوع واحد حداقل پنج رأي مشابه از دو یا چند شعبه ديوان صادر شده‌ باشد، رئيس ديوان می‌تواند موضوع را در هيأت عمومي مطرح و تقاضای تسری آن را نسبت به موضوعات مشابه نماید. در صورتي كه هيأت عمومي آراء صادر شده را صحيح تشخيص دهد، آن را براي ايجاد رويه تصويب مي‌نمايد.

اين رأي براي سایر شعب ديوان، ادارات و اشخاص حقيقي و حقوقي مربوط لازم‌الاتباع است.

آدرس و شماره تماس دیوان عدالت اداری در تهران

تهران بزرگراه ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین، ديوان عدالت اداري

کد پستی: ۱۴۴۵۶۶۹۹۹۸

شماره تماس ۰۲۱۵۱۲۰۱-۹

 

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۲ رای
124 نظرات
 1. مسعود می گوید

  بسمه تعالی
  با سلام و عرض ادب و احترام
  مادر و خاله من در اجرای مرحله سوم قانون اصلاحات ارضی در راستای مرحله تقسیم اراضی مورد اجاره به زارعین مستاجر در ازای بهره مالکانه ، اراضی مازاد بر تشخیص قانون خودشان را بدون اینکه حتی یک قسط از اقساط ۱۲ ساله را زراعی مستاجر ( مدعی صاحب نسق بودن فعلی) را ،پرداخته باشند ، قبل از انقلاب اسلامی ، نه تنها اقساط ثمن اراضی که دولت به جبر از مالکین ( مادرم و خاله ام ) گرفته و در اختیار زارعین غاصب قرار داد . نپرداخته اند و فک رهن نکرده اند ، مجدد بعد از انقلاب اسلامی به اراضی کشاورزی مالکین ( مادر و خاله ام) به قصد هجوم و غصب ، حمله ور شدند و غصب کردند ، تا اینکه بع از انقلاب با طی سه مرحله رفع تصرف و خلع ید و تصرف عدوانی مجدد ، این اراضی را با احکام صادره باز پس گرفتیم
  اما از آن سال (۷۴) به بعد با انحاء گوناگون با طرح دعاوی خواهی مادر و خاله پیر مارا به محاکم دادگستری کشاندند اما به حول قوه الهی، هربار هم محکوم و حکم به بی حقی زارعین غاصب صادر و قطعی شد
  اما منشا این اقدامات آنها ، عدم درج مستثنیات قانونی مالکین در زمان صدور نسق توسط دفترخانه عامل متخلف ، منجر به این شد که الزاما می بایست مستثنیات خرده مالکین از نسق زارعین کسر و در نسق صادره توسط دفترخانه برای زارعین غاصب درج میشد ، که این کار بنا بعلت دفترخانه هم بیشتر به دلیل عدم فک رهن اراضی موصوف و نیز نپرداختن اقساط ۱۲ ساله اراضی به مالکین بوده که چون به مالکین بدهکار بوده اند ، انساق زراعی خودشان را به دفترخانه ارائه نکرده بودند
  علی الحال مالکین به مدیریت امور اراضی کل کشور مهندس اورنگی شکایت نموده و خواستار اعلام فراخوان انساق زراعی صادره از دفترخانه عامل و کسر و درج مستثنیات خرده مالکین از انساق زارعین شدند
  اما مرجع قضایی رسیدگی کننده در دادگاه های بدوی و تجدید نظر در پرونده مطروحه اول علیه مادر و خاله ام حکم به بی حقی زارعین از اراضی مالکین صادر نمود و در پرونده دوم هم‌در دادگاه بدوی رای بی حقی زارعین از اراضی مالکان نموده اما در پرونده تجدید نظر دوم به اشتباه ذهن قاضی صادر کننده رای را به انحراف کشاندن و پرونده ارجاع به شورای اصلاحات ارضی و اجرتی ماده ۳۸ قانون اصلاحات ارضی شد که الزاما ناظر به رفع اشتباهات قلمی نام و نام خانوادگی و شماره پلاک و نام و نام خانوادگی متعاملین بود شد ، ولی در جایی که این شورا به استناد آراد وحدت رویه دیوان عدالت اداری، حق صدور رای نداشته ، اقدام به صدور رای و نتیجه گیری خارج از حیطه وظایف خودش شد بدین مضمون که به جای رفع اشتباهات قلمی ، حکم به عدم وجود مستثنیات قانونی خرده مالکین نموده است که در حیطه وظایف قانونی آن اداره نبوده است
  در حال حاضر هم به استناد رای بدوی و تجدید نظر اشتباه و خلاف قانون شورای اصلاحات ارضی ، رای بر خلاف منافع و موجبات تضییع حق مادر و خاله ام شده است
  استدعای عاجل برای مشاوره دارم درج ضمن قضات محترم دیوان عدالت اداری هم با آرائی که د دیوان عدالت اداری صادر کرده اند بیانگر این موضوع است که هیچگونه اشرافی به قوانین اصلاحات ارضی ندارند
  با تشکر و احترام

  1. محدثه لواسانی می گوید

   با سلام با توجه به گسترده بودن ابعاد پرونده مطروحه نیاز به مشاوره حضوری یا تلفنی می باشد. ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰

 2. علی کاشانی را د کد ملی 0381247961 می گوید

  اینجانب علی کاشانی راد در سال ۱۳۶۴ در جنگ یک پایم قطع شده و دارای ۴۵ در صد می باشم در صورتی که من در سال ۱۳۶۹ در استخدام معلمی نائل شدم ولی معوقه بنده از طرف بنیاد شهید پرداخت نشده و حق بنده را دارند ضایع می نمایند لطفا اقدامات لازم را میذول فرمایید .

  1. محدثه لواسانی می گوید

   سلام شما باید طرح دعوا نمایید از طریق دیوان عدالت اداری

 3. محمد می گوید

  سلام ماجمعي از پرسنل مخابرات كيش نيروهاي شركت خدمات همراه اول مخابرات هستيم نزديك به سه ماه هست كه ماليات در منطقه آزاد ازمون كسر ميشه به هردري زديم ولي فايده نداشت جاب ايجاست ماليات از كاركنان رسمي كسر نميشه ميخوام بدون اين چه عدالتي هست لطفا پيگيري كنيد دليش چيه شماره تماس ۰۷۶۴۴۴۲۲۱۲۱ اداره مركزي مخابرات كيش

 4. مصطفی ذوالفقاری می گوید

  باسلام و وقت بخیر
  ضمن تشکر از پیگیریهای حضرتعالی
  احتراما به استحضار میرساند در دانشگاه زابل تعداد ۳۰۹ نفر از کارمندان از طریق شعب دیوان عدالت اداری رای مثبت گرفته و از قراردادی به پیمانی تبدیل وضعیت شدند و من متاسفانه با داشتن سابقه کار بالا و دارای پستهای مهم اداری توسط قاضی محترم شعبه ۳۹ رای منفی دادند و فقط همین آقای قاضی به همه منفی داده اند و با قوانین خدمات کشوری مطابقت نمودن و سایر قضات محترم دیوان عدالت اداری مثبت رای دادند و به قوانین هیات امنایی استناد کردن حال تقاضا دارم با داشتن اعلام نظر موافقت کتبی رییس دانشگاه برای من هم دیوان عدالت اداری همکاری نموده و با پیمانی شدنم موافقت نمایند.
  با سپاس فراوان
  مصطفی ذوالفقاری-

 5. حکیمه علیزاده اقدم می گوید

  موضوع : آزاد سازی مدرک تحصیلی و لغو تعهد دانش آموختگان متعهد خدمت آموزش رایگان
  درود وسلام بر محمد وآل محمد
  به استحضار می رساند اینجانب حکیمه علی زاده اقدم فرزند عادل دارای کد ملی به شماره ۲۷۹۰۲۹۶۰۱۴ صادر از خوی متولد ۷۱/۸/۱۴ می باشد ضمنا بنده از طریق آزمون سراسری روزانه در سال ۹۰ از آموزشکده فنی و حرفه ای دختران خوی قبول شده در تاریخ تیر ماه ۱۳۹۲ در مقطع کاردانی رشته مدیریت خانواده با معدل کل ۱۶/۳۴ دانش آموخته شده ام .
  معهذا بنده چندین بار مدرک اصلی خود را درخواست نموده گفته اند که هنوز حاضر نیست و بعد از ۷ سال هنوز مدرک اصلی را از آموزشکده به من نداده است بنا به گفته آموزشکده شما باید یا اشتغال به کار به شوید
  یا هزینه لغو تعهد خدمت بپردازید تا مدرک اصلی شما را بدهم .
  استدعا دارد بزرگواری فرموده به تقاضای ما رسیدگی نمایند بنده قبلا از زحمات شما نهایت تقدیر و تشکر می نمایم .
  با تشکر حکیمه علی زاده اقدم

 6. سهیل پورمنصوری می گوید

  سلام و خسته نباشید من سهیل پورمنصوری ۱۳۸۱ ثبت نام کردم نیروی انتظامی ناجا ولی بخاطر لب شکری منو رد کردن و من این وظیفه رو خیلی دوستدارم خواهش میکنم کمکم کنیدبه این وظیفه خدمت کنم

 7. عبدالصاحب حمادی سالمی می گوید

  سلام احتراما اداره کل راه آهن جنوب بدون رضایت بنده که دارای ۲۲ سال سابقه رسمی بوده حکم استخدامی را از رئیس ایستگاه جانشین به متصدی ترافیک تغییر داده و باعث کاهش حقوق بنده شده و جالب اینجاست که بعد از این همه سابقه تازه به حکم استخدامی خودم در سال ۷۹ برگشته و انگار جدیدا استخدام شده و علت تین امر را بخشنامه ستاد اعلام کردن در حالی که در کلیه نواحی راه آهن همکاران بنده در همان حکم در حال اشتغال میباشند و چنین بخشنامه ای وجود ندارد

 8. فریبا پناهی فرد می گوید

  سلام خسته نباشید من کارمند قرارداد معین اداره کل زندانهای استان اصفهان با شماره شناسه بودم ولی در سال ۹۵ بدلیل تغییر محل کار همسرم به تهران امدم و‌ نتوانستم کارم‌را به تهران انتقال دهم حالا پس از سالها پیگیری موردی پیدا شده‌تا جابجا کنند ولی کد شناسه اینجانب را ابطال کردند و میگویند امکان احیا کد وجود ندارد ایا من نمیتوانم دیگر به سر کارم برگردم

 9. حبیبی می گوید

  سلام ،پدر بنده ۶۵ سال سن دارد و ۲سال پیش برای جنع اوری سوابق تانین اجتماعی جهت بررسی جمع اوری سوابق برای اقدام به بازنشستگی سال اواخر ۹۶ اقدام کرد و پس از بررسی و پرداخت جرائم بیمه رانندگی ۱ سال سابقه بیمه به ایشان اضافه شد ولی پس از مراجعه به سازمان تامین اجتماعی به ما اعلام شد که نزدیک ۳ سال دیگه باید بیمه پرداخت بشه تا به ۲۰ سال سابقه برسید بتوانید در سن ۶۵ سالگی با ۲۰ ستل سابقه بازتشست شوید و به علت سهلنکاری کارمندان و یا عدم دسترسی به مشاهده سوابق در سیستم به علت اضافه نشدن ۱ سال سابقه به ما اعلام شد تا شهریور ۹۹ باید حق بیمه پرداخت شود و موقع درخواست بازنشستگی در حم زده شده سابقه ۲۱ سال و ۳ ماه یعنی پدر بنده به خاطر سهلنکاری همکاران سازمان تامین اجتماعی و ثبت نکردن در سوابق کشوری چه در درون سازمانی و چه برون سازمنی و اعلام اشتباه از سازمان متضرر ۱۵ماه اضافه پرداخت حق بیمه اختیاری با تمام شرایط سخت مالی و محرومیت از یک سال حقوق بازنشستگی با توجه به شرایط سنی و جسمی و مالی می باشد و ممنون میشم اگر راهنمایی فرمایید که چکاری نیتوانیم بکنیم که جبران این ضرر مالی تقریبا ۴۰ میلیون تومان باشیم

 10. حبیبی می گوید

  سلام ،پدر بنده ۶۵ سال سن دارد و ۲سال پیش برای جنع اوری سوابق تانین اجتماعی جهت بررسی جمع اوری سوابق برای اقدام به بازنشستگی سال اواخر ۹۶ اقدام کرد و پس از بررسی و پرداخت جرائم بیمه رانندگی ۱ سال سابقه بیمه قرار بود به ایشان اضافه شود ولی پس از مراجعه به سازمان تامین اجتماعی به ما اعلام شد که نزدیک ۳ سال دیگه باید بیمه پرداخت بشه تا به ۲۰ سال سابقه برسید بتوانید در سن ۶۵ سالگی با ۲۰ ستل سابقه بازتشست شوید و به علت سهلنکاری کارمندان و یا عدم دسترسی به مشاهده سوابق در سیستم به علت اضافه نشدن ۱ سال سابقه به ما اعلام شد تا شهریور ۹۹ باید حق بیمه پرداخت شود و موقع درخواست بازنشستگی در حم زده شده سابقه ۲۱ سال و ۳ ماه یعنی پدر بنده به خاطر سهلنکاری همکاران سازمان تامین اجتماعی و ثبت نکردن در سوابق کشوری چه در درون سازمانی و چه برون سازمنی و اعلام اشتباه از سازمان متضرر ۱۵ماه اضافه پرداخت حق بیمه اختیاری با تمام شرایط سخت مالی و محرومیت از یک سال حقوق بازنشستگی با توجه به شرایط سنی و جسمی و مالی می باشد و ممنون میشم اگر راهنمایی فرمایید که چکاری نیتوانیم بکنیم که جبران این ضرر مالی تقریبا ۴۰ میلیون تومان باشیم

 11. سرابی می گوید

  سلام بنده در تاریخ ۱۳۹۹/۸/۱ رای بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص ماده ۱۴۸ (رای هیات اختلاف اداره کار) به نفع بنده صادر شده و سازمان تامین اجتماعی را ملزم به اجرای رای کرده و نمی دانم آیا تامین اجتماعی اعتراض کرده یا نه به سامانه ثنا و پیامکی دیوان بارها مراجعه کردم چیزی نیافتم و تامین اجتماعی درست جواب نمیده
  ممنونم اگر ارشاد فرمائید

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام به بخش اجرای بیمه تامین اجتماعی مراجعه و درخواست اجرائیه نمایید

 12. فریبرز می گوید

  سلام وقت بخیروتشکراززحمات شمااستادعزیز بنده جانباز۳۵درصدناجا هستم وپرونده ازایثارگران ناجا به بنیادشهیدوجانبازان ارسال پس ازچندماه احرازشده ودعوت به کمسیون شدم واین مراحل طی دوسال ودوباراحرازوکمسیون مجدد درکمال ناباوری اعلام داشتن فاقددرصد واعلام نمودم مگه احرازنشدم وبنده رودوبارکمسیون دعوت کردین چژورفاقددرصد کارشناس مربوط اعلام داشت درکمسیون بنیاددرصددادن درمرکزتاییدنکردن خلاصه کسی جوابگونیست بتازگی یکی ازهمکاران مشکل بنده روداشت گفت عدالت اداری واراوحدت رویه مراجعه کن حال راهنمایی کنیدلطفا.سپاسگزارم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام باید شهرداری را ملزم به انجام تعهدش کرد قابل پیگیریه ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰

 13. فریبرز می گوید

  سلام خدمت شماوقت بخیر وکیل محترم و کارشناس محترم دیوان اداری استادعزیز بنده جانباز۳۵درصدناجا هستم وپرونده بنده ازایثارگران ناجا به بنیادشهیدوجانبازان ارسال پس ازحدودا ۳سال و احرازبنده توسط بنیاد دعوت به کمسیون شدم جهت تاییددرصد جانبازان ناجا ومراحل طی دوسال ودوباراحرازوکمسیون مجدد درکمال ناباوری اعلام داشتن فاقددرصد اعلام نمودن ازدبیرکمسیون سوال کردم مگه احرازنشدم وبنده رودوبارکمسیون دعوت کردین ؟چرافااقددرصد کارشناس مربوط اعلام داشت درکمسیون بنیاددرصددادن درمرکزتاییدنکردن مجددمیتونی پس از دوسال مجدد درکمسیون بنیادشرکت کنی پس ازگذشت ۳سال مجددمراجعه نمودم اینبارگفتن بخشنامه امده بعدازگذشت پنج سال یعنی حدودا چندین سال دور باطل خلاصه کسی دربنیادجوابگونیستن وممانعت از حق اینجانب باعث ضرروزیان روحی جسمی وکاری شده که حتی نتونستم اژسهمیه برای فرزندانم جهت ازمون کنکوراستفاده کنم جوابگوی ضایع کردن حق بنده جانباز راچه مرجعی پاسخگوست؟لازم بذکراست دوبارجانبازسال ۷۴انفجارمین منطق عملیاتی سوماروسال۸۷درگیری باسارقین مسلح که برای هردو کمسیون ماده۱۱۷و۱۴۰ناجا وشورای عالی کمسیون پزشکی ماجا تعیین درصد شدم ومجموعا ۳۷درصدداده که تجمیع ان۳۵درصداعلام کردن پرونده املا با اسناد مربوطه ازجانبازان ناجا به بنیاد ارسال ومتاسفانه پس ازاحراز وکمسیون تعیین درصد اعلام نمودن فاقد درصد وجوابگونیستن بتازگی یکی ازهمکاران مشکل بنده روداشت گفت دیوان عدالت اداری شکایت کن واراوحدت رویه راگرفته بود که رای صادره بنابراراوحدت رویه بنیادراملزم به تعیین درصد برای نامبرده کرده بود وبنابرحکم ایشان حداقل ۵درصدرارای داده بودن که دراراوحدت رویه موجود میباشد بنده واقعا دیگرنمیدونم بایدچیکارکنم به حق قانونیم برسم یعنی باوربفرمایید پشیمونم چرا خدمت کردم ومشکل جسمی وروحی برای خودوخانواده ایجاد کرده ویسری افراد حتی جوابگوی حق قانونی بنده نیستن وسلیقه ای عمل میکنن باتوجه به ایین نامه اجرایی تعیین درصد نیروهای مسلح بنیادمیبایست برای باراول کمسیون تعیین درصد درصد نیرومسلح را تایید نماید ولی کسی گوش شنوایی نداره دربنیاد وهرطورمایل باشن انجام میدن لطفا بنده رو راهنمایی بفرمایید .سپاسگزارمم.

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام سوال خود را در این قسمت در بخش مشاوره تلفنی یا متنی مطرح نمایید
   https://vakiltop.com/

 14. مجید گواهی می گوید

  با سلام خدمت اساتید محترم سوالی از حضرات عالی مبنی بر اینکه بنده یک واحد از ساختمانی را که دو ملک تجمیعی بوده در ۸ واحد احداث نمودم وبا توجه به مدارک و مثتندات موجود که از بانک ملی در سال ۹۲ مبلغ ۱۶۰ م تومان اخذ وام کردیم و پس از اتمام عملیات ساخت در مرحله اخذ کنتور اب و برق مجبور به فروش یک واحد حدود ۴۵ متری که خریدار با مبایعه نامه و به اینکه ملک مورد در رهن بانک بوده و نیز شراکتی بوده وهنوز پایان کا و مفاصا حساب از شهرداری گرفته نشده را معامله در بنگاه املاک انجام داده وشریک بنده با تبانی با خریدار امضا خود را مبنی بر اینکه در این واحد حق هیچ دخل و تصرفی و دخالتی نداشته موجبات معامله را فراهم کرده ،حال با توجه به اینکه خریدار در تاریخ مذکور که ملک فروخته شده در سال اخر ۹۲ به مبلغ ۱۴۵ م تومان با پیش پرداخت ۵۶ م تومان که با طرح دعوی به اینکه در تاریخ ذکر شده ساختمان هنوز کنتور اب نصب نشده بود شکایت از بنده نموده و با توجه به مراحل رسیدگی که حدودا ۲سال به طول انجامیده بود خانه را که با دستور قضایی تحویل میگیرد هیچ خسارت تاخیر روزانه نیز از بنده به مبلغ ۸۵ م تومان نیز گرفته و با توجه به اختلاف بنده با شریکم که هنوز تقسیم نامه ایی که موجبات تبتی و مراحل ادامه کار را انجام دهم به علت بدهی خود نسبت به ساخت و هزینه ها ساختمانی در کشاکش دادگاه بودیم و هستیم خریدار ملک با توجه به موصوع وتاریخی که بایستی در محضر خانه سند به نام ایشان انتقال میدادیم صورت نگرفته و ایشان خسارت ناشی از انتقال سند نیز در دادگاه نموده که دادگاه با توجه نکردن به این موضوع که ملک در رهن بانک است و استعلام ثبتی انجام شده که حاکی از اینکه ملک در رهن بانک نمیباشد مبادرت به رای نموده و این در حال است که تمام مستندات وام و اخطار بانک به پرداخت مبلغ در پرونده موجود است را قاضی ظاهرا توجهی به ان ننموده و درحال حاضر هر روز بابت هر روز مبلغ ۱۰۰ هزار تومان تا انتقال سند گفته باید به خریدا بپردازیم چگونه میشود موضوع را پیگیری کنیم با سپاس فراوان از عزیزان

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام با توجه به گسترده بودن موضوع پیش رو نیاز به اظهار نظر وکیل متخصص دارید. در قسمت مشاوره تلفنی سایت زیر از وکلا بپرسید
   https://vakiltop.com/

 15. راضیه خادم حسینی می گوید

  سلام.من فرزند ایثارگرم که در سال ۹۷ در سهمیه ۲۵ ایثارگران از طریق آزمون به صورت قرارداد کار معین جذب شدم و از فروردین ۹۹ شروع به کار کردم.الان می خوام با توجه به بند ذ ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه رسمی بشم ولی سازمان مرکزی به برنامه پنجم توسعه استناد می کنه.لطفا راهنماییم کنید که چکاری می تونم انجام بدم

 16. سپهر می گوید

  سلام
  وقت بخیر
  اینجانب واحد آپارتمانی خریداری کرده ام که پارکینگ سندی دارد ولی پشت پارکینگ واحد من ، شهرداری پارکینگ مزاحم تعریف کرده است که برای ورود و‌خروج‌‌ من به پارکینگ ایجاد مشکل میکند.
  سوال بنده از شما : پارکینگ مزاحم از طریق شکایت از شهرداری و ثبت در‌ دیوان قابل حذف می باشد ؟

 17. علیرضااحمدی می گوید

  سلام علیکم بااحترام بنده درسال ۱۳۶۷به استخدام کمیته انقلاب اسلامی درامدم مدت ۳سال دران سازمان خدمت کردم درسال ۱۳۷۰ باعنوان کارمندتجربی برابرماده ۸۴قانون استخدام ناجارسمی شده ام درسال ۹۰با۵سال ارفاق سنوات بازنشسته شده ام مدت خدمتم درکمیته بعدازبازنشستگی حکم داده شده وناجاوراقدامی عجیب بعدازپیگیری زیادتاریخ اجرای حکم راازسال ۸۵زده است ازطرفی ترفیع بنده رانیزکامل پرداخت نمیکندوبرحلاف قانون تارتبه ۱۰اعمال کرده است درسیستم نیروی انسانی حتی رنبه ۱۱نیزاعمال شده ولی درسیستم مالی وحقوقی بانظرشخصی ۱۰عمل میشودچندین مرتبه نیزگزارش کردم ولی میگویندمدرک تحصیلی ات پایین ترازمتوسطه میباشدودیگرترفیع نمیگیری درحالی که برابرمواد۱۹بندب ماده ۲۹وماده۸۴تبصره های ۱۲۳۴میبایستی تارتبه۱۲به من ابلاغ میشدضمناحکم استخدامی من ماده۸۴بندب رده۳گروه۳میباشدخواهشمندم بنده راراهنمایی فرمایید

 18. حسین رحیمی می گوید

  بسمه تعالی
  عرض سلام و ادب خدمت مسئول محترم رسیدگی به امور خدمات پیمانی و پایوری ناجا
  اینجانب استوار دوم …. متولد ۱۳۷۶/۰۵/۰۸ صادره از استان آذربایجان غربی شهر ارومیه مشغول به خدمت در یگان ویژه استان آ.غ هستم.بعد از اتمام دوره پنج ساله پیمانی در شهر تبریز و سه ماه اخیر در ارومیه شرکت مداوم و پایدار در ماموریت های شغلی بدون سوء پیشینه ،رضایت شغلی تمامی فرماندهان هر دو پادگان و آموزش از بنده،بدون غیبت ،بدون هیچ خدشه در وظیفه ای خدمت خویش را به پایان رساندم.اما متاسفانه با وجود نظریه های مثبت سازمان اطلاعات سیاسی و عقیدتی و…همچنین نظریه های مثبت شغلی کادر خدمت بنده با پایور شدن بنده موافقت نشد.
  بنده به سلسله مراتب مربوطه مراجعه کردم و حتی حضکوری به تهران سفر کردم ولی هیچ گشایشی در کار بنده ایجاد نشد زیرا ن حق صحبت دادند و نه وقت ملاقات،به علت پایور نبودن جانبازی هم به بنده تعلق نگرفت ولی در درگیری سال ۹۷ شهر تبریز به عنوان نیروی واکنش سریع عمل به خدمت رسانده و کتف و شانه بنده مشکل پیدا کرد و پلاتین هنوز موجود است همچنین متحمل ضربات شدید سنگ در شورش گرانی بنزین در تبریز درسال۹۸ شدم.
  اینجانب بدون هیچ سوء پیشینه ای و مشکل عقیدتی سیاسی از خدمت رانده شدم.
  عاجزانه خواهشمندم به امور ناجای پیمانی و پایوری رسیدگی شود و خدمت بنده را بعد از ده روز به بنده بازگردانید.
  بنده یک نیروی ساده متاهل اهل روستای تپه مکی ارومیه مشغول خدمت در یگان ویژه ام که از سن ۱۸سالگی خادم وطن میباشم.استدعا دارم رسیدگی شود بنده جرمی ندارم.

 19. ناشناس می گوید

  سلام ووقت بخیر من به نمایندگی از پرسنل حراست وزارتخانه صمت هستم وحدود ۱۶ سال سابقه دارم وبصورت قرار دادی کار می کنم می خواستم بدونم می تونیم توسط دیوان عدالت اداری پیگیر تبدیل وضعیت بشیم بصورت پیمانی ممنون از لطف شما

 20. حسین ناعم می گوید

  سلام هیت تخصصی دیوان عدالت اداری میتواند دادنامه هیت عمومی دیوان عدالت اداری را نقض کند

 21. محسن دهقانب می گوید

  با سلام بنده پدرم در سال ۸۲در مدرسه به علت انفجار چاه فاضلاب در مدرسه رحمت خدا رفت ومقصر شد بنده فرزند اولش هستم که در دبیرستانی بصورت قرار دادی تا دو سال کار میکردم بعد آن از سال ۸۲تا سال ۸۷بصورت نیرو شرکتی بودم که ازدواج کرده بودم و به دلیل ندادن حقوق در تابستان و عید و چون ۳۰روز در ماه در مدرسه سرایدار بودم فقط نصف ماه بیمه رد کردند همون زمان که می خواستند نیروها را پیمانی کنند ریس خدمات ناحیه دو آموزش و پرورش با گرفتن رشوه تعدای نیرو جدید آورد و بخاطر اینکه من رو بندازه بیرون هروز ایراد و انتقالی میداد و اینکه موفق شد من بخاطر خانواده و اینکه سر کارم از شکایت وگرفتن دیعه خوداری کردم اما بعد چند سال کار و همالی این کار رو سر من آوردند چند سال رفتم و اومدم وگفتن هر وقت نیر و گرفتیم شما بر میگردیم نامه هاشم هست اما تا حالا کاری نکردند همسرم بخاطر نداشتن خانه و کار ازم جدا شد حال بیکارم می خواستم شکایت کنم که یا برگردونند سر کار یا تقاضای دیعه بدهم لطفا راهنمایی فرمایید

 22. مصطفی جعفری می گوید

  سلام ،من درسال ۹۳ ازدواج کردم ودرسال ۹۵ ثبت نام وام ازدواج انجام دادم
  بانک رفاه خمینی شهر وام خانوم مرا داد‌ولی وام بنده رابه دلیل ازدواج مجدد ندادوگفت قبلاهم ثبت نام وام داشتی وبه شماتعلق نمی گیرد وقصدکلاه برداری دارید
  درصورتیکه من درازدواج قبل هم به علت دوران کوتاه ازدواجمان وامی ازبانک نگرفتم

  الان که پیگیر هستم میگویندباید زودتراقدام می کردی تادوسال وقت داشتی چراشکایت نکردی
  میگم من که نمیدونستم قانون اینه که هرشخص حداقل یک بار میتونه ازوام استفاده کندو ربطی به ازدواج مجددندارد
  ومیگویندکه همون ده .۱۵تومن بهت میدهیم

  میشه پیگیری کنم ووامم رابه روزبگیرم؟؟

 23. محمد رضا واد بيگي می گوید

  بنده محمدرضا ولدبيگي فرزند شهيد محمد كريم سال شصت وارد بنيادشهيد شده وسال نودو هشت بازنشسته شده وچون در منطقه جنگي پاوه خدمت نموده ام حقوق وفوق العاده اَي بابت مرخصي و پاداش أيام جنگ تحميلي پرداخت نشده وتوسط شعبه ٢٥محترم ديوان مستندأ به رأي صادر ضمنا كليه همكاران بنده كارشان منتج به نتيجه شده اند لذا درخواست ميكنم اقدام لازم صورت پذيرد

 24. محمدرضا ولدبيگي می گوید

  ملاقات حضوري رياست ديوان را دارم چيكار كنم

 25. ارسلان مرادمند می گوید

  سلام اینجانب ارسلان مرادمند درشرف بازنشستگی هستم شرکت که دران کارمیگردم سالهای ۹۶-۹۷بهمدت ۹ ماه بیمه مارو پرداخت نگرد بعدازمدتی به ماگفتند برید شکایت کنیم بعدازشکایت شرکت بیمه مارو پرداخت گرد ولی ازانجاکه کارماسخت است بیمه بعدازحساب رسی دوباره گفتند این نو ماه به عادی حساب میشود بایدبروید دیوان شکایت کنید نمدانم چکارکنم لطفا راهنمایی کنید موقع شکایت عنوان شعلی روهم نوشتیم .

 26. یاس می گوید

  با سلام اینجانب در سال ۹۲ یک قطعه زمین واگذاری از مسکن و شهرسازی گرفته بعد از اینکه سراغ زمین رفته جهت اخذ سند و انتقال از مسکن و شهرسازی به اینجانب مشخص گردید که زمین در بستر رودخانه هست و ابعاد زمین متناسب با ساخت نیست بعد از پیگیری های متعدد و کمیسیون در استان موافقت گردید که زمین معوض به اینجانب بدهند ولی بعد از ارسال مکاتبه با تهران در تهران با معاوضه زمین موافقت نشده آیا می توانم از طریق دیوان عدالت اداری اقدام کنم و با چه عنوانی اقدام به پیگیری کنم ضمن اینکه از تاریخ واگذاری بیش از ۷ سال گذشته

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام با توجه به اینکه موضوع شما تخصصی هست در قسمت مشاوره متنی یا تلفنی سایت ما سوال خود را مطرح نمایید

   https://vakiltop.com/

 27. محمد عباس زاده می گوید

  سلام ، اینجانب محمد عباس زاده کارمند رسمی اداره کل منابع طبیعی آذربایجان غربی ، با توجه به اینکه خدمت سربازی خود را از سال ۶۸ تا سال ۷۰ در شهرستان بانه استان کردستان گذرانده ام و این شهرستان برابر بخشنامه های موجود تا سال ۷۳ منطقه جنگی و عملیاتی بوده و برای بنده گواهی خدمت داوطلبانه در مناطق جنگی صادر شده است ولی دستگاه متبوعه از اعمال فوق العاده ایثارگری در حکم کارگزینی امتناع می نماید ، لطفا بنده را در این خصوص راهنمایی فرمایید

 28. احمد می گوید

  باسلام بنده به مدت ۵سال دردارالقران زیرنظرآموزش وپرورش به عنوان مربی قران کارکرده ام الان که مراجعه نمودم پرونده راامهاکرده اندولی نامه دارم که انجاکارکرده ام ایامیتونم دردیوان عدالت اداری شکایت کنم وبه حقم برسم

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام بله می توانید

 29. محمد عباس زاده می گوید

  با سلام ، احتراما به استحضار میرساند اینجانب محمد عباس زاده کارمند اداره کل منابع طبیعی آذربایجان غربی ، خدمت سربازی خود را از سال ۶۸ تا ۷۰ در منطقه مرزی و جنگی بانه کردستان گذرانده ام ، با توجه به اینکه این شهرستان با توجه به بخشنامه های موجود جزئ مناطق جنگی و عملیاتی تا سال ۷۳ می باشد و گواهی خدمت داوطلبانه برای بنده از ناحیه سپاه استان کردستان صادر شده ، ولی سازمان محل خدمت از اعمال فوق العاده ایثارگری در حکم کارگزینی بنده امتناع می ورزد ، خواهشمند است اینجانب را راهنمایی فرمایید

 30. احمد مرادمند می گوید

  باسلام و عرض ادب. شعبه بدوي ديوان براساس دادنامه ١٣١ هيئت تخصصي و آراي متعدد راي به ابطال اوراق تشخيص ماليات براساس تراكنشهاي بانكي براي سنوات قبل از ١٣٩٥ را صادر مينمايد ليكن همين شعبه مدتي بعد درخصوص پرونده ارزش افزوده سنوات قبل از ١٣٩٥ اين شخص و عليرغم راي قبلي پرونده را به نفع اداره مالياتي صاد نموده و با اعتراض شخص به راي فوق متاسفانه شعبه تجديدنظر اين راي ناعادلانه را تاييد و ايران نموده است. حالا چه كاري ميشود انجام داد؟ و آيا حضوري ميشود به شعبه تجديدنظر اين اشتباه راي صادره را فهماند؟ راهكار احقاق حقوق شخص چيست؟ متشكرم

 31. علی کارخانه می گوید

  باسلام من و تعدادی از کارمندهای اب منطقه ای کرمانشاه مشغول کاربه صورت قراردادی گروه گشت و بازرسی مشغولیم که حدودا ۱ سال است حقوق نگرفتیم و هر ازگاهی اعتراض کردیم به حالت اینکه همینه که هست جواب میدهند از شما تقاضای راهنمایی و کمک خواهان هستیم رسیدگی کنید و تکلیف ما را روشن کنن چرا کارمند های دیگه داخل ان اداره سربرج حقوق بگیرند ولی ما نگیریم آخه این چه عدالتیه خواهشا رسیدگی کنید بعد زیاد اعتراض میکنیم میگویند که مگر برایتان کارت دعوت فرستادن اخه این جوابیه که یه مسئول درقبال زیردستش باید بده

 32. کریمی می گوید

  با سلام ، بنده در سال ۱۳۹۰ یک قواره زمین به مساحت ۱۹۵ متر مربع از شخصی که ایشون از اعضای تعاونی ارتش( ناجا ) در شهرک گلستان شیراز خریده بود خریداری کردم و طبق مجوز و پروانه که از طرف شهرداری منطقه ۱۰شیراز صادر شده بود زمین را ساختم بعد از اینکه در سال ۱۳۹۴ اعلام گردیدبرای اخذ سند اقدام نماییم من نیز به همراه سایر اعضا ءکه شامل ۵۳۰ پلاک می باشد اقدام نمودیم که بعد از استعلامات مختلف اعلام گردید که ۱۲۶ پلاک از این زمین ها که زمین بنده نیز جز آنها بود منابع طبیعی می باشد بعد از کلی پیگیری از طرف اداره کل راه و شهرسازی مقرار گردید زمین را به قیمت دولتی به این افراد (مالکین ۱۲۶ پلاک)مجدداً بفروشند، در این اثنا اوقاف مدعی سه دانگ از کل زمینهای واگذاری شده (۵۳۰ پلاک) گردید که در دادگاه تجدید نظر به کمک وکیلی که مالکین گرفته بودند شکست خورد،ولی مشکل منابع کماکان وجود دارد و بعد از ده سال علی الرغم قولهای متعددی که داده شده حل نگردیده است ، نظر وکیل محترم را در این زمینه میخواستم، آیا میشود از طریق دیوان عدالت اداری ما احقاق حق کنیم؟

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام بله شما می توانید از طریق طرح دادخواست در دیوان علیه ارکگان مربوطه احقاق حق نمایید برای نحوه و چگونگی طرح می توانید با شماره ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰ تماس حاصل نمایید

 33. علی عبدالهی می گوید

  سلام ما استخدام وزارت آموزش وپرورش ازسال۱۳۷۶/۱۲/۲۵هستم وازسال۱۳۷۰/۷/۱جذب دانشسرای مقدماتی شده و حدود ۱/۵سال بعدازفارغ التحصیلی تمامی فارغ التحصیلان سال۷۴-۷۵ بلاتکلیف ازطرف آموزش وپرورش ماندیم که این ۱/۵ سال بلاتکلیفی از اول در احکام ما لحاظ گردیده و بعضی اژهمکاران ما که یک سال درسال ۷۵ بلاتکلیف مانده بودند پارسال بازنشسته شدند ولی امسال که در مهر ۱۴۰۰ ما قراربود بازنشسته شویم آموزش وپرورش آمده بدون اظلاع قبلی اطلاعیه داده که چون شما فاصله خدمتی دارید نمی توانید بازنشسته شوید این در حالیه که در بدو ورود به دانشسرای ازما تعهد خدمت گرفتند و متعهد شدند که شما از بدو ورودتان به دانشسرامستخدم آموزش وپرورش هستید و آموزش وپرورش هم تعهد داده که ما رابلافاصله بعد از فراغت از تحصیل به گار گیرد الان آمده میگه بعداز اتمام ۳۰سال شما که ۱/۵سال بعد فارغ التحصیلی که بلا تکلیف مانده ایددرپایان ۳۰سال خدمت هم یک ونیم سال خدمت کنید تا یر به یرشوید درحقیقت سه سال در حق مامعلمان دهه هشتاد یک نا عدالتی وبی عدالتی محض میباشد خواهشمندیم حکم و راهنماییهای لازم راایراد بفرمائید تاماراقانع نماید با سپاس:جمعی از فارغ التحصیلانداشسرای مقدماتی شهید رجایی سال۷۵-۷۴

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام ،اگر اجحافی در حق شما شده ،شما میتوانید در جهت احقاق حق خود به دیوان عدالت اداری شکایت کنید.

 34. سامان می گوید

  سلام
  من فردی هستم که الان نزدیک سه ماهه پرونده در اگاهی میباشد پرونده کلاه برداری

  هربار بامراجعه جوابی سرکاری بهم میدن ایا واقعا ما نظام قضایی بی بند وباری داریم

 35. اردشیر کاظمی می گوید

  سلام بنده بازنشته ارتش هستم حدود شش ماه پیش به علت اینکه حقی از من ضایع شده بود به دیوان عدالت شکایت کردم با توجه به اینکه یکان خدمتی من نزاجا قبول دارد حق من ضایع شده ومنتظر رای دیوان عدالت است متاسفانه تا الان رای صادره نشده لطفان راهنمایی کنید

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام منتظر بمانید

 36. احمد می گوید

  تشکرازپاسخگویی وحسن توجه شماوکلای عزیزاجرکم عندالله

 37. مجیدبراتی جوزدانی می گوید

  باسلام
  اینجانب مجیدبراتی جوزدانی به کدملی ۱۰۹۱۷۳۴۸۰۱ فرزند ارشدم رضابراتی درسایت انرژی اتمی کرج واصفهان درحین خدمت ونگهبانی به تشعشعات هسته ای عارض شده وبه بیماری اعصاب و روان وقند خون وبیماری های دیگرمبتلا والان نیازمند خیلی خیلی خیلی به کمک مالی وپزشکی دارم،همه سرمایه ودرامد زندگیم را برای درمان فرزندم هزینه ودرمان کامل نشده،خواهشمندم دراولین فرصت ازنظرکمک مالی وپزشکی اینجانب رایاری فرمایید.باکمال تشکرفراوان.

 38. مجیدبراتی جوزدانی می گوید

  باسلام
  اینجانب مجیدبراتی جوزدانی به کدملی ۱۰۹۱۷۳۴۸۰۱ فرزند ارشدم رضابراتی ۱۰۸۰۳۴۲۵۲۴ درسایت انرژی اتمی کرج واصفهان درحین خدمت ونگهبانی به تشعشعات هسته ای عارض شده وبه بیماری اعصاب و روان وقند خون وبیماری های دیگرمبتلا والان نیازمند خیلی خیلی خیلی به کمک مالی وپزشکی دارم،همه سرمایه ودرامد زندگیم را برای درمان فرزندم هزینه ودرمان کامل نشده،خواهشمندم دراولین فرصت ازنظرکمک مالی وپزشکی اینجانب رایاری فرمایید.باکمال تشکرفراوان.

 39. مجیدبراتی می گوید

  باسلام
  اینجانب مجیدبراتی جوزدانی به کدملی ۱۰۹۱۷۳۴۸۰۱ درخصوص فرزند ارشدم رضابراتی به کدملی ۱۰۸۰۳۴۲۵۲۴ سرباز انرژی اتمی کرج واصفهان درحین خدمت ونگهبانی ازاین سایت هابه بیماری اعصاب و روان وقندخون عصبی وبیماریهای دیگر،به علت تشعشعات ویاهر دلیل دیگر عارض شده والان نیازمند کمک مالی وپزشکی دارم،خواهشمندم اینجانب وفرزندم را یاری فرمایید.۰۹۱۳۳۳۴۵۱۴۳

 40. صمد دهقانی می گوید

  سلام عرض ادب .اینجانب به شغل تولیدی فطیر سنتی اشتغال می ورزم که مغازه اینجانب از طریق گاز آتش گرفت و از شرکت گاز بستان آباد به من گفتند همه در قبض گاز بیمه هستند گزارش آتشنشانی رو بیار ما پرونده شمارا به تبریز ارسال کنیم در صورت تایید مبلغ خسارت را از طریق بیمه معلم میتوانی بگیری که تایید شد و پرونده را به بیمه معلم بردم و بلا فاصله کارشناسی فرستادند و مبلغ دویست سی میلیون تومان خسارت محاسبه کرد و بعد از یک هفته بیمه معلم استان آذر بایجان شرقی یه برگه داد به من که از ۲۶ واحد مرکزی بیمها جواب استعلام رو بیارم که من از هیچکدام از آنها خسارتی دریافت نکرده ام که جواب آنها رو نیز آوردم به من گفتند که مبلغ ۱۶۹۰۰۰۰۰۰ تومان بعد از کسری ۲۰ درصد به شما تعلق میگیرد اگه اعتراضی نداری از تهران دستور پرداخت را بگیریم من گفتم معترض نیستم گفتند یک هفته بعد پولت را خواهیم داد و بعد از یک هفته رفتم بیمه معلم گفتند ما شرمنده شدیم نمی‌توانیم بهت پولی بدهیم پرسیدم آخه چرا گفتند تو قبض کارت بیمه واریز نکردی سوالم اینه چرا اول شرکت گاز تایید کرده بود و چرا بیمه معلم قبل از رسیدگی به پرونده کارشناسی فرستادند در حالی که قبض جلوی چشمشان بوددو ماه من اینور اونور فرستاد چای سوم هم اینکه چرا در یک کشور یکیو بیمه میکنند و یکیو بیمه نمیکند البته شرت گاز در قبوض مگه ما ایرانی نیستیم مگه نانوا چه گناهی داره که نانوا شده حالا بنده به هوای ۱۶۹ میلیون تومان در شهر کوچکی که آبرو داشتم کلی بدهکار شد مو نمیدانم چکار کنم لطفا منو یاری کنید

 41. صمد دهقانی می گوید

  با عرض سلام به خدمت اساتید بزرگوار وقتتان بخیر
  اینجانب صمد دهقانی که شغل تولیدی فطیر سنتی اشتغال می ورزم که در آبان ماه مغازه اینجانب آتش گرفت و هر چی که داشتم سوخت. که گزارش آتش نشانی نیز بعد از دیدن فیلم آتش سوزی تایید کرد که از گاز بوده و اداره گاز بستان آباد بهم گفت همه در قبوض گاز بیمه هستندو گفتند گزارش آتش نشانی رو بیار ببریم شرکت گاز آذربایجان شرقی تایید کند بعد ببر بیمه خلاصه شرکت گاز تایید کرد و پرونده را به بیمه معلم بردم و بلافاصله آنها کارشناسی را فرستادند تا مبلغ خسارت را برآورد کند که آنهم نظر خود را به بیمه معلم داد و بعد از یک هفته بهم گفتند از کلیه بیمه های مرکزی استان استعلام باید بیاوری تا ببینیم خسارتی از آنها نگرفته ای بعد از سه روز تبریز گردی جواب ۲۶ بیمه مرکزی رو آوردم به بیمه معلم بهم گفتند برایت ۱۶۹ میلیون تومان تعلق میگیرد اگر اعتراضی نداری از تهران دستور پرداخت بگیریم منم گفتم اعتراضی ندارم فرمودند یه هفته دیگر پولت را خواهیم داد و بعد از یک هفته رفتم بیمه معلم گفتند ما شرمنده شدیم نمی‌توانیم پولی بدهیم پرسیدم چرا گفتند تو قبض شما بیمه پرداخت نشده من به امید ۱۶۹ میلیون تومان مغازه را تعمیر و دستگاهها رو با چک گرفتم والا در شهر کوچکی که همه میشناسم و با آبرو زندگی کردم آبروم در خطره سوا اینجای چرا فرق گذاشتند و بیمه نگرفتند و چرا قبل از هر چیز به قبض که در دستشون بوده نگاه و کنترل نکردند که با این کارشون زندگیمو نابود کردند حالا از شما تقاضامندم مرا یاری دهید

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام این قسمت برای سوالات کوتاه شما گرامیان است برای دریافت مشاوره تلفنی می توانید درقسمت مشاوره تلفنی سایت وارد شده و مستقیما با وکلا صحبت نمایید
   https://vakiltop.com/

 42. M می گوید

  سلام،خسته نباشی،آیا شکایت از وضعیت استخدام صندوق کارآفرینی امید که یک موسسه عمومی غیردولتی است در محدوده وظایف دیوان عدالت اداری است؟

 43. یوسف یوسفی می گوید

  با سلام و خسته نباشید بنده ملکی دارم درپرند که در سمت غربی ملک معبر ۳متری است وهمسایه جدیدی ساخت وساز انجام داده وبا توجه به قانون تراکم ۶۶ درصد ایشان ۷۰ ساخت انجام داده وطبق قانون ایشون باید نورگیر از فاصله ۱۸۰ از کف بده که علاوه بر خلافی ۴ درصدی در ملک ۳۵۰ متری که حدود ۱.۵ جابجایی در پنجره شده وایشون بجای نورگیر پنجره نصب کرده که همین باعث دید و مشرف شدن به حیاط و خانه اینجانب شده البته بنده قبل از تکمیل خانه ایشان شکایت به شهرداری بردم ولی گفتند کمیسیون تایید شده ببخشید طولانی شد ولی به اجمال عرض کردم جهت راهنمایی متشکرم

 44. حسین می گوید

  ب سلام بنده بعنوان ذخیره قبولی آزمون اداری قوه قضاییه در حوزه تهران .دعوت به مصاحبه شدم و با صرف وقت وهزینه با اشتیاق مبادرت به تشکیل پرونده استخدامی نمودم .ولی در حین مصاحبه بدوی که بیوگرافی و روانشناسی بود با ورود نابه هنگام معاون قضایی منابع انسانی دادگستری تهران که اتفاقا ماسک هم زده بود از درب پشت سر مواجه شدم .که بنده نشناختم و ایشون بلند نشدن و عرض ادب نکردن بنده رو حمل بر بی ادبی کردند . و عذر خواهی من هم تاثیری بر ایشان نکرد.در آن لحظه به بنده گفتن.شما از همین الان کارتون تموم شد!!!!. و بقیه مصاحبه به صورت فرمالیته انجام شد .و در آخر هم جواب رد در مصاحبه بدوی در آزمون به من دادن . آیا می توانم در دیوان عدالت شکایت مطرح کنم . اگر بلی چگونه ؟و آیا در صورت تجدید مصاحبه می توانم درخواست ناظر کنم

 45. حسین می گوید

  سلام بنده بعنوان ذخیره قبولی آزمون اداری قوه قضاییه در حوزه تهران .دعوت به مصاحبه شدم و با صرف وقت وهزینه با اشتیاق مبادرت به تشکیل پرونده استخدامی نمودم .ولی در حین مصاحبه بدوی که بیوگرافی و روانشناسی بود با ورود نابه هنگام معاون قضایی منابع انسانی دادگستری تهران که اتفاقا ماسک هم زده بود از درب پشت سر مواجه شدم .که بنده نشناختم و ایشون بلند نشدن و عرض ادب نکردن بنده رو حمل بر بی ادبی کردند . و عذر خواهی من هم تاثیری بر ایشان نکرد.در آن لحظه به بنده گفتن.شما از همین الان کارتون تموم شد!!!!. و بقیه مصاحبه به صورت فرمالیته انجام شد .و در آخر هم جواب رد در مصاحبه بدوی در آزمون به من دادن . آیا می توانم در دیوان عدالت شکایت مطرح کنم . اگر بلی چگونه ؟و آیا در صورت تجدید مصاحبه می توانم درخواست ناظر کنم

 46. نبی می گوید

  سلام و عرض ادب .بنده نزدیک به ۳ ساله به استخدام اموزش پرورش در اومدم از اونجایی که خودم جانباز شیمیایی هستم و همچنین پدر و مادرم نیر جانباز و ایثار گرند.اما متاسفانه با توجه به برنامه پنجم و توسعه که در اون به خدمات رسانی به ایثارگران و قانون تبدیل وضعیت ایثارگران از پیمانی به رسمی به صراحت اشاره شده اما اداره محل خدمت من متاسفانه همکاری نداره و در این ۳ سال با توجه به این گزینشهای من هیچ ایرادی نداری اما تبدیل وضعیت من رو انجام نمیده .خواشمندم راهنماییم کنید که بدونم تکلیف چیه.با تشکر

 47. نبی می گوید

  سلام و عرض ادب .بنده نزدیک به ۳ ساله به استخدام اموزش پرورش در اومدم از اونجایی که خودم جانباز شیمیایی هستم و همچنین پدر و مادرم نیر جانباز و ایثار گرند.اما متاسفانه با توجه به برنامه پنجم و توسعه که در اون به خدمات رسانی به ایثارگران و قانون تبدیل وضعیت ایثارگران از پیمانی به رسمی به صراحت اشاره شده اما اداره محل خدمت من متاسفانه همکاری نداره و در این ۳ سال با توجه به این گزینشهای من هیچ ایرادی نداشته اما تبدیل وضعیت من رو انجام نمیدن .خواشمندم راهنماییم کنید که بدونم تکلیف چیه.با تشکر

 48. مسعودطایی می گوید

  سلام..وقت عالی بخیر
  بنده به مدت ۱۰سال تمام درخدمت شرکت مخابرات مشغول بود..همان باجه تلفن راه دورسابق تمام وقت باهزینه اجاره مغازه وبرق وآب به عهده من بود ودرصدی باشرکت کارمیکردم به مرورزمان تلفن ثابت حذف شد.ومن بیکارشدم درمدت ۱۰مخابرات هیچگونه بیمه برامن پرداخت نکرد…آیاراهی هست که ازشرکت مخابرات شکایت کنم..درضمن تمام قرارداد۱۰سال موجوداست..باتشکر

 49. مسعودطایی می گوید

  سلام

 50. مهدی می گوید

  با سلام خدمت شما استاد گرامی من ۵سال در کارگاه جوشکاری کارکردم وکارفرمادراین مدت من را بیمه نکردند و در مرداد۹۸دراثرحادثه حین کاردستم شدیدا آسیب دیده اداره کار علیه کارفرما شکایت کردم وخواستار پرداخت حق بیمه ۵سال کار وعیدی وپاداش وسنوات خدمت شدم که هیات تشخیص کارفرما را محکوم به پرداخت ۴سال حق بیمه کردند وپرداخت عیدی وسنوات خدمت قیدشدپایان استراحت پزشکی محاسبه شودچون دراستراحت پزشکی وطول درمانم که۶ماه مدت آن بود به سرمیبردم.هیات حل اختلاف کارفرما را محکوم به پرداخت ۴سال حق بیمه برمبنای۵ساعت کار روزانه محکوم کرد ودر رای به عیدی وپاداش وسنوات اشاره ای نشداعتراض دادم به دیوان چون کار روزانه ام بالغ بر۱۰ساعت بود که متاسفانه دیوان از رای شورای حل اختلاف تمکین کرددرزمان مهلت ۲۰روز تجدیدنظر مبتلا به کرنا شدم به علت وخامت حال نتوانستم برای تجدیدنظر اقدام کنم بعد از چندماه دوباره برای مطالبه عیدی وپاداش وسنوات خدمت برمبنای۵ساعت کار روزانه که تقریبا ۲سال ونیم میشودوپرداخت بیمه ومزایای بیکاری دادخواست دادم که هیات تشخیص خواسته ام را رد کرده و۲۰ روز مهلت اعتراض داده ممنون میشم راهنماییم کنید

 51. زهرا پوراحمدیان می گوید

  سلام
  ۱) ایــــا یــــڪ ارگــــان دولــــتــــیــــ( مــــانــــنــــد اداره گــــاز) مــــیــــتــــوانــــد عــــلــــیــــه یــــه ارگــــان دولــــتــــے دیــــگــــر در دیــــوان عــــدالــــت ادارے شــــڪــایــــت ڪــنــــد ؟

  ۲) در صــورت اخــتــلــاف بــیــن دادگــاه عــمــومــے و مــراجــع شــبــه قــضــایــے در خــصــوص صــلــاحــیــت ڪــدام مــرجــع تــعــیــیــن ڪــنــنــده صــلــاحــیــت اســتــ؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام خیر باید در دادگاه عمومی طرح نمایند ودر خصوص صلاحیتم بسته اینکه دریک حوزه باشندیا یا استان دیگرباشد متفاوت است

 52. دلشاد علیاری می گوید

  باسلام وخسته نباشید بنده بدلیل معلولیت وبیماری صعب العلاج فرزندانم مجبورا با ۲۳ سال ونیم خدمت رسمی در اموزش وپرورش خودم را پیش از موعد بازنشست نمودم ک طبق قانون قرار بود به مدت ۵ سال سنوات ارفاقی به همه داده بشه به میزان ۵ سال ک بنده بدلیل داشتن مرخصی بدون حقوق پروندم به بعد عید موکول شد ک متاسفانه در سال ۹۱ سنوات ارفاقی لغو شد وبنده هم چون بخاطر پرستاری ومداوای فرزندانم ک خود سرپرستم مجبورا بدون ارفاقی بازنشست شدم ک دارای گروه یازده وطبقه ۷ طبق سنوات خدمتی .حکم بازنشیتگیم صادر شد حالا طبق ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری وتبصره دو باید از حقوق سی سال تمام به میزان دودرصد ونیم کسر بشه تا ۱۵ سال .حالا تقاضا وشکایت من اینه ک ایا منظور از حقوق سی سال تمام یعنی حقوق اخرین گروهی ک بامدرک فوق دیپلم به دبیر سی سال خدمت داده میشه به میزان سنوات کمتر برای هرسال دودرصد ونیم کسر بشه ومابقی حقوق بنده بشه با ۲۳ سال خدمت اما سازمان از حقوق گروه یازده ک جدیدا دوازده شده من ک مطابق سنوات خدمتم اخذ نمودم وکسورات بازنشستگیشم تمام کمال پرداخت نمودم باز دودرصد ونیم کسر میکنن اونم با هر افزایشی وبه کرار ک ظلم بزرگی در حق من وامثال بنده شده چرا ک بنظر من وطبق عدالت ومنطق باید از حقوق گروه سیزده ک اخرین گروه برای فوق دیپلم هست به میزان هرسال کمتر دونیم درصد کسر بشه نه از گروه دوازده من با تجربه وسنوات خدمتم گرفتم وکسورات بازنشستگیشم در زمان شاغلی پرداخت کردم چرا کسر بشه با این حساب از حقوق گروه ۲۳ سال تجربه من دوباره ۷ سال ونیم کسر میکنند واینگونه هست ک بنده الان حقوقم مطابق حقوق یک سیکل یا پنجم ابتدایی شده عدالت کجاست بجای اینکه دوتا فرزند بیمار دارم ارفاقی بشه ظلم مظاعف شده شمارو به عدالت علی مرتضی بدادمون برسید قانون داره اشتباه اجرا میشه لطفا کارشناسی بشه اگرم قانون طالمانه هست اصلاح بشه ک بنظر بنده اجراش غلطه قانون مشکلی نداره واین درد هزاران مادر چون منه ک فرزند بیمار داره ومجبورا پیش از موعد بازنشست شده وبه عده ای سنوات ارفاقی دادن به واجبین ندادن واین هم ظلمی دیگر

 53. مریم حسین زاده یوسفی می گوید

  با سلام و عرض ادب
  دبیر بازنشسته هستم با سه سال از کارافتادگی بدلیل بیماری سرطان و ۲۳ و۷ ماه خدمت جمعا ۲۶سال و۷ ماه در سال ۹۴ بازنشسته شدم . با یک گروه تشویقی با گروه ۱۲ بازنشسته شدم ودر تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۶ که به بازنشسته های پایین تر از سال ۹۶ یک گروه وحکم ترمیمی دادند به من ندادند . در حالی که قرار بود به همه بازنشستگان قبل از سال ۹۶ بدهند . حال کسی پاسخگوی ما نیست . میگن همین هست به شما تعلق نمی گیرد . در حالی که به نظر من عدالت رعایت نشده ، اگر در گذشته ما تشویقی گرفتیم علتی داشته و براساس عملکرد ما بود ، ربطی به این گروه ترمیمی گرفتن ندارد . چطور می توانم حق خودم را بگیرم .وکجا باید پیگیری نماییم لطفا مرا راهنمایی کنید . به صندوق بازنشستگی هم زنگ زدم جواب قانع کننده ای ندادند ،گفتند به شما تعلق نمی گیرد . آخه برای چی ؟

 54. محمد می گوید

  با سلام دادخواستی در دیوان عدالت اداری نسبت به اعتراض به مصاحبه استخدامی داشتم, که شکایت مطروحه من رد شد ولی در ابلاغیه هیچ گونه اشاره ای به موارد مطرح شده من در دادخواست نشده است; لطفآ راهنمایی کنید چرا اشاره به خواسته های من نشده است.

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام باید علت رد شکایت را برطرف کرده مجددا اقدام به شکایت نمایید

 55. محمد می گوید

  با سلام من نیروی خدماتی اموزش وپرورش هستم که در مورد تغیر رسته خود در اداره تلاش زیادی کردم ولی نتوانستم اما یکی از همکارانم با همین وضعیت من با رای دیوان تغیر رسته پید
  ا کرده حال نمیدانم بر اساس چه ماده واحدی رای دیوان گرفته لطفا راهنمایی کنید ممنون

 56. Meysam yosefi می گوید

  سلام خسته نباشید
  ایا فقط یک بار امکان وجود دارد که در دیوان از یک پرونده شکایت کرد؟
  بعد اگ شکایت مورد قبول واقع نشد امکان تجدید نظر خواهی از طریق شاکی وجود دارد؟
  ممنون میشم جواب بدین خیلی ممنون🙏

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بله میتوانید مجددا پس از رفع نقص شکایت نمایید

 57. علی محرابی می گوید

  سلام در سال ۶۷ زمینی به مساحت ۵۰۰ متر به قیمت ۲۵ هزار تومن واقع در روستای جهاد آباد شاهین شهر اصفهان خریداری نموده ام نصف این زمین مهریه ی عروس بنده است اکنون بعد از چند سال برای ساخت اقدام کرده ایم شورای محل می گویند چرا تا حالا نیامده اید و بنیاد مستضعفین همه ی زمینها را گرفته و شورای آن وقت غیر قانونی زمینها را فروخته اند بعد از پافشاری و اعتراضات بهو ما گفتند مدارک بیاورید شاید شورا برایتان کاری کرد مثلا به جای ۵۰۰ متر ۲۵۰ متر از زمینهای مانده‌ انتهای روستا را به شما میدهند و تاکید دارند شکایت نکنید و با آرامش برخورد کنید تا شاید شورا برایتان کاری کند. اکنون راهنمایی کنید باید چه اقدامی انجام دهیم.

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:میتوانیدازدیوان عدالت اداری شکایت نماید.

 58. داود کاظمی می گوید

  بنده کارمند هلال احمر بودم در تاریخ ۲۹\۱۲\۹۹سنوات خدمتم ۳۰ سال کامل شده اما تامین اجتماعی از صدور حکم بازنشستگی برای تاریخ ۳۰\۱۲\۹۹ امتناع نموده و تاریخ ۷\۱\۱۴۰۰ ثبت نموده است.لطفا راهنمایی کنید چکاری انجام دهم.آیا واحد شما می تواند این موضوع را پیگیری کند؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: می توانید به دیوان عدالت اداری شکایت نمایید.

 59. داود کاظمی می گوید

  جناب زینالی ممنون از اظهار نظر دلگرم کنندتون قسمت دوم سوال بنده این بود که موسسه شما می تواند این مورد را پیگیری نماید البته با دریافت حق الزحمه یا خیر؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: بله می توانیم این موضوع شما را پیگیری قانونی نماییم برای هماهنگی اعلام نظر بفرمایید.

 60. محسن حسینی می گوید

  سلام
  بنده پس از سی سال خدمت در نداجا بازنشست شدم و همین نیرو بخاطر پروژه نقش یک سال با من قرارداد نوشت ودر این مدت یک سال هیچ وجهی ندادن وحق من پایمال شد وحالا میتوانم پس از یازده سال شکایت کنم.ممنونم از پاسخگویی شما عزیزان.

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: می توانید از طریق شکایت به دادگاه حقوقی نسبت به مطالبه مجه اقدام نمایید.

 61. داود کاظمی می گوید

  سلام جناب زینالی
  ممنون از محبت جنابعالی
  بفرمایید برای شروع کار چکاری بابد انجام دهم.

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: چون حجم سوالات خیلی بیشتر هست باید دوباره سوالتان را مطرح نمایید.

 62. اکبر تقی.پناه می گوید

  ماموران.کلانتری.یک.شهردیگرآمدن.درشهرمادنبال.فروشنده.موادمخدربودندکه.بامن.ویکنفردیگرنشسته.بودیم.ماموران.رادیده.فرارکردیم.یک.استواربلندقدمراگرفته.ودستم.راآنقدرفشاردادکه.استخوان.دستم.نمیدانم.چی.شده.دردبدی.داردمن.ویکنفردیگررابردن.کلانتری.منم.چون.دستم.درزیادی.داشت.افتادم.زمین.وهمان.استوارمرابافهش.وناسزامجبورمیکردبلندشم.به.اخلاق.او.اعتراض.کردم.گفت.نگاه.کن.نامم.رابدان.بروشکایت.کن.وقتی..واینکارهاوحرفهارامیزدزیردوربین.کلانتری.بودیم.نمیدانم.دوربین.کارمیکردیانه.بااین.حرفهامیتوانم.شکایت.کنم.وبرای.شکایت.یک.وکیل.کاربلدهم.معرفی.کنیدخیلی.ممنونم۳٫۵٫۱۴۰۰این.اتفاق.افتاده

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: می توانید از فرد مورد نظر شکایت کرده و حتی مطالبه دیه نیز نمایید.

 63. ارزو می گوید

  سلام مادر استان اردبیل شهرستان پارس اباد محله بیوک خانلو زندگی میکنیم تا۱۰خانوار درمحله مشغول نگه داری گوسفند درمحل زندگی خود هستند.ما باهمسایه بغلی مشکل داریم اونا هم رفتن ازما بخاطر نگه داری گوسفند شکایت کردند که بوی گوسفند اذیتشان میکند.درحالی ک کاملا بهداشتی هست شرایط نگه داری.حکم نهایی صادر شده که ظرف ۷۲ساعت تخلیه شود.اخه فقط ما نیستیم ک نگه میداریم ولی حکم فقط برای ما امده.اگه کمکی راهنمایی از دست شما میاد کمک کنید.

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: می توانید به رای دادگاه اعتراض نمایید و درخواست معاینه محلی نمایید تا بررسی شود .

 64. ارزو می گوید

  اگر ما به دیوان عالی کشور شکایت کنیم جواب مثبتی میگیریم بنظرتان؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: بسته به اثبات و ارائه ادله مثبته به مرجع رسیدگی کننده.

 65. محمد می گوید

  سلام من مدرس دانشگاه بامدرک فوق ودانشجوی دکتری هستم و به مدت۸سال دریک موسسه جهاددانشگاهی تدریس کرده ام و به محض ارائه ی درخواستم جهت قراردادی یا پیمانی شدن برایم عدم نیاززده و در مسیر پیگیری هایم به دانشگاه تصادف کردم. اکنون خانه نشین شده ام وهرچه درخواست برگشت به کار میدهم، ریاست موافقت نمیکند وجواب سربالا میدهد.حال انکه دوستانم را بجای من می آورند واین موضوع بشدت مرا ناراحت میکند. اگربه دیوان عدالت طرح شکایت کنم، برایم برگشت به کار میزنند؟لطفامرا راهنمایی نمایید

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: می توانید به دیوان عدالت شکایت نمایید و باارائه مدارک از خودتان دفاع نمایید.

 66. امین نوروزی می گوید

  با سلام من کارمند قراردادی اموزش وپروش هستم با گذشت ۵ماه ازسال ۱۴۰۰ هنوز احکام افزایش حقوق سالانه برای ما صادرنشده آیا میشود به دیوان عدالت اداری شکایت کنیم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: می توانید در دیوان عدالت اداری شکایت نمایید.

 67. محمد می گوید

  سلام اینجانب نسبت به رای بدوی دبوان عدالت اداری اعتراض داشته و داداخواست تجدید نظر داده ام و تعیین شعبه شده این هم مثل داداخواست بدوی برا طرفین ابلاغیه میفرستن و فرصت یک ماهه برا پاسخگویی میدن ؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: بله

 68. مهرداد صادقی می گوید

  سلام جناب زینالی بنده در تاریخ ۹۹/۱۱/۳۰ پس از ۲۷سال خدمت در ناجا بنا به تقاضای شخصی بازنشست پیش از موعد شدم با درجه سرگردی و مدرک لیسانس که در حکم کارگزینی ناجا نیز ثبت شده است ولی در زمانی که بازنشست شدم در حکم بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح درجه سروانی و مدرک فوق دیپلم را ثبت نموده بودند که پس از پیگیری لازم از طریق کارگزینی ناجا حکم را اصلاح نموده لاکن هیچگونه به حقوق بنده اضافه نشده‌است هم ارتقاء درجه و مدرک تحصیلی و در حال حاضر حقوق سروانی و مدرک تحصیلی فوق دیپلم میگیرم و حق و حقوقم را پایمال و ظلم و اجهاف نموده اند آیا میتوانم از طریق دیوان عدالت اداری شکایت کنم ممنون میشم اگه راهنمایی کنید بازم ممنون

 69. زهرا می گوید

  با سلام
  بنده کارمند رسمی با ۳ سال و نیم سابقه در یک شهرستان هستم. من یک تعهد ده ساله بابت کار در شهرستان دارم .یکسال پیش قصد بارداری کردم و متوجه شدم مشکل دارم و نیاز به پیگیری دائم با پزشک هستم از آنجا که این شهرستان فاقد پرشک است درخواست انتقالی به اداره کل را دادم و اداره بصورت زبانی بهم گفتند که بخاطر تعهد امکانش نیست ولی جوابی به نامه ی من ندادند.با توجه به اینکه سن باروری محدود است آیا می تونم بخاطر تاخیر در پاسخ اداره و از دست رفتن فرصت باروری من به دیوان عدالت اداری شکایت کنم.آیا نتیجه مثبتی خواهم گرفت؟
  در ضمن در اداره کل چند نفر هستند که حکم شهرستان دارند ولی در اداره کل مشغول بکار هستند.
  لطفا راهنماییم کنید.

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام
   خسارت عدم النفع قابل مطالبه نمی باشد. جهت دریافت اطلاعات حقوقی دقیق تر با شماره ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰ تماس بگیرید.

 70. مسلم قدرتی می گوید

  با سلام و احترام ، مسلم قدرتی و پنچ برادر دیگر که خانه کلنگی با سقف چوبی که ریزش کرد و قابل سکونت نیست که ارث پدری ما و همه زندگی ما هست و جز این خانه چیز دیگری نداریم سازمان میراث فرهنگی بی از چند سال هست که مشکلاتی برای این منطقه به وجود آورد که کسی حاظر به معامله این ملکها نمی‌باشد و خودت میراث نه حاظر هیت تملک بکند و نه حاظر به حل مشکل و بیش از چند سال هست که پیگیر هستیم حاظر به هیچ گونه جوابی نیستن حتی به استانداری و سازمان بازرسی کل و شورای شهر هر جا مراجعه کردیم جوابی نگرفتیم خواه میکنم اگر میتونید کمکی بکنید .

  1. بهزاد زینالی می گوید

   باسلام
   شما می توانید جهت طرح دعوا از میراث فرهنگی از راهنمایی وکلای متخصص ما در این زمینه کمک بگیرید. شماره تماس: ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰
   موفق و موید باشید.

 71. صادقی می گوید

  سلام بنده سال گذشته از ناجا بازنشست شدم با سابقه ۲۷سال و ۶ ماه با درخواست شخصی خودم با درجه سرگردی و مدرک لیسانس که در حکم بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح که صادر شده درجه سروانی و مدرک فوق دیپلم را ثبت نموده اند که حق و حقوقم را پایمال شده و یک درجه و یک مدرک را ثبت ننموده و اجحاف نموده و از طریق ناجا اعمال تغییرات حقوقی انجام نداده ممنون ضمنا قبل از بازنشستگی تعهد گرفتن که حق اعتراض نداریم آیا میتوانم در دیوان عدالت اداری شکایت کنم ممنون

 72. سیاوش می گوید

  سلام من پرستاررسمی باسابقه کار ۱۲سال هستم بغل حادثه مهره گردنم شکست وطبق رای کمیسیون پزشکی اجازه کار بالین ندارم رییس نیروی انسانی دانشگاه می‌گوید ماقسمت اداری برای شما کاری نداریم هرکاری میخای بکن درحالیکه همه افراد قسمت اداری پرستار هستن به دیوان عدالت اداری شکایت کردم به نظر شما رای مثبت می‌دهند؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   باسلام
   پرستاران این حق را دارند از آنچه قانون به عنوان یک امتیاز برای آنان لحاظ نموده دفاع نمایند و در صورت عدم تمکین مسئولان به خواسته‌های قانونی خود، از طریق شکایت به مراجع ذیصلاح و از جمله دیوان عدالت اداری، جهت احقاق حق خود اقدام نمایند. شما می توانید جهت دریافت راهنمایی های لازم برای طرح دعوا در دیوان عدالت اداری با شماره ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰ تماس حاصل فرمائید. موفق باشید.

 73. محمود باقری می گوید

  سلام اینجانب محمود باقری مستخدم اموزش و پرورش هستم الا ن ۱ سال هست انتظار از خدمت خوردم نامه ای از گزینش بهم دادن برای شکایت به دیوان ببرم خراسان شمالی زندگی میکنم ایا مستقیم میشه در تهران در دیوان شکایت کرد یا باید از استان که زندگی میکنم شکایت کنم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: به دیوان عدالت شکایت باید کرد ولی در استان ها نیز دفتری برای شکایت دارند.

 74. مجتبی می گوید

  سلام میخواستم شکایت کنم در دیوان عدالت شش تا سند یک دانگ دارم به نام صاحبان قبلی است ولی در محضر تمامی اسناد قطعی به نام خودم شده آیا نیازی است همه ی سند ها را تبدیل به یکی کنم یا با همان اسناد بهتر است

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: نیاز به چنین اقدامی نیست.

 75. میلاد می گوید

  سلام بنده حدود ۲ سال دانشجو دانشگاه افسری بودم بعد از حدود ۲ سال نتونستم به خاطر یه سری مشکلات خدمت کنم و کاملا قانونی استعفا دادم اما بعد از اینکه تحصیلم تموم شد دوباره خواستم برم خدمت گفتن هیچی از سنوات قبلیت حساب نمیشه چون ارادی استعفا دادی اگر اخراج میشدی میتونستی سنوات خدمتیتو حساب کنی آخه این درسته کسی که اخراج شده و تخلف انجام داده سنواتشو حساب کنن ولی من که قانونی ارادی اومدم دوباره اعزام به خدمتم کنن و ۲ سال خدمت کنم این کجای عدالته ؟؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: می توانید از وکیل متخصص مشاوره تلفنی بگیرید و تا دقیق بتوانید مشکل خودتان را حل نمایید.۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰

 76. سعید احمدی می گوید

  باسلام بنده به مدت ۳۲سال درجهادسازندگی راه و ترابری و راهداری و حمل نقل لرستان خدمت کرده ام وسال جاری بازنشسته شده ام واما در تامین اجتماعی متوجه شدم که بیمه دوسال آخر خدمت من را قانونی پرداخت نکرده ام بطوریکه حقوق من معادل ۳۷۰۰۰۰۰هزارتومان ازطرف بیمه نعین شد که کمترین حقوق دریافتی یک کارگر با ۱۰سال سابقه کاراست که تامین اجتماعی علت آنرا واریزکردن پول بیمه ناقص ازطرف اداره مربوطه میدان درصورتیکه دراین اداره یک کارمند۴ساله حقوق دریافتی آن کمتراز۵ میلیون نیست که این حق کشی وتضیع حقوق من اختلاف شخصی با معاونت اداری آن اداره بوده است و هیچگونه اضافه کاری برای من منظور هم نکرده اند چنانچه باسوالاتی که من از همکاران کرده ام از ۷م تا حداقل ۷۰۰هزارتومان ماهیانه به تمام کارکنان پرداخت شده است الان می‌خوام ازطریق دیوان در خصوص تصیع حقوق خودشکایت بکنم خواهشمنداست ضمن پاسخ راهنمایی لازم را مبذول فرماییدباسپاس

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: شما باید علیه جهاد سازندگی از طریق دیوان عدالت شکایت کرده و درخواست رسیدگی نمایید.

 77. Jalal saei می گوید

  جلال ساعي متولد ۱۳۵۰/۱۰/۱۶ در خرمشهر و معلول جسمي حركتي از ناحيه دوپا با ۷۵ درصد معلوليت ميباشم با ۲۳ سال سابقه بيمه اي البته بجز سالهايي كه واسم بيمه واريز نكردن. در پروژه هاي عسلويه و كنگان و ديگر شهرهاي ايران چون شركت‌هايي مثل نصب صنايع نصب آذرآب و اداره مهندسي شركت نفت آبادان و جهانپارس و دريز مشغول بودم تا اينكه در تاريخ ۱۳۹۹/۹/۱۶ ديگر ناتوانايي جسمي مجال كار كردن رو از من گرفت و با توجه به بخشنامه ۴۶ معلولين درخواست بازنشستگي دادم و تامين اجتماعي خرمشهر موافقت كرده و جهت تشكيل پرونده مرا به واحد بيمه شدگان معرفي و بعد از تشكيل پرونده و فرستادن آن به كميسيون پزشكي اهواز جهت نوبت دهي البته نوبت دهي و كميسيون پزشكي تا ۱۴۰۰/۷/۱۰ طول كشيد ولي من باز با وجود مشكلات مالي منتظر بودم تا اينكه نتيجه كميسيون پزشكيم به با ۶۶% به بالا ابلاغ و تحويل
  تامين اجتماعي خرمشهر شد. جهت ادامه كار منو به واحد مستمري ها فرستادن وقتي رفتم گفتن اين بخش نامه شامل حال شما نميشود شامل غير دولتي و يا خصوصي نيشود. من كه اين همه منتظر درست شدن بازنشستگيم بودم خيلي حالم دگرگون شد و گفتن كه اين بخشنامه فقط براي رسمي ها و دولتي هاست و ما از استان استعلام گرفتيم گفتن كه نميشه و شامل حال اين فرد نميشه زبرا ايشون از بدوه تولد معلول مادر زاد بوده است آخه من چه گناهي كردم از شش ماهگي به فلج اطفل دشوار شدم و مثل مرد رفتم در سخت ترين شرايط و بدترين شرايط مشغول به كار شدم و خانواده ام رو محتاج نذاشتم و در ضمن سايت جماران صحبت از غير دولتي و يا خصوصي كرده است و در ضمن مصوبه اي در اين رابطه داريم كه تصويب مورخه ۱۳۸۵/۲/۱۰ ميباشد و غيردولتي و يا خصوصي را در ماده ۳ ذكر كرده است .حالا من نميدونم چكار كنم خواهش ميكنم مرا راهنمايي كنيد من ديگر نه ميتونم كار بكنم و نه بهم كار ميدهند من با اين حال و جسم خراب و بدون درآمد چكار بايد كنم و حس مكنم دنياي من خراب شده من كه با اين وضع جسمي رفتم كار كردم و خانوادهام را نان دادم الان با برخورد واحد مستمري هاي تامين اجتماعي خرمشهر بايد چكار كنم واقعا اميدي به زندگي ندارم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   باید باوکیل متخصص مشاوره نمایید.۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰

 78. خانم عطیمی می گوید

  سلام واحترامات فراوان .. بابت ۵۰ ملیون بدهکار بودم و طرف کل حسابهای مرا مسدود کرد م۵ن نامه اعصار و چون هیچ مالی نداشته وخانمی که سرپرست دوبچه یتیم هستم اما حقوق مستمری همسرم که فوت کرده را معرفی کردم و قاصی یک سوم مستمری را از مشخص کرد و بصورت حودکار هر ماه حدود یک ملیون و ۲۰۰ به حساب دادگستری واریز میشود از تاریخ ۱/۱/۱۴۰۰ حدود ۸ ماه هست اما هفته پیش همان قاصی حکم جلب من راصادر کرده که من یاتوافق یازندان بدون هیچ ضمانت و فرصتی ویا زمان من ناچار بعد ۲۴ ساعت زندانی مجبور به برگشت اپارتمان خریداری شده و قبول مستاجر تا زمان مشخص تواپارتمان خودم یعنی ده برابر مبلع بدهکاری بعد گفتند چون بدون حکم قصایی قاصی حسابهای شما راباز کرده و حقوقت راقسط بسته اجازه صادر کردن حکم جلب راداشته ……ایا از چه راهی من میتوانم این بی عدالتی وناحقی را حساب بگیرم و شکایت کنم یاهر راهنکاری تشکر وسپاسگدارم …..

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:باید وکیل متخصص این حوزه مشاوره نمایید۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰.

 79. سید حسن حسینی حاجی بکنده می گوید

  اینجانب سال ۱۳۷۲ در بیمه آسیا از طریق بنیاد شهید چون برادر شهید بودم استخدام شدم تا سال ۹۰ که مدیرعامل ۴۵۰ نفر را با همدستی مدیر منابع انسانی اخراج کرد با کوچکترین بهانه که مرداد ۹۰ من در اداره کار گرگان شکایت کردم که اداره کار رای به برگشت به کار زد و من بدون یک روز ترک کار سر کارم میرفتم چون اداره کار بهم گفتند تا میتونی ترک کار نکن ولی رئیس وقت گرگان رای اداره کار را قبول نکرد که اداره کار اچراییه زد به دادگاه که دادگاه اول یک فرصت ۴۸ ساعته داد ولی بازهم دید قبول نکرد نامه زد استنکاف از رای به دادستانی که دادستان ۴۸ ساعت فرصت داد رئیس بیمه گرگان خودش را معرفی کنه وگرنه جلب می‌شود که رئیس رفت دادستانی گفت ما زیر نظر مدیر منابع انسانی هستیم بعد به ریس دفترش گفت زنگ بزن هر دو فردا اینجا باشند که مدیر از تهران آمد گفت ما بهش گفتیم که بیاد سر کار در حالیکه بهم نگفتند بالخره تامین اجتماعی نامه زد به بیمه آسیا که بابت مردادماه ۹۰ الی فروردین ۹۱ بابت حق بیمه حسینی ۱۷ میلیون ریال باید پرداخت کنید که یادم است شرکت ما یک فقره چک بانکی به تامین اجتماعی داد دیگه من فکرم راحت بود سال ۹۹ رفتم دنبال سابغه من دیدم درست از مرداد ۹۰ الی فروردین ۹۱ سوابق من محاسبه نشده من به رئیس بیمه گفتم چطور ۹ سال این چک در حسابداری شما مانده الان بهم میگید مالی شما بیاد چک را تحویل بگیرد گفت همان زمان که ما رای صادر کردیم بیمه را محکوم کردیم ولی بیمه اعتراَ کرد پرونده را فرستادیم تهران رای ما را رد کرد و طرف بیمه آسیا را گرفت از شما تقاضا دارم من ۹ ماه کار کردم و حقوق گرفتم میشه حقوق بدون حق بیمه باشه و تمام مدارک را دارم لطفا مرا راهنمایی کنید ممنون

 80. رضا می گوید

  سلام.من به عنوان شاهد شخصی به دادگستری مرکزی کرج شعبه ۱۰۶ مراجعه کردم ،با بر خورد فوق العاده زشت و بی ادبی وبا حرص غرور موقعیت شغلی آقای موسوی با بنده بدون دلیل داشتند و فقط بخاطر سو استفاده از موقعیت شغلی شان بود ،و بنده به معاونت دادگستری نامه ای نوشتم دادم که منو دست به سر کردن.یعنی بی قانونی تو دادگستری کرج که بنده مراجعه کردم بیداد میکنه.کسی گویا نمیخواد به داد مردم برسه و فقط آمده اند روزشان رو سپری کنن برن.خواهشمندم از مسولان محترم واقعان برخورد کنن که این افراد وجه یه دادگستری رو زیر سوا۵ل نبرن.

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: برای این موارد شما باید به حفاظت دادگستری شکایت نمایید.

 81. حسین شاکری می گوید

  سلام ممنون از زحمات شما
  ببخشید من میخوام یه شکایت برای لغو یک مصوبه عمومی بنویسم
  در رابطه با یکی از بندهای شروط استخدام در دستگاههای دولتی که میگه مثلا برای استخدام در مقطع دیپلم، مقاطع بالاتر حق شرکت کردن ندارن و بعدش مشخص بشه مدرک دانشگاهی داری استخدام لغو میشه.مگه کسی که لیسانس گرفته گناه کرده که ادامه تحصیل داده و مهم اینه که همه اون مدرک مورد نظر رو داشته باشند.
  میخواستم ببینم میشه برای این موضوع شکایت کنم؟و اگه نکته ای چیزی هست ممنون میشم راهنمایی بفرمایین

 82. قانع شریف می گوید

  باسلام
  بنده الان یک سال است که اداره باهام قرداد نمیبنده و
  مریضی قلبی دارم بنده شکایت کردم در دیوان اداری ولی الان ۶ماه است که جوابی نیامده ماندم چیکار کنم بلاتکلیفم

 83. قانع شریف می گوید

  با سلام
  بنده یک سال است که اداره باهام قرداد نمیبنده و بیماری قلبی دارم در دیوان اداری شکایت کردم وای جوابی نیامده الان ۷ماه شده است و بلاتکلیف ماندم برای اجاره خونم هم حتی موندم نمیدونم چرا جوابی نیامده است لطفا راهنمایی کنین

 84. ناشناس می گوید

  باسلام وخسته نباشیداینجانب ازکارمندان شرکت ملی پست هستم وتقریبا۱۸سال سابقه کاری بامدرک لیسانس مهندسی فناوری اطلاعات وارتباطات دارم اماارگان دولتی پست هیچ اقدامی درپیمانی کردن کارمندانش نمی کند که تماماسابقه کاری بالادارنداماقراردادی هستن میشه کمکم کنیدببینم آیاازطریق شکایت به دیوان عدالت اداری به نتیجه ای میرسم یه نه باتشکر

 85. شادی می گوید

  سلام عصرتون بخیر .این جانب فرهنگی با ۱۷ سال سابقه رسمی در آموزش و پرورش هستم از سال ۹۸ طبق حکم دادگاه حضانت دو فرزند دوقلوم به من داده شد . و در مهر ماه سال ۱۴۰۰بعد با حکم طلاق مجددا حضانت به بنده داده شده . در بهمن ماه به اداره شهرستان محل خدمت مراجعه کرده و با ارائه مدارک و قانون تفسیر بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات مشوری موضوع استفساریه مصوب ۱۳۸۶ حق اولاد و عائله مندی به من داده شد. بعد از یک ماه با مراجعه همسر سابقم که ایشان هم فرهنگی هستند. به سازمان اداره آموزش و پرورش استان حق اولاد و تعداد فرزندان از حکم من حذف گردید و حقوقی که بابت حق اولاد به بنده تعلق گرفته بود کسر و به ایشان پرداخت نمودند . و همچنین تعدادفرزندان که در حکم تمامی شاغلین زن چه متاهل و چه مطلقه در حکم زده می شود و از سایر متیازات این بند می توانند استفاده نمایند ؛از حکم من حذف گردید با مراجعات و پیگیری متعدد از این سازمان هنوز نتواستم نه تعداد فرزندان و نه حق اولاد را به حکم خودم باز گردانم . علارغم حق قانونی که شامل من می شود . چگونه می توانم این حق خود را مطالبه نماییم ؟ با سپاس
  اگر امکانش هست راهنمایی نمایید .

 86. رسول افتاب می گوید

  با عرض سلام وخسته نباشید بنده یک پرونده حقوقی دارم که دو سال هست که زیر نظر قاضی بخش هست که با من لج کرده و پرونده را بایگانی کرده پرونده در خصوص یک فقره چک هست که قاضی با صاحب چک آشنا هست و پرونده را بایگانی کرده و بارها از من خواسته که باید چک طرف را تحویل بدم تا پرونده تمام بشود من به دادگاه نظامی قضات شکایت کردم ولی به من زنگ زدن و گفتن که پرونده شما حقوقی هست و باید به دیوان عدالت شکایت کنید البته یک شماره به من دادن ولی هرچی زنگ میزنم جواب نمیدن من میخواستم از این قاضی شکایت کنم البته در دیوان عدالت میخواستم اگر امکانش باشه کمک کنید تا شکایت من به دیوان عدالت برسد ممنون میشوم با تشکر فراوان

  1. زینالی می گوید

   سلام: رسیدگی به تخلفات قاضی در دادگاه انتظامی قضات می باشد دیوان به این موضوع رسیدگی نمیکند اصلا

 87. مریم شجاعیان می گوید

  باسلام
  سازمان نظام روانشناسی مدتهاست دانشجویان فارغ التحصیل را معتل و در صف مصاحبه قرار داده
  آخه چقدر مصاحبه دهیم
  حداقل فرقی بین دانشجوی قوی و ضعیف بگذارند
  من هم کارشناسی و هم کارشناسی ارشد ممتاز دانشگاه و جزء استعدادهای درخشان بودم
  سوال من این است که چطور برای من امتباز قائل نمی سوند و بدون مصاحبه مجوز تاسیس کلینیک روانشناسی را به من بدهند
  چطور می توانم به سازمان نظام روانشناسی شکایت کنم که دانشجویان مستعد و ممتازش را برای کسب مجوز کلینیک مصاحبه نکند؟
  باتشکر

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند