نمونه شکوائیه گران‌فروشی دارو

عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ‌های تعیین شده توسط مراجع رسمی به‌طور علی‌الحساب یا قطعی و اجرا نکردن مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار شود. دو هیات بدوی و تجدید نظر در سازمان تعزیرات حکومتی وجود دارد برای طرح شکایت از گران فروشان. با شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی،گزارش سازمان‌های بازرگانی، گزارش اتحادیه و واحد‌های بازرسی و نظارت مجامع امور صنفی، گزارش انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضایی و دولتی و انتظامی شعبه بدوی متهم را احضار میکند اما عدم حضور متهم مانع تشکیل جلسه دادگاه نیست و رای غیابی صادر خواهد شد این رای در شعبه تجدید نظر قابل اعتراض می باشد.

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

نمونه شکوائیه گران‌فروشی دارو

بسمه‌تعالی

شاکی/ شاکیه /شکات …فرزند/ فرزندان … به آدرس …

مشتکی‌عنه/ متشاکی/ مشتکی‌عنهم … فرزند/ فرزندان … به آدرس …

موضوع: گران‌فروشی دارو

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان …

با سلام

 احتراماً به استحضار عالی می‌رساند؛ مشتکی‌عنه که از متصدیان داروخانه می‌باشد برخلاف قانون اقدام به افزایش قیمت رسمی داروها می‌نماید. حال نظر به اینکه عمل وی از مصادیق بارز جرم گران‌فروشی دارو می‌باشد؛ لذا با استناد به تبصره ۲ ماده ۵ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، تقاضای رسیدگی و تعقیب کیفری نامبرده را از محضر عالی متمنی می‌باشد.

با تجدید احترام

رئیس مرکز توابع داروهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌ پزشکی

 

سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند