شرایط و قوانین طلاق در استرالیا چگونه است

باید در نظر داشت که واقعهٔ طلاق به عنوان یکی از ناراحت کننده ترین اتفاق های زندگی یک انسان می‌باشد، لیکن نکتهٔ مهم در رابطه با این واقعه آن است که بخشی از زندگی است. همچنین هیچ یک از مرد و زن با هدف طلاق و جدایی با یکدیگر ازدواج نمی‌کنند، اما به لحاظ شرایط متفاوت زندگی طرفین ممکن است به این نتیجه برسند که جدایی بهتر از اشتراک در زندگی است.

با توجه به ریشه‌های مذهبی، دینی و تاریخی، شیوهٔ زندگی در ایران، با کشور استرالیا تفاوت‌های بسیاری دارد.

در ایران شیوهٔ زندگی بر این اساس استوار است که مرد به عنوان تأمین کننده بوده و زن به عنوان مدیریت کنندهٔ خانه می‌باشد. به عبارت دیگر مرد وظیفه دارد در بیرون از خانه کار کرده و مایحتاج را تأمین کند و زن وظیفه دارد در خانه به پختن غذا و تربیت فرزندان بپردازد. البته باید توجه داشت با توجه به شرایط حال حاضر این دیدگاه تا حد زیادی رو به زوال رفته است.

اما در کشور استرالیا بر اساس عقاید سنتی و قانونی زن و مرد در جایگاه یکسان و دارای حقوق و تکالیف یکسان قرار گرفته‌اند. به طوری که از نظر برخی علت چنین رویکردی هزینهٔ بالای زندگی در استرالیا می‌باشد.

آمار طلاق و ازدواج در استرالیا

با این توضیح طی بررسی‌های صورت گرفته و آمارهای رسمی دولت استرالیا آمار طلاق و ازدواج در این کشور مواجه با تغییر عمده‌ای شده است.

بدین صورت که میزان طلاق شدیداً کاهش یافته و در مقابل آمار ازدواج بسیار مترقی شده است. نکتهٔ قابل توجه در رابطه با این آمارها آن است که چنین آماری دقیقاً برخلاف میانگین آمار جهانی می‌باشد. به عبارت دیگر فارغ از کاهش میزان طلاق، مدت دوام رابطهٔ زناشویی افزایش یافته است.

به عقیده برخی این تغییرات چشمگیر در آمار ازدواج و طلاق در استرالیا دلایلی دارد که ریشه در امور اجتماعی، اقتصادی و قانونی دارد. اما مهم‌ترین و اصلی‌ترین علت در میان دلایل متفاوت مشاوره پیش از ازدواج است.

طبق آمار ارائه شده از هر چهار زوج، سه زوج قبل از ازدواج به مراکز مشاوره مراجعه نموده و از خدمات مشاوره قبل از ازدواج بهره مند می‌شوند. بنابراین شدیداً توصیه می‌شود که اگر در استرالیا تصمیم به ازدواج گرفته‌اید، پیش از اقدام به هر عملی به اتفاق همسر آینده خود به مراکز مشاوره مراجعه نمایید.

طلاق در استرالیا

مقررات ناظر بر طلاق در استرالیا

طبق قوانین مصوب دولت فدرال استرالیا در زمینهٔ طلاق که پس از اصلاحات سال ۱۹۷۵ لازم الاجرا گردید، امکان وقوع طلاق بدون ارائه مدارک و دلایلی که مورد پذیرش دادگاه باشد، ممکن است.

به عبارت دیگر مرد یا زن بدون اینکه لازم باشد دلیل خاص یا توجیهی را برای تقاضای طلاق ارائه دهند، می‌توانند درخواست طلاق کنند. اما نکتهٔ مهم آن است که دادگاه احراز نماید دو طرف توانایی زندگی مشترک ندارند و به هیچ وجه امکان بازگشت و عادی سازی روابط وجود ندارد.

علاوه بر این مقرره‌ای که در این زمینه وجود دارد آن است که در صورتی که تقاضای طلاق زمانی اتفاق افتد که هنوز دو سال از وقوع ازدواج نگذشته است، مرد و زن تکلیف به رجوع نزد مشاور دارند که از این طریق احتمال عادی سازی روابط و حل و فصل اختلاف نیز پیش بینی شود.

البته اگر زوجین مایل به رجوع به مشاور نباشند، بدواً باید نظر موافق دادگاه را جلب نموده و سپس اظهارنامه یا سوگندی را در محضر دادگاه ادا نمایند

انواع طلاق در استرالیا

به صورت کلی در کشور استرالیا مواجه با دو نوع طلاق هستیم که شامل درخواست طلاق یک‌طرفه و درخواست طلاق توافقی یا مشترک می‌باشد.

اگر زوجین متقاضای طلاق مشترک یا توافقی باشند، در این صورت صرفاً باید این امر به اثبات برسد که میزان حداقل ۱۲ ماه و یک روز از هم فاصله داشته و به صورت مشترک زندگی نکرده‌اند و در این صورت دادگاه مبادرت به صدور حکم طلاق می‌کند. لیکن باید توجه داشت که اگر یکی از طرفین خواستار طلاق به صورت یکجانبه باشند، بایستی به انضمام دادخواست خود، اظهارنامه‌ای به اتفاق سوگندنامه به دادگاه رسیدگی کننده تقدیم نماید.

علاوه بر این تشریفات شکلی، شخص ثالثی نیز باید اظهارنامه‌ای همراه با سوگند تقدیم کند که متضمن آن باشد دو طرف حداقل به میزان ۱۲ ماه و یک روز جدا از هم زندگی می‌کردند. طلاق در استرالیا

در رابطه با فرایند رسیدگی و ادله اثباتی باید توجه داشت که محاکم نقش و اهمیت بسیار زیادی برای اظهارنامهٔ همراه با سوگند قائل هستند به گونه ای که ممکن است سبب صدور یا عدم صدور حکم طلاق شود. در واقع با کمک و استناد به این سند می‌توان ثابت نمود که در روابط میان زن و مرد اتفاقی به صورت ناگهانی یا تدریجی رخ داده که روابط زناشویی را با بن بست مواجه کرده و مشکل اساسی پیش آمده است.

در این راستا اگر مرد یا زن مدعی اتفاق یا مشکلی در روابط شود و طرف مقابل ادعای او را رد نماید، مدعی می‌تواند به اماره‌هایی همانند تغییر در زمان خواب، کاهش فعالیت‌های زناشویی، جدا کردن حساب‌های مشترک بانکی و یا موضوعاتی که نشان از عدم ثبات زندگی مشترک است استناد نماید. همچنین زن یا مرد می‌توان از دوستان و آشنایان تقاضا نماید در رابطه با تغییر روابط زندگی مشترک مبادرت به ادای شهادت نمایند. بنابراین بار اثبات در رابطه با تغییر وضعیت زناشویی بر عهده خواهان است.

یکی دیگر از مقرره‌های مربوط به طلاق آن است که اگر تقاضای طلاق مستند به دلایلی، مورد قبول دادگاه نباشد و یکی از زوجین مخالف طلاق باشد، فردی که مخالف طلاق است باید اثبات کند مدت زمانی که از ازدواج گذشته کمتر از ۱۲ ماه و یک روز بوده و یا اینکه دادگاه به صورت کلی صلاحیت رسیدگی اعم از صلاحیت محلی یا ذاتی ندارد و از این طریق با تقاضای طلاق مخالفت نماید.طلاق در استرالیا

 

مسئلهٔ مهم دیگری که ممکن است در یک پرونده طلاق در قانون استرالیا مطرح شود، آن است که از نگهداری و تربیت مناسب فرزندان توسط زوجین و پس از وقوع طلاق، اطمینان حاصل شود.

در چنین صورتی، دادگاه پس از آنکه حکم طلاق را صادر نمود، پیرامون حضانت نیز اظهارنظر می‌کند ، و اگر تخلفی از حضانت صورت گیرد بدین صورت که مصلحت فرزند رعایت نشود، شخص متخلف مشمول تنبیهات قانونی مقرر می‌شود.

از جمله موارد این تنبیهات: جریمه نقدی، اخذ تعهد، پرداخت هزینه دادرسی، اجبار به مشارکت در جلسات اجتماعی و آموزشی و حتی زندان می‌باشد. در این حالت پس از احراز تخلف دادگاه می‌تواند شرایط حضانت را تغییر دهد.

شیوه و شرایط ارائه دادخواست طلاق در استرالیا

 • به منظور تقدیم دادخواست طلاق، ابتدا بایستی به دادگاه فدرال استرالیا مراجعه نمود و هزینه دادرسی پرداخت شود. به همراه دادخواست تقدیمی نیز باید رونوشت سند ازدواج ضمیمه شود.
 • تقدیم تقاضای طلاق ممکن است به دو صورت غیرحضوری یا آنلاین و حضوری صورت گیرد.
 • پس از تقاضای طلاق و تقدیم دادخواست پرونده به دفتر ثبت دادگاه فدرال ارجاع داده تا وقت رسیدگی تعیین شود.

 باید توجه داشت که قبل از اینکه دادخواستی با خواستهٔ طلاق ثبت شود، وجود پیش شرایطی به منظور ورود دادگاه به رسیدگی ضرورت دارد.

این شرایط به شرح زیر است:

 1. نبایستی کمتر از ۲۴ ماه ازدواج صورت گرفته باشد.
 2. طرفین قبل از تقدیم دادخواست بایستی به میزان حداقل ۱۲ ماه با فاصله از یکدیگر زندگی کرده باشند.
 3. طرفین مقیم استرالیا بوده یا تابعیت آن را داشته یا در استرالیا زندگی کنند و قصد ادامه زندگی در استرالیا را داشته باشند.
 4. در حین تقدیم دادخواست مرد یا زن باید در کشور استرالیا سکونت داشته و ۱۲ ماه قبل از تقدیمان هم در استرالیا بوده باشند.

 

باید توجه داشت که در فرضی که مدت ازدواج به حد نصاب ۲ سال نرسد در اینصورت متقاضی طلاق باید دادگاه را قانع کند که او و همسرش اولاً سعی در حل و فصل اختلاف و ایجاد صلح و سازش داشته‌اند و به مشاور خانواده رجوع نموده‌اند و ثانیاً قبل از تقاضای طلاق باید حداقل ۱۲ ماه جدا از یکدیگر زندگی کرده باشند و بدین منظور برای اثبات این موضوع می‌توان از استشهاد دوستان و آشنایان استفاده نمود.

همچنین طبق قاعده کلی توجیه و علت طلاق اهمیتی برای دادگاه ندارد و تاثیری بر رسیدگی ماهوی یا شکلی دادگاه نمی‌گذارد لیکن تنها موضوعی که مبنای رأی دادگاه است آن است که مرد و زن مجدداً توانایی بازگشت به زندگی عادی و مشترک را نداشته باشند.طلاق در استرالیا

از جمله نکات حقوقی دیگر آن است که دادخواست ممکن است به اشکال مختلف از جمله به شکل انفرادی یا مشترک ارائه شود. بنابراین در صورتی که دادخواست به صورت اشتراکی ارائه شود، هزینه دادرسی مساوی بوده و ابلاغی به طرف مقابل جهت اطلاع از دادخواست صورت نمی‌گیرد و به صورت کلی نیازی به تشکیل جلسه شنیدن اظهارات طرفین وجود ندارد.

در مقابل در فرضی که تقاضای طلاق به صورت یک جانبه صورت گرفته باشد، مرد یا زن که متقاضی ان بوده بدواً مسئولیت پرداخت هزینه دادرسی را دارد و رونوشت دادخواست به همراه سایر اوراق ضمیمه باید به طرف دیگر نیز ابلاغ شود.

مخالفت با تقاضای طلاق

طبق قاعده کلی در صورتی که مرد و زن حداقل به میزان ۱۲ ماه با فاصله از یکدیگر زندگی کرده باشند، احتمال اینکه یک طرف بتواند بر مبنای قانون مخالفت کند بسیار اندک است و تنها در فرضی مرد یا زن می‌تواند مخالفت کند که یا مدت مذکور نگذشته باشد یا اینکه دادگاه از منظر محلی یا ذاتی صالح نباشد.

در این حالت طرف مخالف طلاق بایستی فرم مربوط به پاسخ طلاق را تکمیل و در جلسه رسیدگی حضور به عمل آورد.

از منظر تشریفات قانونی استرالیا، شخصی که مخالف طلاق است اگر در استرالیا سکونت داشته باشد به مدت ۲۸ روز و اگر در خارج از استرالیا ساکن باشد به میزان ۴۸ روز فرصت دارد به تقاضای طلاق پاسخ دهد.

حضور در جلسات طلاق دادگاه در استرالیا

در رابطه با حضور در جلسه دادگاه سه فرض وجود دارد:

 • اولاً با وجود دو شرط نیازی به حضور در دادگاه نیست: یکی از فرزندان زیر ۱۸ سال باشد + تقاضای طلاق از سوی مرد و زن مشترکا باشد.
 • ثانیاً با وجود دو شرط نیازی به حضور در دادگاه نیست: فرزندان زیر ۱۸ سال نباشد + تقاضای طلاق منفردا یا اشتراکی باشد.
 • ثالثاً با وجود دو شرط نیاز به حضور در دادگاه است: یکی از فرزندان زیر ۱۸ سال باشد + تقاضای طلاق انفرادی باشد.

در نهایت نکته‌ای که باید مورد توجه قرار دهید آن است که در کشورهایی همانند کانادا، استرالیا و امریکا که نظام حقوقی کامن لا دارند، ممکن است قوانین در ایالات مختلف متفاوت باشد.

3/5 - (2 امتیاز)
10 نظرات
 1. مریم می گوید

  وقت بخیر. آقایی ازمن خواسته که ایران عقد کنیم و به استرالیا برود بعد از یک سال من رو هم ببره. سوالی که برای من ایجاد شده اینه که اگر رفتیم و بعد از مدتی طلاق پیش اومد و خواست منو رها کنه، مهریه ای که طبق قوانین ایران باید بده، اونجا هم محکوم به پرداخت میشه یا نه؟

  1. محدثه لواسانی می گوید

   سلام بله مقررات مهریه ایران حاکمه

 2. فاطمه می گوید

  سلام من از همسرم در ايران جدا شدم كه طبق قانون ايران حضانت دختر ٨ ساله ام به شوهرم رسيد من و همسرم هردو ويزاي ١٩٠ استراليا رو داريم الان ايشون با فرزندم به استراليا مهاجرت كردن من هم همينطور.مي تونم حضانت دخترم رو پس بگيرم ازشون با توجه به قوانين استراليا

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام خیر ممکن نیست طبق قوانین ایران باید صلاحیت داشته باشید

 3. جاوید می گوید

  سلام من با ویزای ازدواج وارد استرالیا شدم و الان تقریبا ۷ سال اینجا زندگی میکنم و سیتیزن استرالیا رو دریافت کزدم و سال گذشته طلاق گرفتم سوال من این است که الان من میتونم کسی رو به عنوان همسر از ایران اقدام کنم یا اینکه باید یک مدت زمانی صبر کنم ممنون

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بله مشکلی نداره

 4. لیلا می گوید

  سلام ..من با آقایی در استرالیا آشنا شده ام که قصد ازدواج داریم ولی ایشون بعد ۲ سال که از خانه همسرش جدا زندگی میکند هنوز طلاق نگرفته اند ایا میتواند درخواست ازدواج مجدد بدون ثبت طلاق را از استرالیا بدهد.

 5. علی می گوید

  سلام ببخشید خانم من ایرانی هست و هر دو اقامت استرالیا رو داریم و من میخوام تقاضای طلاق بدم و داره با من زندگی میکنه اینجا و میخوام بفرستمش ایران اونجا طلاق نامه براش بفرستم نمیره من الان موندم اینجا چیکار کنم آیا من میتونم اینجا طلاقش بدم و اینکه ایشون مهریه دارند و من هم پول همه ی مهریشو ندارم بدم آیا من رو دولت استرالیا مجبور میکنه که همشو یک جا بدم یا نه لطفا راهنمایی کنید ممنون

  1. بهزاد زینالی می گوید

   بله میتونید .اگر طلاقتون ایرانی هست که قواعد طلاقتون مثل قوانین داخل درایران حساب میشه و مهریه درصورت عدم مال داشتن شما تقسیط میشه . برای راهنمایی بیشتر با وکلای ما در قسمت مشاوره تلفنی یا متنی لینک زیر ارتباط بگیرید
   https://vakiltop.com/

 6. نیکو می گوید

  سلام من یکسال خورده ای که اومدم استرالیا با ویزای پارتنر ‌اقامت موقت دارم من و همسرم ایران ازدواج کردیم و ایشون سیتیزن هستن از روزی که اومدم بنای ناسازگاری گذاشته سر هر موضوعی میگه طلاق بگیریم الانم دو‌هفتس میگه دکه نمیخوامت من با توجه به شرایطم که اقامتم دایم نیس ممکنه اگر جدا بشیم دولت استرالیا منو بیرون کنه؟
  من نمییتونم ایران برگردم چون تنها یک سرپرست دارم که ایشون هم گفتن برا خودشون زندگی جدیدی دارن شروع میکنن و نمی‌تونن من رو قبول کنن میشه لطفن راهنمایی کنید.
  شغلی فعلا ندارم چون ایران مربی ورزش بودم اینجا به خاطر کرونا نشد ولی دنبال شغل های دگه هستم
  خیلی نگرانم ممنون‌میشم‌کمکم کنید

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند

پنج × 4 =