دادخواست تنفیذ طلاق منعقده در کشور خارجی

طبق ماده ۹۷۲قانون مدنی: احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم‌الاجرای تنظیم شده در خارجه را نمی‌توان در ایران اجرا نمود مگر این که مطابق قوانین ایران امر به اجرای آن‌ها صادر شده باشد. طبق قانون حمایت خانواده هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور ودعاوی خانوادگی خود را در مراجع صلاحیت دار محل اقامت خویش مطرح کنند احکام این محاکم در ایران اجرا نخواهد شد مگر اینکه دادگاه ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

 

نمونه دادخواست تنفیذ طلاق منعقده در کشور خارجی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت- شهر- خیابان- کوچه- شماره- پلاک
خواهان
خوانده
وکیل یا نماینده
تعیین خواسته تنفیذ طلاق منعقده در کشور………؛ و ثبت رسمی و اجرای آن در ایران به انضمام کلیه خسارات قانونی
دلایل و منضمات دادخواست کپی مصدق: ۱. عقدنامه ۲. حکم طلاق ۳. دادنامة شماره…………… صادره از……….۴. ترجمة رسمی دادنامة مذکور
ریاست محترم مجتمع قضائی ……….

با سلام، احتراماً به استحضار می‌رساند:

اینجانب با خوانده به استناد کپی مصدق عقدنامه شماره………. مورخ / / عقد ازدواج دائمی در دفترخانه………. منعقد کرده‌ایم. نظر به عدم حصول توافق اخلاقی در ادامه و استمرار زندگی مشترک در نهایت موفق به اخذ حکم طلاق به شماره………. از………. کشور………. گردیدیم؛ فلذا به استناد حکم یادشده (کپی و ترجمة مصدق ضمیمه) مستنداً به ماده ۹۷۲ قانون مدنی تنفیذ حکم طلاق صادره و اجرای صیغه طلاق و ثبت رسمی آن در یکی از دفاتر اسناد رسمی مورد استدعاست.

 محل امضاء- مهر- انگشت

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند

یازده + یازده =