اظهارنامه به مستأجر جهت تخلیه یک باب مغازه به علت نیاز شخصی

پس از انقضاء مدتاجاره درخواست تخلیه محل کسب یا پیشه یا تجارت در موارد زیر از دادگاه‌ جائز است:

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

  1.  تخلیه به منظور احداث ساختمان جدید مشروط بر این که پروانه ساختمانی یا گواهی شهرداری مربوط ارائه شود. و شهرداریها مکلفند در‌صورت مراجعه مالک با رعایت مقرراتمربوط پروانه ساختمان و یا گواهی مورد نظر را صادر و به مالک تسلیم نمایند.
  2.  تخلیه به منظور احتیاج شخص موجر برای کسب یا پیشه یا تجارت.
  3. در صورتی که محل کسب یا پیشه یا تجارت مناسب برای سکنی هم باشد و مالک برایسکونت خود یا اولاد یا پدر یا مادر یا همسر خود‌درخواست تخلیه نماید.

اظهارنامه به مستأجر جهت تخلیه یک باب مغازه به علت نیاز شخصی

 

مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده موضوع اظهارنامه مشخصات و اقامتگاه مخاطب
مخاطب محترم

با سلام

احتراماً، همان‌طوری ‌که مستحضرید:

۱. با عنایت به این‌که اینجانب طی اجاره‌نامه عادی مورخ ………. سرقفلی یک باب مغازه واقع در ………. را به شما انتقال دادام.

۲. در حال حاضر به دلیل ورشکستگی شرکت ………. بیکار شدم، به خاطر همین از جنابعالی تقاضای تخلیه ملک موردنظر را دارم، حاضرم طبق نظر کارشناس حق کسب و پیشه جنابعالی را پرداخت نمایم و ملک خویش را تحویل بگیرم.

۳. به شما به مدت یک ماه بعد از تاریخ ابلاغ اظهارنامه فرصت داده می‌شود جهت تخلیه و مذاکره مبنی بر دریافت مبلغ حق کسب و پیشه اقدام نمایید، در غیر این صورت از طریق مراجع قضائی اقدامات لازم را برای احقاق حق خود انجام خواهم داد.

 

با سپاس

امضاء- تاریخ

سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند