برای زندانی شدن یک بدهکار مالی چه شرایطی لازم است

اصولاً در امور حقوقی بر خلاف امور کیفری چیزی به نام مجازات نداریم و حبس و زندانی کردن فقط برای تحت فشار قرار دادن بدهکار برای پرداخت بدهی اش می باشد.

بنابراین هدف اصلی در امور حقوقی مطالبه و پرداخت دین می باشد و نه کیفر و مجازات مدیون. لذا در رابطه با بدهکاران مالی، مطابق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، در ابتدا فرصت لازم به بدهکار، داده می شود تا با معرفی مال، دین خود را ادا نماید ولی در صورتی که علی رغم دادن فرصت به وی، اقدام به پرداخت دین خود ننماید حربه آخر گرفتن حکم جلب و زندانی می باشد.

البته در اینجا نیز قانون، فرصت دیگری به بدهکار داده است و آن دادخواست اعسار می باشد که در صورت اثبات، وی را از زندانی شدن نجات می دهد.

ما در این مقاله قصد داریم به طور کامل شما را با شرایط زندانی شدن و جلب بدهکاران مالی و همچنین شرایط اعسار و… آشنا سازیم.

در چه صورت بدهکار مالی زندان می شود؟

برای اینکه پی ببریم در چه صورت یک بدهکار مالی را می توان زندانی کرد میبایست به سراغ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی برویم. در مواد ۱ تا ۳ مراحل ادای دین و شرایط زندانی شدن بدهکار به این صورت قید شده است:

هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری نماید:

  • چنانچه بدهی، مالی معین از قبیل ماشین، خانه و… باشد آن مال اخذ و به طلبکار تسلیم می شود.
  • توقیف اموال در صورتی که اخذ آن ممکن نباشد یا بدهی از نوع مال معین نباشد، با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، اموال بدهکار توقیف و از محل آن حسب مورد بدهی یا مثل یا قیمت آن پرداخت می شود.
  • گرفتن حکم جلب بدهکار توسط طلبکار: چنانچه پرداخت دین از طرق بالا ممکن نگردید بدهکار به تقاضای طلبکار تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته‌ شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت طلبکار، زندانی می شود.

بنابراین بدهکار در صورتی که دین خود را ادا ننماید و نتواند رضایت طلبکار را نیز جلب کند زندانی می شود.

البته قانون یک راه دیگر نیز جلوی پای بدهکار گذاشته است برای اینکه زندانی نشود و آن اقامه دعوای اعسار می باشد به این صورت که اگر تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده ‌باشد حبس نمی‌گردد، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

در چه صورت بدهکار مالی زندان می شود؟

بنابراین بدهکار مالی برای اینکه زندانی نشود چند راه دارد:

  • الف) معرفی اموال خود جهت ادای دین
  • ب) جلب رضایت طلبکار
  • ج) اقامه دعوای اعسار تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه حکم

اما سوال اینجاست که اگر بدهکار دعوای اعسار خود را پس از مهلت سی روزه اقامه نماید تکلیف چیست؟ آیا باز هم زندانی می شود؟ یا درخواست اعسار وی پذیرفته می شود؟ در ادامه به توضیح این مسئله خواهیم پرداخت.

اقامه دعوای اعسار پس از مهلت سی روزه

آیا زندانی شدن بدهکار موجب کسر بدهی می شود؟مطابق تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، چنانچه بدهکار خارج از مهلت مقرر در این ماده یعنی تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه نماید، در صورتی که طلبکار، آزادی وی را بدون گرفتن وثیقه یا ضمانت بپذیرد یا مدیون به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل بدهی ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس بدهکار خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می‌کند.

  • چنانچه دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، رد شود به کفیل یا وثیقه‌گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به پرداخت بدهی اقدام کند.
  • در صورت عدم پرداخت ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می‌شود نسبت به پرداخت بدهی و هزینه‌های اجرائی از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله، اقدام می‌شود.
  • در این حالت دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است.

در ادامه مختصری در مورد اعسار و نحوه و شرایط گرفتن حکم آن توضیح خواهیم داد.

آیا زندانی شدن بدهکار موجب کسر بدهی می شود؟

درخواست اعسار چیست و چگونه اثبات می شود؟

اعسار، درخواستی است که به موجب آن مدیون به دادگاه اعلام ناتوانی مالی برای پرداخت دین خود می نماید و بنابر ماده ۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، به این صورت است که مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول، به طور کامل، از جمله میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانک ها و یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، همراه با مشخصات دقیق حساب های بانکی مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر طریق نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص دیگر و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند.

در مواردی که بار اثبات اعسار بر عهده مدیون است و نیز در مواردی که سابقه دارا بودن او اثبات شده باشد؛ هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند باید شهادتنامه کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضمیمه کند. شهادتنامه مذکور باید علاوه بر هویت و اقامتگاه شاهد، شامل منشأ اطلاعات باشد.

آیا زندانی شدن بدهکار موجب کسر بدهی می شود؟

ممکن است برای شما نیز این سوال پیش آید که آیا در صورت زندانی شدن بدهکار، بدهی او منتفی می شود و یا ماندن او در زندان از مبلغ بدهی او کسر می کند؟ پاسخ اینست که زندان، صرفاً اهرم فشاری است برای بدهکار تا از این طریق دین خود را ادا نماید بنابراین ربطی به مبلغ دین ندارد و تا زمانیکه مالی معرفی ننماید و یا رضایت طلبکار را جلب نکند و یا اعسار و ناتوانی خود را به دادگاه اثبات ننماید در زندان باقی خواهد ماند.

نیاز به مشاوره رایگان با وکیل خوب دارید؟ بله، تماس فوری خیر

سوال حقوقی خود را مطرح کنید

وکلای متخصص ما در اسرع وقت به شما پاسخ خواهند داد

نیاز به مشاوره رایگان با وکیل خوب دارید؟ بله، تماس فوری خیر