اظهارنامه مبنی بر دعوت فروشنده برای انتقال رسمی مورد معامله

معنی مبایعه نامه و قولنامه متفاوت است. مبایعه نامه یا بیع نامه زمانی است که مالی به شخصی در قبال مبلغی فروخته می شود ولی قول نامه زمانی است که شرایط تمام کردن معامله وجود ندارد مثلا مال مورد نظر تکمیل نشده یا پول خریدار حاضر نیست. اما قانون ما و رویه هر دو این کلمات را یک معنی واحد فرض کرده است و در صورت عدم تنظیم سند رسمی شخص با دادخواست الزام مجبور به این کارمی شود چه منشا قرارداد بیع نامه باشد چه قولنامه. البته برای طرح دعوی الزام به تنظیم سند باید مال ازاد باشد ودر رهن یا بازداشت نباشد. اظهارنامه انتقال سند مال مورد معامله به دادگاهی ارائه می شود که فروشنده در حوزه آن مقیم است.واحد اداری صالح برای تقدیم اظهارنامه واحد اظهارنامه می باشد اگر چنین واحدی وجود نداشتبه واحد ابلاغات مراجعه و اظهارنامه رجوع می شود. اظهارنامه باید روی برگه مخصوص تعیین شده نوشته شود. هزینه هر برگ اظهارنامه ۲۰هزار ریال می باشد.

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

 

اظهارنامه مبنی بر دعوت فروشنده برای انتقال رسمی مورد معامله

مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده موضوع اظهارنامه مشخصات و اقامتگاه مخاطب
مخاطب محترم ……….

سلام‌علیکم

احتراماً، به اطلاع می‌رساند که:

۱- بر اساس مبایعه‌نامه عادی مورخ ………. حضرت‌عالی یک باب مغازه واقع در ………. به موکل (نام موکل) واگذار نمودید که مبلغ ………. از ثمن معامله را حین‌المعامله دریافت نموده و مقرر شده بود مابقی مبلغ را در مورخ ………. روز ………. هم‌زمان با انتقال رسمی سند در دفترخانه اسناد رسمی شماره ………. واقع در ………. دریافت نمایید.

۲. علی‌رغم توافق کتبی طرفین برای تنظیم سند رسمی حضرت‌عالی خلف وعده نموده و در وقت مقرر حاضر نشده‌اید با ارسال این اظهارنامه حسب ماده ۱۵۶ قانون مدنی از شما دعوت می‌شود در تاریخ ………؛ و روز ………. ساعت ۱۰ الی ۳۰/۱۲ در دفترخانه فوق‌الذکر حضور یافته و با ارائه مدارک و اخذ بقیه ثمن و تحویل مورد معامله پلاک مرقوم را رسماً به نام موکل انتقال دهید. بدیهی است در صورت عدم حضور ناگزیر به اقامه دعوی و واریز مانده ثمن به صندوق دادگستری از طریق دادگاه و تحویل مورد معامله و تنظیم سند رسمی انتقال به همراه خسارت دادرسی مطالبه خواهد شد.

با تشکر

نام و نام خانوادگی (وکیل)

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند

4 × دو =