جرم ضرب و جرح عمدی و مجازات آن قوانین ایران

ضرب به صدمات بدون خونریزی و شکستگی گفته می‌شود. در این نوع از صدمات بدون آن‌ که خونی از بدن شخص جاری شود؛ آثاری چون سرخی، کوفتگی، کبودی، سیاه شدن و پیچ خوردن ایجاد می‌شود که در قانون برای هریک از آنان دیه‌ ی خاصی معین شده است.

جرح به آن دسته از صدماتی گفته می شود که موجب خونریزی یا از هم گسیختگی بافت‌های بدن می‌شود خفیف‌ترین نوع آن پارگی یا خراشیدگی پوست است و شدید ترین آن هم همان قطع عضو می‌باشد.

در مطلب زیر به مجازات ضرب و جرح و نمونه شکوائیه و نحوه شکایت از این جرم پرداخته ایم

ضرب و جرح عمدی

مطابق مقررات پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی جنایت بر اشخاص که ضرب و جرح را هم نیز شامل می­ شود ممکن است به صورت عمدی یا غیرعمدی واقع شود و حسب اینکه جرم مذکور به صورت عمد یا غیرعمد واقع شده باشد؛ قانونگذار مجازات متفاوتی را برای آنها در نظر گرفته است.

 هرگاه مرتکب، قصد زدن ضربه و یا وارد کردن جراحت را داشته باشد و در عمل هم ضربه را بزند و جراحت را وارد کند؛ مرتکب جرم عمدی ضرب و جرح شده است.

شکوائیه فرق ضرب و جرح

ضرب و جرح عمدی با چاقو

ضرب و جرح عمدی با چاقو اغلب در منازعات و دعواهایی که بین دو نفر صورت می­ گیرد رخ می­ دهد. در چنین حالتی فردی که به وسیله چاقو جراحتی را به طرف مقابل وارد می ­آورد حسب شرایط پیش­ بینی شده در قانون ممکن است به قصاص یا پرداخت دیه و حتی حبس مقابل محکوم شود.

ضرب و جرحی که از طریق چاقو نسبت به طرف مقابل صورت می­ گیرد طبق بند ۲ ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی عمدی محسوب می ­شود.

اگر قصاص ممکن بود (که در بیشتر مواقثع ممکن نیست) مرتکب قصاص می شود اما اگر قصاص ممکن نبود به حبس و پرداخت دیه محکوم می شود که در ادامه بیان خواهد شد.

ضرب و جرح با چاقو

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

مجازات تعزیری ضرب و جرح عمدی طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

اگر ضرب و جرح وارد شده قابل قصاص باشد که مرتکب به همان میزان قصاص می شود؛ اما اگر قابل قصاص نبود؛ اگر آسیب های وارد شده آسیب های سنگین ماده ۶۱۴ کتاب پنجم تعزیرات باشد؛ مرتکب به دو تا پنج سال حبس و پرداخت دیه در صورت درخواست تقاضا شاکی محکوم خواهد شد.

 اگر مرتکب آسیب های شدید وارد نکرده باشد ولی از چاقو و سلاح سرد استفاده کرده باشد به شش ماه تا دوسال حبس محکوم می شود

به نظر می رسد قانون در جایی که آُیب ها شدید نباشد و آلت جرم نیز سلاح سرد نباشد؛ مجازات تعیین نکرده است!!!!!!

ماده ۶۱۴ کتاب پنجم تعزیرات مذکور مقرر می­ دارد: «هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی ‌یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌ علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم‌ و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌ علیه مرتکب ‌به پرداخت دیه نیز محکوم می­ شود.

طبق قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری میزان مجازات این جرم تغییر کرده است و به حبس درجه شش یعنی شش ماه تا دو سال تبدیل شده است.

تبصره – در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس ‌محکوم خواهد شد.»

طبق قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری، میزان مجازات مذکور در تبصره دستخوش تغییرات نشده است و به همان منوال قبل ادامه می بابد.

قابل گذشت بودن ضرب و جرح عمدی

اگر مجرم محکوم به قصاص شود، قصاص قابل گذشت است و تا زمانی که مجنی علیه خود اقدام به شکایت کیفری علیه مرتکب جرم ننماید قاضی نمی­ تواند خودش اقدام به اجرای قصاص علیه مرتکب جرم کند.

همچنین، پس از طرح شکایت علیه مرتکب جرم مجنی علیه می ­تواند در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی و حتی در زمان اجرای حکم از شکایت خود گذشت کرده و اجرای مجازات قصاص متوقف شود.

اما باید به این نکته توجه داشت که چنانچه مجازات قصاص به هر دلیلی اجرا نشود و بیم تجری و بر هم خوردن نظم جامعه باشد مرتکب جرم حسب مورد به مجازات­های پیش­بینی شده در قانون طبق ماده ۶۱۴ تعزیرات محکوم خواهد شد که طبق قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری قابل گذشت هم محسوب نمی شود.

مجازات ضرب و جرح

ضرب و جرح بدون آثار

ممکن است در منازعه و اختلافاتی که بین طرفین دعوا ایجاد می­ شود ضرباتی که به طرف مقابل وارد می­ آید هیچگونه آثار و علائمی را از خود بر جای نگذارد.در چنین حالتی، دیه و قصاص تعیین نمی شود و مرتکب مطابق با ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می ­شود.باید به این نکته توجه داشت که جرم مذکور باید به صورت عمدی واقع شود و در مواردی که ایجاد ضربه به صورت غیرعمدی باشد مشمول ماده مذکور نمی ­شود.

همچنین، جرم مذکور از دسته جرائم قابل گذشت بوده و در صورت گذشت شاکی تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات منتفی خواهد بود

ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی: در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد ضمان منتفی است لکن در موارد عمدی در صورت عدم تصالح، مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می شود.

دیه ضرب و جرح در ماه حرام

چنانچه ضرب و جرح در یکی از ماه ­های حرام (محرم، رجب، ذیقعده و ذی حجه) ارتکاب یابد دیه ­ای که دادگاه تعیین می ­نماید بیشتر از حالت عادی نبوده و یک سوم به میزان آن اضافه نمی­ شود.

زیرا افزایش میزان دیه در ماه های حرام فقط مخصوص قتل است و در غیر قتل افزایش نمی یابد.و میزان دیه آن همان دیه ی ضرب و جر ح می باشد

ضرب و جرح توسط پدر

ضرب و جرح کودک توسط پدر

ممکن است والدین طفل در چارچوب اقداماتی که برای تربیت آن انجام می ­دهند یا حتی خارج از چنین اقداماتی دست به رفتارهایی بزنند که موجب ایراد صدمه و آسیب نسبت به طفل شود.

چنین آسیب هایی ممکن است به عمد یا غیرعمد ایجاد شود.

نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که اگر ایراد ضرب و جرح عمدی توسط پدر صورت گیرد و آسیب ­هایی نسبت به جسم طفل ایجاد شود در چنین صورتی پدر در برابر فرزند خود قصاص نمی­ شود و در صورت وجود سایر شرایط مطابق مقررات موجود در قانون مجازات اسلامی به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در قانون محکوم خواهد شد.

 ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی در این مورد مقرر می­ دارد:«قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ علیه نباشد و مجنیٌ علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.»

ضرب و جرح عمدی همسر

ممکن است در اختلافاتی که بین زوجین در زندگی مشترک ایجاد می ­شود وضعیت به گونه ­ای شود که جدال و بحث بین آن­ها به ضرب و جرح کشیده شود.در این صورت چنانچه اختلاف مذکور منجر به ضرب و جرح گردد حسب اینکه عمدی یا غیرعمدی باشد مجازات قصاص یا دیه و حتی حبس را در پی خواهد داشت.

در چنین حالتی، فردی که مورد ضرب و جرح واقع شده است باید سریعا به پزشکی قانونی مراجعه نموده و پس از انجام معاینات مورد نیاز و اخذ استعلام از مرجع مذکور آن را به مرجع قضایی مربوطه ارائه دهد تا بتواند برای اخذ دیه و حتی طلاق اقدام کند. این موارد نیاز به مداخله وکیل دارد که پیشنهاد می شود حتما وکیل مورد اعتمادی را در جریان امور بگذارید.

اثبات ضرب و جرح همسر بدون شاهد

مهمترین دلیلی که می ­تواند مورد استناد قرار گرفته و قاضی دادگاه از طریق آن، رای صادر کند؛ اقرار مرتکب جرم به ارتکاب آن از سوی خود می ­باشد.

بنابراین، چنانچه زوجه برای اثبات ادعای خود شاهدی نداشته باشد می تواند در صورت اقرار متهم به ضرب و جرح که بسیار هم بعید است اورا محکوم کند.

مورد بعدی اقدام سریع، رفتن به کلانتری و ارجاع موضوع به پزشکی قانونی است که موجب اثبات کتک زدن شوهر می شود. زیرا در نهایت، علم قاضی مهمترین دلیل است که می­ تواند از طرق مختلفی از جمله نظریه کارشناسی، بررسی دوربین های مدار بسته، نظر پزشکی قانونی، حاصل شود.که در تمامی این موارد، قاضی می­ تواند بر اساس علم خود به صدور رای اقدام کند.

نمونه شکوائیه ضرب و جرح عمدی توسط شوهر

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب طبق عقدنامه شماره ……… در تاریخ …….. در دفترخانه شماره …… شهرستان …….. به عقد دائم مشتکی عنه درآمده ام. حاصل زندگی مشترک در طول مدت …… سال ….(تعداد) فرزند دختر/ پسر می­باشد. متاسفانه همسر بنده بارها اقدام به ضرب و شتم عمدی اینجانب کرده است که به دلیل صبر و بردباری، مصلحت زندگی مشترک و وساطت بزرگان فامیل و آشنایان چشم پوشی کرده ام. اما صبر و بردباری اینجانب و نصیحت­ها و راهنمایی­های اقوام و آشنایان تغییری در ایشان ایجاد نکرد و همچنان رفتارهای غیر انسانی خود را ادامه و بنده را مورد ضرب و شتم قرار می دهند. در حال حاضر نیز به دلیل ضرب و شتم ایشان وضعیت مناسبی ندارم و صدماتی شامل ……… به بنده رسیده است که با معرفی به پزشکی قانونی طی گزارشی به …….. در تاریخ …… و شماره ……… وضعیت اینجانب را شرح دادند. لذا با توجه به ادله اینجانب که شامل: ۱- شهادت شهود ۲- گواهی پزشکی قانونی در تاریخ …….. به شماره ……… است و همچنین با استناد به ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده، رسیدگی و تعقیب و مجازات متهم را استدعا دارم. در ابتدا نیز با توجه به جراحات وارده به بنده صدور قرار تامین خواسته و اجرای فوری آن قبل از ابلاغ و سپس محکومیت مشتکی عنه به پرداخت دیه را استدعا دارم.

ضرب و جرح توسط همسر

اثبات ضرب و جرح در پزشکی قانونی

مهمترین مرجع معاینات پزشکی برای اثبات وقوع جنایات واقع شده نسبت به اشخاص پزشکی قانونی می­ باشد که مرجعی وابسته به قوه قضاییه بوده و در تعیین میزان جراحات وارده یا تشخیص اینکه جنایتی به صورت عمدی یا غیرعمدی واقع شده گزارش صادر می­ کند.

زمانیکه ضرب و جرحی نسبت به یک فرد صورت می­ گیرد؛ مجنی­ علیه باید سریعا پس از طرح شکایت نامه ارجاع به پزشکی قانونی را از دادسرای مربوطه بگیرد و با ارائه به پزشکی قانونی سریعا مورد معاینه و آزمایش قرار گیرد.

تاخیر در انجام معاینات و رجوع به پزشکی قانونی موجب از بین رفتن آثار جراحات ایجاد شده خواهد شد.

اثبات ضرب و جرح با قسامه

قسامه به معنای سوگند خوردن اقوام و خویشاوندان مجنی علیه است و در مواردی مطرح می­ شود که شاکی دلایل دیگری از جمله شهادت شهود و اقرار مرتکب جرم را نداشته باشد.

قسامه در حقوق کیفیت و تعداد خاصی دارد که باید رعایت شود. برای اینکه ضرب و جرح با قسامه ثابت شود با توجه به میزان دیه ­ای که به آن تعلق می ­گیرد تعداد آن متفاوت خواهد بود.

مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی نصاب قسامه در ضرب و جرح عبارت است از:

 • شش قسم در جنایتی كه دیه آن به مقدار دیه كامل است.
 • پنج قسم در جنایتی كه دیه آن پنج ششم دیه كامل است.
 • چهار قسم در جنایتی كه دیه آن دو سوم دیه كامل است.
 • سه قسم در جنایتی كه دیه آن یك دوم دیه كامل است.
 • دو قسم در جنایتی كه دیه آن یك سوم دیه كامل است.
 • یك قسم در جنایتی كه دیه آن یك ششم دیه كامل یا كمتر از آن است.

برای اینکه ضرب و جرح با قسامه ثابت شود نیاز به وجود لوث است.لوث به معنای قرائن و اماراتی است که از طریق آن قاضی به ظن قوی دست یابد که جنایت توسط متهم ارتکاب یافته است.

مجازات ضرب و شتم

پرداخت ديه ضرب و جرح

مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی دیه مقدار مالی است که در صورت ایراد جنایت غیرعمدی یا جنایت عمدی در مواردی که قصاص صورت نمی­ گیرد پرداخت می ­شود.حسب اینکه جنایت به صورت عمد یا غیرعمد واقع شود؛ قانونگذار مهلتی را در نظر گرفته است تا در طی آن مرتکب بتواند دیه مذکور را پرداخت کند.

در ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی مهلت پرداخت دیه از زمان وقوع جرم به صورت زیر آمده است مگر در مواردی که به شکلی دیگر رضایت صورت گرفته باشد.

عمد موجب دیه: مهلت پرداخت دیه مدت یک سال قمری می باشد.

شبه عمد: مهلت پرداخت دیه مدت دو سال قمری می باشد.

خطای محض: مهلت پرداخت دیه مدت سه سال قمری می باشد.

وقتی که پرداخت کننده در مهلت های تعیین شده کل دیه یا قسمت های معین شده را پرداخت کند، شخص باید آن را قبول کند.

تقسیط دیه ضرب و جرح

همانطور که اشاره شده دیه مربوط به ضرب و جرح حسب اینکه عمد، شبه عمد یا خطای محض باشد ظرف مهلت مقرر در قانون باید پرداخت شود.

اما در برخی از موارد، محکوم، قادر به پرداخت تمام دیه به صورت یکجا نیست و دادگاه حکم به اعسار وی صادر می‌کند.

در چنین مواردی قاضی دادگاه با بررسی وضعیت درآمد و معیشت محکوم علیه و استعلام از مراجع مربوطه دیه مذکور را تقسیط نموده و محکوم موظف است در تاریخ تعیین شده اقساط مورد نظر را پرداخت نماید.

ضرب و جرح یک دختر توسط ماموران گشت

موضوع دیگری که باید به آن اشاره کرد اقداماتی است که ماموران گشت یا آمران به معروف و نهی از منکر بر حسب وظایف خود در پیشگیری از جرائم انجام می­ دهند. در برخی از مواقع اقداماتی که ماموران مذکور در راستای وظایف خود انجام می­ دهند منجر به ضرب و جرح شده آسیب­ دیدگی افراد می ­شود.

پرسشی که در این مورد مطرح می ­شود این است که آیا در برابر اقدامات ماموران مذکور می­ توان شکایت مطرح کرد و در این گونه موارد دیه قابل پرداخت است یا خیر؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت که چنانچه ماموران مذکور از چارچوب وظایف خود خارج شوند و به عمد و از روی سوء نیت آسیبی را به افراد وارد نماید مجرم محسوب شده و حسب اینکه جنایت وارده عمدی یا غیرعمدی باشد محکوم به قصاص یا دیه خواهد شد.

در سایر مواردی که ماموران حسب وظیفه خود عمل نموده ولی به طور اتفاقی اقدامات آن­ها منجر به ضرب و جرح و آسیب افراد شود در این صورت دیه از بیت­ المال قابل پرداخت است.


بیشتر بخوانید: آیا مامور نیروی انتظامی می تواند متهم را کتک بزند؟


جرم ضرب و جرح در قانون

ضرب و جرح و نزاع دسته جمعی

منازعه و نزاع دسته جمعی، زمانی رخ می ­دهد که چند نفر با هم درگیر شده و در جدال صورت گرفته آسیب ­هایی بر افراد وارد شود که حسب مورد و با توجه به شدت مجازات صورت گرفته قانونگذار مجازات هایی را برای افراد در نظر گرفته است.

منازعه در صورتی محقق مي­ شود كه عمل شرکت كنندگان در نزاع طرفيني باشد. یعنی اگر يك طرف، طرف ديگر را مورد ضرب و جرح قرار داده و طرف مقابل عكس العملي از خود نشان ندهد؛ نمي­توان گفت منازعه شكل گرفته است.

 طبق ماده ۶۱۵ کتاب پنجم تعزیرات: (كه در حال حاضر ركن قانوني جرم منازعه را تشكيل مي دهد): هرگاه عده ­اي با يكديگر منازعه نمايند هر يك از شركت كنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زير محكوم مي شوند:

 1. در صورتي كه نزاع منتهي به قتل شود حبس از يك تا سه سال.
 2. در صورتي كه منتهي به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال.
 3. در صورتي كه منتهي به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا يك سال.

ماده ی مزبور طبق قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری تغییری نکرده است و کماکان به قوت خود باقیست.

مطابق تبصره ۲ ماده مذکور مجازات های فوق مانع اجرای قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد.

فرق ضرب و جرح با ضرب و شتم

فرق ضرب و جرح با ضرب و شتم

شتم یا همان ناسزا در قانون مجازات اسلامی تحت عنوان توهین و قذف قابل طرح است. توهین را می‌توان به لحاظ مواد قانونی به توهین ساده و مشدّد تقسیم بندی نمود.توهین ساده در ماده ۶۰۸ و توهین مشدّد در ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) پیش‌بینی شده است.

این جرایم از جرایم مطلق محسوب می‌شوند یعنی به صرف این‌که لفظ توهین آمیز ادا شود بدون نیاز به وقوع نتیجه «که همان ناراحتی طرف مقابل است» جرم تحقق یافته است.البته در هر دو مورد آگاهی توهین کننده به معنای عرفی لفظی که بیان می‌کند شرط است.

قذف را نیز می‌توان داخل در اقدامات توهین‌آمیز دانست با این تفاوت که مجازات آن حدی محسوب شده و ثابت می‌باشد (۸۰ ضربه شلاق حدی)

طریقه اقدام و نمونه شکایت ضرب و جرح

 • برای شروع امر کیفری و به تبع آن مطالبه دیه، ابتدا می بایست با مراجعه به پلیس محل وقوع جرم و بیان موضوع ثبت شکایت صورت بگیرد.
 • پلیس با توجه به اظهارات شاکی و تحقیقات صورت گرفته در این زمینه با تکمیل پرونده موضوع را به دادسرای محل وقوع جرم ارسال می کند.
 • بازپرس پرونده جهت بررسی میزان آسیب وارده بر شخص، وی را به پزشکی قانونی ارجاع می دهد تا با اعلام نظر کارشناسی میزان دقیق آسیب و دیه مشخص شود.
 • البته در مواردی که ممکن است آسیب و جراحات وارده از بین برود؛ قبل از ارجاع موضوع به دادسرا نیز می توان نظر پزشکی قانونی را اخذ کرد.
 • پس از رسیدگی و ارجاع موضوع به دادگاه، دادگاه با بررسی تمام جوانب اقدام به صورت رای می کند و شخص مجرم علی رغم پرداخت دیه به آسیب دیده، ممکن است به حبس یا جزای نقدی نیز محکوم شود.
 • در بعضی موارد هم شخص مجرم متواری است یا به موجب قوانین در خصوص جرم وی عفو صورت گرفته است که در این خصوص دیه ساقط نمی شود و فرد می تواند با به همراه داشتن مدارک تصویر مصدق دادنامه، تصویر مصدق گزارش مرجع انتظامی، تصویر مصدق نظریه پزشکی قانونی و یا درصورت عدم مدارک فوق با درخواست استعلام پرونده، شهادت شهود و مطلعین، درخواست جلب نظر کارشناس، تحقیقات محلی، معاینه محلی، شماره پرونده استنادی، اتیان سوگند، سایر دلایل و منضمات درخواست مطالبه را نماید

نمونه شکایت ضرب و جرح

با سلام احتراماً به استحضار می رساند آقای/خانم … در تاریخ … در محل … (مکان وقوع جرم) به بنده حمله ور شده و اینجانب را با … (وسیله ضرب و جرح) مورد ضرب و جرح قرار دادند که از ناحیه … دچار جراحات و آسیب شدیدی شده ­ام که به بیمارستان منتقل شده و به مدت … بستری بودم. همچنین با معرفی اینجانب به پزشکی قانونی در گزارشی به … در تاریخ … شماره … وضعیت بنده را شرح دادند. در حال حاضر نیز به دلیل شدت جراحات بهبودی کامل پیدا نکرده‌ام. لذا با استناد به دلایل اینجانب از جمله شهادت شهود، استشهادیه و نامه پزشکی قانونی و همچنین به استناد ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی تعزیرات رسیدگی و مجازات متهم را استدعا دارم. در ابتدا نیز با توجه به خسارات وارده به بنده به مبلغ … ریال صدور قرار تامین خواسته و اجرای فوری آن را تقاضا دارم.

وکیل ضرب و جرح عمدی

جرح همان جنایات کمتر از قتل محسوب می‌شود که در قانون مجازات اسلامی تحت عنوان جنایات بر اعضا و منافع مورد بررسی قرار گرفته است.

اگر به شخصی آسیبی وارد کنید علاوه بر آنکه دیه آن شخص را باید بپردازید با توجه به نوع ضربه ای که وارد کرده اید و سلاحی که به کار برده اید ممکن است به حبس نیز محکوم شوید که در بعضی از مواقع این حبس بسیار شدید استولی شاید شما برای دفاع از خود یا برادر و افراد نزدیک مجبور به این کار شده اید و شخص حمله کننده با فریب شما را مجرم جلوه داده است که در این مواقع باید دفاع خود را ثابت کنید.

دفاع مشروع جز یکی از پیچیده ترین مباحث حقوقی می باشد که مراحل و شرایط ویژه ای دارد که با اثبات آن می توانید نه تنها به حبس محکوم نمشوید بلکه دیه هم پرداخت نکنید.لذا نقش وکیل با سابقه و متبحر و متخصص کیفری اینجا مشخص می شود که با یک دفاع درست، مانع محکوم شدن شما می شدو

گروه وکلای وکیل تاپ متشکل از بسیاری از وکلای با سابقه و کیفری کار است که پرونده های مشابهی را به نتیجه مطلوب رسانده اند.

شماره سامانه ۲۴ ساعته وکیل تاپ: ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰

نتیجه گیری

اصطلاح ضرب و جرح که در میان عوام رایج است دو عنوان مستقل حقوقی است که آثار متفاوتی نیز بر آن بار می‌شود. در امور کیفری عنوان ضرب و جرح غالباً با همد‌یگر و شتم نیز به معنی ناسزا گرفتن در جرایمی نظیر توهین و قذف (نسبت دادن جرم زنا یا لواط به دیگری و توانایی اثبات آن) مطرح است. ضرب به صدماتی گفته می شود که خونریزی نداشته باشد و جرح و جراحت به صدماتی گفته می شود که با جاری شدن خون همراه است.

سوالات متداول

ضرب و جرح یک معنا دارد؟

خیر؛ ضرب به معنای صدماتی است که باعث خونریزی نمی شود ولی جرح صدماتی است که موجب خونریزی و از هم گسیختگی بافت های بدن می شود.

مجازات ضرب و جرح چیست؟

بسته به نوع آسیبی که وارد می شود مجازات متفاوت خواهد بود.

ضرب و جرح قابل گذشت است؟ 

در صورتی که منجر به آسیب های شدیدی در بدن قربانی شود یا آلت جرم اسلحه باشد؛ خیر

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای
39 نظرات
 1. مهدی خلفی می گوید

  در این نوشته در مورد تغلیظ دیه در ماهی های حرام باید عرض کنم تغلیظ دیه در ماه های حرام فقط مختص قتل بوده و در ضرب و جرح افزایشی نداریم

 2. سینا می گوید

  سلام خسته نباشید ،یک نفر به من حمله کرد و با شدت با مشت به سر و صورتم ضربه شدید زد و درایت محل دوربین مداربسته هم هست.میخواستم بدونم میتونم دیه بگیرم و شکایت کنم چون باز بعد ای درگیری مدام تهدید می‌کنه من را.لطف میکنید بگید چکار باید بکنم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بله هم شکایت ضرب و جرح مطرح کنید و هم تهدید دیه هم تعلق می گیره فقط باید سریع پیگیری کنید میتونید از وکلای ما هم کمک بگیرید
   https://vakiltop.com/

 3. فرزاد می گوید

  داداش من تو ی بحث خانوادگی لوازم عروسمو از خونه داداشم بردن ب حکم قاضی طرف عروسم داداش پنچ نفر بودن دو نفر شون چاقو کشیندن زدن بصورت جمجمه سوراخ کردن از پیشانی تا روی دماغش تایید شده با شی تیز ومامور اگاهی که حکم قضایی حمل لوازم عروسم داشت تو باز جویی گفته طرف عروسمون چاقو کشیدن ولی طرف ما دعوا کردیم مشت اول زدن اونم داداش دیگه تا میاد بالا میبنه چاقو رو سر داداشم میزنه از طرف ما بابا از سر ۱۲سانت بخیه خورده داداشم ۱۷سانتجمجمه سوراخ ۱۵سانت صورت از نظر چشمی و شنوایی پزشک قانویی تایید کرده طرف مقابل هیچ کار نشده چهار تا مشت لقد خوردن ب ه نظر شما دوست عزیز حکمش چیه من وکیل خیلی خوب گرفتم

 4. فرزاد می گوید

  اونم داداش دیگه تا میاد بالا میبنه چاقو رو سر داداشم میزنه از طرف ما بابا از سر ۱۲سانت بخیه خورده داداشم ۱۷سانتجمجمه سوراخ ۱۵سانت صورت از نظر چشمی و شنوایی پزشک قانویی تایید کرده طرف مقابل هیچ کار نشده چهار تا مشت لقد خوردن ب ه نظر شما دوست عزیز حکمش چیه من وکیل خیلی خوب گرفتم

 5. الهه می گوید

  دریکنزاع دست جمع(۵نفره) یک شخص خود رادمردی وجرح
  قرار داده و گواهی پزشکی گرفته بدون ماینه مجددو شواهد که اصل دعوا را قبول دارند اما صرب وجرح راندارد فاقدصلاح ایا جرم سوسابقه کیفری سوپیشینه حساب میشود

  1. محدثه لواسانی می گوید

   خیر

 6. احسان بزی می گوید

  ” قرار جلب به دادرسی و منع تعقیب ”
  دادستان محترم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان کردکوی
  درخصوص اتهام متهم اقای مجید کیا ء فرزند رمضانعلی دائر بر توهین- ايراد ضرب و جرح عمدی موضوع شکايت
  اقای احسان بزی فرزند محمد رضا با عنايت به جمیع اوراق و محتويات پرونده و توجها به شکايت شاکی-گواهی گواهان
  تعرفه شده شاکی-نظريه پزشکی قانونی -دفاعیات بالوجه متهم موصوف در اين شعبه دادياری وقوع بزه های معنونه و
  انتساب ان به نامبرده به نظر اين دادياری محرز و مسلم است علیهذا مستندا به مواد ۹۲-۲۶۴-۲۶۵ قانون ايین دادرسی
  و ۱۳۹۲ مصوب اسالمی مجازات قانون۷۱۴-۷۱۰-۷۰۹-۴۸۸-۴۶۲-۴۴۹-۴۴۸-۱۲۵—۱۹ مواد و ۱۳۹۲ مصوب کیفری
  ماده ۶۰۸ قانون تعزيرات اسالمی مصوب ۱۳۷۵ قرار جلب به دادرسی نامبرده صادر واعالم می گردد . قرار صادره
  پس از تايید دادستان محترم قطعی است . همچنین در خصوص اتهامات ديگر متهم دائر بر افتراء-تهديد با چاقو اين
  دادياری بجهت عدم وقوع بزه های انتسابی از سوی متهم موصوف مستندا به مواد ۹۲-۲۶۴-۲۶۵ قانون ايین دادرسی
  کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار منع تعقب متهم صادر و اعالم میگردد. قرار صادره پس از تايید دادستان محترم .وفق بند
  الف و تبصره ماده ۲۷۰ و ماده ۲۷۱ قانون ايین دادرسی کیفری ظرف ده روز از تاريخ ابالغ قابل اعتراض از سوی
  شاکی خصوصی در دادگاه کیفری دو شهرستان کردکوی می باشد . (الزم به ذکر است بدل پرونده در جهت شناسايی دو
  متهم ديگر پرونده (هر دو ناشناس ) و رسیدگی به اتهامات انها کما کان مفتوح می باشد )
  دفتر محترم .پرونده در راستای ماده ۹۲ قانون ايین دادرسی کیفری جهت اظهار نظر فورا به نظر دادستان محترم برسد
  . در صورت موافقت با قرار منع تعقیب صادره به شاکی خصوصی ابالغ گردد و در صورت عدم پرونده از امار کسر
  و بايگانی گردد. در خصوص قرار جلب به دادرسی در صورت موافقت جهت صدور کیفر خواست به نظر برسد .
  فائقه نوری –داديار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب

 7. فاطمه می گوید

  با سلام وخسته نباشید .همسرم با مادرم دعوا کردند و مادرم را موردضرب و شتم و توهین وفحاشی قرار داد ..ولی آثاری از کتکاری نیست میخاستم بدونم مجازاتش چی هست؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام مجازات شلاق ۱۱تا ۳۱ ضربه یا جزای نقدی میباشد

 8. مصطفی می گوید

  با سلام قربان یک نفر به فحش داد داخل فحشش تحدید بود (من بادستم صورتشو حول دادم آسیبی بهش نرسید اصلا می‌تونه از من شکایت کنه

  1. وکیل تاپ می گوید

   بله امکان شکایت هست لکن نحوه اثبات مهمه

 9. حمید می گوید

  با سلام میخواستم بپرسم یازده درصد دیه کامل در ضرب و جرح عمدی که رای دادگاه درتاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۹بوده است چقدر است با تشکر

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام حدود سی و شش میلیون

 10. ابراهیم جهانگیری می گوید

  سلام من پرستارم چند روز پیش سر ساختمان پزشکان خودم در حال کار بودم که دو نفر از برادر خانم های بنده مودبانه منو صدا کردند تا در را باز کردم با چوب و چماق وارد ساختمان شدند باعث پارگی سرم و خونریزی شدید کوفتگی شدید ناحیه کتف چپ و اگشت دست چپم خراش عمیق برداشته صورت جلسه کلانتری را بردم پزشک قانونی یک نامه پلمپ شده به من دادند گفتند ببرید کلانتری میخواستم برای این دو نفر زندان میبرند یا دیه

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:دیه پرداخت میشود وبابت ضرب و جرح عمدی حبس نیز دارد.

 11. علی جلال وند می گوید

  ببخشید سر یکیو غیر عمدی بشکند مجازات طرف چیه

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: پرداخت دیه محکوم خواهیذ شد.

 12. محسن می گوید

  سلام
  بنده در یک درگیری خانوادگی دماغم توسط طرف مقابل شکسته و مورد ضرب وشتم و خونریزی قرار گرفته ام، ميخواستم بپرسم فقط دیه تعلق میگیره یا زندان هم داره؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: بعد از اخذ نامه پزشکی قانونی از طریق شماره گیری ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰اقدام نمایید

 13. بابای می گوید

  باسلام خدمتتون برادخانومم توخونه پدرم وقتی بابرادرم یکم مشاجره کردیم باریختن آب داغ صورت ودستم راسوزاند حکمش چیه وحدودا دیعه اش چقدره

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: از طریق سامانه وکیل تاپ با وکیل انلاین متخصص کیفری مشاوره نمایید.

 14. ارمان می گوید

  سلام
  اگر ضرب و جرح عمدی از لحاظ جنبه شخصی جلب دادرسی شود و ازلحاظ جنبه عمومی منع تعقیب شود باعث ایجاد سو سابقه میشود و حب هم دارد

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: خیر با گذشت شاکی رسیدگی موقوف میشه و سابقه محسوب نمیشه.

 15. فاطمه می گوید

  سلام. ببخشید شوهر من کارمند هست. یک ارباب رجوع بخاطر یک امضا به ایشان حمله ور شده و بقیه همکاران انها را از هم جدا کردند.کلانتری هم امده و صورت جلسه کرده. حالا ارباب رجوع رفته شکایت و پزشکی قانونی و به دروغ مدرک اورده که رباط پایش کش امده. و شوهر من فردا احضار شدن دادگاه. و همکاران هم شهادت دادن که حق با شوهر من هست. حالا چه جوری باید به قاضی اثبات کنیم که ایشون با کلک از پزشکی قانونی نامه اورده است؟و باید چه کار کرد در کل؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: می توانید به نظریه پزشکی قانونی اعتراض نماییدو با شاهدایی که دارید برای ادای توضیح به دادگاه معرفی نمایید برای راهنمای بیشتر می توانید از وکلای انلاین سامانه وکیل تاپ استفاده نمایید.

 16. یونس می گوید

  سلام خانومی هستم که به منزل برمیگشتم در معابر عمومی شهر دونفر یک خانوم و یک اقا با سلاح سرد چوب مرا کتک زده فاحشی کرده و فرار کرده اند . فقط کبودی بدن بوده و اسیب دیگه ای ندیده ام . قاضی پرونده فقط دیه بریده است ایا واقعا فقط دیه باید بریده میشد ؟ حیثیت ؟ جنبه عمومی جرم ؟ هیچی یعنی ؟

  1. زینالی می گوید

   سلام: براساس ماده ۶۱۴قانون مجازات و جریمه برای این شخص در نظر گرفته می شود برای راهنمایی بیشتر از طریق وکلای انلاین وکیل تاپ مشاوره نمایید.

 17. ابراهیم می گوید

  با سلام
  آیا درگیری دوطرفه که هر دو طرف پزشکی قانونی دارن و محل درگیری صحرا بوده و هیچ کسی نبوده و پرونده متقابل است دارای جنبه ی عمومی است یا فقط دیه اس
  میشه کامل راهنمایی کنید

  1. زینالی می گوید

   سلام: ایراد ضرب و جرح بوده که دارای حبس و دیه دارد نسبت به هر دو طرف برای راهنمایی بیشتر از طریق وکلای انلاین وکیل تاپ مشاوره نمایید.

 18. پوریا می گوید

  سلام بنده با پسرخالم رفتیم خونه خواهر خودم و دامادم و اقوامش مارو زدن و انداختن بیرون و هر دو طرف شکایت کردیم و دامادم میگه اونا اومدن منو زدن و فحاشی کردن
  بعد الان قاضی تو ابلاغیه آخری ک برام اومده نوشته شکایت شاکی و دفاعیات بلاوجه متهم و گواهی پزشک قانونی و اظهارات مطلعان،،،و در صورتی ک منو پسرخالمم از دستش شکایت کردیم و گواهی پزشکی هر دوتامون با جرائم بیشتر و دفاعیات خودمون و شاهد خودمون ک خواهرم بود و بردیم
  الان در آخر سر ما محکوم شدیم در صورتی ک اون باید محکوم میشد چرا واقعا؟
  شاهدین اون خواهر برادرش و دوتا همسایه بودن ک با دروغاشون،یکی میگفت اومدن زدن فحاشی کردن یکیشون باز گفته ن فقط اومدن زدن باز خودش تو دفاعیاتش نوشته فحاشی کردن ولی نمیدونم چی گفتن
  بعد قاضی بر چه مبنایی باید مارو محکوم کنه آخه
  البته با اینکه آیفون تصویری داشته و خودش در و باز کرده باز پسرخالم ورود به عنف خورده بدبخت با اون کتکایی ک خورده

 19. اصغر می گوید

  شخصی علیه من شکایت کرده وگفته بنده اورا زده ام وموردضرب وشتم قرارداده ام ویک شاهد اورده وبنده منکرشدم که چنین کاری نکرده ام وازپزشک قانونی نامه داره که خراشیدگی کبودی وخط وخش وبادست زده ام درحالیکه چنین کاری نکرده ام ولی میترسم زندان برم ایا اگرمحکوم شوم زندان هم دارد بنده معلم هستم

 20. نصرالله وصال نژادی می گوید

  سلام از داخل ماشین بهم با تفنگ ساچمه ای شلیک شد راننده و ۳ نفر دیگر بودند راننده را شناختم شاهدان هم راننده را شناختند ولی نمیدانم کدامیک شلیک کرد ۳ نفر مصدوم شدیم
  آیا میتوانند به راننده فشار بیاورند که اسامی افراد داخل ماشین را بگوید
  آیا میتوانند مجازات حبس بگیرند چون مرتکب اصلی مشخص نیست

 21. مینا می گوید

  سلام…ببخشید یه سوال داشتم.ما حدود دوماه پیشم جلوی در خونمون با آقایی سر جا پارک دعوا کردیم که متاسفانه دعوا شدت گرفت و برادر بندرو چند نفر مورد ضرب و شتم قرار دادند.که مادرم از بالا جسمی رو پرت میکنه پایین و به سر کسی که داشته دعوا رو سوا میکرده اثابت میکنه.ما هزینه های بیمارستان شخص رو پرداخت کردیم چون سرش عمل شد و الان میگن که کمی از حس چشایی شخص مشکل داره.میخواستم بدونم با توجه به اینکه مادرم سابقه نداره امکان تبدیل حبس به جزای نقدی وجود داره؟چون هنوز هیچ حکمی نیامده و اصلا اون شخص طرف دعوا نبوده که مادرم بخواد از قصد اینکارو بکنه.ممنون میشم کمکم کنید

  1. زینالی می گوید

   سلام: بسته به میزان حکمی که توسط دادگاه صادر میشود ممکن است این موضوع متفاوت می باشد.

 22. زهرا می گوید

  سلام برادر شوهرم برای بار چهارم امد سر خانه و برای بار دوم مرا مورد ضرب جرح عمدی قرار داد موجب کاهش شنوایی گوش چپ شده توهین فحاشی و تهدید کرده خودش اقرار کرده پزشگ قانونی معاینه مجدد داده میخواهم بدانم حکمش چیست

  1. زینالی می گوید

   سلام» مجازات دیه و شش ماه حبس تعزیری برای شخص متهم در نظر گرفته خواهد شد.

 23. حدیث رجبی می گوید

  سلام با تبر به سر پدر من حمله شده و الان حدود ۲۰درصد دیه براش نوشتن میخواستم بدونم قاضی حدودن چقدر حبس میده بجز دیه؟ ممنون میشم راهنمایی کنین

  1. زینالی می گوید

   سلام: دیه بعلاوه شش ماه حبس

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند