انتقال مال غیر در قانون مجازات جدید مصوب ۱۳۹۲

شاید شنیده باشید که شخصی آپارتمان یا زمین مال دیگری را بدون آگاهی او یا اجازه او به دیگری فروخته باشد. این عمل با در نظر گرفتن شرایطی جرم است و مجازات سنگینی دارد.

انتقال مال غیر با مصوب شدن قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری دستخوش تغییراتی شده است که در این مطلب به آن اشاره خواهد شد.

انتقال مال غیر چیست؟

شخصی که مال غیر را با علم و آگاهی به اینکه مال مذکور متعلق به دیگری است مورد معامله قرار می­ دهد و این انتقال ممکن است نسبت به عین یا منفعت مال مورد نظر صورت گیرد.

بنا بر تعریفی که ارائه شد در انتقال مال غیر نیاز است که شخص مرتکب جرم به صورت آگاهانه و با علم به اینکه مال مذکور برای او نیست و برای شخص دیگری است چنین رفتاری را مرتکب شود و چنانچه شخص با تصور اینکه این مال متعلق به خودش است یا حقی قانونی یا قراردادی برای معامله نسبت به این مال دارد مرتکب چنین رفتاری شود عمل مذکور جرم نبوده و قابل مجازات نیست.

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

انتقال عین و انتقال منفعت  بدون مجوز قانونی

منظور از انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی این است که فردی بدون اینکه مالک مال باشد یا وکالت یا نمایندگی از طرف مالک داشته باشد و یا اینکه بدون هیچ گونه حق قانونی اقدام به معامله و انتقال مال دیگری نماید و این انتقال، اعم از عین یا منفعت ملک مورد نظر است.

بدین معنی که ممکن است به عنوان مثال، شخصی ملک دیگری را بفروشد که در این حالت گفته می شود انتقال عین صورت گرفته است. چنانچه شخص مال دیگری را مورد اجاره قرار دهد در این حالت گفته می شود منفعت مال مورد نظر به دیگری انتقال پیدا کرده است.

بنابراین، نکته اصلی در انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی این است که شخص مرتکب جرم هیچ گونه اختیاری اعم از قانونی یا قراردادی برای انتقال مال مورد نظر نداشته باشد.

انتقال -مال-غیر

انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری

 طبق رای وحدت رویه شماره ۵۹۴ مصوب اول آذر سال ۱۳۷۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با توجه به نسخ ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی، در حال حاضر مرتکب بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجازات می‌شود.

پس در حال حاضر قاضی صادر کننده رای در مقام رسیدگی باید به استناد ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷، مجازات مرتکب جرم انتقال مال غیر را تعیین نماید.

مجازات این جرم عبارت از حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ شده و رد مال، به صاحب آن است و اگر مرتکب از کارکنان دولت باشد به انفصال ابد از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.

مجازات انتقال مال غیر طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

طبق قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری با رعایت مبلغ معین در ماده ۳۶، این جرم قابل گذشت محسوب می شود و حداقل و حداکثر حبس آن نصف می گردد.

یعنی مجازات بزه انتقال مال غیر شش ماه تا سه و نیم سال است

مجازات انتقال گیرنده آگاه

قانونگذار انتقال گیرنده‌ای را که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال‌دهنده باشد، نیز معاون جرم می‌داند. و طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات معاون، یک یا د درجه پایینتر از مجازات انجام دهنده اصلی جرم است.

انتقال مال غیر چیست

انتقال مال غیر به خود

همانطور که اشاره شد انتقال مال غیر رفتار مجرمانه ­ای است که طبق قانون برای آن مجازات پیش ­بینی شده و جرم بودن این عمل مستلزم شرایطی است که اعمال متقلبانه و سوء نیت از ارکان اصلی آن محسوب می شود.

در واقع باید گفت که در انتقال مال غیر فرد به طور متقلبانه و به دروغ خود را به عنوان مالک اصلی معرفی کرده و مال مورد نظر را اعم از عین یا منفعت به دیگری منتقل می ­کند.

بنابراین، در انتقال مال غیر به خود به دلیل اینکه فرد دارای سوء نیت و اعمال متقلبانه نسبت به دیگری نیست و صرفا مال مورد نظر را به خود انتقال داده است نمی ­توان رفتار وی را به عنوان جرم مورد مجازات قرار داد و فردی که مرتکب عمل مذکور می شود بر اساس اصل برائت در حقوق کیفری فاقد مسئولیت کیفری خواهد بود.

انتقال مال غیر در اموال منقول

باید گفت که با توجه به اطلاق قانونگذار که عبارت مال را به طور مطلق ذکر کرده است باید گفت که جرم انتقال مال غیر هم شامل اموال منقول مثل اتومبیل و هم شامل اموال غیرمنقول مثل ملک یا خانه و… مسکونی می ­شود.

همچنین می­ توان گفت که جرم مذکور هم اموال مادی را شامل می ­شود و هم اموال غیرمادی مثل حق مالکیت معنوی. به عنوان مثال ممکن است فردی بدون آگاهی مالک، علامت تجاری که به نام وی ثبت شده است را به دیگری انتقال دهد.

انتقال مال غیر مشاعی

انتقال مال غیر مشاعی

بحث مهمی که در انتقال مال غیر مطرح می­ شود این است که در اموال مشاعی که دارای چند مالک است جرم انتقال مال قابل ارتکاب است؟ و اگر شریک مال مشترک، بدون اجازه شریک خود بخشی از ملک را به دیگری انتقال دهد دارای مسئولیت کیفری است؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که در صورت تعلق داشتن کل مال به غیر که تردیدی در جرم بودن عمل مرتکب وجود نخواهد داشت.

به علاوه در اموال مشاعی، انتقال سهم خود به صورت اشاعه توسط یکی از شرکا، در شمول مقررات کیفری انتقال مال غیر قرار نمی ­گیرد.

با وجود این، در خصوص انتقال سهم خود به صورت مفروز یا اضافه بر سهم خود همچون دیگر جرائم علیه اموال، آرای متفاوتی در این زمینه از سوی محاکم عالی و تالی صادر گردیده است.

البته که این موضوعات بسیار تخصصی است ونیازمند مشورت با وکلای متخصص ملکی است.

طریقه اقدام به شکایت

شاکی با مراجعه به دادسرای محل وقوع مال درصورت غیر منقول بودن مال یا محل فروش مال منقول به عنوان محل وقوع جرم و یا با مراجعه به هریک از شعب دفاتر خدمات قضایی و با پرداخت هزینه دادرسی شکوائیه ی خود را ثبت نماید.

لازم به ذکر است که می تواند تقاضای توقیف مال را از مقام قضایی خواستار باشد تا مانع از اقدامات بعدی مجرم باشد.

نمونه شکوائیه انتقال مال غیر

دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان

با عرض سلام و ادب

اینجانب در تاریخ … یک دستگاه خودرو… به شماره ی پلاک … در شهر … و در منطقه ی … به مبلغ … ریال از مشتکی عنه خریداری کردم که قرارداد مذکور به صورت مبایعه نامه ای به شماره ی … در بنگاه معاملاتی … تنظیم شد کلیه ی ثمن معامله در تاریخ تودیع گردید و اینجانب جهت تصدیق ادعای خود مبنی بر پرداخت ثمن معامله اسناد و مدارکی در دست دارم لازم به ذکر است که سند رسمی برای عقد بیع فی ما بین بنده و مشتکی عنه تنظیم نشده است. متاسفانه پس از مدت … متوجه شدم که نام برده اقدام به انتقال مال غیر کرده و خودرو ی مذکور را به شخصی به نام … فروخته است که مشتری جدید خودرو را به تصرف خود در آورده است لذا با عنایت به ادله ی اینجانب که شامل …، … و … می باشد و با نظر به این که فعل ارتکابی مشتکی عنه دارای وصف مجرمانه ی کلاه برداری می باشد با استناد به ماده ی ۱ قانون تشدید مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاه برداری درخواست تعقیب کیفری و مجازات نام برده را دارم همچنین با توجه به این که خسارت شده به اینجانب مبلغ … ریال می باشد تقاضای صدور و اجرای فوری دستور تامین خواسته را دارم.

نمونه رای دادگاه در مورد انتقال مال غیر

موضوع اتهام انتقال ملک غیر

تجدیدنظرخواهی آقای (ه.ح.) با وکالت بعدی آقایان (م.الف.) و (م.ش.) نسبت به دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۱۹۸۴۳۰۰۷۶۷ مورخ ۲۹/۷/۸۹ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزائی میان درود که متضمن صدور حکم برائت آقای (غ.ر.) فرزند (ر.) با وکالت آقای (م.ر.) از اتهام فروش مال غیر نسبت به یک قطعه زمین به پلاک ۵ فرعی از ۸۴ اصلی واقع در بخش ۹ وارد و درخور پذیرش است؛ زیرا با بررسی مجموع مندرجات پرونده و صلح‌نامه (سند) عادی سال ۱۸۲ که دلالت دارد تجدیدنظر خوانده ملک را به تجدید نظرخواه به مبلغ دویست میلیون ریال واگذار و تحویل وی نموده وجه آن را دریافت نموده است و اقرار و اعتراض آقای (غ.ر.) (تجدیدنظر خوانده) مبنی بر واگذاری و فروش اعیانی ملک به مبلغ یاد شده به نام‌برده و استعلام به عمل آمده از اداره ثبت و اسناد و املاک که دلالت بر آن دارد مالک رسمی زمین واگذاری آقای (خ.) خانم (پ.ق.) می‌باشد و با توجه به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده فروش ملک غیر به تجدید نظرخواه محرز است با انطباق عمل آقای (غ.ر.) به ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام ناظر به ماده اول قانون راجع به انتقال مال غیر، حکم به محکومیت نام‌برده علاوه بر تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی به رد مال به مبلغ سی و سه میلیون و سیصد و سی و سه هزار و سیصد و سی و دو ریال در حق آقای (ه.ح.) به میزان سهم وی در واگذاری ملک و نیز به پرداخت مبلغ ۳۳۲/۳۳۳/۳۳ ریال جزای نقدی در حق دولت صادر و اعلام می‌گردد و اما تجدیدنظرخواهی آقای (ه.ح.) نسبت به قسمت دیگر دادنامه از جهت صدور حکم برائت آقای (غ.ر.) از اتهام تصرف عدوانی و نیز برائت آقای (ح.الف.) با وکالت آقای (ح.ر.) از اتهام فروش مال غیر و تصرف عدوانی با عنایت به مجموع مندرجات پرونده و مدافعات به عمل آمده نظر به اینکه مفاد لایحه تجدیدنظرخواه به نحوی نیست که به ارکان و اساس رأی خلل و خدشه وارد نماید رأی صادره از حیث رعایت اصول نیز فاقد ایراد و اشکال عمده می‌باشد؛ بنابراین مستنداً به بند «الف» ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.

وکیل انتقال مال غیر

جرمانتقال مال غیر از جمله جرائم علیه اموال است که اگر اثبات شود مجازات سنگینی برای مرتکب دارد. ولی شایان ذکر است که داشتن یک وکیل متخصص م تواند در فرآیند دفاع تاثیر گذار باشد وبا یک دفاع جانانه مانع مجازات شود .برای مثال جرم انتقال مال غیر همان معامله ی فضولی است که همراه با سو نیت شده است ودارای وصف کیفری گشته؛ حال اگر وکیل بتواند نداشتن سو نیت را ثابت کند یا اگر وکیل طرف خواهان است داشتن سو نیت متهم را اثبات کند، روند پرونده را دگرگون خواهد کرد

گروه وکلای وکیل تاپ با کار کردن تخصصی روی دعاوی کیفری وکلایی با تجربه، قابل اعتماد، حرفه ای و درستکارند که ده ها پرونده را به سرانجام موفق رسانده اند

شماره سامانه ۲۴ ساعته وکیل تاپ: ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰

نتیجه گیری

جرم انتقال مال غیر از جمله جرائم عمدی بوده و فردی که به اشتباه مرتکب چنین رفتاری می­ شود مسئولیت کیفری نداشته و قابل مجازات نخواهد بود. مجازات انتقال مال غیر همان مجازات کلاهبرداری خواهد بود.

دلیل این امر که جرم انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری دانسته شده و مجازات جرم مذکور بر آن بار می­ شود این است که فرد مرتکب جرم در راستای ارتکاب رفتار مجرمانه با حیله و فریبکاری اقدام نموده و خود را به جای مالک اصلی مال مورد نظر معرفی می نماید و تمام این رفتارها با علم آگاهی و به صورت عمدی ارتکاب می ­یابد.

سوالات متداول

 • فرق انتقال به غیر و معامله فضولی چیست؟

 داشتن سو نیت در منتقل کردن مال باعث جرم تلقی شدن موضوع می شود در حالی که فضول سو نیت لازم را ندارد.

 • مجازات انتقال به غیر چیست؟

مجازات انتقال به غیر همان مجازات کلاهبرداری است که با توجه به قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری، کاهش پیدا کرده است که در مطلب به طور کامل توضیح داده شده است

3.2/5 - (10 امتیاز)
17 نظرات
 1. مهدی می گوید

  درود.اینجانب ملکی کشاورزی در حیطه ی شهری را که در سال۱۳۶۲خورشیدی خریداری نموده ام.در سند این ملک قید شده است که ۵۰۰مترزمین به همراه کوچه ی اختصاصی.
  متاسفانه مطلع شدم که فردی که زمین های خود را تفکیک کرده است و برای زمینهای خودش سند ثبتی گرفته است،کوچه ی اختصاصی که در سند من ذکر شده است،به صورت کوچه ی عمومی ثبت کرده است.این فرد مذکور در حال حاضر فوت شده است و این ملک به یکی از فرزندانش ارث رسیده است.سوال اینجاست که آیا میتوان شکایفت کیفری انتقال مال غیر رو بر علیه وارث در دادگاه جاری کرد؟یا اینکه باید اول مالکیت کوچه مشخص شود و بعد شکایت کرد؟

 2. حمیدرضا می گوید

  با سلام.بنده زمینی را در سال ۱۳۹۵ از پدر خود خریداری نموده و پس از انجام مراحل قانونی و صدور پروانه ساخت اقدام به ساخت بنا نمودم.اکنون پس از گذشت حدود ۳ سال پدرم به بنده پیغام می دهند که من این ملک را قبلا به پسر دیگر خودم فروخته بودم. ولی هیچ مدرکی به من خریدارارائه نمی کنند. بنده هم از ترس آینده از ساخت منزل نیمه کاره دست کشیده ام. حال سوال این است
  ۱- بنده چگونه میتوانم مطمئن شوم پدرم قبلا به کسی زمین را فروخته یا خیر
  ۲- راه قانونی خلاص شدن از این برزخ چیست.
  ۳- زمین مورد نظر فاقد هر گونه سند و یا نسخ در قدیم بوده و پدرم به نحوی در ۵۰ سال قبل آن را تصرف کرده بود.
  ۴- به علت ازدواج مجدد پدرم در سال ۱۳۴۵زمین و منزل مسکونی فاقد هر نوع سند خود را به مدت ۳۰ سال رها کرده و اکنون در تصرف بنده می باشد

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام تماس بگیرید ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰

 3. حمیدرضا می گوید

  با سلام.بنده زمینی را در سال ۱۳۹۵ از پدر خود خریداری نموده و پس از انجام مراحل قانونی و صدور پروانه ساخت اقدام به ساخت بنا نمودم.اکنون پس از گذشت حدود ۳ سال پدرم به بنده پیغام می دهند که من این ملک را قبلا به پسر دیگر خودم فروخته بودم. ولی هیچ مدرکی به من خریدارارائه نمی کنند. بنده هم از ترس آینده از ساخت منزل نیمه کاره دست کشیده ام. حال سوال این است
  ۱- بنده چگونه میتوانم مطمئن شوم پدرم قبلا به کسی زمین را فروخته یا خیر
  ۲- راه قانونی خلاص شدن از این برزخ چیست.
  ۳- زمین مورد نظر فاقد هر گونه سند و یا نسخ در قدیم بوده و پدرم به نحوی در ۵۰ سال قبل آن را تصرف کرده بود.
  ۴- به علت ازدواج مجدد پدرم در سال ۱۳۴۵زمین و منزل مسکونی فاقد هر نوع سند خود را به مدت ۳۰ سال رها کرده و اکنون در تصرف بنده می باشد۶

 4. S.t می گوید

  سلام پیامرسان سروش پر شده از کلاه برداری و کپی
  sapp.ir/girl.chanel
  مشاهده کنید که مسابقات فیک و غیر واقعی میذاره
  کپی برداری هم زیاد میکنه

 5. امیر می گوید

  باسلام مادربنده یک قطعه زمین ازشخصی که ۵۰۰۰زمین خردکردن خریداری نموده.وسال بعدشخص فوت نموده و متوجه شدیم زمین مال بنیاد است وتمام افرادی که خریدن ساختن ولی زمین ما خالیست حال شخصی با یک برگه قولنامه از کسی دیگر زمین چهار دیواری کرده وازشخص که زمین خردکرده قولنامه ندارد آیا میتواند ملک باشد باتوجه به اینکه بنده هم وکالت وهم قولنامه کدرهگیری دارم و

 6. رضا می گوید

  سلام پدر من ملک مساعی رو اجاره داده و حالا فوت کرده یکی از شرکا از وارث شاکی شده ولی پرونده در بازپرسی منع تعقیب شده ولی دوباره اعتراض زدن پرونده رفته ‌دادگاه کیفری ۲ عایا امکان دارم مجرم شویم تشکر

 7. رضا می گوید

  سلام پدر من ملک مشاعی رو اجاره داده و حالا فوت کرده یکی از شرکا از وارث شاکی شده ولی پرونده در بازپرسی منع تعقیب شده ولی دوباره اعتراض زدن پرونده رفته ‌دادگاه کیفری ۲ عایا امکان دارم مجرم شویم تشکر

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام نیاز به بررسی داره با شماره ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰ تماس بگیرید

 8. صفرعلی کامرانی فر می گوید

  سلام مدت دوسال است ازفردی ۴۵۰مترمربع زمین کشاورزی خریداری نموده ام حال مطلع شدم با۱۰برابرقیمت به دیگری هم فروخته حال چه کنم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام به جرم انتقال مال غیر شکایت نمایید

 9. شهرام می گوید

  با عرض سلام ادب خدمت همه دوستان حقوق دان وکیل تایپ خدمت شما عارضم که من در سال ۹۶ یک زمینی که متعلق به سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور بود و به صورت پارک بود و طی یک قرارداد و وکالتنامه بلاغزل و ماده ۳ به صورت اجاره به شرکت تعاونی رفاه سازمان جنگل‌ها که یک شرکت تعاونیست واگذار شده بود که اینجانب نیز طی یک مبایعه نامه و وکلالت. بلا عزل از اعضای. هیت مدیره شرکت تعاونی خریداری نمودم و بعد از گذشت ۴ سال طبق طرحی که از آنها خریداری نموده بودم حدودا ۱۵۰۰ متر رستوران و مغازه و جایگاه بنزین در آن.ایجاد نموده ام و بعد از گذشت ۴ سال با این همه. آبادانی که من در آن ایجاد نموده بودم اکنون همان شخصی که. مدیر عامل بودودر آن زمان انجا را با اینجانب واگذار کرده بود اکنون با استناد به بندی که در وکالت نامه واگذاری سازمان جنگل‌ها به شرکت تعاونی آمده بود که شرکت تعاونی حق واگذاری به غیر را ندارد استناد نموده و بدون اینکه من از مفاد آن وکالتنامه اطلاع داشته باشم به من واگذار نموده بود و اکنون به دادسرا درخواست ابطال مبایعه نامه و وکالت نامه اینجانب را داده است ممنون میشم این حقیر رو راهنمایی یا کمک کنید که حق من نیز پایمال نشه ممنون از سایت خوب وکیل تاپ م

 10. علی می گوید

  با عرض سلام ادب خدمت همه دوستان حقوق دان وکیل تاپ خدمت شما عارضم که من در سال ۹۶ یک زمینی که متعلق به سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور بود و به صورت پارک بود و طی یک قرارداد و وکالتنامه بلاغزل و ماده ۳ به صورت اجاره به شرکت تعاونی رفاه سازمان جنگل‌ها که یک شرکت تعاونیست زیر مجموعه سازمان جنگل‌ها بودوبه آنها واگذار شده بود که اینجانب نیز طی یک مبایعه نامه و وکلالت. بلا عزل از اعضای. هیت مدیره شرکت تعاونی خریداری نمودم و بعد از گذشت ۴ سال طبق طرحی که از آنها خریداری نموده بودم حدودا ۱۵۰۰ متر رستوران و مغازه و جایگاه بنزین در آن.ایجاد نموده ام و بعد از گذشت ۴ سال با این همه. آبادانی که من در آن ایجاد نموده بودم اکنون همان شخصی که. مدیر عامل بودودر آن زمان انجا را با اینجانب واگذار کرده بود اکنون با استناد به بندی که در وکالت نامه واگذاری سازمان جنگل‌ها به شرکت تعاونی آمده بود که شرکت تعاونی حق واگذاری به غیر را ندارد استناد نموده و بدون اینکه من از مفاد آن وکالتنامه اطلاع داشته باشم به من واگذار نموده بود و اکنون به دادسرا درخواست ابطال مبایعه نامه و وکالت نامه اینجانب را داده است ممنون میشم این حقیر رو راهنمایی یا کمک کنید که حق من نیز پایمال نشه ممنون از سایت خوب وکیل تاپ م

 11. علی حریزی می گوید

  با سلام سال۹۱ بنده برای کار تجاری سند ملک خود را طی یک مبایعه نامه وبعد در دفترخانه بنام شخصی نمودم تا ملک را در رهن شرکت بستنی بگذارد و باهم کار کنیم بنده به جهت اینکه قصد فروش به ایشان نداشتم قبل از به رهن گذاشتن برای برگشت ملک به بنده از ایشان وکالت فروش تام بلا عزل گرفتم ودر ملک ساکن بودم متاسفانه ایشان بعلت اختلافات مالی با بنده. بعد از چهار سال ملک را از رهن شرکت آزاد کرد وبنام مادرش انتقال داد مادرش علیه بنده شکایت کیفری تصرف عدوانی وانتقال مال غیر نمود خوشبختانه با اقرار آن شخص ومادرش در دادگاه مبنی بر اینکه انتقال صورت گرفته توسط بنده برای کار تجاری بوده دادگاه کیفری رای به صوری بودن معامله ولزوم برگشت ملک به بنده داد ومرا تبرئه کرد حال بنده با شهود مبایعه نامه وبنگاه دار که همگی شهادت به صوری بودن معامله وعدم رد وبدل شدن پول هنگام معامله میدهندو وکالتی که از ایشان دارم و اقرار ایشان در دادگاه ورای کیفری دادخواست بطلان معامله دادم پیشنهاد شما چیست وایاامکان موفقیت است؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بله

 12. یحیی می گوید

  سلام
  من به یک مشاور املاک مراجعه کردم و ایشان من را به مشاور املاک دیگر برد و آنجا یک واحد آپارتمان خریدم و پول را به حساب مشاور املاک اولی واریز کردم و الان مشخص شده واحد آپارتمان متعلق به نیروانتظامی بوده و انها اقدام به عمل فروش مال غیر کردند
  الان فروشنده و مشاور املاک دومی بازداشت هستند و مدعی هستند پول ندارند
  آیا من میتونم از مشاور املاک اولی که آگاه به موضوع بوده و پول بنده به حسابش واریز شده شاکی بشم؟
  پرسه چقدر طول میکشه؟
  من به اصل پول میرسم و یا سودش را میتونم بگیرم؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: شما باید علیه شخص اولی شکایت کرده و نسبت به وصول مبلغ خود نمایید.

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند

5 × 1 =