رضایت نامه تصادف رانندگی + نمونه متن آن

حادثه خبر نمی کند. عبارتی که همه ی ما بسیار شنیده ایم و دست کم چند باری هم با حادثه دست و پنجه نرم کرده ایم. حادثه مفهوم وسیعی داشته و شامل کلیه اتفاقات طبیعی از جمله سیل، زلزله، طوفان و اتفاقات غیر طبیعی و انسانی شامل، تصادفات را شامل می شود.

موضوع بسیار شایع و البته غم انگیزی که متاسفانه همه ساله علی رغم همه ی هشدارها، آموزش ها و نظارت هایی که توسط مقامات و مسئولین ذی ربط صورت می گیرد و هر ساله آسیب دیدگان و قربانیان زیادی را به همراه دارد موضوع تصادفات رانندگی است.

در این نوشتار قصد داریم مختصری به موضوع تصادفات رانندگی از منظر قانونی و سپس بررسی رضایت نامه تصادف بپردازیم.

مسئولیت در تصادفات رانندگی

مسئولیت و تعیین مقصر در تصادفات رانندگی، امری مهم محسوب می شود زیرا این امر علاوه بر مسئولیت مدنی و جبران خسارت، ممکن است مسئولیت کیفری را نیز برای مقصر حادثه به همراه داشته باشد.

مطابق با ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی:

«چنانچه راننده در هنگام هدایت وسیله نقلیه احتیاط لازم را نکرده باشد یا قوانین و نظامات رانندگی را رعایت نکرده باشد و یا عدم مهارت راننده اثبات شود و در نهایت حادثه رانندگی منجر به فوت شود قتل غیرعمدی محسوب شده و مرتکب به شش ماه تا سه سال و پرداخت دیه نیز محکوم می شود».

همچنین اگر حادثه مطابق با شرایط گفته شده منجر به فوت نشود مجازات با توجه به شرایط متفاوت خواهد بود.

برای مثال اگر حادثه موجب از بین رفتن یکی از حواس یا اعضای بدن شود یا جنین سقط شود به حبس دو ماه تا یک سال و پرداخت دیه محکوم می شود. و اگر صدمه موجب موارد گفته شده نباشد شخص خاطی به حبس یک تا پنج ماه و پرداخت دیه محکوم می شود.

و همچنین هرگاه راننده حادثه ساز در هنگام رانندگی و وقوع تصادف مست بوده باشد، گواهینامه رانندگی نداشته باشد، یا با وجود اطلاع از عیب ماشین از آن استفاده نموده باشد، از محل هایی که مخصوص عبور عابر پیاده است یا محل های ورود ممنوع عبور کرده و مراعات و رعایت لازمه را نکرده باشد و همچنین با وجود امکان کمک به شخص مصدوم، محل حادثه را ترک کرده باشد مجازات آن به مقدار دو سوم افزایش پیدا می کند.

اما جدای از بحث کیفری، مسئله ی مهم تر به ویژه ی برای زیان دیده از حادثه پرداخت خسارات وارده بر زیان دیده از تصادف می باشد.

مطابق با مقررات فعلی پس از شناختن مقصر حادثه یا در صورتی که مقصر حادثه شناخته نشود و متواری شود یا اصلا وسیله نقلیه وی دارای بیمه نامه به جهت پرداخت خسارات وارده به زیان دیده نباشد، صندوقی به نام “صندوق تامین خسارات بدنی” خسارات وارده بر زیان دیده را پرداخت می کند و بعدا به مقصر حادثه رجوع می کند.

رضایت نامه تصادف رانندگی

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

رضایت نامه تصادف رانندگی

آنچه تاکنون بیان شد در خصوص قصور و مسئولیت راننده متخلف که منجر به وقوع حادثه شده است بود. اما در بسیاری از موارد شاهد این موضوع هستیم که راننده مقصر و مسبب حادثه موافق به اخذ رضایت از زیان دیده حادثه می شود.

اخذ رضایت از زیان دیده حادثه رانندگی، غالبا در قبال پرداخت یا مصالحه ی خسارت های وارده صورت می گیرد.

در خصوص اخذ رضایت نامه باید این نکته را مدنظر قرارداد که حتی الامکان در دفاتر اسناد رسمی یا دادسرا یا دادگاه رسیدگی کننده به موضوع رضایت نامه اخذ شود.

اخذ رضایت در یک برگه ولو با خط و امضای شخص زیان دیده یک سند عادی محسوب می شود و از آنجایی که می توان صحت اسناد عادی را مورد جعل، انکار یا تردید قرارداد، ممکن است رضایت نامه از سوی رضایت دهنده مورد خدشه قرار بگیرد که همانطور که اشاره شد تنظیم آن در دفاتر اسناد رسمی، دادسرا یا دادگاه ترجیح دارد.

تاثیر رضایت نامه در مسئولیت کیفری راننده مقصر حادثه

یکی از طرق سقوط یا تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی می باشد.

پس از وقوع جرم و در روند رسیدگی به موضوع یا پس از صدور رای قطعی، چنانچه شاکی از شکایت خود صرف نظر کند؛ بحث تخفیف از طریق کاهش مدت یا تبدیل مجازات به مجازات دیگری به میان می آید که بسته به نظر قاضی رسیدگی کننده مجازات در نظر گرفته شده تغییر می یابد.

در خصوص مسئولیت کیفری راننده مقصر حادثه اصولا مطابق رویه قضایی موجود پس از اخذ رضایت از شاکی، عموما به دلیل سبک بودن مجازات حبس در نظر گرفته شده در خصوص این جرائم، شخص از مجازات معاف می شود یا نهایتا به پرداخت جزای نقدی محکوم می شود.

آیا شاکی می تواند از رضایت خود رجوع نماید؟

برای پاسخ به این سوال می بایست موضوع را از دو جنبه مورد بررسی قرارداد:

جنبه کیفری 

جنبه حقوقی

در خصوص جنبه کیفری تصادفات، مطابق با قانون مجازات، اگر شاکی قبل یا بعد از صدور حکم از شکایت خود صرف نظر نماید دیگر امکان رجوع و بازگشت به شکایت وجود نخواهد داشت مگر با اثبات عدم اختیار، یا اکراه که اثبات آن امری بسیار سخت خواهد بود.

اما از بعد حقوقی و مطالبه خسارات از راننده مقصر یا شرکت بیمه وی، اگر بخواهیم بررسی نماییم باید بیان داشت که؛

چنانچه پس از طرح موضوع در دادگاه و بررسی قاضی رسیدگی کننده و اعلام پایان تحقیقات و رسیدگی، خواهان خسارت از کلیه ادعاهای خود صرف نظر نماید و به عبارت دیگر گذشت نماید، قاضی قرار سقوط دعوی صادر نموده و موضوع مجددا از سوی خواهان مطالبه خسارت قابل طرح و پیگیری نخواهد بود.

نمونه رضایت نامه تصادف

نمونه رضایت نامه تصادف

بسمه تعالی

 رضایت دهنده : آقای / خانم: ……………. فرزند: ………… به شماره ملی: …………………. متولد: / / ۱۳ ساکن: …………………….. تلفن: …………

رضایت گیرنده : آقای / خانم: ……………….‌‌‌‌……. فرزند: ………….. به شماره ملی: …………………. متولد: / / ۱۳ ساکن: ……………………. تلفن : …………..

 در تاریخ تحریر این سند رضایت دهنده با مشخصات فوق حاضر و در کمال صحت عقل و جسم و به دور از هرگونه اکراه، تردید، ارعاب و اجبار به شرح ذیل اقرار نمودند : با عنایت به شماره پرونده: ………………. و شماره بایگانی: ……….. مثبوت در شعبه محترم ……………‌.‌‌‌ در خصوص دعوی اینجانب رضایت دهنده فوق علیه رضایت گیرنده فوق مبنی بر ……………. حالیه طبق تجویز ماده ی ۱۰۱ از قانون مجازات اسلامی که مقرر نموده: عدول از گذشت ( رضایت ) مسموع نیست و علم کامل بر این موضوع، بدینوسیله رضایت قطعی، منجز و بی قید و شرط خویش را له نامبرده اعلام نموده و درخواست مختومه شدن پرونده امر را دارم .

رضایت دهنده: امضاء و اثر انگشت / تاریخ تنظیم:

نتیجه گیری

در پایان و به عنوان نتیجه گیری کلی از آنچه که بیان شد؛ درصورت وقوع یک حادثه رانندگی و وقوع آسیب ممکن است علاوه بر مسئولیت مدنی و جبران خسارت برای راننده مقصر، مسئولیت کیفری نیز برای او ایجاد شود.

شاکی می تواند به میل و اختیار خود از شکایت خود صرف نظر و اعلام رضایت نماید و در این باره باید توجه داشت که این رضایت نامه اصولا قابل رجوع و بازگشت نخواهد بود.

6 نظرات
 1. ناشناس می گوید

  من با ماشین شوهرم تصادف کرده ام به علت ندانستن مراحل قانونی رفتم رضایت دادم در دفترخانه اسنادومقصر نبودم به من گفتند اگر شکایت کنی ماشین باید شش ماه بماند لطفا راهنمایی کنید که چکار کنم ۶روز این حادثه رخ دا ده

 2. رضا می گوید

  با سلام و آرزوی سلامتی.درمورخه۹اسفند۹۹درکمربندی شهر خرم ابادتصادف کردم ک بناحق مقصرشناخته شدم.الان راننده مقابل سلام خرم ابادچندبارتماس گرفته ک بیادرکلانتری اگه اعتراضی نداری رضایت بده تاازبیمه شخص ثالث ماقسمت مالی خسارت روازبیمه بگیره.ایارضایت دادن من موجب ازدست رفتن امتیازیااختیاری ازمن ب عنوان راننده مقصرمصدوم ک چشم راستم کاملا نابینا شده ابروی راستم عصرش قطع وفاقدحرکت وبا توجه ب عمل جراحی پلاستیک هنوزاثاربریدگیها بدجوربروی پیشانی وگونه ام مانده.لطفا راهنماییم کنید..خداخیرتون بده

 3. اسماعیل می گوید

  باسلام و خسته نباشید.ماشین سواری ۴روز پیش زده به پسرم .گزارش ۱۱۰وراهور هم تکمیل شده است.بردن بیمارستان آتل بستن .من همان روز اول در کلانتری رضایت دادم .امروز مجددا بردیم بیمارستان دکتر گفت یک ماه پایش باید در گچ باشد.آیا میتوانم دوباره شکایت کنم.ممنون

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: خیر چون باگذشت رسیدگی موقوف می شود .

 4. ناشناس می گوید

  سلام خانم من امروز هنگام رانندگی با یه موتور سوار تصادف کرد و بعد از اومدن پلیس و اورژانس مقصر شناخته شد که طبق اعلام اورژانس شخص آسیب ندیده وحتی به درخواست خودش به بیمارستان منتقل نشد واعلام کرد شکایتی نداره در نهایت افسر راهنمایی رانندگی گواهینامه خانمم را گرفت وگفت خسارت موتورش راپرداخت کنید تا گواهينامه را بگیرین حالا میخوام بدونم باید چکار کنم تا مشکلی پیش نیاد

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: خسارت را پرداخت نمایید مشکلی بوجود نمی اید.

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند

20 + 20 =