صلح نامه ملک ( قرارداد صلح ) چیست؟

صلح یکی از قرارداد ها پر کاربرد در قانون مدنی است که نسبت به باقی عقد ها دارای انعطاف بیشتری است. زیرا باقی عقود با در نظر نگرفتن مواردی ممکن است باعث شود توافق باطل شود اما در صلح، قانون به آن انعطاف داده و طرفین می توانند در آن تا حدودی آزادی عمل داشته باشند.

صلح در دو معنا کار برد دارد یک برای حل و فصل و سازش یا آشتی دعوا در دادگاه و دیگر کاربرد آن برای انجام معاملات و مبادلات است.

برای این که بدانید صلح به خصوص صلح ملک چه جزئیاتی دارد تا پایان این مطلب همراه ما باشید.

مفهوم صلح چیست؟

صلح همچنان که پیداست به معنای عقد آشتی و سازش است در ۲ معنا به کار می رود.

۱- عقد صلحی که جانشین باقی قرارداد ها می شود برای مثال شما می خواهید خانه ای را به پسر خود بدهید به جای قالب خرید و فروش؛ از قالب صلح استفاده می کنید. یا این که شما قصد فروش ملک خود را به کسی دیگر دارید به جای خرید و فروش به وی صلح می کنید که همان اثر تملیک را دارد اما احکامی خاص در آن جاری نیست.

۲- عقد صلح برای پایان دادن به اختلاف حقوقی طرفین در دادگاه به کار می رود برای مثال کسی از شما شکایت کرده است حال این می تواند هر شکایتی باشد چه کیفری چه حقوقی.

مثلا کسی به شما توهین کرده و اگر او بیاید با شما حرف بزند که از شکایت بگذر من هم به تو فلان مبلغی می دهم و شما قبول کنید؛ عقد صلح است.

یا اینکه در پرونده ای فرد از راننده با فلان پلاک شکایت کرده که به ماشین وی زده است وی منکر قضیه است اما چون حوصله دادگاه رفتن را ندارد می گوید شما رضایت بدهید تا من فلان مبلغ را به شما بدهم.

یا در مثال دیگر شما علیه کسی اقامه دعوا کردید به مطالبه ۱۰ میلیون تومان وی می گوید مبلغ مورد نظر ۷ میلیون است اما شما قبول ندارید؛ در اینجا می توان توافق کرد که مثلا بر سر ۸ میلیون و یا هر عددی صلح بشود.

مفهوم صلح چیست؟

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

ارکان عقد صلح

 • در عقد صلح ما با چه کسانی طرف هستیم ؟
 • و چه ارکانی این عقد را تشکیل می دهند؟

مصالح: کسی که مال خود را به دیگری به عنوان صلح می دهد

متصالح: کسی که مال را از مصالح قبول می کند.

مال الصلح: همان پولی یا مالی است که برای صلح کردن داده می شود

توجه به این نکته هم‌ لازم است که صلح ممکن است مجانی باشد و یا اینکه مال گران قیمتی را در مقابل چیز ارزان قیمتی صلح کرد که به آن صلح محاباتی می گویند.

صلح نامه ملک چیست؟

صلح نامه ممکن است در ملک و املاک و معاملات راجع به آن رخ بدهد. همان طور که گفته شد عقد صلح ممکن است برای خاتمه دادن به یک دعوا باشد یا توافق برای انتقال مال یا ملک و املاک لذا لازم نیست حتما دعوایی در بین باشد معامله ملک هم مثل خزید و فروش و اجاره می تواند به صورت صلح واقع شود.

برای مثال پدر می تواند قبل از مرگ تمام اموال خود را به هر نسبتی که دوست دارد بین ورثه تحت عنوان صلح تقسیم کند.

یا اینکه فرد بخواهد مغازه یا زمینش را به یکی از پسرانش بدهد در اینجا می تواند از قالب صلح استفاده کند.

صلح نامه ملک چیست؟

انواع صلح نامه ملکی

صلح نامه ملکی خرید و فروش املاک، صلح منافع یا اجاره ملک و… همه از انواع صلح ملکی هستند. در این موارد فرد، می تواند در مقابل این صلح پولی دریافت کند یا اینکه مجانی باشد.

باید دقت کرد که اگر ما اجاره منعقد کنیم باید برای آن تعیین مدت کنیم مثلا یک سال و … و اگر مدت نباشد عقد باطل می شود اما برای فرار از این امر می توان آن را در قالب صلح منعقد کرد و بدون مدت به عنوان صلح عمری منافع را به کسی بخشید.

انواع قرارداد صلح

۱. صلح عمری: در این قرارداد ما اگر چه مال را با کسی مثل فرزند خود انتقال می دهم اما استفاده از آن را تا پایان عمر خود یا کسی دیگر شرط می کنیم.

۲. صلح رقبی: برای این کار مانند حق انتفاع می توان گفت به این صورت است که فرد استفاده از مال خود را برای مدتی مثل ۶ ماه یا ۱ سال و… به کسی واگذار می کند که به آن صلح رقبی می گویند.

۳. صلح سکنی: اگر مال مورد صلح سکونت در مسکن باشد به آن سکنی می گویند که ممکن است به مدت عمر باشد یا مدت تعیین شده دیگری باشد.

انواع قرارداد صلح

شرایط نوشتن صلح نامه

 • لازم است در تنظیم صلح نامه طرفین آن اهلیت داشته باشند یعنی بالغ باشند و عاقل باشد و دچار جنون یا سفه نباشند.
 • همچنین کسی که مالی را می دهد نباید ورشکسته باشد اما اگر ورشکسته به رایگان مالی را بگیرد اشکال ندارد.
 • ملکی را برای انتقال آن صلح نامه نوشته می شود نباید توقیفی باشد یا در رهن کسی دیگر باشد زیرا اعتبار آن خدشه دار می شود.
 • در صلح نامه آنچه را که صلح می کنند و هدف شان از صلح باید مشروع باشد مثلا نمی توان خانه را به کسی صلح کرد که هدف نوشته شده در آن راه اندازی تیم و بازی های شرط بندی و قمار باشد.
 • صلح نباید برای فرار از پرداخت بدهی باشد. برای مثال اگر علیه فرد حکمی قطعی صادر شده مبنی بر محکومیت به پرداخت فلان مبلغ یا پرداخت مهریه و سپس مالش را صلح کند ممکن است شک به فرار از دین برود البته اگر اموالی دیگر نداشته باشد.
 • برای اطمینان و اعتبار آن باید در محضر صلح نامه ملک به صورت رسمی تنظیم و امضا شود.

به هم زدن صلح نامه

عقد صلح طرفین را پایبند می کند و کسی حق ندارد آن را به هم بزند مگر آن که ضمن عقد پیش بینی شده باشد که من حق فسخ دارم در غیر این صورت قابل فسخ نخواهد بود.

برای نوشتن یک صلح نامه بی نقص با وکلای قرار داد وکیل تاپ مشورت نمایید.

به هم زدن صلح نامه

تفاوت صلح نامه و مبایعه نامه در چیست؟

مبایعه نامه، سند خرید و فروش بین طرفین است یعنی خریدار و فروشنده اما صلح نامه محتوا عقد صلح خواهد بود.

احکام خرید و فروش (بیع) از صلح متفاوت است اما در نتیجه می توان گفت اثر آن یکی خواهد بود در برخی موارد.

برای اخذ مشاوره در این باره با موسسه وکیل تام تماس بگیرید و از وکلای متخصص برای قرارداد های خود، کسب اطلاع کنید.

نمونه قرارداد صلح

ماده ۱ – طرفین قرارداد

صالح (صلح کننده) : آقای بهروز …… شماره ملی ……… نشانی : ………………. با وکالت رسمی خانم زهرا ……. به موجب وکالتنامه شماره ……… مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳.

متصالح (صلح گیرنده) : خانم زهرا ……. به شماره ملی ……. به نشانی تهران شهرک قدس ……………. .

ماده ۲ – مورد صلح

عبارت است از سه دانگ ملکیت و منافع و کلیه حقوق مستقر در پلاک ثبتی ….. فرعی از ۷۴ اصلی یک دستگاه آپارتمان به نشانی تهران شهرک قدس ……. و نیز کلیه توابع و ملحقات و آنچه که در سند مالکیت آمده است اعم از پارکینگ و انباری و انشعابات آب ، برق و گاز منصوب در آن که متعاقب تنظیم این صلح نامه نسبت به انتقال و واگذاری سند قطعی اقدام خواهد شد.

ماده ۳ – مبلغ مورد معامله

عبارت است از ده میلیون تومان معادل یکصد میلیون ریال که به طور قطعی متصالح به عنوان عوض صلح به صالح پرداخت می نماید.

ماده ۴ – شرایط قرارداد صلح

۱- صالح به موجب این صلحنامه کلیه حقوق ناشی از مالکیت خود را به طرف دیگر صلح و انتقال قطعی نموده و هیچگونه ادعایی در این خصوص نخواهد داشت.

۲- هیچگونه اختیار فسخ در این معامله درج نشده و طرفین جز با اقاله و تفاسخ حق بر هم زدن معامله را ندارند.

۳- مورد صلح در تحویل و تصرف خود متصالح است (محل زندگی مشترک)

۴- و ……….. .

امضاء صالح                                                                                                امضاء متصالح

نمونه قرارداد صلح

مشاوره حقوقی آنلاین برای صلح نامه ملک

اگر با قرارداد صلح ملک مواجه هستید توصیه می شود از وکلا و مشاوران این حوزه مشورت کنید و تنظیم قرارداد و بند های آن را با آنها هماهنگ کنید.

زیرا هر بند در قرارداد آثار خود را دارد و ممکن است در آینده گریبان گیر فرد شود.

نحوه ی فسخ قرار داد، درج شرط التزام و خسارت قراردادی و تعیین تعهدات طرفین با ضمانت اجرای مناسب موضوعات تخصصی ای هستند که در نگارش یک قرارداد باید رعایت شود.

برای این کار می توان با موسسه تماس بگیرید و از طریق آن برای دریافت مشاوره راهنمایی خواهید شد.

نتیجه گیری

صلح ملک می تواند انواع مختلفی داشته باشد؛ برای مثال خود ملک را انتقال بدهیم یا اینکه مانند اجاره منافع آن هدف ما باشد در هر حال می توان به گونه های مختلف برای آن تعیین تکلیف کرد.

همچنین می تواند مجانی باشد یا در مقابل آن پولی تعیین شده باشد (معوض).

تنظیم قرارداد صلح دارای نکاتی است که به برخی مختصرا اشاره شد برای تنظیم آن از وکلای متخصص این حوزه استفاده کنید.

سوالات متداول

صلح از قراردادهایی است که در موارد مختلف کاربرد دارد می توان به جای خرید و فروش ملک از صلح و قالب آن استفاده کرد. برای مثال ملک خود را حال با پول یا به صورت مجانی به کسی صلح کنید.

خیر؛ جنین امری جز در موارد قانونی معدودی امکان پذیر نیست برای موضوع خود با وکلا و مشاوران مربوطه مشورت کنید.

خیر؛ فرد می تواند در زمان حیات خود هر تصمیمی را که دلخواه اوست درباره اموال خود بگیرد.

5/5 - (1 امتیاز)
43 نظرات
 1. توت فرنگی می گوید

  سلام وقتتون بخیر همسر بنده به تازگی ملکی رو خریدن (پول خونه تماما رو همسرم داده) و چون پدر همسرم شرایط گرفتن وام جانبازی داشتن با امتیاز ایشون وام جانبازی گرفتیم و خونه رو خریدم. ولی چون پدر همسرم شرایط گرفتن وام جانبازی داشتن باید خونه بنام پدر همسرم میشد برای هم ک وام گرفتیم سند خونه به مدت ۲۰ سال در رهن بانک میره. سوالم اینه که ما چه مدرکی باید از ایشون داشته باشیم تا ثابت کنیم چه در حال حاضر که در قید حیاط هستن و چه بعد فوتشون این ملک برای مای و هیچ یک از اعضای خانوادشون هیچ گونه سهمی از این ملک ندارن. ونتونن ادعای داشته باشن. ممنون میشم جواب بدید

  1. زینالی می گوید

   سلام: شما می توانید یک قراردادی صلح عمری تنظیم کرده و بین خودتان با دو نفر شاهد که شاهد عینی باشد این قرارداد را تنظیم نمایید و باید و حتما این قرارداد صلح عمری نیز باید در دفتر اسناد رسمی نیز ثبت رسمی نمایید برای راهنمایی بیشتر از طریق وکلای انلاین وکیل تاپ مشاورت نمایید.

 2. بهمنی مهندس عمران می گوید

  شخصی دارای یک زمین است که هنوز سند رسمی ندارد و سند عادی مربوط به ۵۰ سال پیش دارد که پدرش به عنوان هدیه به او بخشیده وشهود هم امضا کرده اند . میخواهد درقبال پیگیری تاصدور سند رسمی دودانگ را بعنوان دستمزد بمن بدهد . ایا دراین شرایط میتواند صلح نماید ؟

  1. زینالی می گوید

   سلام: بله می تواند و صلح نامه بایدرسمی توسط دفتر اسناد رسمی صورت بگیرد.

 3. سید نوید می گوید

  سلام دوسال پیش مادر بنده ملکی را به صورت صلح نامه به نام من زده سند تک برگش هم آمده ولی منو مادرم بحثم شده منو از در خانه انداخته بیرون آیا میتواند بدون من سند خانه رو برگردونه

  1. زینالی می گوید

   سلام: خیر صلح قابل فسخ نیست و هیچ کس نمی تواند بدون علت و خیارات قانونی نسبت به فسخ صلح اقدام نمایید.برای راهنمایی بیشتر از طریق وکلای انلاین وکیل تاپ اقدام به مشاوره نمایید.

 4. صلاح الدین ابراهیم زاده می گوید

  با سلام و احترام؛ از پدربزرگم ( پدر مادری ) یک خانه به جا مانده که داییم در آن زندگی می کرد. انحصار وراثت انجام دادند و وراث داییم ، مادرم و خاله ام هستند. داییم در زمان حیات خود از سهم الارث خود یک قسمت را به یک نفر و یک قسمت دیگر را به من و یک سهم را برای انجام کارهای وصیت خود ، صلح نمودندو این صلح نامه را مکتوب کرده و به امضا من و نفر دیگر رساند. حالا داییم فوت کرده است. حالا سوالم این است آیا این صلح نامه معتبر است؟ آیا من و نفر دیگر که این ملک به ما صلح شده می توانیم با هماهنگی دیگر وراث اقدام به فروش ملک نماییم؟ با تشکر و سپاس فراوان صلاح الدین ابراهیم زاده از استان آذربایجان غربی شهرستان بوکان

  1. زینالی می گوید

   سلام: قرارداد صلح باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود چون صلح باید براساس قانون ثبت رسمی باشد و در غیر این صورت باید با استناد به شهادت شهود صحت ان را اثبات نماییدو در خصوص اینکه مال مشاعی است در صورت عدم توافق بر افراز مال مشاعی به درخواست شرکا باید فروخته شود و مبلغ حاصل از فروش بین شرکا تقسیم خواهد شد برای راهنمایی و کمک بیشتر از طریق وکلای انلاین وکیل تاپ مشاوره نمایید.

 5. علی نژاد می گوید

  با سلام
  اگر ملکی به کسی صلح شود، در ثبت اسناد قابل استعلام است؟ یعنی کسی در ثبت اسناد اموال ایشان را استعلام کند، مال صلح شده نشان داده میشود؟

  1. زینالی می گوید

   سلام: اگر ثبت رسمی شود قابل استعلام می باشد در غیر این صورت ممکن نمی باشد.

 6. مهرداد طایفه می گوید

  اگر در قرارداد صلح، پولی رد وبدل نشه، به لحاظ قانونی، مشکلی نداره؟

  1. زینالی می گوید

   سلام: قرارداد صلح قراردادی است که با توافق عقد محقق می شود لازم نیست چیزی رد و بدل شود به نوعی قبض شرط صحت قرارداد نمی باشد و با وقوع عقد قرارداد واقع شده است.

 7. احسان می گوید

  درود وقت بخیر
  سند ملکی درغالب مشارکت در ساخت به نام سازنده منتقل شد و غیر قانونی به شخص ثالث منتقل شد.در همان زمان توافقی مبنی بر اینکه چانچه پس از پیگیری قضایی موفق به برگرداندن سند بنام مالک اول بشوم،زمین را به نام من منتقل کند.که منتهی شد به تنظیم صلحنامه بین من و مالک اول که زمین مذکور را با تمام حقوق به من صلح کرده است.سوال اینکه در تاریخ تنظیم صلحنامه،سند بنام شخص ثالث بوده و نه مالک اول و حالا حکم به ابطال سند و انتقال به نفع مالک اول صادر شده.آیا صلحنامه تنظمی معتبره و با استناد به آن میتونم سند به نام خودم بگیرم؟یا اینکه مالک میتونه بزنه زیر صلحنامه؟
  یک‌دنیا سپاس از توجهتون شاد و سعادتمند باشید

 8. مهران رضایی می گوید

  با سلام. مصالحه ملکی از جانب پدر به نفع یکی از فرزندان خود. آیا نیازی به رضایت دیگر فرزندان میباشد. واگر صلح نامه به صورت دستی نوشته شده باشد. اعتبار دارد. وآیا مادر می‌تواند به عنوان شهود صلح نامه را تایید نماید

  1. زینالی می گوید

   سلام: خیر نیازی به رضایت دیگران نیست

 9. عرفان می گوید

  سلام خسته نباشید ببخشی من با پدربزگم پدریم زندگی میکنم از اول بچگی به خاطر اختلاف خانوادگی میخاستم یع صلح نامه بنویسم و خانه پدربزگم رو بنویسم ک صلح کرده به من و امضا و انگشت هم بزنه چون داخل دفتر رسمی به نامم نمیزنه من میخام امضا و انگشت بگیرم ازش بنظرتون بعد مرگش من دستم به جایی بنده اگ این کار کنم

  1. زینالی می گوید

   سلام:صلح نامه باید ثبت رسمی باشد و در دفتر اسناد رسمی با تاییدو و ثبت سر دفتری برسد

 10. فرانک می گوید

  با سلام، پدرم میخواهد ملک خود را سه طبقه است به فرزندانشان صلح کند. این ملک ۲ طبقه مسکونیو یک طبقه تجاری با سر فقلی دارد. با دادن صلح ایا سرقفلی هم منتغل میشود؟ و ایا چه نوع صلحی بهترست؟ با تشکر..

  1. زینالی می گوید

   سلام: منتقل میشود ولی این در صورتی است که حق انتقال وجود داشته باشد در غیر این صورت مالک می تواند اقدام به تخلیه نماید

 11. فرانک می گوید

  سلام، ایا سرقفلی مغازه با صلح کردن منتقل میشود؟

  1. زینالی می گوید

   سلام: بله می توان از طریق دفاتر اسناد رسمی نسبت به انتقال سرقفلی با صلح اقدام نمود

 12. حمید می گوید

  با سلام
  پدر بنده ملکی رو با عقد صلح عمری میخواهند به نام بنده بزنند که بعد فوت تمام و کمال به من برسد اگر قبل فوت ایشان بنده فوت کنم ایا ملک تمام و کمال به ورثه من میرسه یا با فوت بنده صلح کون فیکون تلقی میشود!؟

 13. حمید می گوید

  با سلام
  پدر بنده ملکی رو با عقد صلح عمری میخواهند به نام بنده بزنند که بعد فوت تمام و کمال به من برسد اگر قبل فوت ایشان بنده فوت کنم,ایا ملک تمام و کمال به ورثه من میرسه یا با فوت بنده صلح کون فیکون تلقی میشود!؟یا بعد از فوت پدرم که بعد فوت من اتفاق میافته ملک به ورثه من میرسد!؟

  1. زینالی می گوید

   سلام: خیر بعد فوت نیز این صلح از بین نمیرود و همچنان پابرجاست

 14. مینوسپهر می گوید

  سلام .وقت بخیر.من ملکی دارم که میخواهم بنام پدرم صلح نمایم.ولی باشرایط اینکه هر موقع خواستم و یا اگر ایشان فوت شدن ملک به من برگردد.امکان صلح به این شکل هست؟

  1. زینالی می گوید

   سلام: خیر صلح قراردادی است که که نمی توان بی دلیل اقدانم به برهم زدن آن نمود

 15. محمدرضا صادقی می گوید

  با سلام و احترام
  یک منزل مسکونی دارم و قصد دارم آنرا با همسرم صلح کنم.
  تکلیف ارث دو فرزندم چه‌می‌شود؟
  اگر همسرم زودتر از من فوت کند، وضعیت مالکیت چگونه خواهد بود؟
  در زمان تنظیم صلح‌نامه بابت عوارض و مالیات و دیگر موارد آیا باید پرداخت داشت؟

  1. زینالی می گوید

   سلام: بعد از فوت صلح نامه معتبر می باشد و به فرزندانتان چیزی دیگر نمیرسد و در صورت فوت همسر بعنوان ارث بشما و فرزندان میرسد و چون صلح نوعی انتقال است در دفتر اسناد از شما مالیات نقل و انتقال دریافت خواهد شد.

 16. بردیا می گوید

  درود بر شما //عموی بنده خانه مسکونی داشت که به علت بیماری و نداشتن هزینه درمان به او اصرار میکردیم که قسمتی از منزل مسکونی خود را بفروشد و هزینه درمان خود کند و چون فرزندی نداشت به اون پیشنهاد میدادیم که چون منزل مسکونی بزرگ بود قسمتی از ان را بفروشد و هزینه درمان خود کند و یک دانگ از ان را به همسرش صلح کند ولی ان مرحوم راضی نمیشد که بفروشد یا به نام همسر خود کند و میگفت من به اندازه حق همسرم به او دادم ولی بعد از چند ماه که ایشان فوت کردن همسر وی ادعا کرد که تمام منزل و مال و اموال ان مرحوم به نام ایشان هست و سند ثبتی هم ارائه کردن (البته صدور سند حدود ۶ماه بعد از فوت ایشان صادر شده )یعنی اون موقع که عموی بنده فوت کردن سند وجود نداشته و همسر ایشان مدعی هستش که حدود چند ماه قبل فوت به ایشان صلح کرده …البته شاهدی هم از طرف خانواده ما وجود نداره و شاهد صلح از فامیل همسر ایشان هستن که قبلا هم اصلا با ایشان رفت و امد نداشتن ///الان سوال من از شما اینه هستش که اگر ما شکایت کنیم میتونیم قسمتی از اموال را برگردانیم (البته همه فامیل میدونن که عموی من چنین کاری نکرده و همه این کار ها سند سازی هستش )دومین سوال اینگه ایا برای صلح نیاز به شاهد از هر دو خانواده هست یا فقط شهود خانواده همسر کافی هستش

 17. بردیا می گوید

  درود بر شما //عموی بنده خانه مسکونی داشت که به علت بیماری و نداشتن هزینه درمان به او اصرار میکردیم که قسمتی از منزل مسکونی خود را بفروشد و هزینه درمان خود کند و چون فرزندی نداشت به اون پیشنهاد میدادیم که چون منزل مسکونی بزرگ بود قسمتی از ان را بفروشد و هزینه درمان خود کند و یک دانگ از ان را به همسرش صلح کند ولی ان مرحوم راضی نمیشد که بفروشد یا به نام همسر خود کند و میگفت من به اندازه حق همسرم به او دادم ولی بعد از چند ماه که ایشان فوت کردن همسر وی ادعا کرد که تمام منزل و مال و اموال ان مرحوم به نام ایشان هست و سند ثبتی هم ارائه کردن (البته صدور سند حدود ۶ماه بعد از فوت ایشان صادر شده )یعنی اون موقع که عموی بنده فوت کردن سند وجود نداشته و همسر ایشان مدعی هستش که حدود چند ماه قبل فوت به ایشان صلح کرده …البته شاهدی هم از طرف خانواده ما وجود نداره و شاهد صلح از فامیل همسر ایشان هستن که قبلا هم اصلا با ایشان رفت و امد نداشتن ///الان سوال من از شما اینه هستش که اگر ما شکایت کنیم میتونیم قسمتی از اموال را برگردانیم (البته همه فامیل میدونن که عموی من چنین کاری نکرده و همه این کار ها سند سازی هستش )دومین سوال اینگه ایا برای صلح نیاز به شاهد از هر دو خانواده هست یا فقط شهود خانواده همسر کافی هستش/لطفا راهنمایی فرمایید.

 18. ناصر می گوید

  آیا اگر در صلح نامه امضا متصالح نباشه(فقط مصالح و نویسنده و ۲نفر شاهد امضا کرده باشند )صلح نامه معتبر هست یانه؟ با این توضیح که ۳۴سال قبل صلح نامه نوشته شده و از همان تاریخ درتصرف متصالح بوده است

  1. زینالی می گوید

   سلام:اگر امضا نکند یعنی قبول نکرده این صلح نامه را.

 19. عاصمه می گوید

  باسلام.پدربنده میخواهدزمین کشاورزی که سندهم نداردرابنام نوه اش که۶ساله هست صلح کند.آیااین صلحنامه قابل قبول است بخاطرسن متصالح که نوه اش میباشد؟وبعدازفوتش این صلح باطل نمیشود

  1. زینالی می گوید

   سلام:صلح یک قرارداد لازمی است که با فوت از بین نمیرود و چون سند عادی است باید از طریق تنظیم یک صلح نامه عادی پدر بعنوان مصالح و و پدر بچه بعنوان ولایت از متصالح اقدام به امضای صلح نامه نماید.

 20. سوزان می گوید

  با عرض سلام من سوالی داشتم در مورد یک صلح نامه ای که در مورد یک ملک بین برادر و خواهر صلح شده است ایا اول این صلح نامه باید ثبت در دفاتر رسمی تهران بشه و بعد سند بنام متاصالح بشه یا هر دو کار با هم یکجا میشود انجام بشه. متشکر

  1. زینالی می گوید

   سلام:بله هی توانید از طریق دفتر اسناد رسمی اقدام نمایید و هر دو طرف باید نسبت به امضای این صلح نامه اقدام نمایند

 21. امین می گوید

  سلام آیا ملکی که صلحنامه شده به نام فرزند رو میشه به شخص سومی فروخت و انتقال داد بدون رضایت و دخالت فرزند ؟

  1. زینالی می گوید

   سلام:می توان به ولایت از فرزند اقدام به فروش نمود.

 22. مهدی می گوید

  سلام حالتون خوبه
  ببخشین
  مادر خانوم من ۶ فرزند دارد که متاسفانه ۵ فرزند ایشان به دلیل اخلاف چندین ساله که به مادرشان سر نزدن و اصلا نمیگن مادری وجود داره
  مادر خانوم من یه واحد اپارتمان دارد که به نام خودشه میخواد به خانوم بنده که فرزند ۶ خانواده است سلح کند
  چطوری باید سلاح نامه تنظیم شود که بعد فوت ۵ فرزند دیگر نتوانند ادعایی کنن نتوانن جهت بازگرداندن ملک اقدام کنن باید چه سلح نامه ایی نتظیم بکنن منون میشم پاسخ بدین موکرم

  1. زینالی می گوید

   سلام: باید از طریق تنظیم صلح عمری از طریق دفتر اسناد رسمی اقدام نمایید و یا اینکه از طریق سامانه وکیل تاپ درخواست نمایید تا این صلح نامه برای شما تنظیم شود.

 23. یگانه می گوید

  سلام . پدرشوهرم سالها پیش از مادرشوهرم جدا شده اند و همسر دیگری اختیار کرده اند و زندگی می کردند. ۶ ماه پیش پدرشوهرم فوت کرد و قبل از فوتش اموالی را به همسرم با صلح نامه تعلق داده. سوالم اینه الان اون همسر دوم پدرشوهرم میتونه در رابطه با اون اموال ادعایی داشته باشه یا خیر ؟

  1. زینالی می گوید

   سلام: نسبت به صلح نامه نمیتواند ادعایی داشته باشد.

 24. روشا می گوید

  سلام وقت بخیر ۶سال پیش من و همسرم یه واحد اپارتمان خریدیم که پدرشوهرم مبلغی به ما در خرید کمک کردند… طی سه سال که من سرکار میرفتم تمام اقساط بانک مسکن خودم پرداخت کردم بعداز اینکه بیکار شدم خود همسرم اقساط دادند الان متوجه شدم شوهرم یکسال پیش ۶دانگ خونه رو طی صلح نامه به نام پدر شوهرم زدن… الان من میتونم بابت اون پولی که بابت اقساط سه ساال پرداخت کردم ادعایی بکنم… یا اینکه بعد از فوت پدر شوهرم یا حتی اگر خدای نکرده قبل از پدرشوهرم اتفاقی برای همسرم بیفتع تکلیف من چیه؟؟

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند

20 − 6 =