صلح نامه ملک ( قرارداد صلح ) چیست؟

صلح یکی از قرارداد ها پر کاربرد در قانون مدنی است که نسبت به باقی عقد ها دارای انعطاف بیشتری است. زیرا باقی عقود با در نظر نگرفتن مواردی ممکن است باعث شود توافق باطل شود اما در صلح، قانون به آن انعطاف داده و طرفین می توانند در آن تا حدودی آزادی عمل داشته باشند.

صلح در دو معنا کار برد دارد یک برای حل و فصل و سازش یا آشتی دعوا در دادگاه و دیگر کاربرد آن برای انجام معاملات و مبادلات است.

برای این که بدانید صلح به خصوص صلح ملک چه جزئیاتی دارد تا پایان این مطلب همراه ما باشید.

مفهوم صلح چیست؟

صلح همچنان که پیداست به معنای عقد آشتی و سازش است در ۲ معنا به کار می رود.

۱- عقد صلحی که جانشین باقی قرارداد ها می شود برای مثال شما می خواهید خانه ای را به پسر خود بدهید به جای قالب خرید و فروش؛ از قالب صلح استفاده می کنید. یا این که شما قصد فروش ملک خود را به کسی دیگر دارید به جای خرید و فروش به وی صلح می کنید که همان اثر تملیک را دارد اما احکامی خاص در آن جاری نیست.

۲- عقد صلح برای پایان دادن به اختلاف حقوقی طرفین در دادگاه به کار می رود برای مثال کسی از شما شکایت کرده است حال این می تواند هر شکایتی باشد چه کیفری چه حقوقی.

مثلا کسی به شما توهین کرده و اگر او بیاید با شما حرف بزند که از شکایت بگذر من هم به تو فلان مبلغی می دهم و شما قبول کنید؛ عقد صلح است.

یا اینکه در پرونده ای فرد از راننده با فلان پلاک شکایت کرده که به ماشین وی زده است وی منکر قضیه است اما چون حوصله دادگاه رفتن را ندارد می گوید شما رضایت بدهید تا من فلان مبلغ را به شما بدهم.

یا در مثال دیگر شما علیه کسی اقامه دعوا کردید به مطالبه ۱۰ میلیون تومان وی می گوید مبلغ مورد نظر ۷ میلیون است اما شما قبول ندارید؛ در اینجا می توان توافق کرد که مثلا بر سر ۸ میلیون و یا هر عددی صلح بشود.

مفهوم صلح چیست؟

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

ارکان عقد صلح

 • در عقد صلح ما با چه کسانی طرف هستیم ؟
 • و چه ارکانی این عقد را تشکیل می دهند؟

مصالح: کسی که مال خود را به دیگری به عنوان صلح می دهد

متصالح: کسی که مال را از مصالح قبول می کند.

مال الصلح: همان پولی یا مالی است که برای صلح کردن داده می شود

توجه به این نکته هم‌ لازم است که صلح ممکن است مجانی باشد و یا اینکه مال گران قیمتی را در مقابل چیز ارزان قیمتی صلح کرد که به آن صلح محاباتی می گویند.

صلح نامه ملک چیست؟

صلح نامه ممکن است در ملک و املاک و معاملات راجع به آن رخ بدهد. همان طور که گفته شد عقد صلح ممکن است برای خاتمه دادن به یک دعوا باشد یا توافق برای انتقال مال یا ملک و املاک لذا لازم نیست حتما دعوایی در بین باشد معامله ملک هم مثل خزید و فروش و اجاره می تواند به صورت صلح واقع شود.

برای مثال پدر می تواند قبل از مرگ تمام اموال خود را به هر نسبتی که دوست دارد بین ورثه تحت عنوان صلح تقسیم کند.

یا اینکه فرد بخواهد مغازه یا زمینش را به یکی از پسرانش بدهد در اینجا می تواند از قالب صلح استفاده کند.

صلح نامه ملک چیست؟

انواع صلح نامه ملکی

صلح نامه ملکی خرید و فروش املاک، صلح منافع یا اجاره ملک و… همه از انواع صلح ملکی هستند. در این موارد فرد، می تواند در مقابل این صلح پولی دریافت کند یا اینکه مجانی باشد.

باید دقت کرد که اگر ما اجاره منعقد کنیم باید برای آن تعیین مدت کنیم مثلا یک سال و … و اگر مدت نباشد عقد باطل می شود اما برای فرار از این امر می توان آن را در قالب صلح منعقد کرد و بدون مدت به عنوان صلح عمری منافع را به کسی بخشید.

انواع قرارداد صلح

۱. صلح عمری: در این قرارداد ما اگر چه مال را با کسی مثل فرزند خود انتقال می دهم اما استفاده از آن را تا پایان عمر خود یا کسی دیگر شرط می کنیم.

۲. صلح رقبی: برای این کار مانند حق انتفاع می توان گفت به این صورت است که فرد استفاده از مال خود را برای مدتی مثل ۶ ماه یا ۱ سال و… به کسی واگذار می کند که به آن صلح رقبی می گویند.

۳. صلح سکنی: اگر مال مورد صلح سکونت در مسکن باشد به آن سکنی می گویند که ممکن است به مدت عمر باشد یا مدت تعیین شده دیگری باشد.

انواع قرارداد صلح

شرایط نوشتن صلح نامه

 • لازم است در تنظیم صلح نامه طرفین آن اهلیت داشته باشند یعنی بالغ باشند و عاقل باشد و دچار جنون یا سفه نباشند.
 • همچنین کسی که مالی را می دهد نباید ورشکسته باشد اما اگر ورشکسته به رایگان مالی را بگیرد اشکال ندارد.
 • ملکی را برای انتقال آن صلح نامه نوشته می شود نباید توقیفی باشد یا در رهن کسی دیگر باشد زیرا اعتبار آن خدشه دار می شود.
 • در صلح نامه آنچه را که صلح می کنند و هدف شان از صلح باید مشروع باشد مثلا نمی توان خانه را به کسی صلح کرد که هدف نوشته شده در آن راه اندازی تیم و بازی های شرط بندی و قمار باشد.
 • صلح نباید برای فرار از پرداخت بدهی باشد. برای مثال اگر علیه فرد حکمی قطعی صادر شده مبنی بر محکومیت به پرداخت فلان مبلغ یا پرداخت مهریه و سپس مالش را صلح کند ممکن است شک به فرار از دین برود البته اگر اموالی دیگر نداشته باشد.
 • برای اطمینان و اعتبار آن باید در محضر صلح نامه ملک به صورت رسمی تنظیم و امضا شود.

به هم زدن صلح نامه

عقد صلح طرفین را پایبند می کند و کسی حق ندارد آن را به هم بزند مگر آن که ضمن عقد پیش بینی شده باشد که من حق فسخ دارم در غیر این صورت قابل فسخ نخواهد بود.

برای نوشتن یک صلح نامه بی نقص با وکلای قرار داد وکیل تاپ مشورت نمایید.

به هم زدن صلح نامه

تفاوت صلح نامه و مبایعه نامه در چیست؟

مبایعه نامه، سند خرید و فروش بین طرفین است یعنی خریدار و فروشنده اما صلح نامه محتوا عقد صلح خواهد بود.

احکام خرید و فروش (بیع) از صلح متفاوت است اما در نتیجه می توان گفت اثر آن یکی خواهد بود در برخی موارد.

برای اخذ مشاوره در این باره با موسسه وکیل تام تماس بگیرید و از وکلای متخصص برای قرارداد های خود، کسب اطلاع کنید.

نمونه قرارداد صلح

ماده ۱ – طرفین قرارداد

صالح (صلح کننده) : آقای بهروز …… شماره ملی ……… نشانی : ………………. با وکالت رسمی خانم زهرا ……. به موجب وکالتنامه شماره ……… مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳.

متصالح (صلح گیرنده) : خانم زهرا ……. به شماره ملی ……. به نشانی تهران شهرک قدس ……………. .

ماده ۲ – مورد صلح

عبارت است از سه دانگ ملکیت و منافع و کلیه حقوق مستقر در پلاک ثبتی ….. فرعی از ۷۴ اصلی یک دستگاه آپارتمان به نشانی تهران شهرک قدس ……. و نیز کلیه توابع و ملحقات و آنچه که در سند مالکیت آمده است اعم از پارکینگ و انباری و انشعابات آب ، برق و گاز منصوب در آن که متعاقب تنظیم این صلح نامه نسبت به انتقال و واگذاری سند قطعی اقدام خواهد شد.

ماده ۳ – مبلغ مورد معامله

عبارت است از ده میلیون تومان معادل یکصد میلیون ریال که به طور قطعی متصالح به عنوان عوض صلح به صالح پرداخت می نماید.

ماده ۴ – شرایط قرارداد صلح

۱- صالح به موجب این صلحنامه کلیه حقوق ناشی از مالکیت خود را به طرف دیگر صلح و انتقال قطعی نموده و هیچگونه ادعایی در این خصوص نخواهد داشت.

۲- هیچگونه اختیار فسخ در این معامله درج نشده و طرفین جز با اقاله و تفاسخ حق بر هم زدن معامله را ندارند.

۳- مورد صلح در تحویل و تصرف خود متصالح است (محل زندگی مشترک)

۴- و ……….. .

امضاء صالح                                                                                                امضاء متصالح

نمونه قرارداد صلح

مشاوره حقوقی آنلاین برای صلح نامه ملک

اگر با قرارداد صلح ملک مواجه هستید توصیه می شود از وکلا و مشاوران این حوزه مشورت کنید و تنظیم قرارداد و بند های آن را با آنها هماهنگ کنید.

زیرا هر بند در قرارداد آثار خود را دارد و ممکن است در آینده گریبان گیر فرد شود.

نحوه ی فسخ قرار داد، درج شرط التزام و خسارت قراردادی و تعیین تعهدات طرفین با ضمانت اجرای مناسب موضوعات تخصصی ای هستند که در نگارش یک قرارداد باید رعایت شود.

برای این کار می توان با موسسه تماس بگیرید و از طریق آن برای دریافت مشاوره راهنمایی خواهید شد.

نتیجه گیری

صلح ملک می تواند انواع مختلفی داشته باشد؛ برای مثال خود ملک را انتقال بدهیم یا اینکه مانند اجاره منافع آن هدف ما باشد در هر حال می توان به گونه های مختلف برای آن تعیین تکلیف کرد.

همچنین می تواند مجانی باشد یا در مقابل آن پولی تعیین شده باشد (معوض).

تنظیم قرارداد صلح دارای نکاتی است که به برخی مختصرا اشاره شد برای تنظیم آن از وکلای متخصص این حوزه استفاده کنید.

سوالات متداول

صلح از قراردادهایی است که در موارد مختلف کاربرد دارد می توان به جای خرید و فروش ملک از صلح و قالب آن استفاده کرد. برای مثال ملک خود را حال با پول یا به صورت مجانی به کسی صلح کنید.

خیر؛ جنین امری جز در موارد قانونی معدودی امکان پذیر نیست برای موضوع خود با وکلا و مشاوران مربوطه مشورت کنید.

خیر؛ فرد می تواند در زمان حیات خود هر تصمیمی را که دلخواه اوست درباره اموال خود بگیرد.

این مطلب چقدر برای شما مفید بود؟
13 نظرات
 1. توت فرنگی می گوید

  سلام وقتتون بخیر همسر بنده به تازگی ملکی رو خریدن (پول خونه تماما رو همسرم داده) و چون پدر همسرم شرایط گرفتن وام جانبازی داشتن با امتیاز ایشون وام جانبازی گرفتیم و خونه رو خریدم. ولی چون پدر همسرم شرایط گرفتن وام جانبازی داشتن باید خونه بنام پدر همسرم میشد برای هم ک وام گرفتیم سند خونه به مدت ۲۰ سال در رهن بانک میره. سوالم اینه که ما چه مدرکی باید از ایشون داشته باشیم تا ثابت کنیم چه در حال حاضر که در قید حیاط هستن و چه بعد فوتشون این ملک برای مای و هیچ یک از اعضای خانوادشون هیچ گونه سهمی از این ملک ندارن. ونتونن ادعای داشته باشن. ممنون میشم جواب بدید

  1. زینالی می گوید

   سلام: شما می توانید یک قراردادی صلح عمری تنظیم کرده و بین خودتان با دو نفر شاهد که شاهد عینی باشد این قرارداد را تنظیم نمایید و باید و حتما این قرارداد صلح عمری نیز باید در دفتر اسناد رسمی نیز ثبت رسمی نمایید برای راهنمایی بیشتر از طریق وکلای انلاین وکیل تاپ مشاورت نمایید.

 2. بهمنی مهندس عمران می گوید

  شخصی دارای یک زمین است که هنوز سند رسمی ندارد و سند عادی مربوط به ۵۰ سال پیش دارد که پدرش به عنوان هدیه به او بخشیده وشهود هم امضا کرده اند . میخواهد درقبال پیگیری تاصدور سند رسمی دودانگ را بعنوان دستمزد بمن بدهد . ایا دراین شرایط میتواند صلح نماید ؟

  1. زینالی می گوید

   سلام: بله می تواند و صلح نامه بایدرسمی توسط دفتر اسناد رسمی صورت بگیرد.

 3. سید نوید می گوید

  سلام دوسال پیش مادر بنده ملکی را به صورت صلح نامه به نام من زده سند تک برگش هم آمده ولی منو مادرم بحثم شده منو از در خانه انداخته بیرون آیا میتواند بدون من سند خانه رو برگردونه

  1. زینالی می گوید

   سلام: خیر صلح قابل فسخ نیست و هیچ کس نمی تواند بدون علت و خیارات قانونی نسبت به فسخ صلح اقدام نمایید.برای راهنمایی بیشتر از طریق وکلای انلاین وکیل تاپ اقدام به مشاوره نمایید.

 4. صلاح الدین ابراهیم زاده می گوید

  با سلام و احترام؛ از پدربزرگم ( پدر مادری ) یک خانه به جا مانده که داییم در آن زندگی می کرد. انحصار وراثت انجام دادند و وراث داییم ، مادرم و خاله ام هستند. داییم در زمان حیات خود از سهم الارث خود یک قسمت را به یک نفر و یک قسمت دیگر را به من و یک سهم را برای انجام کارهای وصیت خود ، صلح نمودندو این صلح نامه را مکتوب کرده و به امضا من و نفر دیگر رساند. حالا داییم فوت کرده است. حالا سوالم این است آیا این صلح نامه معتبر است؟ آیا من و نفر دیگر که این ملک به ما صلح شده می توانیم با هماهنگی دیگر وراث اقدام به فروش ملک نماییم؟ با تشکر و سپاس فراوان صلاح الدین ابراهیم زاده از استان آذربایجان غربی شهرستان بوکان

  1. زینالی می گوید

   سلام: قرارداد صلح باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود چون صلح باید براساس قانون ثبت رسمی باشد و در غیر این صورت باید با استناد به شهادت شهود صحت ان را اثبات نماییدو در خصوص اینکه مال مشاعی است در صورت عدم توافق بر افراز مال مشاعی به درخواست شرکا باید فروخته شود و مبلغ حاصل از فروش بین شرکا تقسیم خواهد شد برای راهنمایی و کمک بیشتر از طریق وکلای انلاین وکیل تاپ مشاوره نمایید.

 5. علی نژاد می گوید

  با سلام
  اگر ملکی به کسی صلح شود، در ثبت اسناد قابل استعلام است؟ یعنی کسی در ثبت اسناد اموال ایشان را استعلام کند، مال صلح شده نشان داده میشود؟

  1. زینالی می گوید

   سلام: اگر ثبت رسمی شود قابل استعلام می باشد در غیر این صورت ممکن نمی باشد.

 6. مهرداد طایفه می گوید

  اگر در قرارداد صلح، پولی رد وبدل نشه، به لحاظ قانونی، مشکلی نداره؟

  1. زینالی می گوید

   سلام: قرارداد صلح قراردادی است که با توافق عقد محقق می شود لازم نیست چیزی رد و بدل شود به نوعی قبض شرط صحت قرارداد نمی باشد و با وقوع عقد قرارداد واقع شده است.

 7. احسان می گوید

  درود وقت بخیر
  سند ملکی درغالب مشارکت در ساخت به نام سازنده منتقل شد و غیر قانونی به شخص ثالث منتقل شد.در همان زمان توافقی مبنی بر اینکه چانچه پس از پیگیری قضایی موفق به برگرداندن سند بنام مالک اول بشوم،زمین را به نام من منتقل کند.که منتهی شد به تنظیم صلحنامه بین من و مالک اول که زمین مذکور را با تمام حقوق به من صلح کرده است.سوال اینکه در تاریخ تنظیم صلحنامه،سند بنام شخص ثالث بوده و نه مالک اول و حالا حکم به ابطال سند و انتقال به نفع مالک اول صادر شده.آیا صلحنامه تنظمی معتبره و با استناد به آن میتونم سند به نام خودم بگیرم؟یا اینکه مالک میتونه بزنه زیر صلحنامه؟
  یک‌دنیا سپاس از توجهتون شاد و سعادتمند باشید

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند

20 − هشت =