صلح نامه خودرو چیست؟

خودرو و یا هر مالی را می توان از طریق خرید و فروش به دیگران منتقل کرد. منتها به جز خرید و فروش قالب دیگری نیز برای انتقال وجود دارد به نام صلح یا صلح نامه که اگر انتقال از طریق صلح نامه باشد؛ رعایت مقررات خرید و فروش در آن لازم نیست و آسانی بیشتری دارد.

  • اما اصلا چرا بحث صلح خودرو پیش می آید؟
  • این کار چه کاربردی دارد؟
  • در ادامه با ما همراه باشید تا از این موضوع و چالش های آن مطالبی را بیان کنیم؟

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

صلح نامه خودرو چیست؟

حتما شما هم در جریان پیش فروش خودرو هستید یا این کار را انجام داده اید که از قبل ثبت نام می کنند و بعد به کسانی که نامشان در بیاید خودرو را تحویل می دهند. بحث اینجاست که بسیاری از افراد، خریدار واقعی نیستند و قصدشان این است که این خودرو را در پیش فروش با قیمت کم بخرند و بعد آن را با سود زیادی به قیمت بازار بخرند یعنی دلالی کند.

اینگونه می شود که فرد ثبت نام می کند و پس از آن امتیاز آن را به کسی صلح می کند و یا به قیمت روز می فروشد به همین دلیل معمولا در اعلامیه پیش فروش خودرو گفته می شود امکان صلح وجود ندارد یعنی خودرو فقط به فرد ثبت نام کننده تحویل داده می شود نه شخص دیگری.

صلح نامه خودرو چیست؟

صلح نامه خودرو برای چه کاری است؟

در بالا گفته شد که شرکت خودرو سازی برای آنکه دست دلالان را کوتاه کند و پیش فروش ها به دست خریدار واقعی برسد نه واسطه های سودجو، خرید و فروش آن خودرو را تا یک سال ممنوع کرده است به همین خاطر چون خرید و فروش ممنوع شده افراد در قالب صلح نامه آن کاری را که می خواسته اند انجام می دهد که صلح نامه است یعنی در واقع به نوعی برای انتقال خودرو حیله به خرج داده اند.

البته صلح نامه تنها برای این انجام نمی شود و شما می توانید فارغ از بحث پیش فروش در قالب بیع ماشین خود را به دیگری صلح کنید که در ادامه به نمونه آن اشاره می کنیم.

نحوه تنظیم صلح نامه خودرو

یکی از کاربرد های صلح نامه در بالا گفته شد که بیشتر در موارد پیش فروش ماشین به کار می رود. اما صلح ماشین تنها برای زمان پیش فروش نیست؛ در موارد عادی نیز شما می توانید به جای قالب قراردادی خرید و فروش یا مبایعه نامه، صلح نامه تنظیم کنید.

صلح عقدی است که انعطاف بیشتری در مقابل مبایعه نامه دارد اما در هر دو مورد خودرو از مالک به خریدار منتقل می شود‌.

نکات لازم در صلح نامه خودرو

در صلح نامه برای هر یک از موارد مذکور بهتر است که با مشاور حقوقی و وکیل در این رابطه مشورت شود.

لازم است که موارد زیر برای تنظیم صلح نامه رعایت شود:

  • حقوق و تکالیف و تعهدات هر یک از طرفین در قرارداد ثبت شود؛ مثلا خریدار باید چقدر پول بپردازد و مالک یا فروشنده چه ماشینی با چه مشخصاتی را باید تحویل دهد.
  • طرفین می توانند برای هر تخلفی که از طرف مقابل انجام شود ضمانت اجرا و جریمه تعیین کنند. برای مثال می توان شرط کرد در ازای هر روز دیر کرد تحویل ماشین فلان مقدار جریمه باشد.
  • در قرارداد توافقات در خصوص فسخ و… بهتر است درج شود.
  • زمان تحویل ماشین و زمان تنظیم سند هم باید در قرارداد رعایت شود.

نحوه تنظیم صلح نامه خودرو

نمونه متن سند رسمی صلح خودرو

نمونه متن زیر در خصوص صلح نامه ماشین بین طرفین است نه برای پیش فروش خودرو و انتقال آن.

مصالح: آقای / خانم ………………………………. فرزند ………………….. بشناسنامه شماره ………………… متولد …………….. صادره ……………….. به شماره ملی ………………. ساکن …………………………………………………………………….

متصالح: آقای / خانم ………………………………. فرزند ………………… بشناسنامه شماره ………………… متولد …………….. صادره ……………….. به شماره ملی ………………. ساکن ……………………………………………………………………..

مورد مصالحه: تمامی حقوق مصالح تحت هر نام و نشان و اسم و عنوان قانونی و شرعی و عرفی در ششدانگ یکدستگاه اتومبیل از نوع ………………. مدل ……………… سیستم …………………. دارای موتور شماره …………………. و شاسی ……………. به رنگ ………………….. به پلاک انتظامی ملی اختصاص داده شده به مصالح به شماره…………… خریداری مصالح طبق …………………………….. با جمیع متعلقات و لواحق و توابع و لوازم آن کلاً و تماماً بدون استثناء چیزی که تمامی شرائط صحت عقد صلح ساری و جاری گردید .

مال الصلح: …………………………….. ریال وجه رایج که تمام آن باقراره تسلیم مصالح نامبرده بالا گردید . اسقاط کافه خیارات خصوصاً خیارات غبن به اعلی مراتبه و به هر درجه و مقدار از طرفین بعمل آمد و مفاد بخشنامه ۱۳۰/۱۰- ۱۴/۱/۸۵ سازمان ثبت به متصالح تذکر داده شده مع الوصف نامبرده مسئولیت شناسائی مصالح را عهده دار گردید. مسئولیت انجام معامله از هر حیث و جهت با متصالحین است . علاوه آنکه مصالح با علم واقرار به مالکیت مورد صلح متصالح نیز با قبول مالکیت وی در آن و طرفین با آگاهی و وقوف کامل و علم و اقرار به خصوصیات و مشخصات و کم و کیف موضوع این سند و مستحقٌ للغیر نبودن مورد معامله و مصالحه و بلامعارض بودن آن از لحاظ قانونی و شرعی و با مسئولیت تامه و کامله خود و قبول مسئولیت های مترتبه قانونی تحت هر عنوان این سند و دفتر مربوطه را امضاء نمودند. عوارض سالیانه تا آخر سال ………………. تماماً طبق گواهی شماره …………………….. شهرداری ………………. و طی فیش شماره …………………………. و عوارض نقل و انتقال طی گواهی شماره ……………………… شهرداری ………………….. و فیش ……………………………. پرداخت و فیش های مربوطه عیناً تسلیم مصالح شد و چنانچه هر گونه بدهی مربوط به قبل از تنظیم این سند، برای مورد معامله کشف شود، پرداخت و تأدیه آن بعهده متصالح است، لیکن وی حق دارد آنرا از مصالح، وصول و مطالبه نماید . ضمناً کارت هوشمند سوخت خودرو مورد مصالح که مشخصات و خصوصیات آن نزد متعاملین محرز است، به متصالح تحویل داده شد . علاوه آنکه حسب الاظهاره متصالحین خودرو مورد صلح دارای بیمه نامه شخص ثالث بوده که طرفین از مشخصات و خصوصیات و کم و کیف آن آگاهی و وقوف دارند . مالیات نقل و انتقال طی فیش …………………………. واریز گردید.

بتاریخ …. / …. / …………. هجری شمسی .

(متن سند رسمی صلح خودرو در دفترخانه)

نمونه متن سند رسمی صلح خودرو

وکیل تنظیم قرارداد و صلح وکیل تاپ

صلح و بیع یا همان قرارداد فروش بسیار شبیه به هم هستند اما آثار یکدیگر را ندارند و وظایف و مسئولیت های عقد صلح کمتر از بیع می باشد.

مانند بعضی خیارات که فقط در بیع وجود دارد.

تشخیص اینکه شما در چه قالبی عقد منعقد کنید تا مزایای بیشتری داشته باشد یا مسئولیت کمتری داشته باشید با وکیل تنظیم قرارداد است.

با استفاده از سامانه وکیل تاپ می توانید تنظیم قرارداد ها مانند صلح نامه و موارد دیگر را به وکلای مجرب موسسه واگذار کنید.

نحوه تنظیم یک قرارداد به دلیل اثرات حقوقی که بر آن بار می شود بسیار حائز اهمیت است که توصیه می شود با مشورت کار بلد نسبت به آن اقدام کنید.

نتیجه گیری

صلح خودرو آنچنان که در بالا بررسی شد در ۲ جا به کار می رود یک مورد آن است که در پیش فروش خودرو خریدار اول یا دلال آن را به خریدار دوم صلح و منتقل می کند قبل از تحویل گرفتن و مورد دیگر صلحی است که در مقام خرید و فروش انجام می شود و به جای مبایعه نامه، صلح نامه تنظیم می کنند این کار جز در برخی موارد جزئی فرقی با بیع ندارد.

برای اطلاع از کم و کیف صلح خودرو می توانید از دانش حقوقی مشاوران و وکلای موسسه وکیل تاپ استفاده کنید.

موسسه مزبور همچنین آمادگی دارد نگارش و انجام کلیه قراردادهای شما را بر عهده بگیرد.

سوالات متداول

صلح دو نوع است یا در خصوص رفع اختلافات است یا در خصوص انجام معامله که می تواند جایگزین سایر عقود شود.

گفتیم که معمولا صلح نامه خودرو برای جایی استفاده می شود که خریدار اول یا همان دلال در پیش فروش خودرو که هنوز آن را تحویل نگرفته با امضای سند صلح نامه خودرویی را که هنوز از سازنده دریافت نکرده و تحویل نگرفته به خریدار دوم منتقل می کند به نحوی که خریدار دوم آن را از شرکت تحویل می گیرد البته در بالا گفته شد که ممکن است این امر از طرف شرکت در پیش فروش ممنوع شود.

عقد صلح لازم است و صلح خودرو بین طرفین نزدیک مبایعه نامه خواهد بود یعنی به جز اثرات خاص بیع نامه مثل خیار تاخیر ثمن و … صلح نامه هم مثل بیع نامه باعث انتقال مال می شود که البته بسته به نوع توافق طرفین می باشد.

5/5 - (1 امتیاز)
1 نظر
  1. فرشته اسماعیلی عسگرانی می گوید

    با سلاک در سال ۹۸ خودرویی ثبت نام کردم و با راهنمایی کارمند سایپا قبل از خوردن سند خودرو را به نام فرزند م که العان ۱۱ سال دارد صلح کردم تمام مدارکی که نشان می دهد مبالغ ثبت نام و تکمیل وجه و ثبت نام اولیه توسط اینجانب بوده وجود دارد با همسر متارکه کردم و ایشان قصد گرفتن خودرو را دارد راهنمایی بفرمایید چگونه میتوانم صلح را بازگردانم تا فرزندم به سن قانونی برسد یا خودرو را بفروشم

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند

هفده + 11 =