نمونه شکوائیه استفاده غیرمجاز از لباس‌های رسمی مأموران نظامی

طبق کتاب تعزیرات قانون مجازات: هر کس بدون مجوز و بصورت علنی لباسهای رسمی مأموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشانها، مدالها یا سایر‌ امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتی که عمل او به موجب قانون دیگری مستلزم‌ مجازات شدیدتری نباشد به حبس از سه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد.‌ و در صورتیکه از این عمل خود سوء‌استفاده کرده باشد به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
استفاده از البسه و اشیاء مذکور در این ماده در اجرای هنرهای نمایشی مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

مشاوره حقوقی فوری

وکیل تاپ بزرگ ترین و مدرن ترین سامانه آنلاین حقوقی

طبق ماده بالا استفاده از البسه رسمی جرمی مطلق است و صرف پوشیدن لباس بدون تحقق نتیجه خاصی جرم است. البته که تحقق این جرم منوط به شروطی است. یکی از این شروط این است که استفاده از لباس علنی باشدو دیگر اینکه موجب اشتباه شود. این جرم درست است که جزء جرائم مطلق است لکن مستمر است و عنر مادی آن در طول زمان ادامه مییابد.

نمونه شکوائیه استفاده غیرمجاز از لباس‌های رسمی مأموران نظامی

بسمه‌تعالی

شاکی/ شاکیه /شکات …فرزند/ فرزندان … به آدرس …

مشتکی‌عنه/ متشاکی/ مشتکی‌عنهم … فرزند/ فرزندان … به آدرس …

موضوع: استفاده غیرمجاز از لباس‌های رسمی مأموران نظامی

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان …

با سلام

احتراماً به استحضار عالی می‌رساند؛ مشتکی‌عنه بدون مجوز و به صورت علنی لباس‌های رسمی مأموران نظامی جمهوری اسلامی ایران را مورد استفاده قرار داده است. بناء علی‌هذا با عنایت به مطالب معنونه و با استناد به ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) تقاضای رسیدگی و تعقیب کیفری نامبرده را از محضر عالی مستدعی می‌باشد.

با تجدید احترام

امضاء شاکی

نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل خوب دارید ؟ بله، تماس فوری خیر

سوال حقوقی خود را مطرح کنید

وکلای متخصص ما در اسرع وقت به شما پاسخ خواهند داد