دادخواست مطالبه وجه حق داوری به همراه درخواست تأمین خواسته

داوری عقدی است که طرفین توافق می کنند موضوع مورد اختلاف را خواه در دادگاه مطرح شده است خواه نشده حتی منازعاتی که ممکن است در آینده پیش بیاید با توافق هم به داور ارجاع بدهند. این موافقت نامه ممکن است به صورت شرط داوری باشد یا قرارداد داوری. طبق ماده یک آیین نامه حق الزحمه داوری تا ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال خواسته پنج درصد و نسبت به مازاد از پنجاه میلیون ریال تا ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال سه درصد و مازاد بر آن دو درصد خواسته خواهد بود مگر اینکه در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد.در مواردی که خواسته مالی نیست و یا تعیین قیمت ممکن نیست برای هر داور پانصد هزار ریال و چنانچه کمیت یا کیفیت کار اقتضای حق الزحمه بیشتری داشته باشد طبق نظر دادگاه تعیین می شود.برای هر دعوی نیز باید به داوران حق الزحمه جداگانه ای پرداخت گردد.دادخواست مطالبه حق داوری زیر با توجه به مبلغ آن که در روستا تا ۲۰ میلیون ریال و در شهر تا ۵۰ میلیون ریال در صلاحیت شورای حل اختلاف است و بالاتر آن در صلاحیت دادگاه می باشد.

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

 

نمونه دادخواست مطالبه وجه حق داوری به همراه درخواست تأمین خواسته

مشخصات طرفین

نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت- شهر- خیابان- کوچه- شماره- پلاک
خواهان
خوانده
وکیل یا نماینده
تعیین خواسته مطالبه وجه حق‌الوکاله/ حق داوری فعلاً به میزان………. ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی با قرار تأمین خواسته
دلایل و منضمات کپی مصدق: ۱. قرارداد وکالت/ قرارداد داوری ۲. رأی داوری/ دادنامه شماره………./ پرونده کلاسه……….

ریاست محترم شورای حل اختلاف……….

با سلام، احتراماً به استحضار می‌رساند:

اینجانب در اختلاف فی‌مابین آقایان………. در مقام وکالت/ داوری اموری را انجام دادم و اقداماتم در پرونده کلاسه………./ صدور رأی داوری شماره………. کاملاً مثبت حقانیت اینجانب در مطالبه حق‌الوکاله/ حق داوری می‌باشد و نظر به اینکه خوانده/ خواندگان مذکور با وصف مراجعات مکرر، از انجام تعهدات قراردادی خود و پرداخت حقوق حقه‌ام خودداری می‌نمایند؛ فلذا با تقدیم این دادخواست رسیدگی به خواسته اینجانب و صدور حکم به محکومیت خوانده/ خواندگان به پرداخت مبلغ خواسته به میزان………. ریال مستنداً به ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به انضمام کلیه خسارات و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست. بدواً نیز صدور قرار تأمین خواسته و اجرای فوری آن وفق مواد ۱۰۸ و ۱۱۷ قانون فوق‌الذکر تقاضا می‌شود.

 

محل امضاء- مهر- انگشت

1 نظر
  1. رضافارجی می گوید

    سلام حق الزحمه موسسه داوری درموردصدوررای به التزام سنددرسال۱۳۹۹ طبق تعرفه قانونی چقدرمیباشد؟

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند