دانلود متن خام نمونه شکوائیه معامله اموال مسروقه

هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان‌آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت بدست آمده است آن را به نحوی از انحاء ‌تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.‌ در صورتیکه متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می‌گردد.

منظور ماده از مالی که در نتیجه سرقت بدست آمده است مطلق است وشامل هر دو نوع سرقت حدی و تعزیری میباشد. جرم اخفای مال مسروقه جرمی جدای از سرقت است و مجازات جداگانه دارد در صورتی که مرتکبین واحد باشند.زیرا شخصی که مالی را میرباید اصولا آنرا مخفی میکند.قانونگذار انگیزه مرتکب را مد نظر قرار نداده است و صرف خرید و فروش و تحصیل مال جرم است اعم از اینکه خریدار مال مسروقه به هدف خود از خرید برسد یا خیر.

نمونه شکوائیه معامله اموال مسروقه

بسمه‌تعالی

شاکی/ شاکیه /شکات …فرزند/ فرزندان … به آدرس …

مشتکی‌عنه/ متشاکی/ مشتکی‌عنهم … فرزند/ فرزندان … به آدرس …

موضوع: معامله اموال مسروقه

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان …

با سلام

احتراماً به استحضار عالی می‌رساند؛ در پی به سرقت رفتن یک دستگاه خودروی … به شماره پلاک … در مورخ …/…/۱۳۹۶ که متعلق به اینجانب می‌باشد تعدادی آگهی مبنی بر به سرقت رفتن خودروی صدرالذکر با مشخصات کامل پخش نمودم؛ اما مشتکی‌عنه با علم به اینکه خودروی مذکور در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به نصف قیمت مورد معامله قرار داده است. شایان ذکر است که نامبرده قبلاً نیز چندین خودروی سرقتی را خریداری نموده و معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده است. حال با عنایت به مطالب معنونه و با استناد به ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) تقاضای رسیدگی و تعقیب کیفری نامبرده را از محضر عالی مستدعی می‌باشد.

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

با تجدید احترام

امضاء شاکی

انتقادات و پیشنهادات سازنده خود را با ما در میان بگذارید.

متخصصین ما به آنها جامع عمل می پوشانند.