اظهارنامه مطالبه وجه چک حقوقی متعلق به شرکت

هرگاه صادرکننده چک در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال‌علیه وجه نقد نداشته باشد یا پس از صدور چک تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چکصادر کرده به صورتی از بانک خارج کند یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد، اصطلاحا چک بی‌محل یا بلامحل صادر شده است. شخصی هم که حساب بانکی اش بسته باشد ولی با علم به بسته بودن حساب چک صادر میکند مرتکب جرم صدور چک بلا محل خواهد شد. اظهارنامه یک روش سریعتر و کم هزینه  از دادخواست برای مطالبه حق ثابت شده می باشد.

 

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

اظهارنامه مطالبه وجه چک حقوقی متعلق به شرکت

مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده موضوع اظهارنامه مشخصات و اقامتگاه مخاطب
مخاطب محترم………

با سلام

احتراماً، همان‌طوری ‌که مستحضرید

۱. شرکت ………. یک فقره چک به شماره ………. مورخ ………. به مبلغ ………. ریال به عهده بانک ………. شعبه ………. از حساب جاری شماره ………. به نام شرکت ………؛ که جنابعالی مدیرعامل شرکت مزبور هستید در وجه اینجانب صادر که با مراجعه به بانک محال‌علیه به‌موجب گواهی‌نامه عدم پرداخت شماره ………. مورخ ………. چک موصوف به علت بسته شدن حساب و نداشتن مهر برگشت‌خورده و تاکنون نیز شرکت شما نسبت به ادای دین خود اقدام ننموده است.

۲. به جنابعالی از تاریخ رؤیت این اظهارنامه ۱۰ روز مهلت داده می‌شود به پرداخت بدهی خود اقدام نماید و در صورت عدم پرداخت نسبت به توقیف اموال شرکت و مطالبه وجه خویش از طریق محاکم دادگستری اقدام خواهم نمود.

با تشکر

امضاء- تاریخ

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند

8 − هفت =