نمونه شکوائیه افترای عملی

جرم افترا به دو قسمت افترای عملی وبیانی تقسیم می شود.افترای بیانی مرتکب،جرمی را به دیگری منتسب میکند که دروغ است و توانایی اثبات آن را نداردولی افترای عملی رفتار مرتکب موجب تحت تعقیب قرار گرفتن بزهدیده میگردد. هر کس عالماً عامداً به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او‌ می‌گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به او است بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید‌و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال‌و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شود.در این جرم بر خلاف افترای بیانی سوء نیت خاصنیاز دارد  که قصد متهم نمودن دیگری می باشد.عمل مرتکب باید بدون اطلاع طرف مقابل از ماهیت اتهام آور آن باشد.مانند اینکه شخص ابزاری را از دیگری می پذیرد ولی ماهیت آنرا نمیداند.

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

نمونه شکوائیه افترای عملی

بسمه‌تعالی

شاکی/ شاکیه /شکات …فرزند/ فرزندان … به آدرس …

مشتکی‌عنه/ متشاکی/ مشتکی‌عنهم … فرزند/ فرزندان … به آدرس …

موضوع: افترای عملی

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان …

با سلام

 احتراماً به استحضار عالی می‌رساند؛ مشتکی‌عنه عالماً عامداً به‌قصد متهم نمودن اینجانب یک بسته محتوی هروئین را بدون اطلاع در خودروی بنده به شماره پلاک … گذاشته و پس از اطلاع به مقامات ذی‌ربط باعث دستگیری‌ام شده است؛ اما خوشبختانه با محرز شدن سوءنیت مشتکی‌عنه برای دادگاه اینجانب تبرئه گردیدم. بناء علی‌هذا با عنایت به مطالب معنونه و با استناد به ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) تقاضای رسیدگی و تعقیب کیفری نامبرده را از محضر عالی متمنی می‌باشد.

با تجدید احترام

امضاء شاکی

 

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند