توقیف اموال برای مهریه

امروزه به دلیل مشکلاتی که در جامعه وجود دارد متاسفانه آمار طلاق روز به روز رو به افزایش است تا جایی که همین امر باعث شده است بحث مهریه بیش از پیش مطرح شود. اگرچه مهریه حتی در زمان قبل از طلاق هم، قابل مطالبه است اما از نظر عوام معمولا بحث اخذ مهریه بیشتر در زمان جدایی زوجین مطرح می شود. مهریه، مالی است که به موجب عقد نکاح اعم از دائم یا موقت به زن تعلق می گیرد. میزان مهریه در حالت اول بسته به میزان توافق و تراضی طرفین دارد.و هر چیزی که دارای ارزش اقتصادی و مالیت داشته باشد یعنی قابل تبدیل به پول باشد پذیرفته می شود می توان به عنوان مهریه برای زن قرارداد. مثل پول، زمین، آپارتمان، ملک، وسایل و..

 مهریه در عقد دائم و موقت

مهریه در عقد دائم: وقتی مالی مشخص و معین بین زوجین با توافق آنها تعیین شده و در سند ازدواج قید شده باشد مهر المسمی نامیده می شود. البته با ذکر این نکته که قبل از رابطه نزدیکی زن مستحق نصف مهریه و پس از برقراری رابطه ی نزدیکی، زن مستحق مهریه ی کامل می شود. مهرالمثل: نوعی از مهریه که بین طرفین مشخص نشده است که معمولا بر حسب شرافت، و در نظر گرفتن اوضاع و احوال زوجه به او تعلق می گیرد و در این نوع مهریه زمانی است که بعد از وقوع رابطه زناشویی زوج همسر خود را طلاق میدهد. مهرالمتعه نوع دیگری از مهریه است که در این نوع مهریه هم میزان مهریه تعیین نشده و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد.

مهریه در عقد موقت: در عقد موقت برخلاف عقد دائم، تعیین مهریه یکی از ارکان اصلی عقد موقت است. در عقد موقت دادن مهریه ربطی به ایجاد رابطه نزدیکی و عدم ایجاد آن ندارد و مرد موظف است کل مهریه را بدهد اما اگر قبل از اتمام مدت زوج ادامه مدت را ببخشد یعنی بذل مدت کند و نزدیکی انجام نشده باشد نصف مهریه تعلق می گیرد.

تفاوت مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه؟ در سال های اخیر با توجه به ابلاغ بخشنامه ثبتی به دفاتر رسمی، ازدواج قوت گرفته و سر دفتر ازدواج می تواند با توافق زوجین نوع مهریه را تغییر دهد از عندالمطالبه به عندالاستطاعه تبدیل کند تا جایی که می تواند در کل مهریه تبعیض قائل شود بخشی را عندالمطالبه و بخشی را عندالاستطاعه قرار دهد و در این باره هیچ منع یا محدودیتی وجود ندارد.به عنوان مثال اگر کل مهریه ۲۰۰ سکه باشد می تواند ۱۱۰ سکه را عندالمطالبه و ۹۰ سکه باقی مانده را عندالاستطاعه قرار دهد.

نکته: زوجین با توافق، حتی بعد از عقد هم می توانند مهریه را از عندالمطالبه تبدیل به عندالاستطاعه کنند. و همچنین اینکه حق حبس زن برای عدم تمکین در مقابل دریافت مهریه فقط در صورتی که مهریه عندالمطالبه باشد موضوعیت دارد اما حق حبس زمانی که مهریه عندالاستطاعه باشد زوجه باید ابتدا اموال جهت توقیف و نشان دادن تمکن مالی زوج معرفی کند.

نکته: در صورتی که مهریه عندالاستطاعه باشد، زن باید به داد گاه یا اجرای ثبت مالی غیر از استثنائات دین برای توقیف معرفی کند تا بتواند مهریه را دریافت کند.

توقیف اموال برای مهریه

توقیف اموال برای مهریه

قانون ضمانت‌ اجراها و راهکارهای خاصی برای وضعیتی که، با وجود اینکه طرح دعوای حقوقی علیه زوج شده است، اما زوج امتناع از پرداخت مهریه کند، را در نظر گرفته است. در توقیف اموال برای مهریه، دو راه پیش روی فرد قرار داده شده است که هم بتواند از طریق دادگاه و هم از طریق ثبت اقدام کند. برای ثبت دادخواست از طریق دادگاه، زوجه باید ارائه دادخواست حقوقی مهریه خود، توقیف اموال برای مهریه همسرش را نیز از دادگاه خانواده تقاضا کند..

زوجه می تواند با استعلام از مراجعی از قبیل پلیس راهور، اداره ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان بورس و بانک مرکزی که ممکن است اطلاعاتی از اموال قابل توقیف زوج را داشته باشند نسبت به توقیف آن اقدام که این توقیف امول یا مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت، می باشد.

توقیف اموال برای مهریه از طریق اجرای ثبت

اگر قصد توقیف اموال زوج را دارید در توقیف اموال برای مهریه، در ابتدا باید تحقیق کنید که جزء مستثنیات دین نباشد چون در آن صورت حتی بعد از توقیف نیز با اعتراض زوج، مال مذکور از توقیف خارج می شود توجه داشته باشید که ودیعه مسکن متناسب با شأن شوهر، یک منزل مسکونی متناسب با شأن و ابزار کار از مستثنیات دین هستند

در این روش، تقاضای صدور اجرائیه از طریق اجرای ثبت زن می‌تواند با در دست داشتن سند رسمی ازدواج به دفتر ازدواج و دایره اجرای ثبت مستقر در اداره ثبت محل وقوع ازدواج مراجعه و در فرم خاصی که در آن دایره موجود است. و سپس ابلاغ اجراییه به شوهر و گذشت مهلت ۱۰ روز زوج باید مهریه همسرش را بپردازد و اگر نپرداخت به زوجه اخطار می شود ظرف مهلت ۳ روز اموالی را از زوج معرفی کند که توقیف شود و متعاقبا بدهی از آن باز داشت شود.

توقیف اموال برای مهریه

توقیف حقوق بدهکار برای مهریه

قابل توجه اینکه حقوق دریافتی هم از میان اموال بدهکار، نیز قابلیت توقیف خواهد داشت و به میزان یک چهارم در حالتی که بدهکار متأهل و دارای افراد واجب‌النفقه باشد و به میزان یک سوم از آن در غیر این صورت قابل توقیف است و همچنین حساب‌های بانکی او را نیز می توان توقیف کرد.

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

توقیف اموال برای مهریه از طریق دادگاه

در این روش، زوجه یا وکیل او، می‌توانند همزمان با دادخواست مطالبه مهریه یا قبل از دادخواست مهریه با دادن دادخواست تامین خواسته از طریق دفاتر خدمات قضایی درخواست توقیف اموال برای مهریه را به صورت اجرا قبل از ابلاغ کند. پس از ثبت دادخواست تامین خواسته، بلافاصله باید بررسی کرد که دادخواست به کدام شعبه دادگاه ارجاع شده است تا در اولین فرصت به شعبه مراجعه شود و با ارائه لیست اموال دستور توقیف را از قاضی شعبه بخواهیم.


بیشتر بخوانید: آدرس و شماره تلفن دادگاه‌های خانواده تهران


پس از توقیف اموال باید توجه داشت که ظرف مدت ۱۰روز پس از صدور قرار تامین خواسته از سوی دادگاه، باید دادخواست مطالبه مهریه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به ثبت رسد، در غیر این صورت شوهر می تواند با مراجعه به شعبه تقاضای رفع توقیف نماید.

دادخواست مطالبه مهریه، مستلزم پرداخت سه و نیم در صد از قیمت روز سکه های مطالبه شده به عنوان هزینه دادرسی است مگر این که اعسار از پرداخت هزینه دادرسی هم تقاضا شده باشد و دادگاه بپذیرد.

توقیف اموال برای مهریه

نحوه توقیف منزل مسکونی شوهر

برای توقیف منزل مسکونی شوهر، ابتدا باید اداره ثبت مراجعه کرد تا اگر مال مزبور بنام زوج ثبت‌ شده است بازداشت آن در دفتر املاک ثبت شود و اگر در حال ثبت شدن به نام زوج است، در دفتر املاک بازداشتی ثبت گردد. اگر منزل مسکونی ثبت‌ نشده باشد، در این صورت توقیف آن موکول به آن است که زوج در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا طبق حکم نهایی، مالک آن شناخته شود.

توقیف ماشین برای مهریه

با تصویب قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی، خودرو دیگر جزء مستثنیات دین نیست در حالی که تا قبل از تصویب قانون جدید محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، خودرو مناسب شأن و مورد نیاز مدیون جزء مستثنیات دین بود، یعنی وصول مهریه از طریق آن ممکن نبود .زوجه می تواند تا سقف مبلغ مهریه با معرفی خودرو مرد، اقدام به توقیف نماید. شرط توقیف ماشین برای مهریه، مثبت بودن پاسخ استعلام از راهنمایی و رانندگی، مبنی بر مالکیت زوج است.

زوجه می‌تواند در دادگاه برای توقیف ماشین و برای جلوگیری از نقل و انقال آن با صدور قرار تامین خواسته و صدور توقیف اموال غیر منقول مرد، توقیف سندی را انجام دهد.، نکته قابل توجه اینکه تنها زمانی امکان توقیف فیزیکی خودرو و همچنین به مزایده گذاشتن جهت وصول طلب وجود دارد که پس از صدور رای دادگاه و یا ادامه عملیات اجرایی توسط اجرای اسناد رسمی ثبت، و عدم پرداخت دین توسط زوج، و عدم اثبات مستثنیات دین در موضوع توقیف ماشین برای مهریه باشد .

 • در صورتی که قبل از توقیف خودرو شخص ثالثی، بر اساس قرارداد واقعی و قابل استناد، اتومبیل را خریداری نموده باشد.، اگر به توقیف خودرو اعتراض کند می تواند، درخواست رفع توقیف نماید.
 • اگر ماشین وسیله کار زوج باشد و وی از طریق آن امرار معاش می کرده ( تاکسی ) و ماشین وی نیز ماشین گران قیمتی از نظر عرف نباشد در صورت توقیف فیزیکی خودرو برای مهریه، می تواند تقاضای رفع توقیف ماشین با استناد به اینکه ماشین مذکور وسیله ضروری زندگی اش است و جزء مستثنیات دین حساب را بنماید.
 • گاهی زوج خودرو خود را به به نام شخص دیگر منتقل برای فرار از پرداخت مهریه، معامله ای را انجام می دهد، که این معامله به قصد فرار از دین نامیده می شود و در این حالت امکان تعقیب و محکومیت کیفری زوج و محکومیت به تحمل حبس وجود دارد.

توقیف اموال برای مهریه

اموالی که غیر قابل توقیف و جزءمستثنیات دین هستند.

ماده ۲۴: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:

 • الف – منزل مسکونی که عرفاً در شان محکوم‌علیه در حالت اعسار او باشد
 • ب – اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
 • ج – آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.
 • د – کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنها.
 • هـ – وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌ وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
 • و – تلفن مورد نیاز مدیون.
 • ز – مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌ بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شان او نباشد.
 1. تبصره ۱ – چنانچه منزل مسکونی محکوم‌علیه بیش از نیاز و شان عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراءکننده رای نباشد به تقاضای محکوم‌له به‌ وسیله مرجع اجراءکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تادیه دیون محکوم‌ٌعلیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم‌ٌبه به طریق سهل‌تری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم‌ٌعلیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان‌پذیر باشد که در این‌صورت محکوم‌به از طرق مذکور استیفاء خواهد شد.
 2. تبصره ۲ – چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرحهای عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکوم‌به از آن امکان‌ پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.

نحوه ی مطالبه ی مهریه

با توجه به اینکه سند نکاحیه جزئی از اسناد لازم‌الاجرا می‌باشد؛ بنابراین زوجه می‌تواند حسب مورد از طریق اجرای ثبت یا دادگاه خانواده برای مطالبه مهریه اقدام نماید.

مطابق ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی اسناد لازم‌الاجرا مصوب ۱۳۸۷، درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی، در مورد مهریه و تعهداتی كه ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده نسبت به اموال منقول و سایر تعهدات (به استثنای غیرمنقول) از دفتری كه سند را تنظیم كرده است و نسبت به اموال غیرمنقول كه در دفتر املاك به ثبت رسیده است از دفتر اسناد رسمی تنظیم‌ كننده سند درخواست می‌شود. در این حالت زن قباله ازدواج خود را به دفترخانه محل ثبت عقد ارائه و تقاضای صدور اجراییه نماید. سپس با اجراییه به اداره ثبت مراجعه و اجراییه به شوهر ابلاغ و بعد از مضی مهلت قانونی برای پرداخت دین، زوجه می‌تواند توقیف اموال شوهر را تقاضا نماید یا در صورت عدم دسترسی، ممنوع‌الخروج شدن وی را از کشور درخواست کند.

توقیف اموال برای مهریه

مطالبه مهریه از طریق دادگاه خانواده

زوجه می‌تواند با ارائه دادخواست حقوقی به دادگاه خانواده، مهریه خود را مطالبه نماید و هم‌زمان تقاضای توقیف اموال همسرش را نیز بنماید در صورت ناتوانی زوجه از پرداخت هزینه دادرسی وی می‌تواند دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را به پیوست دادخواست مهریه ارائه دهد که دادگاه بدواً به این خواسته رسیدگی و سپس به خواسته اصلی می‌پردازد.

بدیهی است زوجه، در صورت اثبات اعسار از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهد بود. دادگاه به دادخواست زوجه رسیدگی می‌کند؛ در صورتی که زوجه مستحق دریافت مهریه باشد دادگاه حکم به پرداخت مهریه می‌دهد؛ در این صورت مرد موظف می‌شود از زمان تعیین شده توسط دادگاه، مهریه همسرش را بپردازد. اگر مرد مالی داشته باشد و زن فکر کند که در طول مدتی که دادگاه تشکیل می‌شود مرد آن مال را می‌فروشد یا جابه‌جا می‌کند از دادگاه می‌‎خواهد قرار تأمین خواسته صادر کند که در این صورت مال تا صدور حکم دادگاه، توقیف می‌شود؛ از این مال تأمین شده می‌توان مهریه را برداشت در غیر این صورت عدم پرداخت مهریه، ضمانت اجرایی دارد مهلت تجدیدنظرخواهی بیست روز است زوجین ظرف این مدت می‌توانند به رأی دادگاه اعتراض کنند، بعد از اینکه رأی دادگاه قطعی شد زوجه ماده ۳ قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی را اعمال می‌کند؛ یعنی، اگر مرد معسر نباشد و بدهی خود را پرداخت نکند به زندان می‌رود؛ اما اگر توسط دادگاه معسر شناخته شود دادگاه رأی به تقسیط مهریه می‌دهد؛ اما بنا بر قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ناتوانی در پرداخت مهریه‌های بالای ۱۱۰ سکه مشمول زندان رفتن مرد نمی‌شود و زندانی شدن مرد با توافق طرفین و قسط‌بندی مهریه حذف می‌شود و همچنین در سال ۱۳۹۰ دیوان‌ عالی‌ک شور در رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲ پذیرش دادخواست اعسار به شکل دعوای تقابل را هم پذیرفت که به موجب آن فرآیند رسیدگی به اعسار به شدت تسریع یافته و امکان صدور دستور بازداشت بسیار کاهش پیدا کرد. باید توجه داشت که فوت زوج در مهریه تاثیرگذار نیست و مهریه از ماترک شوهر و آنچه به جا گذاشته برداشته می‌شود چنانچه زن هم فوت کند مهریه ساقط نمی‌شود. مهریه ارث است و به وراث وی خواهد رسید.

توقیف اموال برای مهریه

صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به دعوای مطالبه مهریه

 خواهان باید بداند کدام مرجع قضائی صلاحیت رسیدگی به دعوای مطالبه مهریه را دارد تا دعوای خود را به آن مرجع تقدیم نماید برای شناسایی مرجع قضائی صالح ابتدا به موضوع صلاحیت می‌پردازیم:

الف) صلاحیت ذاتی محاکم: مدرک شناسایی این نوع صلاحیت‌ها صنف «اداری یا قضائی» و نوع «عمومی یا اختصاصی» و درجه «بدوی یا تجدیدنظر» می‌باشد که در خصوص دعوای مطالبه با توجه به مبلغ و نوع خواسته دعوا باید قائل به تفکیک شد.

صلاحیت دادگاه خانواده در رسیدگی به دعوای مطالبه مهریه: در دو مورد ذیل رسیدگی به دعوای مطالبه مهریه در صلاحیت دادگاه خانواده است.

چنانچه دعوای مطالبه مهریه به تبع دعوای طلاق مطرح شود: مطابق ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده در صلاحیت دادگاه خانواده می‌باشد و قاضی ضمن رسیدگی به دعوای طلاق به خواسته مطالبۀ مهریه نیز رسیدگی خواهد کرد. متن ماده بدین شرح است: «دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه است. طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم‌به نیز ثبت می‌شود. در هر حال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.»

چنانچه دعوای مطالبه مهریه به طور مستقل مطرح شود و خواسته بیش از ۲۰۰ میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال) می‌باشد: به صراحت ماده چهار قانون خانواده جدید، رسیدگی به امور دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده می‌باشد:

 • نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن؛
 • نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح؛
 • شروط ضمن عقد نکاح؛
 •  ازدواج مجدد؛
 • جهیزیه؛
 • مهریه؛
 • نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت؛
 • تمکین و نشوز؛
 •  طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن؛
 • حضانت و ملاقات طفل؛
 • نسب؛
 •  رشد، حجر و رفع آن؛
 • ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان؛
 • نفقه اقارب؛
 • امور راجع به غایب مفقودالاثر؛
 •  سرپرستی کودکان بی‌سرپرست؛
 • اهدای جنین؛
 • تغییر جنسیت.

صلاحیت شورای حل اختلاف در رسیدگی به دعوای مطالبه مهریه: چنانچه دعوای مطالبه مهریه به طور مستقل مطرح شود و خواسته تا دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال می‌باشد. مطابق ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۰/۸/۱۳۹۴ و با توجه به بند «الف» و «ج» ماده مذکور رسیدگی به این دعوا در صلاحیت شورا می‌باشد.

کاریکاتور مهریه

صلاحیت محلی محاکم در رسیدگی به دعاوی خانواده

در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می‌تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوا کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد. هرگاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه‌های قضائی متعدد مطرح کرده باشند، دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحیت رسیدگی را دارد. چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد به کلیه دعاوی رسیدگی می‌کند.

هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است. اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند؛ ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است. هرگاه هیچ‌یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوا در محل دیگر توافق کنند. هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیت‌دار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجرا نمی‌شود مگر آنکه دادگاه صلاحیت‌دار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.

توقیف سهم الارث به عنوان مهریه

جهت توقیف سهم الارث ۲ حالت متصور است:

حالت اول: که زوج فوت می کند و مالی را بجا می گذارد:

در بسیاری از موارد زوجه پس از فوت همسر خود، خواهان مهریه می شود که مهریه جزء طلب ممتاز طلقی می شود و این طلب معمولا در اولویت های پرداختی های بدهی شخص متوفی قرار می گیرد.بنابراین در چنین شرایطی که زوج فوت شود و زوجه خواهان مهریه باشد در مرحله ی اول وصی متوفی موظف است اقدامات لازم جهت پرداخت مهریه و جلب رضایت زوجه از اموال به جا مانده ی میت انجام دهد و در مراحل بعدی اجازه ی تقسیم اموال بین سایر وراث بوجود می آید.

حالت دوم: زوج دارای سهم الارثی که هنوز انحصار وراثت نشده است:

در این حالت که زوجه می تواند توقیف این مال مشاع را بخواهد واگر دیگر وراث بخواهند مال را بفروشند امکان فروش مالی که توقیف مقدم مشروط به تودیع حقوق بازداشت کننده و یا اخذ رضایت از ایشان است.

3.6/5 - (13 امتیاز)
104 نظرات
 1. شادی مفیدی می گوید

  سلام،مهریه من۵۰۰سکه است،پدرشوهرم فوت کرده،امازمینی داردکه به فرزندانش ازجمله همسرمن میرسد،مادرهمسرم هم منزل مسکونی داردکه همسرم قانونا‌ یکی از وراث آن منزل هم میباشد،من سال۸۶عقدکرده ام،میگن ۱۱۰سکه شامل حال من نمبشود ومن همه۵۰۰سکه رامیتوانم بگیرم،سوال اصلی من این است که آیا من میتوانم آن اموالی که همسرم یکی از وراث آنهاست را توقیف کنم؟بااین توضیح که علاوه بر اجراگذاشتن مهریه ام تامین خواسته هم داده ام..ممنون ازشما

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام اگر مادر همسر زنده باشند فقط از اموال خود شوهر و پدرشوهر متوفی آن هم به میزان سهم الارث برای مهریه تعلق خواهد گرفت

  2. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بله امکانش هست برای مشاوره حقوقی با شماره ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰ تماس بگیرید

 2. شادی مفیدی می گوید

  ممنونم از توجه شما،یک زمین حدود۱۷۰۰متری که قطعه بندی نشده وبالطبع سهم الارث همسرم ازین زمین دقیقامشخص نیست،دراین صورت چگونه میتونم قسمتیکه سهم ایشان هست روتوقیف کنم؟وکیلی بمن گفت تمام زمین توقیف میشه تاتکلیف سهم شمامشخص بشه،این حرف درسته؟یه مورد دیگه،برادربزرگ همسرم مالک چندواحدمسکونی ویک باب مغازه میباشد،آیاازاموال ایشان چیزی قابل توقیف هست یاخیر؟ودرآخرممنون میشم اگه بصورت کلی بفرماییدکه اگه من هم مهریه ام رواجرابذارم وهم تقاضای تامین خواسته بدم،دقیقاچه اتفاقی می افتد؟میتونم مهریه ام رو بگیرم؟…بی نهایت ازشما سپاسگزارم.

 3. شادی مفیدی می گوید

  سلام،خواهش میکنم لطف کنید به سوال بنده پاسخ بفرمایید،از شما بی نهایت سپاسگزارم.

 4. شادی مفیدی می گوید

  سلام،چرا جواب نمیدیدآخه؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!

 5. R.... می گوید

  سلام خسته نباشید .برای طلاق داوری شده ۷ رز مهلت دادن ب اقا ک امالشو معرفی کنه اگ چیزی معرفی نکنه حکم طلاق میاد؟ . البته اموالی نداره 😑😑😑

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام خیر معرفی اموال برای اجرای حقوق مالی همسر است

 6. میثم می گوید

  سلام. آیا برای تامین خواسته زوجه در مهریه که در دادگاه خانواده در حال پیگیری هست از اموالی همانند سهام عدالت و سهام در بورس هم توقیف می‌شود؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام سخته ولی بله .باید با وکیل جلو برید

 7. مهسان می گوید

  من اموال شوهرم رو توقیف کرده بودم بابت مهریه دو ماه پیش بهش رضایت دادم الان اونا رو زده به اسم مامانش ، میشه اونا رو برگردوند اگه باز مهریه امو بذارم اجرا؟؟؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام خیر

 8. حقگو می گوید

  سلام.وقت بخیر. میگن قانون مهریه به خاطر بالا رفتن نجومی و بی منطق سکه داره تجدید نظر میشه، میگن با توجه به قیمت سکه در زمان عقد و تورم سالانه به تعداد سال زندگی مشترک داره محاسبه میشه. تا عادلانه باشه، هم زن ضرر نکنه و هم مرد کمتر تحت فشار باشه.

 9. زهرا می گوید

  سلام همسر من بسیار بدهی دارد و توقیف خودرو را گرفته اند و همچنین من هم تعدادی چک و سفته دارم از ایشان که شکایت کرده ام
  همچنین برای مهریه ام توقیف خودرو را گرفته ام
  چنانچه ماشین به مزایده برود چگونه بین شاکیان تقسیم میشود|؟؟؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   با توجه به اولیت بندی که بین بدهکاران وجود داره پرداخت میشه

 10. زهرا می گوید

  و همچین همان خودرو را طبق قولنامه بمن فروخته اند و دادگاه به نفع من رای صادر کرده و توقیف سندی کرده است
  حال میگویند زمان دین شاکی ها قبل از قول نامه بوده و حال تکلیف ماشین چه خواهد شد؟؟
  بمن میدهند؟
  به مزایده میرود؟
  اگر بمن ندهند چگونه میتوانم از شوهر سابقم شکایت کنم؟؟و….

 11. کیانا می گوید

  باسلام
  بعدازانجام مزایده به بابت طلب مهریه ونداشتن خریدار محکوم له ملک رادرقبال طلب ازمحکوم علیه قبول کرده واجرای احکام دادگاه دوماه طبق ماده ۱۴۴ به اجراگذاشتن تابعداتمام این بازه انتقال انجام گیردآیابایدسکه به قیمت روزمزایده انجام میشدیااتمام این دوماه زمان قانونی بعدمزایده؟
  باتشکر

  1. بهزاد زینالی می گوید

   در قسمت مشاوره تلفنی یا متنی از وکلا بپرسید
   https://vakiltop.com/

 12. کیانا می گوید

  باسلام
  مزایده ملک توقیفی به بابت طلب مهریه برگزارشده وخریدارنداشته من بعنوان محکوم له مال رابخاطرطلبم برداشتم امااجرای احکام مهلت دوماه گذاشته طبق ماده ۱۴۴ آیانرخ سکه بایددرهمان روزکه به نام من انتقال پیداکندمحاسبه شود یاروزمزایده؟
  وآیامحکوم علیه بعددوماه میتواندمبلغ ارزیابی نهایی روبپردازد ومال رورفع توقیف کندیاخیر؟

 13. محمد می گوید

  با سلام و خسته نباشید ،
  همسر بنده ۴ ماه پیش درخواست طلاق دادند پارسال بنده ۴۰ میلیون حساب همسرم ریخته بودم ووقتی ب مشکل خوردیم از ایشون شکایت کردم ، امروز در دادگاه تجدید نظر ایشون محکوم ب پرداخت پولم شد میخواستم ببینم با مهریه ۱ سکه تمام پیش و سالی یک سکه ای که دادگاه خانواده حکم داده اند ایا تمام پول را بابت مهریه مصادره می‌ کنند یا ب اندازه پیش قسط مصادره کرده و بقیه پولم را برداشت میکنم ؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام در خصوص توقیف اموال برای مهریه تمام دارایی توقیف میشه برای مشاوره بیشتر در قسمت مشاوره تلفنی یا متنی لینک زیر از وکلا بپرسید
   https://vakiltop.com/

 14. یوسف نادری می گوید

  سلام،ببخشید،پدرم زمانی که زنده بوده همه اموالش روبین فرزندانش به طورکتبی تقسیم کرده بود،امامهریه مادرم روجداگانه وبطوکتبی نوشته بود،برگه مربوط به مهریه مادرم دست برادرم بود،حالاکه پدرم فوت کرده برادرم همه چیزروانکارکرده،میگه نه برگه ای دست من هست ونه پدرگفته که مهریه مادرم کجاهست،حالامیخاستم ببینم چکاربایدبکنه مادرم،مرسی

  1. بهزاد زینالی می گوید

   با شهادت شهود امکان وجود اون برگه هست .باید شهودتون شهادت بدند که پدرتون یه همچین برگه ای رو به برادرتون داده

 15. محسن می گوید

  سلام
  درصورت اینکه یک عدد ملک که ارزش آن چنانی هم ندارد وسندش به اسم خودم هست جز مستثنیات دین قرار میگیرد یا نه؟
  آیا امکان اینکه این ملک را مصادره کنه هستش یا نه؟
  به علت این که در آن ملک خودم ساکن هستم .

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام با توجه به گفته های شما خیر قابل توقیف نیست

 16. مهدی می گوید

  سلام.روز بخیر.من ۱۵ساله همسرم را طلاق دادم و مهریه پرداخت میکنم.تمام اموالم به نام اشنایان هست.اگر مجدد ازدواج کنم و اموالم را به نام همسرم بزنم باز هم امکان توقیف برای مهریه وجود دارد؟ممنونم.

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام. اگر ابتدا به نام شما زده بشه امکانش هست ولی اگر از اشنایان به نام همسر زده بشه خیر

 17. زهرا می گوید

  سلام،بنده بابت مهریه خودرو همسرم رو توقیف کردم،ایشون به اداره ثبت مراجعه کرده و اعلام کرده تنها داراییشه و از محل کارش نامه برده که با ماشین در اون شرکت مشغوله،آیا رفع توقیف میشه؟ممنون

  1. بهزاد زینالی می گوید

   اگر ثابت بشه بله

 18. مریم می گوید

  سلام. همسرم یک واحد آپارتمان در حال ساخت که بصورت قولنامه و دارای ارزش بالایی است، دارد. آیا امکان توقیف آن برای مهریه وجود دارد؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بله ممکنه

 19. میعاد می گوید

  سلام وقت بخیر. آیا تعهد ثبتی از مرد میتوان گرفت که اموال خود را بدون رضایت همسر نفروشد یا برای فرار از مهریه به نام غیر نزند؟ یعنی به نوعی تعهدی که به موجب آن به نوعی فرار از ِدین رو از مرد سلب کرد؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام خیر نمیشه این کارو کرد تعهد کلی مبنی بر سلب حقه

 20. نسیم می گوید

  سلام.بنده به مدت یکسال است مهریه ونفقه خودرابه اجراگذاشته ام وهمچنین دوسال یعنی ازسال ۹۷ دردوران عقدبسرمیبدم حکم محکومیت همسرم صادرشده وایشان اعسارازپرداخت هزینه دادرسی زده اندالان پرونده نفقه ام درمرحله اجراییه است یعنی چه.درضمن پدرشوهرم فوت کرده وهمسرم سهم الارث دارد

 21. خورشیدزنگنه می گوید

  باسلام برادر من درتاریخ ۳/۱۱/۱۳۹۹بخاطر حکمی که درسال ۹۴به پرداخت۳۱۳ سکه محکوم شده بود بازداشت شدوبامعرفی مالی (منزل مسکونی)برادرم روآزاد کردیم درصورتیکه اون سال باهم صلح کردن وزن برادرم رصایت داد ورفتن سرزندگیشون .دوباره سال ۹۷ زن برادرم منزل رو ترک کرد وحکم عدم تمکین خورد وبازهم باهم سازش کردن وحتی بمقدار ۳۰۱عدد سکه خود را دردفتر اسناد رسمی بذل وبخشش کردفقط تنها اشتباهش این بود که سند بخشش رو پیوست پرونده نکرده بود.سوال بنده اینه که چرا ازحکم سال ۹۴ استفاده شده درصورتیکه سال ۹۷ اتفاقاتی که خدمتتان عرض کردم رخ داده وبعد اینکه دوماشین برادرم پارس وپراید رو گرو کشیده وماشین پارس بنام زن برادرم هست وتمام وسایل منزل حتی لباسهای برادرم رو باشکستن درب آپارتمانش باخود برده درواقع پدرخانوم برادرم وباجناقش این کار رو انجام دادن زمانیکه برادرم سرکار بوده .سوال دیگر بنده اینه که همسر برادرم برای دریافت بافیمانده مهریه اش درخواسنی نداده .آیا دادگاه قبل ازبازداشت نباید ازبرادرم برای پرداخت باقیمانده مهریه اخطاری به وی میداد.عرض میکنم خدمتتان باحکم سال ۹۴ که چند سال بعد تغییرانی (بدل وبخشش)که رخ داده ایا درست بوده این بازداشت……خواهشا جواب بنده رو بدهید درروستا زندگی میکنیم وسواد چندانی نداریم .واین مطلب رو یکی ازعزیزان برایمان نوشته .خدا یار و یاور شما باشد.

  1. وکیل تاپ می گوید

   تماس بگیرید ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰

 22. علی می گوید

  سلام من شیش ماهه عقد کردم بنا ب دخالت هایی مادر زن پدر زنم وهمکاری زنم با پدر مادرش میخوام طلاقش بدم مسکن و ماشین بنامم هست ایا امکانش هست توقیف بگیره وو باتوجه که مهریه اعندالمساطه است

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام بله ممکنه

 23. رضایی می گوید

  سلام وقت بخیر
  بنده مدت کوتاهی قبل از درخواست مهریه زوجه، ماشین رو با یک قولنامه که موضوعی بابت تسویه حساب بدهی داشته فروختم.
  عملا پولی رد و بدل نشد و ماشین هم تعویض پلاک یا انتقال سند نداشته است و تنها مدرکی که دال بر فروش است همان قولنامه دست نویس است.
  از نظر قاضی و دادگاه این گونه معامله قابل قبول است یا فسخ خواهد شد و ماشین توقیف و به مزایده گذاشته می شود؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام میتوان بااثبات فرارازدین اقدام به توقیف ومطالبه مهریه اقدام نمایید

 24. ایوب معافی می گوید

  باسلام، بنده خودروی پراید خود را که با آن در آژانس تلفنی کار میکردم و رفع توقیف شده بود به اجبار برای پرداخت پیش قسط ۷ سکه مهریه همسرم فروختم و سکه ها را به ایشان پرداخت کردم تا متحمل حبس نشوم، همسرم شاکی شده برای انتقال مال به غیر و فرار از دین، لطفا راهنمایی بفرمایین، با تشکر

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام در صورت اثبات فرار از دین محکوم میشوید

 25. سعید می گوید

  اگر مرد خانه خود رابه نام پدرش کند در دفتر اسناد رسمی وهشت ماه بعدزنش دنبال کارهای مهریه وطلاقش باشد آیا زن میتوان معامله را فسق کند وآن راجزیی از مهریه اش کند

 26. سعید می گوید

  خانه ای که مرد هشت ماه پیش به اسم پدرش کرده در دفتر اسناد رسمی اکنون زن با حکم اجراییه مهریه می تواند جزیی از مهریه اش کند

  1. محدثه لواسانی می گوید

   سلام خیر

 27. عبدالباسط میرعثمان می گوید

  من بنا به دلایل جواب پیامک های شنیع وخارج از عفت با افراد بیگانه خانمم که پس از مدتی متوجه شدم وگوشی وی را دیدم ضمن توقیف گوشیش او را طلاق دادم حالا درخواست وصول مهریه کرده است از طریق اداره ثبت برای من برگه ای آمد که مبلغ ۴۲ میلیون بابت مهریه بپردازم سه سال از ازدواجمان گذشته مهریه مندرج در سند ۳۰ میلیون بوده که به ۴۲ افزایش پیدا کرده من هم هیچ مالی اعم از منقول وغیر منقول برای پرداخت نقدی ندارم فعلا حسابهای بانکی منو که فقط همان یارانه را می گرفتم مسدود کرده اند برای درخواست اعسار چکار باید بکنم راهنمایی فرمایند سپاسگزارم

  1. محدثه لواسانی می گوید

   تشریف ببرید دفتر خدمات قضایی دادخواست اعسار بدید

 28. هادی می گوید

  سلام پدرم فوت شده و یکی از وراث می‌خواد ک میراث باقی مانده از ایشان را ب مزایده بگذارد
  ب خانمم گفتم ک با مهریه توقیف کند ک ب مزایده نرود آیا جلو مزایده گرفته می‌شودباتوقیف میراث توسط خانمم.در ضمن مهریه خانوم ۳۱۴ سکه هست و کل میراث ۶میلیارد کارشناسی شده ممنون میشم جواب کامل بفرمایید

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام تاریخ توقف هرکس زودتر باشد ابتدا طلب ان شخص وصول خواهد شد

 29. رویا می گوید

  سلام همسرم منزل مشاع دارد ودر دوران مجردی خریده من میتونم اینو توقیف کنم و برای مهریه ام بردارم؟و این تنها دارایی همسرم هستش ارزش آنچنانی هم ندارد

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بله

 30. رضا می گوید

  سلام همسر بنده از طریق اداره ثبت مهریه خود را به اجرا گذاشته و اموال من بازداشت شدن در این بین پدر من فوت کردن ایا من و برادرانم می توانیم سهم ارث خود رو به مادرم صلح کنیم و این فرار از دین بحساب نمی آید

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام خیرنمیتوانید

 31. ZR می گوید

  ۷/۵ تو عقدم و نامزدم این همه مدت پنهان کاری های زیاد داشته و بی احساس و بی محبته شدیــــــــدا میدونم ماشین ثبت نام داشته و خونه هم و زمینی به نامش بوده و ممکنه اخیرا اگر تواناییشو داشته ماشین و زمین رو انتقال داده باشه الان درخواست صدور اجراییه مهریه دادم در مورد ماشین و زمین نمیشه کاری کرد؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام اموالی را که انتقال داده خیر

  2. بهزاد زینالی می گوید

   سلام اگه زوتر درخواست توقیف از اداره ثبت بدین قابل توقیف است

 32. رضا صادقی می گوید

  سلام دادگاه بخاطر بدهی مهریه حساب یارانه وسهام عدالت منو مسدود کرده وبنده چندسالی هست که مجددا ازدواج کرده ویه بچه ۳ ساله هم دارم وتو اژانس مشغول کارم خودم که تحت تعقیبم ونمیتونم برم شعبه ایا امکانش هست که همسرم بره وبخاطر وضع بد مالی که داریم درخواست رفع مسدودی از حساب یارانه و حسابی که مال سهام عدالتم میشه رو بگیره؟ممنون میشم راهنماییم کنی. با تشکر

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام همسر شما ذینفع نیستن پس به گفته همسرشما ترتیب اثرداده نمیشود

 33. رضا می گوید

  سلام برگه واگذاری زمین مربوط به شهرداری و مسکن و شهرسازی را زوجه برای تامین مهریه میتواند توقیف کند .
  سهم الارث پدر شوهر را تا موقع فروش زوجه میتواند توقیف کند یا دادگاه کل ملک را بفروش میرساند با تشکر

 34. محمد می گوید

  سلام ببخشید من یک مسکن مهر دارم که هنوز تحویل نگرفتم و اقساط اون رو هم پرداخت میکنم آیا همسرم که مهریه خودش رو به اجرا بزارن می‌تونه این مسکن و توقیف کنه متشکر

 35. S01 می گوید

  سلام ما یه اپارتمان داریم که سه سهم ان به اسم همسرم هست سه سهم دیگر ان به اسم خودم است الان ما داریم طلاق توافقی میگیریم ایا همسرم میتواند ان را به عنوان مهربه توقیف کند

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بله میتواند توقیف وتقاضای فروش نماید ولی اگر سه دانگ سهم از ابتدا برای مهریه باشد فقط همان سهم واگر به عنوان هبه یا هدیه یاصلح میتواند بقیه سهم متعلق بشما را نیز توقیف وادام به فروش ان نماید

 36. مهدی می گوید

  سلام من یک باب مغازه سر قفلی داشتم که به نام مادرم کردم و پولشم رو نقدا دریافت کردم و تاریخ معامله هم ۵ ماه قبل از به اجرا گذاشتن مهریه همسرم بوده و دادگاه هم ۵ عدد سکه اول گفته بدم و بقیه اشم هر ۵ ماه یه دونه الان همسرم با قولنامه ای که قبلا به اسم من بود مغازه رو توقیف کرده آیا با اینه من اونجا رو به مادرم واگذار کردم میتونه بگیره یا نه

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:خیرنمیتواندچون تقاضای توقیف مال بابت مهریه قبل ازانتقال نبوده.

 37. علی قنبری می گوید

  باسلام وخسته نباشیداینجانب بابت سهم خانه پدری ارث طلب دارم و یک فقره چک بنده برگشت خورده بودطلبکاربابت طلب خودش ازسال ۹۴ در اداره ثبت رو سند خانه گذاشته و پس از آن هم همسرم هم مهریه اش اجرا گذاشته و روسند خانه گذاشته میخواستم بپرسم اول مهریه خانم رو پرداخت می کنند یا نه اول بدهی طلبکار رو پرداخت می کنند

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:هرکسی که تاریخ توقفش مقدم باشد نسبت به مال توقیفی در الویت هست.

 38. اسما می گوید

  سلام من شوهرم فوت کرده مهریه رو گذاشتم اجرا از طریق محضر ازدواج وشوهرم یک ماشین ویک خانه قولنامه ای دارن الان ثبت اسناد حکم توقیف پلاک ماشین رو داده ماشین رو پدر شوهرم مخفی کرده چطور باید اون رو بگیرم وبرای خانه کی باید چکا کنم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:می توانید درخواست توقیف فیزیکی خودرو را درخواست نمایید.

 39. حسین می گوید

  با سلام شخصی در دادگاه مهریه و نفقه محکوم شده ولی قبل از ممنوع الخروجی از کشور خارج شده و البته مال و حساب بانکی هم در ایران نداره اگر در خارج از ایران حساب بانکی و مالی داشته باشه آیا زن میتونه روی اونها دست بزاره و اونارو توقیف کنه؟ ممنون میشم پاسخ بدید.🙏

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:خیرنمی تواند اقدام به توقیفی حساب خارج ازکشور نماید.

 40. امید می گوید

  سلام من نظامی هستم وتنها دارایی و درامدم حقوقم است که یک پسر هم دارم ایا زن میتواند حقوق مرا مسدود کند؟واگر میتواند من چگونه امرار معاش کنیم با پسرم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام :مهریه دین می باشدومی توان بابت مهریه حقوق استخدامی را توقیف کرد.

 41. همای می گوید

  سلام.. ی واحد۱۳۵ متری حدود ۲ میلیارد قیمتش هست جز مستثنیات دین میباشد؟ میشه برای توقیف اعتراص کرد

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:اگر خانه متعارف باشد نسبت به محلی که قرار دارد جز مستثنیات هست تشخیص این امر با کارشناس می باشد شما می توانید بنابه موقعیت ومتراژخانه اعتراض نمایید.

 42. مهدی می گوید

  سلام من یک واحد آپارتمان دارم که پنج سال پیش وکالت فروش آن واحد را به شخصی دیگر دادم الان همسرم را میخواهم طلاق بدهم آیا میتواند بابت مهریه ،آن آپارتمان را تو توقیف کند ؟؟؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: اگر با همان وکالت فروخته باشید خیر نمی شود توقیف کرد.

 43. سعیده می گوید

  سلام من میخوام ماشین همسرم رو توقیف کنم چطور میتونم که خودش متوجه نشه؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: می توانید از طریق دادگاه یا اجرای ثبت نسبت به توقیف اقدام نمایید.

 44. سعیده می گوید

  سلام خونه ای که در آن ساکن هستیم به اسم من هست یعنی همسرم همون اول به اسم من خرید،الان میخوام برای مهریه ام اقدام کنم و ماشین همسرم رو توقیف کنم آیا میتونم؟همسرم میتونه بگه که خونه رو برای مهریه به اسم من زده؟در صورتی که هیچ مدرکی و سندی نداره که خونه رو برای مهریه به اسمم زده،ممنون میشم پاسخ بدین

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: بله می توانید نسبت به توقیف خودرو اقدام نمایید.

 45. لاله می گوید

  سلام پدر ما سال ۷۹ فوت کردن و یه مغازه داشتن که برادرم بدون اطلاع ما اونو ب نام خودش کرده حالا خانمش مهریشو گذاشته اجرا و ما هم از برادرم شکایت کردیم تا انحصار وراثت انجام بشه لطفا بگید تا جواب انحصار وراثت بیاد آیا امکان داره مغازه رو به عنوان مهریه ببره

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: می توانید درخواست تامین خواسته نمایید توقیفش نکند.

 46. یوسف می گوید

  سلام خسته نباشید. من در سال ۹۷ ملکی را بصورت قولنامه بنگاهی بنام خانمم خریدم و فروشنده بعد از دوسال و تصویه مبلغی ک برای سند کسر کردیم وکالت نامه فروش ب خودم داد. و الان همسرش بخاطر مهریه از طریق اداره ثبت ملک رو توقیف کرده. آیا میتونم ملک رو از توقیف خارج کنم؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: اگر مهریه همسر تان را تادیه نمایید از توقیف خارج می شود.

 47. مصطفی می گوید

  سلام فرزندم خودرواش رایک ماه قبل بنام پدرش انتقال داده اکنون همسرش درخواست مهریه نموده آیا میتواند خودرو فوق رابابت مهریه توقیف نماید یاخیر ضمنا چه مدت قبل ازدرخواست مهریه میتوان اموال بنام فامیل درجه یک منتقل شود

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: چون مدت انتقال کمتر بوده بله بعنوان فرار از دین قابل توقیف می باشد.

 48. کاظم می گوید

  سلام . بنده دو ساله با همسرم عقدیم وایشون الان قهرن و پیش خانواده و ظاهرا قصد جدایی و اجرای مهریه دارند. مهریه بنده ۲۱۲ عدد سکه است. بنده یه خونه دارم که مشاع هستش و سه دنگش به نام من بوده که به حدود یکساله به نام مادرم صلح عمری کردیم . آیا همسر بنده یا دادگاه میتونه در این صورت خونه رو توقیف کنه و برای مزایده بزاره؟ ممنون

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: خیر چون خانه مسثتیات می باشد.

 49. کاظم می گوید

  انتقال سند چقدر باید ازش گذشته باشه که فرار از دین نباشه؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: درقانون میزانی تعیین نشده است .

 50. رحمان می گوید

  سلام
  آیا سهم الارث بدون سندی که هنوز انحصار وراثت نشده برای مهریه قابل توقیف است؟
  (زمین کشاورزی بدون سند)

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: بله ممکن می باشد.

 51. امامی می گوید

  سلام.خسته نباشید. من ماشین همسرم و توقیف کردم تا الان اعتراضی نداشته چون حقوق ثابت و بیمه داره…ماشین و کارشناسی کردن و قیمت گداشتن و مهلت ۷ روزه برا اعتراض…
  اگه اعتراض بزنه میتونه ماشین و آزاد کنه؟؟؟
  و اینوه اکه طی این ۷ روز اعتراض نزنه چقدر زمان میبره تا ماشین فروخته بشه
  ممنونم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: این مدت یک موعد قضاییست دادگاه مشخص میکند.

 52. سپهر می گوید

  سلام
  ايا اموال شوهر قبل از اينكه زن مهريه را به اجرا بگذارد به نام فرزند كه به سن قانوني نرسيده شده باشد قابليت توقيف از طريق دادگاه را دارد؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام
   در صورتی که زن قبل از اینکه مهریه را خود را به اجرا بگذارد و یا بعد از آن متوجه انتقال اموال از جانب همسرش بشود، جهت شکایت می تواند به دادگاه حقوقی مراجعه نماید. برای کسب اطلاعات حقوقی تکمیلی با شماره ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰ تماس حاصل فرمائید. موفق و موید باشید.

 53. اسد می گوید

  سلام علیکم
  من در دوره عقد هستم و پس از مدت کوتاهی به مشکل برخورد کردم تصمیم دارم از شوهرم جدا شوم.
  ابتدا از طریق اداره ثبت برای گرفتن مهریه اقدام نمودم. یک آپارتمان از همسرم به اداره ثبت معرفی نمودم ولی اعلام کردند که جزء مستثنیات دین میباشد.
  اسنادی از قبیل قرارداد اجاره و دادخواست مستاجر علیه وی برای استرداد ودیعه پیدا نمودم که نشان می‌دهد آپارتمان از ابتدای خرید در اختیار مستاجر بوده‌است و همسرم در جای دیگری زندگی می‌کند و نیازی به این آپارتمان ندارد.
  سوال :
  ۱- آیا باید برای ارائه قرارداد اجاره و شکایت مستاجر از همسرم، این اسناد را به همراه دادخواست به اداره ثبت تحویل دهم یا فقط اسناد فوق الذکر را به اداره ثبت تحویل دهم
  ۲- برای این کار باید نوبت بگیرم یا بدون نوبت هم می‌شود این اسناد را تحویل داد.

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: برای مبلغ اجاره می توانید درخواست توقیف مبلغ رهن را درخواست نمایید و برای اینکار و راهنمای بیشتر با وکلای انلاین سامانه وکیل تاپ مشاوره نماید.

 54. حسین می گوید

  آیا دادگاه در سهم الارث زوج که خانه پدری است و مشاع هم هست برای زوج سهمی به عنوان مستثنیات دین تعیین میکند

  1. زینالی می گوید

   سلام: بله خانه جز مستثنیات دین هست و قابل توقیف بابت مطالبه طلب نیست ولی اگر بجز این خانه خودش نیز خانه ای داشته باشد قابل توقیف می باشد برای کمک بیشتر از وکلای انلاین سامانه وکیل تاپ مشاورت نمایید.

 55. امیر می گوید

  سلام من ملکمو ب نام پسرم زدم جای ارث و بعد از ۱۰ سال پس گرفتم ک چیزی بین ایشان انتقال نیفتاده و الان زن فرزندم بعد از دو سال ک از انتقال میگذرد درخواست مهریه کرده و ملک را پلم کرده. و من شکایت کردم ب نظرتون چیکار کنم

  1. زینالی می گوید

   سلام: اگر سند بنام پسرتان باشد می تواند همسرش بابت مهریه توقیفش کند و اینکه شما بر اساس اینکه هبه بین پدر و فرزندان قابل رجوع نیست نمی توانید ان را پس بگیرید برای راهنمایی بیشتر از طریق وکلای انلاین سامانه وکیل تاپ مشاوره نمایید.

 56. فرزانه می گوید

  بعد از فوت پدرم…تمام وراث.. منزل مسکونی ایشون رو به نام مادر کردیم و سند تک برگ دریافت کردیم به نام مادر…زن سابق برادرم شکایت کرده برای گرفتن حق الارث برادرم..آیا میتونه این کارو کنه؟؟؟

  1. زینالی می گوید

   سلام: خیر نمی تواند نسبت به این کار شما اعترارض کند چون طلاق گرفته و نمی توانید ارثی بگیرد مگر اینکه بابت مهریه بخواهد اقدام نماید

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند

5 + 8 =