توقیف اموال برای مهریه

امروزه به دلیل مشکلاتی که در جامعه وجود دارد متاسفانه آمار طلاق روز به روز رو به افزایش است تا جایی که همین امر باعث شده است بحث مهریه بیش از پیش مطرح شود. اگرچه مهریه حتی در زمان قبل از طلاق هم، قابل مطالبه است اما از نظر عوام معمولا بحث اخذ مهریه بیشتر در زمان جدایی زوجین مطرح می شود. مهریه، مالی است که به موجب عقد نکاح اعم از دائم یا موقت به زن تعلق می گیرد. میزان مهریه در حالت اول بسته به میزان توافق و تراضی طرفین دارد.و هر چیزی که دارای ارزش اقتصادی و مالیت داشته باشد یعنی قابل تبدیل به پول باشد پذیرفته می شود می توان به عنوان مهریه برای زن قرارداد. مثل پول، زمین، آپارتمان، ملک، وسایل و..

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

 مهریه در عقد دائم و موقت

مهریه در عقد دائم: وقتی مالی مشخص و معین بین زوجین با توافق آنها تعیین شده و در سند ازدواج قید شده باشد مهر المسمی نامیده می شود. البته با ذکر این نکته که قبل از رابطه نزدیکی زن مستحق نصف مهریه و پس از برقراری رابطه ی نزدیکی، زن مستحق مهریه ی کامل می شود. مهرالمثل: نوعی از مهریه که بین طرفین مشخص نشده است که معمولا بر حسب شرافت، و در نظر گرفتن اوضاع و احوال زوجه به او تعلق می گیرد و در این نوع مهریه زمانی است که بعد از وقوع رابطه زناشویی زوج همسر خود را طلاق میدهد. مهرالمتعه نوع دیگری از مهریه است که در این نوع مهریه هم میزان مهریه تعیین نشده و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد.

مهریه در عقد موقت: در عقد موقت برخلاف عقد دائم، تعیین مهریه یکی از ارکان اصلی عقد موقت است. در عقد موقت دادن مهریه ربطی به ایجاد رابطه نزدیکی و عدم ایجاد آن ندارد و مرد موظف است کل مهریه را بدهد اما اگر قبل از اتمام مدت زوج ادامه مدت را ببخشد یعنی بذل مدت کند و نزدیکی انجام نشده باشد نصف مهریه تعلق می گیرد.

تفاوت مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه؟ در سال های اخیر با توجه به ابلاغ بخشنامه ثبتی به دفاتر رسمی، ازدواج قوت گرفته و سر دفتر ازدواج می تواند با توافق زوجین نوع مهریه را تغییر دهد از عندالمطالبه به عندالاستطاعه تبدیل کند تا جایی که می تواند در کل مهریه تبعیض قائل شود بخشی را عندالمطالبه و بخشی را عندالاستطاعه قرار دهد و در این باره هیچ منع یا محدودیتی وجود ندارد.به عنوان مثال اگر کل مهریه ۲۰۰ سکه باشد می تواند ۱۱۰ سکه را عندالمطالبه و ۹۰ سکه باقی مانده را عندالاستطاعه قرار دهد.

نکته: زوجین با توافق، حتی بعد از عقد هم می توانند مهریه را از عندالمطالبه تبدیل به عندالاستطاعه کنند. و همچنین اینکه حق حبس زن برای عدم تمکین در مقابل دریافت مهریه فقط در صورتی که مهریه عندالمطالبه باشد موضوعیت دارد اما حق حبس زمانی که مهریه عندالاستطاعه باشد زوجه باید ابتدا اموال جهت توقیف و نشان دادن تمکن مالی زوج معرفی کند.

نکته: در صورتی که مهریه عندالاستطاعه باشد، زن باید به داد گاه یا اجرای ثبت مالی غیر از استثنائات دین برای توقیف معرفی کند تا بتواند مهریه را دریافت کند.

توقیف اموال برای مهریه

توقیف اموال برای مهریه

قانون ضمانت‌ اجراها و راهکارهای خاصی برای وضعیتی که، با وجود اینکه طرح دعوای حقوقی علیه زوج شده است، اما زوج امتناع از پرداخت مهریه کند، را در نظر گرفته است. در توقیف اموال برای مهریه، دو راه پیش روی فرد قرار داده شده است که هم بتواند از طریق دادگاه و هم از طریق ثبت اقدام کند. برای ثبت دادخواست از طریق دادگاه، زوجه باید ارائه دادخواست حقوقی مهریه خود، توقیف اموال برای مهریه همسرش را نیز از دادگاه خانواده تقاضا کند..

زوجه می تواند با استعلام از مراجعی از قبیل پلیس راهور، اداره ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان بورس و بانک مرکزی که ممکن است اطلاعاتی از اموال قابل توقیف زوج را داشته باشند نسبت به توقیف آن اقدام که این توقیف امول یا مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت، می باشد.

توقیف اموال برای مهریه از طریق اجرای ثبت

اگر قصد توقیف اموال زوج را دارید در توقیف اموال برای مهریه، در ابتدا باید تحقیق کنید که جزء مستثنیات دین نباشد چون در آن صورت حتی بعد از توقیف نیز با اعتراض زوج، مال مذکور از توقیف خارج می شود توجه داشته باشید که ودیعه مسکن متناسب با شأن شوهر، یک منزل مسکونی متناسب با شأن و ابزار کار از مستثنیات دین هستند

در این روش، تقاضای صدور اجرائیه از طریق اجرای ثبت زن می‌تواند با در دست داشتن سند رسمی ازدواج به دفتر ازدواج و دایره اجرای ثبت مستقر در اداره ثبت محل وقوع ازدواج مراجعه و در فرم خاصی که در آن دایره موجود است. و سپس ابلاغ اجراییه به شوهر و گذشت مهلت ۱۰ روز زوج باید مهریه همسرش را بپردازد و اگر نپرداخت به زوجه اخطار می شود ظرف مهلت ۳ روز اموالی را از زوج معرفی کند که توقیف شود و متعاقبا بدهی از آن باز داشت شود.

توقیف اموال برای مهریه

توقیف حقوق بدهکار برای مهریه

قابل توجه اینکه حقوق دریافتی هم از میان اموال بدهکار، نیز قابلیت توقیف خواهد داشت و به میزان یک چهارم در حالتی که بدهکار متأهل و دارای افراد واجب‌النفقه باشد و به میزان یک سوم از آن در غیر این صورت قابل توقیف است و همچنین حساب‌های بانکی او را نیز می توان توقیف کرد.

توقیف اموال برای مهریه از طریق دادگاه

در این روش، زوجه یا وکیل او، می‌توانند همزمان با دادخواست مطالبه مهریه یا قبل از دادخواست مهریه با دادن دادخواست تامین خواسته از طریق دفاتر خدمات قضایی درخواست توقیف اموال برای مهریه را به صورت اجرا قبل از ابلاغ کند. پس از ثبت دادخواست تامین خواسته، بلافاصله باید بررسی کرد که دادخواست به کدام شعبه دادگاه ارجاع شده است تا در اولین فرصت به شعبه مراجعه شود و با ارائه لیست اموال دستور توقیف را از قاضی شعبه بخواهیم.


بیشتر بخوانید: آدرس و شماره تلفن دادگاه‌های خانواده تهران


پس از توقیف اموال باید توجه داشت که ظرف مدت ۱۰روز پس از صدور قرار تامین خواسته از سوی دادگاه، باید دادخواست مطالبه مهریه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به ثبت رسد، در غیر این صورت شوهر می تواند با مراجعه به شعبه تقاضای رفع توقیف نماید.

دادخواست مطالبه مهریه، مستلزم پرداخت سه و نیم در صد از قیمت روز سکه های مطالبه شده به عنوان هزینه دادرسی است مگر این که اعسار از پرداخت هزینه دادرسی هم تقاضا شده باشد و دادگاه بپذیرد.

توقیف اموال برای مهریه

نحوه توقیف منزل مسکونی شوهر

برای توقیف منزل مسکونی شوهر، ابتدا باید اداره ثبت مراجعه کرد تا اگر مال مزبور بنام زوج ثبت‌ شده است بازداشت آن در دفتر املاک ثبت شود و اگر در حال ثبت شدن به نام زوج است، در دفتر املاک بازداشتی ثبت گردد. اگر منزل مسکونی ثبت‌ نشده باشد، در این صورت توقیف آن موکول به آن است که زوج در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا طبق حکم نهایی، مالک آن شناخته شود.

توقیف ماشین برای مهریه

با تصویب قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی، خودرو دیگر جزء مستثنیات دین نیست در حالی که تا قبل از تصویب قانون جدید محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، خودرو مناسب شأن و مورد نیاز مدیون جزء مستثنیات دین بود، یعنی وصول مهریه از طریق آن ممکن نبود .زوجه می تواند تا سقف مبلغ مهریه با معرفی خودرو مرد، اقدام به توقیف نماید. شرط توقیف ماشین برای مهریه، مثبت بودن پاسخ استعلام از راهنمایی و رانندگی، مبنی بر مالکیت زوج است.

زوجه می‌تواند در دادگاه برای توقیف ماشین و برای جلوگیری از نقل و انقال آن با صدور قرار تامین خواسته و صدور توقیف اموال غیر منقول مرد، توقیف سندی را انجام دهد.، نکته قابل توجه اینکه تنها زمانی امکان توقیف فیزیکی خودرو و همچنین به مزایده گذاشتن جهت وصول طلب وجود دارد که پس از صدور رای دادگاه و یا ادامه عملیات اجرایی توسط اجرای اسناد رسمی ثبت، و عدم پرداخت دین توسط زوج، و عدم اثبات مستثنیات دین در موضوع توقیف ماشین برای مهریه باشد .

 • در صورتی که قبل از توقیف خودرو شخص ثالثی، بر اساس قرارداد واقعی و قابل استناد، اتومبیل را خریداری نموده باشد.، اگر به توقیف خودرو اعتراض کند می تواند، درخواست رفع توقیف نماید.
 • اگر ماشین وسیله کار زوج باشد و وی از طریق آن امرار معاش می کرده ( تاکسی ) و ماشین وی نیز ماشین گران قیمتی از نظر عرف نباشد در صورت توقیف فیزیکی خودرو برای مهریه، می تواند تقاضای رفع توقیف ماشین با استناد به اینکه ماشین مذکور وسیله ضروری زندگی اش است و جزء مستثنیات دین حساب را بنماید.
 • گاهی زوج خودرو خود را به به نام شخص دیگر منتقل برای فرار از پرداخت مهریه، معامله ای را انجام می دهد، که این معامله به قصد فرار از دین نامیده می شود و در این حالت امکان تعقیب و محکومیت کیفری زوج و محکومیت به تحمل حبس وجود دارد.

توقیف اموال برای مهریه

اموالی که غیر قابل توقیف و جزءمستثنیات دین هستند.

ماده ۲۴: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:

 • الف – منزل مسکونی که عرفاً در شان محکوم‌علیه در حالت اعسار او باشد
 • ب – اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
 • ج – آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.
 • د – کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنها.
 • هـ – وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌ وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
 • و – تلفن مورد نیاز مدیون.
 • ز – مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌ بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شان او نباشد.
 1. تبصره ۱ – چنانچه منزل مسکونی محکوم‌علیه بیش از نیاز و شان عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراءکننده رای نباشد به تقاضای محکوم‌له به‌ وسیله مرجع اجراءکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تادیه دیون محکوم‌ٌعلیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم‌ٌبه به طریق سهل‌تری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم‌ٌعلیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان‌پذیر باشد که در این‌صورت محکوم‌به از طرق مذکور استیفاء خواهد شد.
 2. تبصره ۲ – چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرحهای عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکوم‌به از آن امکان‌ پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.

نحوه ی مطالبه ی مهریه

با توجه به اینکه سند نکاحیه جزئی از اسناد لازم‌الاجرا می‌باشد؛ بنابراین زوجه می‌تواند حسب مورد از طریق اجرای ثبت یا دادگاه خانواده برای مطالبه مهریه اقدام نماید.

مطابق ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی اسناد لازم‌الاجرا مصوب ۱۳۸۷، درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی، در مورد مهریه و تعهداتی كه ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده نسبت به اموال منقول و سایر تعهدات (به استثنای غیرمنقول) از دفتری كه سند را تنظیم كرده است و نسبت به اموال غیرمنقول كه در دفتر املاك به ثبت رسیده است از دفتر اسناد رسمی تنظیم‌ كننده سند درخواست می‌شود. در این حالت زن قباله ازدواج خود را به دفترخانه محل ثبت عقد ارائه و تقاضای صدور اجراییه نماید. سپس با اجراییه به اداره ثبت مراجعه و اجراییه به شوهر ابلاغ و بعد از مضی مهلت قانونی برای پرداخت دین، زوجه می‌تواند توقیف اموال شوهر را تقاضا نماید یا در صورت عدم دسترسی، ممنوع‌الخروج شدن وی را از کشور درخواست کند.

توقیف اموال برای مهریه

مطالبه مهریه از طریق دادگاه خانواده

زوجه می‌تواند با ارائه دادخواست حقوقی به دادگاه خانواده، مهریه خود را مطالبه نماید و هم‌زمان تقاضای توقیف اموال همسرش را نیز بنماید در صورت ناتوانی زوجه از پرداخت هزینه دادرسی وی می‌تواند دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را به پیوست دادخواست مهریه ارائه دهد که دادگاه بدواً به این خواسته رسیدگی و سپس به خواسته اصلی می‌پردازد.

بدیهی است زوجه، در صورت اثبات اعسار از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهد بود. دادگاه به دادخواست زوجه رسیدگی می‌کند؛ در صورتی که زوجه مستحق دریافت مهریه باشد دادگاه حکم به پرداخت مهریه می‌دهد؛ در این صورت مرد موظف می‌شود از زمان تعیین شده توسط دادگاه، مهریه همسرش را بپردازد. اگر مرد مالی داشته باشد و زن فکر کند که در طول مدتی که دادگاه تشکیل می‌شود مرد آن مال را می‌فروشد یا جابه‌جا می‌کند از دادگاه می‌‎خواهد قرار تأمین خواسته صادر کند که در این صورت مال تا صدور حکم دادگاه، توقیف می‌شود؛ از این مال تأمین شده می‌توان مهریه را برداشت در غیر این صورت عدم پرداخت مهریه، ضمانت اجرایی دارد مهلت تجدیدنظرخواهی بیست روز است زوجین ظرف این مدت می‌توانند به رأی دادگاه اعتراض کنند، بعد از اینکه رأی دادگاه قطعی شد زوجه ماده ۳ قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی را اعمال می‌کند؛ یعنی، اگر مرد معسر نباشد و بدهی خود را پرداخت نکند به زندان می‌رود؛ اما اگر توسط دادگاه معسر شناخته شود دادگاه رأی به تقسیط مهریه می‌دهد؛ اما بنا بر قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ناتوانی در پرداخت مهریه‌های بالای ۱۱۰ سکه مشمول زندان رفتن مرد نمی‌شود و زندانی شدن مرد با توافق طرفین و قسط‌بندی مهریه حذف می‌شود و همچنین در سال ۱۳۹۰ دیوان‌ عالی‌ک شور در رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲ پذیرش دادخواست اعسار به شکل دعوای تقابل را هم پذیرفت که به موجب آن فرآیند رسیدگی به اعسار به شدت تسریع یافته و امکان صدور دستور بازداشت بسیار کاهش پیدا کرد. باید توجه داشت که فوت زوج در مهریه تاثیرگذار نیست و مهریه از ماترک شوهر و آنچه به جا گذاشته برداشته می‌شود چنانچه زن هم فوت کند مهریه ساقط نمی‌شود. مهریه ارث است و به وراث وی خواهد رسید.

توقیف اموال برای مهریه

صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به دعوای مطالبه مهریه

 خواهان باید بداند کدام مرجع قضائی صلاحیت رسیدگی به دعوای مطالبه مهریه را دارد تا دعوای خود را به آن مرجع تقدیم نماید برای شناسایی مرجع قضائی صالح ابتدا به موضوع صلاحیت می‌پردازیم:

الف) صلاحیت ذاتی محاکم: مدرک شناسایی این نوع صلاحیت‌ها صنف «اداری یا قضائی» و نوع «عمومی یا اختصاصی» و درجه «بدوی یا تجدیدنظر» می‌باشد که در خصوص دعوای مطالبه با توجه به مبلغ و نوع خواسته دعوا باید قائل به تفکیک شد.

صلاحیت دادگاه خانواده در رسیدگی به دعوای مطالبه مهریه: در دو مورد ذیل رسیدگی به دعوای مطالبه مهریه در صلاحیت دادگاه خانواده است.

چنانچه دعوای مطالبه مهریه به تبع دعوای طلاق مطرح شود: مطابق ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده در صلاحیت دادگاه خانواده می‌باشد و قاضی ضمن رسیدگی به دعوای طلاق به خواسته مطالبۀ مهریه نیز رسیدگی خواهد کرد. متن ماده بدین شرح است: «دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه است. طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم‌به نیز ثبت می‌شود. در هر حال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.»

چنانچه دعوای مطالبه مهریه به طور مستقل مطرح شود و خواسته بیش از ۲۰۰ میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال) می‌باشد: به صراحت ماده چهار قانون خانواده جدید، رسیدگی به امور دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده می‌باشد:

 • نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن؛
 • نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح؛
 • شروط ضمن عقد نکاح؛
 •  ازدواج مجدد؛
 • جهیزیه؛
 • مهریه؛
 • نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت؛
 • تمکین و نشوز؛
 •  طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن؛
 • حضانت و ملاقات طفل؛
 • نسب؛
 •  رشد، حجر و رفع آن؛
 • ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان؛
 • نفقه اقارب؛
 • امور راجع به غایب مفقودالاثر؛
 •  سرپرستی کودکان بی‌سرپرست؛
 • اهدای جنین؛
 • تغییر جنسیت.

صلاحیت شورای حل اختلاف در رسیدگی به دعوای مطالبه مهریه: چنانچه دعوای مطالبه مهریه به طور مستقل مطرح شود و خواسته تا دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال می‌باشد. مطابق ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۰/۸/۱۳۹۴ و با توجه به بند «الف» و «ج» ماده مذکور رسیدگی به این دعوا در صلاحیت شورا می‌باشد.

کاریکاتور مهریه

صلاحیت محلی محاکم در رسیدگی به دعاوی خانواده

در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می‌تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوا کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد. هرگاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه‌های قضائی متعدد مطرح کرده باشند، دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحیت رسیدگی را دارد. چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد به کلیه دعاوی رسیدگی می‌کند.

هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است. اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند؛ ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است. هرگاه هیچ‌یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوا در محل دیگر توافق کنند. هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیت‌دار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجرا نمی‌شود مگر آنکه دادگاه صلاحیت‌دار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.

توقیف سهم الارث به عنوان مهریه

جهت توقیف سهم الارث ۲ حالت متصور است:

حالت اول: که زوج فوت می کند و مالی را بجا می گذارد:

در بسیاری از موارد زوجه پس از فوت همسر خود، خواهان مهریه می شود که مهریه جزء طلب ممتاز طلقی می شود و این طلب معمولا در اولویت های پرداختی های بدهی شخص متوفی قرار می گیرد.بنابراین در چنین شرایطی که زوج فوت شود و زوجه خواهان مهریه باشد در مرحله ی اول وصی متوفی موظف است اقدامات لازم جهت پرداخت مهریه و جلب رضایت زوجه از اموال به جا مانده ی میت انجام دهد و در مراحل بعدی اجازه ی تقسیم اموال بین سایر وراث بوجود می آید.

حالت دوم: زوج دارای سهم الارثی که هنوز انحصار وراثت نشده است:

در این حالت که زوجه می تواند توقیف این مال مشاع را بخواهد واگر دیگر وراث بخواهند مال را بفروشند امکان فروش مالی که توقیف مقدم مشروط به تودیع حقوق بازداشت کننده و یا اخذ رضایت از ایشان است.

43 نظرات
 1. شادی مفیدی می گوید

  سلام،مهریه من۵۰۰سکه است،پدرشوهرم فوت کرده،امازمینی داردکه به فرزندانش ازجمله همسرمن میرسد،مادرهمسرم هم منزل مسکونی داردکه همسرم قانونا‌ یکی از وراث آن منزل هم میباشد،من سال۸۶عقدکرده ام،میگن ۱۱۰سکه شامل حال من نمبشود ومن همه۵۰۰سکه رامیتوانم بگیرم،سوال اصلی من این است که آیا من میتوانم آن اموالی که همسرم یکی از وراث آنهاست را توقیف کنم؟بااین توضیح که علاوه بر اجراگذاشتن مهریه ام تامین خواسته هم داده ام..ممنون ازشما

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام اگر مادر همسر زنده باشند فقط از اموال خود شوهر و پدرشوهر متوفی آن هم به میزان سهم الارث برای مهریه تعلق خواهد گرفت

  2. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بله امکانش هست برای مشاوره حقوقی با شماره ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰ تماس بگیرید

 2. شادی مفیدی می گوید

  ممنونم از توجه شما،یک زمین حدود۱۷۰۰متری که قطعه بندی نشده وبالطبع سهم الارث همسرم ازین زمین دقیقامشخص نیست،دراین صورت چگونه میتونم قسمتیکه سهم ایشان هست روتوقیف کنم؟وکیلی بمن گفت تمام زمین توقیف میشه تاتکلیف سهم شمامشخص بشه،این حرف درسته؟یه مورد دیگه،برادربزرگ همسرم مالک چندواحدمسکونی ویک باب مغازه میباشد،آیاازاموال ایشان چیزی قابل توقیف هست یاخیر؟ودرآخرممنون میشم اگه بصورت کلی بفرماییدکه اگه من هم مهریه ام رواجرابذارم وهم تقاضای تامین خواسته بدم،دقیقاچه اتفاقی می افتد؟میتونم مهریه ام رو بگیرم؟…بی نهایت ازشما سپاسگزارم.

 3. شادی مفیدی می گوید

  سلام،خواهش میکنم لطف کنید به سوال بنده پاسخ بفرمایید،از شما بی نهایت سپاسگزارم.

 4. شادی مفیدی می گوید

  سلام،چرا جواب نمیدیدآخه؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!

 5. R.... می گوید

  سلام خسته نباشید .برای طلاق داوری شده ۷ رز مهلت دادن ب اقا ک امالشو معرفی کنه اگ چیزی معرفی نکنه حکم طلاق میاد؟ . البته اموالی نداره 😑😑😑

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام خیر معرفی اموال برای اجرای حقوق مالی همسر است

 6. میثم می گوید

  سلام. آیا برای تامین خواسته زوجه در مهریه که در دادگاه خانواده در حال پیگیری هست از اموالی همانند سهام عدالت و سهام در بورس هم توقیف می‌شود؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام سخته ولی بله .باید با وکیل جلو برید

 7. مهسان می گوید

  من اموال شوهرم رو توقیف کرده بودم بابت مهریه دو ماه پیش بهش رضایت دادم الان اونا رو زده به اسم مامانش ، میشه اونا رو برگردوند اگه باز مهریه امو بذارم اجرا؟؟؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام خیر

 8. حقگو می گوید

  سلام.وقت بخیر. میگن قانون مهریه به خاطر بالا رفتن نجومی و بی منطق سکه داره تجدید نظر میشه، میگن با توجه به قیمت سکه در زمان عقد و تورم سالانه به تعداد سال زندگی مشترک داره محاسبه میشه. تا عادلانه باشه، هم زن ضرر نکنه و هم مرد کمتر تحت فشار باشه.

 9. زهرا می گوید

  سلام همسر من بسیار بدهی دارد و توقیف خودرو را گرفته اند و همچنین من هم تعدادی چک و سفته دارم از ایشان که شکایت کرده ام
  همچنین برای مهریه ام توقیف خودرو را گرفته ام
  چنانچه ماشین به مزایده برود چگونه بین شاکیان تقسیم میشود|؟؟؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   با توجه به اولیت بندی که بین بدهکاران وجود داره پرداخت میشه

 10. زهرا می گوید

  و همچین همان خودرو را طبق قولنامه بمن فروخته اند و دادگاه به نفع من رای صادر کرده و توقیف سندی کرده است
  حال میگویند زمان دین شاکی ها قبل از قول نامه بوده و حال تکلیف ماشین چه خواهد شد؟؟
  بمن میدهند؟
  به مزایده میرود؟
  اگر بمن ندهند چگونه میتوانم از شوهر سابقم شکایت کنم؟؟و….

 11. کیانا می گوید

  باسلام
  بعدازانجام مزایده به بابت طلب مهریه ونداشتن خریدار محکوم له ملک رادرقبال طلب ازمحکوم علیه قبول کرده واجرای احکام دادگاه دوماه طبق ماده ۱۴۴ به اجراگذاشتن تابعداتمام این بازه انتقال انجام گیردآیابایدسکه به قیمت روزمزایده انجام میشدیااتمام این دوماه زمان قانونی بعدمزایده؟
  باتشکر

  1. بهزاد زینالی می گوید

   در قسمت مشاوره تلفنی یا متنی از وکلا بپرسید
   https://vakiltop.com/

 12. کیانا می گوید

  باسلام
  مزایده ملک توقیفی به بابت طلب مهریه برگزارشده وخریدارنداشته من بعنوان محکوم له مال رابخاطرطلبم برداشتم امااجرای احکام مهلت دوماه گذاشته طبق ماده ۱۴۴ آیانرخ سکه بایددرهمان روزکه به نام من انتقال پیداکندمحاسبه شود یاروزمزایده؟
  وآیامحکوم علیه بعددوماه میتواندمبلغ ارزیابی نهایی روبپردازد ومال رورفع توقیف کندیاخیر؟

 13. محمد می گوید

  با سلام و خسته نباشید ،
  همسر بنده ۴ ماه پیش درخواست طلاق دادند پارسال بنده ۴۰ میلیون حساب همسرم ریخته بودم ووقتی ب مشکل خوردیم از ایشون شکایت کردم ، امروز در دادگاه تجدید نظر ایشون محکوم ب پرداخت پولم شد میخواستم ببینم با مهریه ۱ سکه تمام پیش و سالی یک سکه ای که دادگاه خانواده حکم داده اند ایا تمام پول را بابت مهریه مصادره می‌ کنند یا ب اندازه پیش قسط مصادره کرده و بقیه پولم را برداشت میکنم ؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام در خصوص توقیف اموال برای مهریه تمام دارایی توقیف میشه برای مشاوره بیشتر در قسمت مشاوره تلفنی یا متنی لینک زیر از وکلا بپرسید
   https://vakiltop.com/

 14. یوسف نادری می گوید

  سلام،ببخشید،پدرم زمانی که زنده بوده همه اموالش روبین فرزندانش به طورکتبی تقسیم کرده بود،امامهریه مادرم روجداگانه وبطوکتبی نوشته بود،برگه مربوط به مهریه مادرم دست برادرم بود،حالاکه پدرم فوت کرده برادرم همه چیزروانکارکرده،میگه نه برگه ای دست من هست ونه پدرگفته که مهریه مادرم کجاهست،حالامیخاستم ببینم چکاربایدبکنه مادرم،مرسی

  1. بهزاد زینالی می گوید

   با شهادت شهود امکان وجود اون برگه هست .باید شهودتون شهادت بدند که پدرتون یه همچین برگه ای رو به برادرتون داده

 15. محسن می گوید

  سلام
  درصورت اینکه یک عدد ملک که ارزش آن چنانی هم ندارد وسندش به اسم خودم هست جز مستثنیات دین قرار میگیرد یا نه؟
  آیا امکان اینکه این ملک را مصادره کنه هستش یا نه؟
  به علت این که در آن ملک خودم ساکن هستم .

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام با توجه به گفته های شما خیر قابل توقیف نیست

 16. مهدی می گوید

  سلام.روز بخیر.من ۱۵ساله همسرم را طلاق دادم و مهریه پرداخت میکنم.تمام اموالم به نام اشنایان هست.اگر مجدد ازدواج کنم و اموالم را به نام همسرم بزنم باز هم امکان توقیف برای مهریه وجود دارد؟ممنونم.

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام. اگر ابتدا به نام شما زده بشه امکانش هست ولی اگر از اشنایان به نام همسر زده بشه خیر

 17. زهرا می گوید

  سلام،بنده بابت مهریه خودرو همسرم رو توقیف کردم،ایشون به اداره ثبت مراجعه کرده و اعلام کرده تنها داراییشه و از محل کارش نامه برده که با ماشین در اون شرکت مشغوله،آیا رفع توقیف میشه؟ممنون

  1. بهزاد زینالی می گوید

   اگر ثابت بشه بله

 18. مریم می گوید

  سلام. همسرم یک واحد آپارتمان در حال ساخت که بصورت قولنامه و دارای ارزش بالایی است، دارد. آیا امکان توقیف آن برای مهریه وجود دارد؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بله ممکنه

 19. میعاد می گوید

  سلام وقت بخیر. آیا تعهد ثبتی از مرد میتوان گرفت که اموال خود را بدون رضایت همسر نفروشد یا برای فرار از مهریه به نام غیر نزند؟ یعنی به نوعی تعهدی که به موجب آن به نوعی فرار از ِدین رو از مرد سلب کرد؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام خیر نمیشه این کارو کرد تعهد کلی مبنی بر سلب حقه

 20. نسیم می گوید

  سلام.بنده به مدت یکسال است مهریه ونفقه خودرابه اجراگذاشته ام وهمچنین دوسال یعنی ازسال ۹۷ دردوران عقدبسرمیبدم حکم محکومیت همسرم صادرشده وایشان اعسارازپرداخت هزینه دادرسی زده اندالان پرونده نفقه ام درمرحله اجراییه است یعنی چه.درضمن پدرشوهرم فوت کرده وهمسرم سهم الارث دارد

 21. خورشیدزنگنه می گوید

  باسلام برادر من درتاریخ ۳/۱۱/۱۳۹۹بخاطر حکمی که درسال ۹۴به پرداخت۳۱۳ سکه محکوم شده بود بازداشت شدوبامعرفی مالی (منزل مسکونی)برادرم روآزاد کردیم درصورتیکه اون سال باهم صلح کردن وزن برادرم رصایت داد ورفتن سرزندگیشون .دوباره سال ۹۷ زن برادرم منزل رو ترک کرد وحکم عدم تمکین خورد وبازهم باهم سازش کردن وحتی بمقدار ۳۰۱عدد سکه خود را دردفتر اسناد رسمی بذل وبخشش کردفقط تنها اشتباهش این بود که سند بخشش رو پیوست پرونده نکرده بود.سوال بنده اینه که چرا ازحکم سال ۹۴ استفاده شده درصورتیکه سال ۹۷ اتفاقاتی که خدمتتان عرض کردم رخ داده وبعد اینکه دوماشین برادرم پارس وپراید رو گرو کشیده وماشین پارس بنام زن برادرم هست وتمام وسایل منزل حتی لباسهای برادرم رو باشکستن درب آپارتمانش باخود برده درواقع پدرخانوم برادرم وباجناقش این کار رو انجام دادن زمانیکه برادرم سرکار بوده .سوال دیگر بنده اینه که همسر برادرم برای دریافت بافیمانده مهریه اش درخواسنی نداده .آیا دادگاه قبل ازبازداشت نباید ازبرادرم برای پرداخت باقیمانده مهریه اخطاری به وی میداد.عرض میکنم خدمتتان باحکم سال ۹۴ که چند سال بعد تغییرانی (بدل وبخشش)که رخ داده ایا درست بوده این بازداشت……خواهشا جواب بنده رو بدهید درروستا زندگی میکنیم وسواد چندانی نداریم .واین مطلب رو یکی ازعزیزان برایمان نوشته .خدا یار و یاور شما باشد.

  1. وکیل تاپ می گوید

   تماس بگیرید ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰

 22. علی می گوید

  سلام من شیش ماهه عقد کردم بنا ب دخالت هایی مادر زن پدر زنم وهمکاری زنم با پدر مادرش میخوام طلاقش بدم مسکن و ماشین بنامم هست ایا امکانش هست توقیف بگیره وو باتوجه که مهریه اعندالمساطه است

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام بله ممکنه

 23. سعید می گوید

  اگر مرد خانه خود رابه نام پدرش کند در دفتر اسناد رسمی وهشت ماه بعدزنش دنبال کارهای مهریه وطلاقش باشد آیا زن میتوان معامله را فسق کند وآن راجزیی از مهریه اش کند

 24. سعید می گوید

  خانه ای که مرد هشت ماه پیش به اسم پدرش کرده در دفتر اسناد رسمی اکنون زن با حکم اجراییه مهریه می تواند جزیی از مهریه اش کند

  1. محدثه لواسانی می گوید

   سلام خیر

 25. عبدالباسط میرعثمان می گوید

  من بنا به دلایل جواب پیامک های شنیع وخارج از عفت با افراد بیگانه خانمم که پس از مدتی متوجه شدم وگوشی وی را دیدم ضمن توقیف گوشیش او را طلاق دادم حالا درخواست وصول مهریه کرده است از طریق اداره ثبت برای من برگه ای آمد که مبلغ ۴۲ میلیون بابت مهریه بپردازم سه سال از ازدواجمان گذشته مهریه مندرج در سند ۳۰ میلیون بوده که به ۴۲ افزایش پیدا کرده من هم هیچ مالی اعم از منقول وغیر منقول برای پرداخت نقدی ندارم فعلا حسابهای بانکی منو که فقط همان یارانه را می گرفتم مسدود کرده اند برای درخواست اعسار چکار باید بکنم راهنمایی فرمایند سپاسگزارم

  1. محدثه لواسانی می گوید

   تشریف ببرید دفتر خدمات قضایی دادخواست اعسار بدید

سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند