دادخواست مطالبه مهریه به همراه تأمین خواسته

به مجرد عقد ازدواج، زن مالک مهریه می شود و میتواند هر تصرفی که بخواهد در ان انجام دهد. دادخواست مطالبه مهریه نباید به دفتر خدمات قضایی ارایه شود بلکه زوجه یا وکیل او باید دادخواست را به اداره اجرای ثبت ارائه دهند .مهریه اگر وجه نقد باشد باید متناسب با تورم وبه نرخ روز محاسبه گردد. حتی وقتی که شوهر فوت کرده باشد تا تاریخ فوت مهریه به نرخ روز محاسبه خواهد شد. وقتی هم ذمه مرد مشغول شد اصل بر بقای دین است. تامین خواسته نیز دایر بر توقیف اموال زوج به مقدار مهریه می باشد  تا هنگام صدور رای به نفع زوجه دچار مشکل نشود.

 

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

نمونه دادخواست مطالبه مهریه به همراه تأمین خواسته

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت- شهر- خیابان- کوچه- شماره- پلاک
خواهان
خوانده
وکیل یا نماینده
تعیین خواسته مطالبه مهریه به میزان………. ریال به انضمام کلیه خسارات
دلایل و منضمات دادخواست کپی مصدق عقدنامه، ۲……….
ریاست محترم مجتمع قضائی ……….

با سلام، احتراماً به استحضار می‌رساند:

این جانبه به استناد کپی مصدق عقدنامه شماره………. مورخ / / با خوانده عقد ازدواج دائمی در دفترخانه………. منعقد کرده‌ایم. نظر به اینکه مهریه مقرر در عقدنامة مذکور به میزان………. ریال کلاً بر ذمه زوج و عندالمطالبه می‌باشد؛ فلذا مستنداً به مواد ۱۰۸۲ قانون مدنی و تبصره الحاقی ۲۹/۴/۷۶ آیین‌نامه اجرایی به ماده مذکور و ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مهریه مذکور در عقدنامه به میزان………./ ریال وفق تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه و جمیع خسارات و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست. به استناد ماده ۱۰۸ قانون اخیرالذکر بدواً صدور قرار تأمین خواسته و اجرای آن قبل از ابلاغ وفق ماده ۱۱۷ آن قانون نیز تقاضا می‌شود.

 محل امضاء- مهر- انگشت

5/5 - (1 امتیاز)
زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند

16 − 6 =