بررسی جرم انتشار فیلم و عکس خصوصی در فضای مجازی و تهدید به آن

صرف گرفتن فیلم و عکس در قانون ما مجازاتی ندارد اما انتشار این فیلم یا عکس در فضای مجازی و اپلیکیشن های اینترنتی بدون اجازه صاحب آن جرم است. حتی اگر دستی در فیلم و عکس نبرند و آنرا به همان شکل منتشر کنند.

حالت دیگر دست بردن در فیلم و عکس دیگران و تغییر دادن آن هست که این مورد هم مجازات دارد و اگر فیلم یا عکس دیگری شکل مستهجن پیدا کند مجازات بیشتر خواهد شد.

اگر شخصی صرفا تهدید کند که فیلم شما را منتشر می کند و این کار را انجام ندهد و برای ترساندن و باج گیری از شما این کار را بکند ؛ باز هم مرتکب جرم شده است.

اما انتشار عکس دیگران تحت چه شرایطی جرم محسوب می شود؟ آیا صرف تهدید به آن، بدون ارتکاب آن نیز جرم است؟ در صورت تهدید و عملی کردن آن، آیا یک جرم به وقوع می پیوندد یا دو جرم؟ و… که در ادامه به بررسی این موضوعات خواهیم پرداخت.

شرایط تحقق جرم انتشار فیلم و عکس خصوصی

 جرم انتشار فیلم و عکس خصوصی

ماده۷۴۵: هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

جرم تغییر و فتوشاپ فیلم و عکس خصوصی

ماده ۷۴۴: «هرکس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف نماید و آن را منتشر کند و یا با علم به تغییر یا تحریف آن منتشر نماید، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او بشود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

تبصره ـ اگر تغییر یا تحریف به صورت مستهجن بوده باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم می شود.

 • همانطور که ملاحظه می نمایید، تفاوت این ماده با ماده قبل در این است که در اولی، مرتکب ابتدا به تغییر و تحریف فیلم و عکس دیگری می پردازد و سپس آن را منتشر می کند در حالیکه در دومی بدون تغییر و تحریف، آن را منتشر می نماید.
 • تفاوت دیگر این است که در ماده (۷۴۴)، ورود ضرر به قربانی شرط تحقق جرم نیست بلکه صرف هتک حیثیت کافیست اما مطابق ماده (۷۴۵) علاوه بر هتک حیثیت، ورود ضرر به قربانی نیز شرط است.

شرایط جرم بودن انتشار عکس و فیلم دیگران

لذا مطابق این دو ماده، شرایط تحقق این جرم، به قرار زیر می باشد:

 • الف) از آنجایی که این جرم در زمره جرایم رایانه ای قرار دارد لذا برای تحقق آن، انتشار، حتما باید به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی انجام شود. بنابراین انتشار، از طریق پوستر و اعلامیه و… تحت این ماده قابل مجازات نیست بلکه مواد دیگری به آن اختصاص داده شده است.
 • ب) مطابق ماده (۷۴۵)، عمل انتشار فیلم و عکس باید بدون رضایت قربانی صورت گرفته باشد. همچنین به دستور قانون یا مقامات قضایی نیز نباشد.
 • ج) فیلم یا عکس یا صوت متعلق به دیگری باشد. بنابراین، انتشار فیلم و عکس یا صوت خود شخص، تحت این ماده قابل مجازات نمی باشد بلکه در صورت دارا بودن شرایط خاص، مثلا مستهجن بودن، تحت مواد دیگری قابل پیگیری می باشد.
 • د) فیلم یا عکس یا صوت دیگری، حتما باید منتشر شود یا به گونه ای در دسترس دیگران قرار گرفته باشد. یعنی به گونه ای باشد که صدق عنوان انتشار کند.
 • ه) شخص عمدا و با سوء نیت و آگاهانه این عمل را مرتکب شده باشد و چنانچه از روی سهو خطا باشد تحت این ماده قابل پیگرد نیست.
 • و) شخص قربانی از ارتکاب این جرم، ضرر ببیند و یا این عمل، عرفا موجب هتک حیثیت او شود. بنابراین، برای تحقق این جرم، باید نتیجه ای از آن حاصل شود و صرف ارتکاب آن بدون ایراد ضرر و هتک حیثیت، جرم نیست.
 • ز) ماده(۷۴۴)، ناظر به موردی است که مرتکب، ابتدا، فیلم یا عکس یا صوت دیگری را تغییر یا تحریف می کند و سپس آن را منتشر می کند. برای مثال از طریق فتوشاپ باشد. بنابراین برای اعمال مجازات، طبق این ماده، لازم است که مرتکب ابتدا به تغییر و تحریف، پرداخته باشد.

شرایط تحقق جرم انتشار فیلم و عکس خصوصی

مجازات جرم انتشار فیلم و عکس خصوصی دیگران طبق قانون

چنانچه شرایط تحقق این جرم که در مطالب قبلی به آن پرداخته شد، وجود داشته باشد مجازات شخص مرتکب طبق مواد(۷۴۴) و (۷۴۵) قانون مجازات اسلامی به قرار زیر می باشد:
«… به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال تا چهل میلیون ریال(۴۰۰۰۰۰۰۰) ریال، یا هر دو مجازات( حبس و جزای نقدی) محکوم می شود.»

طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، حداقل و حداکثر مجازات حبس مورد نظر در ماده ۷۴۴ نصف شده است.
طبق تبصره ماده (۷۴۵)، چنانچه عمل تغییر یا تحریف فیلم و عکس، به گونه ای انجام شود که صورت مستهجن در آید، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات محوم می شود. ( یعنی چهل میلیون ریال و دو سال حبس)


بیشتر بخوانید: جرم ضبط صدا و مجازات جرم ضبط صدا


جرم تهدید به انتشار فیلم و عکس خصوصی دیگران

به دلیل حساسیتی که اشخاص بر حریم خصوصی خود و خانواده هایشان دارند، بسیار پیش می آید که این قضیه تبدیل می شود به ابزاری جهت اخاذی و کلاهبرداری افراد سودجو که با تهدید دیگران به انتشار فیلم، عکس، صوت یا اسرار شخصی و خانوادگی شان از طریق فضای مجازی، دیگران را برای رسیدن به خواسته هایشان تحت فشار قرار دهند.
لذا قانونگذار ما در این مورد هم ساکت نمانده است و برای اینگونه اشخاص به صرف تهدید، حتی بدون عملی کردن آن، مجازات وضع کرده است.
طبق ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی تهدید به جرم عبارت است از:
«هر کس دیگری را به هر نحوی، به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او تهدید کند، اعم از اینکه به واسطه این کار، تقاضای دریافت وجه یا انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم می شود.» طبق قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری، حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می‌یابد یعنی مجازات ماده به یک ماه تا یک سال تبدیل شده است.

عکس

شرایط تحقق جرم تهدید به انتشار فیلم و عکس خصوصی

 • الف) تهدید کننده قادر به انجام آن فعل باشد. بنابراین چنانچه شخصی که هیچگونه سواد رایانه ای و دسترسی به اینترنت نداشته باشد، جرم تهدید به وقوع نمی پیوندد.
 • ب) وضعیت تهدید شونده به گونه ای باشد که امکان وقوع آن باشد. مثلا تهدید به شخصی که هیچگونه فیلم و عکس از خود ندارد به انتشار آن، جرم نیست.
 • ج) تهدید امری نسبی است و وضعیت تهدید شونده در آن مؤثر است و ملاک تشخیص آن عرف می ‌باشد. یعنی تهدید باید به گونه ای باشد که عرفا، موجب خوف و ترس شخص نرمال و متعارف جامعه گردد.

 مجازات جرم تهدید به انتشار فیلم و عکس خصوصی دیگران

طبق ماده (۶۶۹) قانون مجازات اسلامی، تهدید کننده «به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم می شود.»
چنانچه مرتکب، علاوه بر تهدید به انتشار عکس و فیلم، تهدید خود را هم عملی کند، به دو جرم محکوم نمی شود و صرفا مجازات عمل انجام داده شده لحاظ می شود.

نتیجه گیری

به دلیل پیامدهای روانی و اجتماعی منفی انتشار تصاویر دیگران بدون اجازه آنها و ضربه شدیدی که به حیثیت و شرافت افراد و حتی خانواده هایشان در اثر این عمل وارد می شود، قانونگذار ما، در دو ماده برای این جرم، مجازات وضع کرده است. که مجازات آن حبس و جزای نقدی خواهد بود و چنانچه محتوای منتشر شده به صورت مستهجن تغییر شکل پیدا کرده باشد، مجازات شدید تر خواهد شد.

سوالات متداول

مجازات انتشار عکس یا فیلم دیگری در فضای مجازی چقدر است؟

اگر انتشار تصاویر دیگران بدون اجازه منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد

انتشار عکس با رضایت شخص مجازات دارد؟

اگر عکس مستهجن باشد و به نوعی احساسات عمومی را جریحه دار کند؛ باز هم جرم است و رضایت شخص تاثیری ندارد

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای
62 نظرات
 1. آذری می گوید

  عالی

 2. اکرم نقدی می گوید

  سلام روز بخیر سوالی داشتم ایا گذاشتن عکس خود وهمسرم که ازهم جدا شدیم در پیج اینستاگرام خودم که پیجی خصوصی می باشد جرم است

 3. مشیر می گوید

  با سلام، آیا تهدید به انتشار تصاویر مستهجن موضوع ماده ۵ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند،قابل گذشت است؟

  1. محدثه لواسانی می گوید

   سلام بله تهدید به هر نحو قابل گذشت می باشد

 4. لیلا می گوید

  سلام اگریک پسربایک اکانت دخترازیه پسرعکس بگیردمستهجن باشدسپس به یکی ازفامیلهابفرست وازطرف شکایت کندجرمش چیع؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   تحت عنوان هتک حیثیت قابل مجازات هست

 5. زینب بهروزی موصلو می گوید

  سلام خسته نباشید منویه خواستگار داشتم ک جور نشد ایشون تمانی عوسای شخصی من و عکسایی ک باایشون گرفتن درراینستا گرام پخش کردن ومن باید چیکار کنم

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام حتما شکایت کنید محکوم میشند

 6. مهدی کریمی می گوید

  بنده عکس خودم و یک خانم راکه با او دوست بوده ام و بارضایت هم گرفته شده است را در اینستاگرام گذاشته ام آیا صرف به این که ایشان متاهل است و من نمیدانستم پخش این تصاویر جرم است این عکسها با رضایت گرفته شده است و حتی اسکرین شات فرستادن آن به کسی را به ایشان اطلاع داده ام موجود است

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام با توجه به گفته های شما خیر

  2. وکیل تاپ می گوید

   سلام اگر بدون اجازه منتشر کردین جرم است

 7. سارا می گوید

  سلام اگه کسی برامون عکس یه نفر که فوت شده و نحوه مردن متوفی رو بفرسته و در پیج شخصی خود که کمتر از ۵۰ فالویینگ داره استوری کنیم .چه مجازاتی داره اگه شاکی خصوصی پیدا شه؟

  1. وکیل تاپ می گوید

   دوست عزیز انتشار تصاویر دیگران بدو.ن اجازه انها جرم است و حبس از ۹۱ روز تا دوسال یا جزای نقدی دارد

 8. نگار می گوید

  ایا تغییر تصاویر یک شخص ب تصاویر مستهجن و تهدید ب پخش انها در فضای مجازی مجازاتش چیه در صورتی ک متهم ۱۶ ساله باشه

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام جرم هتک حیثیت رایانه ای

 9. نگار می گوید

  جرم تهدید ب پخش عکسهایی ک فتوشاپ کنی چیه ۱۶ سالت باشه چ مجازاتی برات در مضر میگیرن

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام جرم تهدیدومجازات دارد

 10. علیرضا می گوید

  سلام من شاکی پرونده انتشار عکس خصوصی درفضای مجازی و تهدید هستم حکم قطعیت یافته و من به اجرای احکام بخاطر وساطتت ریش سفیدان اعلام رضایت کرده ام ایا این رضایت بنده باعث کاهش مجازات محکوم میشود محکومیت مجرم دوتا دوسال حبس و غیابی میباشد

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام گذشت کنین مجازات به نصف کاهش میابد

 11. زهرا می گوید

  سلام. شخصی مخاطبین تلگرام بنده رو داره و من رو تهدید میکنه که بااون ها تماس میگیره.و من باایشون عکس دارم‌.بهشون گفتم اگر تهدید کنن شکایت میکنم.آیا میشه ازپلیس بخوام یک پیام ب ایشون بفرستن ک درصورت تهدید پیگیری میکنن

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام شما از پلس فتا پیگیر شوید

 12. زهرا حمودی می گوید

  من یک مزاحم دارم از عکسام سو استفاده میکنه تهدید میکنه باید چکار کنم و چ جرمی دارد

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:می توانید بابت تهدید وانتشارعکس های شخصی ازشخص مشتکی عنه شکایت نمایید.

 13. عسلللل می گوید

  سلام
  یکی از دوستام تو عکاسی کار میکرد
  فیلم یکی و پخش کرده بود
  من رفتم به عروس خبر دادم که این اتفاق افتاده
  حالا ب نظرتون پای من هم تو این ماجرا گیره و دردسر میشه واسم؟؟
  من فقط از لحاظ وجدانی خواستم طرف اطلاع داشته باشه
  بعضی ها میگن پای توم گیره !ومن اون فیلمو حتی به یه نفر هم نفرستادم فقط وقتی بچه های کلاس فرستادن نگاه کردم و تمام

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: اگر اگر مدرک استنادی حرف شما باشد شما به عنوان شخص ثالث باید ادعای خودتان را ثابت نمایید.

 14. ناشناس می گوید

  کسی در خانه تشکیل فساد همکاری داشته و فیلم های غیر اخلاقی پخش میکرده در توییتر و فروش میکرده مجازات او چیست؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: به جرم انتشار فیلم و عکس مستهجن رایانه ای مجازات می شوید.

 15. mamo می گوید

  سلام
  من یه سوالی داشتم
  یکی از دوست های من با یه پسری دوست بوده،براش عکس و فیلم هم میفرستاده،البته پسره از استوری های دوست من بدون هیچ اجازه ای فیلم هم میگرفته و ذخیره مبکرده،حالادوست منو تهدید میکنه و میگه چون خودت عکس هارو فرستادی قانون پیگیری نمیکنه،اگه دوستم شکایت کنه جرم اون اقا چیه

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: می تواند بابت انتشار تصاویر از شخص مزاحم شکایت کرده و اعاده حیثیت نماید.

 16. الهه می گوید

  سلام وقت بخیر
  من یه دختر بیست ساله هستم که یه آگهی فروش لباس در برنامه شیپور ثبت کرده بودم و یه نفر به من پیام داده که اگه کارایی که میگه رو انجام ندم عکس و شمارم رو داخل یه آگهی تن فروشی داخل یه سایت پخش میکنه
  من اهمیت ندادم چون نمیدونستم اصلا همچین سایتی موجود داره ولی فردای اون روز بیشتر از پنجاه تا پیام دریافت کردم برای اون آگهی
  از یه نفر که پیام داده بود بهم خواستم لینک اون سایتو بده بهم تا واردش بشم و آگهی رو پاک کنم
  وارد سایت شدم و قسمت شکایات ،شکایت خودمو ثبت کردم
  اونام پاسخ دادن و گفتم یه ویدیو از خودم بگیرم و بفرستم و داخل ویدیو ناراضی بودن خودمو از پخش آگهی اعلام کنم
  منم اینکارو کردم
  ولی الان دارن تهدیدم میکنن که فیلم و عکسا رو داخل یه برنامه زنده و خود سایتشون پخش میکنن
  من نمیدونم باید چیکار بکنم
  شما میتونید به من کمک کنید

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: می توانید به جرم انتشار تصاویر شخصی شکایت نمایید.

 17. آرش می گوید

  سلام
  آیا رد و بدل کردن عکس یا فیلم خصوصی و مستهجن بین دو نفر جرم محسوب میشود البته بدون انتشار و بدون تهدید؟
  آیا نشان دادن آنها به قانون مشکلی ندارد؟
  اخاذی کردن مالی به مدت ۴ ماه چه حکمی دارد؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: صرف رد و بدل کردن عکس جرم نیست ولی انتشار ان جرم می باشد و اخاذی کردن برای انجام هر عملی دارای مجازات حبس بوده و اگر مالی اخذ شده باشد نیز مسترد خواهد شد.

 18. علی می گوید

  چگونه میتوان ثابت کرد که چه کسی عکس ها رو فضای مجازی منتشر کرده؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: با شکایت از طریق پلیس فتا موضوع را پیگیری نمایید.

 19. فاطمه می گوید

  سلام من با یه گروهه عکاسی به عکاسی رفتم و ایشون گفتن عکستون رو بزارم تو پیجم و من اول راضی نبودم بخاطره دوستم گفتم اوکی بزار بدش کلی پیام دادم که پاک و کن و اینا پاک نکرد گفت من عکس گرفتم که بزارم تو پیجم منم راضی نیستم و دیدم عکسم و پاک نکرده و دوباره ازم عکس گزاشته تو پیجش و بهش گفتم برا باره اخره که میگم عکس هامو پاک کن و بهم گفتش هر کار میخوایی کن اصلا برو شکایت کن همین الان من عکسارو گفتم که میزارم تو پیج حالا من میتونم شکایت کنم چون من هزار دفه گفتم کهه راضی نیستم و بد تر ازم عکس گزاشتن و ایشونم عکاس هستن

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: به دادسرای جرایم رایانه ای شکایت نمایید.

 20. برایان می گوید

  سلام.. یکی از آشناهای من که خانمی هستن با یک آقا در رابطه بودن و الان که خانم میخواد از رابطه بیرون بیاد اون آقا یک عکس خیلی خصوصی از ایشون فرستاده براش و هم در چت و هم در وویس با توهین تهدید به پخش کرده که در اینصورت کاملا آبروی این خانم خواهد رفت.. باید به پلیس فتا شکایت کنن و مجازات حبس هم داره؟ آیا برای خانم جرمی در زمینه داشتن رابطه نامشروع وجود داره و برای ایشون دردسر خواهد شد؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: بله

 21. mari می گوید

  سلام من از طریق یک شخص که خارج از کشور است و خودش هم خارجی است تهدید شدم به انتشار ویدیو کال هایی که اسکرین گرفته اند آیا میتونم شکایت کنم؟؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: بسته به اینکه کشوری باشه با ایران قرارداد تعاون داشته باشه.

 22. صادق می گوید

  سلام خسته نباشین ببخشید همسر من با پسری که نامحرم بود یک فیلم کوتاه گرفته و در فضای مجازی گذاشته ایا جرم این فیلم چیست رابطه وجود نداشته فقط فیلم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: از طریق دادسرای جرایم رایانه ای شکایت نمایید.

 23. مهشید می گوید

  با سلام.
  پزشک فیلم عمل بینی که نتیجه عمل، ناموفق بوده و بعنوان تبلیغ و بدون اجازه و در زوایای یک بینی زیبا در پیج اینستاگرام‌گذاشته و به ایشان تذکر هم داده شده ولی همچنان این فیلم باقیست، چه اقدام قانونی میتوانیم انجام دهیم؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: می توانید از طریق دادسرای جرایم رایانه ای شکایت نمایید.

 24. وکیلی می گوید

  با سلام.
  اگه در پیجم بر ضد پزشک خودم که عمل بسیار بدی داشته ام ، عکس قبل و بعد از عمل خودم و تمام مشکلاتی که پیش آمده قرار بدم این برای من جرم محسوب میشه؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: بله

 25. هانیه محمدزاده می گوید

  سلام من با پیج‌اینستاگرامه یه شخص‌دیگه دوستمو تهدید کردم که فیلمشو پخش میکنم چون اونم تهدیدم کرد. اما واقعا عکس یا فیلمی ندارم ازش و بیانم کردم که اصلا چیزی ازت ندارم و اینکه با پیج یا شماره ی خودم نبود .میتونه شکایت کنه !؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   باسلام
   جرم تهدید به انتشار عکس و فیلم خصوصی دیگران بر اساس قانون جرم و قابل مجازات است. جهت دریافت مشاوره حقوقی با شماره ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰ تماس حاصل فرمائید تا وکلای متخصص وکیل تاپ شما را راهنمایی نمایند.

 26. حسین می گوید

  سلام وقت بخیر. من با کسی مشکل دارم و طرف را با ۱۲تا خط تهدید به قتل و تهدید ناموسی و تمام فحشهای خیلی رکیک دادم و حتی عکس اسلحه از داخل اینستاگرام هم فرستادم براشون که برید پرونده های قبلی رو ببندید و آنها هم من را تهدید به قتل و تهدید ناموسی کردند که من در جواب پیام بهشون دادم …..حالا غیر از این توهین و تهدید و فحاشی از من به جرم اسلحه فروش هم شکایت کرده …آیا من واقعا به زندان میرم یا حکم زندان تبدیل به جزای نقدی میشه یا خیر ..۱۵ روز هم بازداشت بودم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: اگر سلاح شما غیر مجاز باشد بله حبس دارد و برای تهدید نیز مجازات حبس می باشد.

 27. ناشناس می گوید

  سلام من عکسم رو برای یک نفر فرستادم و بعد ایشان وقتی عکس من را گرفت شروع به تهدید کرد ک عکس من را پخش میکنید ابتدا گفت اگر میخوای پخشش نکنم باید پول بدهی و بعد وقتی دید پول ندادم گفت باید با من رابطه داشته باشی و من بهش گفتم نمیتونم هرکار میخوای بکن و ایشون به پدرم زنگ زد و پدرم هم‌من رو کتک زد و دعوامون شد من پیگیری کردم ولی حکم این فرد چیه؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: می توانید بابت سو استفاده از از عکس و تهدید از این فرد شکایت نمایید.

 28. زهرا می گوید

  سلام. من درحال جداشدن از همسرم با ی پسر دوست بودم و عکس فرستادم عکس دو نفر داشتم و ب دلایلی خاستم کات کنم این پسر هم تهدیدکرده ک عکس فیلم های دونفرو پخش میکنه و برای فامیلام اطرافیانم فرستاده یبار شکایت کردم تعهد داد ولی دوبار همون کارشو تکرار کرد اگ من بخام پروندم ب مراتب بالا تری ببرم خودمم مجرم حساب میشم..؟؟؟؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: می توانید از طریق دادسرای جرایم رایانه ای اقدام نمایید و درخواست رسیدگی نمایید.

 29. محمد می گوید

  سلام. آیا صاحب فیلم مستهجن (کسی که به صورت واقعی در فیلم حضور داره) میتونه از کسی که تهدید به پخش فیلم میکنه شکایت کنه؟

  1. زینالی می گوید

   سلام: بله می توانید از فرد مورد نظر شکایت کرده و بابت انتشار عکس یا فیلم خصوصی در خواست رسیدگی نمایید

 30. نیو می گوید

  سلام خسته نباشید من با یکی از خانوم های نزدیکمون دعوام شده بهش زنگ زدم کلی حرفای بدی زد آخر سر عم تهدیدم کرد که به بچت و اینا نگاه نمی‌کنم منم حاملم و اینکه وقتی داشته با من صوتی حرف میزده صدامو ضبط کرده برای کل خانواده فرستاده پخش کرده ی قسمت هم که حرف میزنه تلفن رو من قطع کرد ولی با خودش داره صحبت میکنه میخواددروم اسم بزاره خلاصه همین چند روز پیش هم گفتن عکستو استوری کرده تو اینستا چه کاری باید بکنم

 31. حسین می گوید

  سلام بنده یک عکس سلفی با عینک دودی جلوی آینه داشتم که هیچ مورد خاصی هم ندارد(پسر هستم و لباس ها هم کاملا عرف و معمولی میباشد) اما بنا به دلایلی راضی به انتشار این عکس نبودم که اخیرا فردی که این عکس را داشت داخل یک گروه مجازی قرار داد و در پی آن با چندین نفر دیگر به تمسخر عکس من پرداختند.آیا میتوانم از این فرد شکایت و او را محکوم کنم؟

  1. زینالی می گوید

   سلام: بله می توانید بابت سو استفاده و انتشار عکس های خصوصی اقدام نمایید

 32. سجاد می گوید

  سلام اکه عکس شخصی مطلق بع شخص دیکه تو‌گوشی مان باشه که طرف خودش فرستاده باشه و ما به افراد دیگر نشان دهیم جرم است

  1. زینالی می گوید

   سلام اگر فقط انتشار دهید جرم است

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند