دادخواست تأمین به دلیل تعدی و تفریط

تامین دلیل جایی وجود دارد که با توجه به شرایط موجود بیم آن می رود دلایلی که الان موجود هستند بعد ها از بین بروند لذا شخص باید با تقدیم دادخواست مستقل به شورای حل اختلافی که دلایل در آنجا وجود دارد تامین دلایلش را بخواهد. دلایل اعم از شهادت شهود،تحقیق محلی،معاینه محلی،استناد به دفاتر تجارتی و غیره دادخواست تامین دلیل به دلیل تعدی وتفریط در مورد اجاره زمانی مطرح می شود که مستاجر از حدود اذن موجر تجاوز کرده است و کاری انجام داده که نباید انجام میداده یا عملی انحام نداده است که باید انجام میداده .

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

نمونه دادخواست تأمین به دلیل تعدی و تفریط 

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت- شهر- خیابان- کوچه- شماره- پلاک
خواهان
خوانده
وکیل یا نماینده قانونی
تعیین خواسته و بهای آن تأمین دلیل تعدی و تفریط
دلایل و منضمات دادخواست کپی مصدق ۱. سند مالکیت ۲. قرارداد اجاره ۳. ……….
ریاست محترم شورای حل اختلاف ……….

با سلام، احتراماً به استحضار می‌رساند:

بر اساس قرارداد اجاره شماره………. خوانده/ خواندگان در یک واحد مسکونی/ تجاری در پلاک ثبتی………../ ………. بخش………. به نشانی………. ید استیجاری دارند. نظر به اینکه متأسفانه خوانده/ خواندگان با اقدامات خود در………. مشغول تعدی و تفریط در مورد اجاره می‌باشد و تأمین دلایل اینجانب برای استفاده در تقدیم دادخواست‌های آتی ضرورت دارد؛ فلذا به استناد ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور قرار تأمین دلیل با جلب‌نظر کارشناس رسمی دادگستری از محضر آن شورای حل اختلاف محترم مورد استدعاست.

 

محل امضاء- مهر- انگشت

 

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند

یک + سیزده =