دادخواست تأمین دلیل تخلیه ملک مورد اجاره به علت انقضای مدت

در مواردی که اشخاص ذی نفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است ، متعذر یامتعسر خواهد شد، می توانند از دادگاه درخواست تامین آنها را بنمایند. مقصود از تامین در این موارد فقط ملاحظه و صورت برداری از اینگونه دلایل است.

 

نمونه دادخواست تأمین دلیل تخلیه ملک مورد اجاره به علت انقضای مدت

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت- شهر- خیابان- کوچه- شماره- پلاک
خواهان
خوانده
وکیل یا نماینده
تعیین خواسته تأمین دلیل تخلیه ملک مورد اجاره به علت انقضای مدت
دلایل و منضمات کپی مصدق قرارداد اجاره
ریاست محترم شورای حل اختلاف……….

با سلام، احتراماً به استحضار می‌رساند:

بر اساس قرارداد اجاره شماره/ مورخ………. واحد مسکونی/ تجاری در پلاک ثبتی………./ ………. بخش………. به………. در ید استیجاری اینجانب قرار داشت. نظر به اینکه با انقضای مدت اجاره در تاریخ………. (مقرر در بند………. قرارداد اجاره) و تخلیه مورد اجاره توسط اینجانب به‌عنوان مستأجر، خوانده (به‌عنوان موجر/ مالک) از تحویل گرفتن مورد اجاره خودداری می‌نماید؛ فلذا با تقدیم این دادخواست به استناد ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور قرار تأمین دلیل تخلیه مورد اجاره مورد استدعاست. کلید نیز جهت نگهداری در صندوق به شورای حل اختلاف تقدیم می‌گردد.

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

محل امضاء- مهر- انگشت

 

 

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند