دادخواست تأمین دلیل انتقال به غیر

تامین در لغت به معنای ایمن کردن است. منظور حفظ دلایل موجود در صحنه اختلاف است برای اینکه در آینده دسترسی به این دلایل متعسر نشود. اعم از اینکه این مدارک در دست ذینفع باشد یا شخص خوانده. مهم ترین شرط تامین دلیل این است که دلیل وجود داشته باشد و شخص احتمال دهد ک دسترسی به این دلایل در اینده معتذر می شود اگر این احتمال منتفی باشد و دلایل در زمان مشخص خودش در دسترس باشد نباید درخواست تامین داد.مرجع صالح تامین دلیل شورای حل اختلاف محلی است که دلائل در حوزه آن قرار دارد اگرشورا حل اختلاف نبود رسیدگی با دادگاه است.

 

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

نمونه دادخواست تأمین دلیل انتقال به غیر

 

مشخصات  طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت- شهر- خیابان- کوچه- شماره- پلاک
خواهان
خوانده
وکیل یا نماینده
تعیین خواسته تأمین دلیل انتقال به غیر
دلایل و منضمات کپی مصدق: ۱. سند مالکیت ۲. قرارداد اجاره ۳. ……….

ریاست محترم شورای حل اختلاف ……….

با سلام، احتراماً به استحضار می‌رساند:

بر اساس قرارداد اجاره شماره………. خوانده/ خواندگان دعوی در………. باب واحد تجاری جزء پلاک ثبتی ………../ ………. بخش………. به نشانی………. ید استیجاری دارند. نظر به اینکه متأسفانه خوانده/ خواندگان برخلاف تعهد قراردادی خود و بدون اذن اینجانب (به‌عنوان موجر) مورد اجاره را به شخص دیگری منتقل کرده‌اند و تأمین دلایل اینجانب در این موضوع برای استفاده در تقدیم دادخواست‌های آتی ضرورت دارد. فلذا به استناد ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور قرار تأمین دلیل از محضر شورای حل اختلاف محترم مورد استدعاست.

 

 

 

محل امضاء- مهر- انگشت

 

 

 

 

 

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند

چهار × پنج =