دادخواست تأمین دلیل تغییر شغل

تامین دلیل یعنی امن کردن دلیل و نگهداری و مشاهده دلایل مورد ادعا.تامین دلیل در جایی مطرح است که یا به دلیل طبیعت خود دلیل، دلیل از بین برود یا شرایط به گونه ای باشد که نتوان در موقع مقرر آن دلیل را استفاده کرد. طبق ماده ۱۴۹: در مواردی‌که اشخاص ذی‌نفع احتمال دهند که درآینده استفاده از دلایل ومدارک دعوای آنان ازقبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از‌مطلعین و استعلام نظرکارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلیکه نزد طرف دعوا یا دیگری است، متعذر یا‌متعسر خواهد شد، می‌توانند از دادگاه درخواست تأمین آنها را بنمایند.

مشاوره حقوقی فوری

وکیل تاپ بزرگ ترین و مدرن ترین سامانه آنلاین حقوقی

 

نمونه دادخواست تأمین دلیل تغییر شغل

مشخصات  طرفیننامنام خانوادگینام پدرشغلمحل اقامت- شهر- خیابان- کوچه- شماره- پلاک
خواهان
خوانده/ خواندگان
وکیل یا نماینده
تعیین خواستهتأمین دلیل تغییر شغل
دلایل و منضماتکپی مصدق ۱. سند مالکیت ۲. قرارداد اجاره ۳. ……….

ریاست محترم شورای حل اختلاف……….

با سلام، احتراماً به استحضار می‌رساند:

بر اساس قرارداد اجاره شماره………. خوانده/ خواندگان دعوی در………. باب واحد تجاری جزء پلاک ثبتی………./ ………. بخش………. به نشانی………. ید استیجاری دارند. نظر به اینکه متأسفانه خوانده/ خواندگان برخلاف تعهد قراردادی خود (مذکور در بند………. قرارداد) یاد شده و بدون اذن اینجانب (به‌عنوان موجر) در مورد اجاره تغییر شغل داده‌اند و تأمین دلایل اینجانب در این موضوع برای استفاده در تقدیم دادخواست‌های آتی ضرورت دارد. فلذا به استناد ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور قرار تأمین دلیل از محضر آن شورای حل اختلاف محترم مورد استدعاست.

 

محل امضاء- مهر- انگشت

نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل خوب دارید ؟ بله، تماس فوری خیر

سوال حقوقی خود را مطرح کنید

وکلای متخصص ما در اسرع وقت به شما پاسخ خواهند داد