دادخواست تأمین دلیل تغییر شغل

تامین دلیل یعنی امن کردن دلیل و نگهداری و مشاهده دلایل مورد ادعا.تامین دلیل در جایی مطرح است که یا به دلیل طبیعت خود دلیل، دلیل از بین برود یا شرایط به گونه ای باشد که نتوان در موقع مقرر آن دلیل را استفاده کرد. طبق ماده ۱۴۹: در مواردی‌که اشخاص ذی‌نفع احتمال دهند که درآینده استفاده از دلایل ومدارک دعوای آنان ازقبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از‌مطلعین و استعلام نظرکارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلیکه نزد طرف دعوا یا دیگری است، متعذر یا‌متعسر خواهد شد، می‌توانند از دادگاه درخواست تأمین آنها را بنمایند.

 

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

نمونه دادخواست تأمین دلیل تغییر شغل

مشخصات  طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت- شهر- خیابان- کوچه- شماره- پلاک
خواهان
خوانده/ خواندگان
وکیل یا نماینده
تعیین خواسته تأمین دلیل تغییر شغل
دلایل و منضمات کپی مصدق ۱. سند مالکیت ۲. قرارداد اجاره ۳. ……….

ریاست محترم شورای حل اختلاف……….

با سلام، احتراماً به استحضار می‌رساند:

بر اساس قرارداد اجاره شماره………. خوانده/ خواندگان دعوی در………. باب واحد تجاری جزء پلاک ثبتی………./ ………. بخش………. به نشانی………. ید استیجاری دارند. نظر به اینکه متأسفانه خوانده/ خواندگان برخلاف تعهد قراردادی خود (مذکور در بند………. قرارداد) یاد شده و بدون اذن اینجانب (به‌عنوان موجر) در مورد اجاره تغییر شغل داده‌اند و تأمین دلایل اینجانب در این موضوع برای استفاده در تقدیم دادخواست‌های آتی ضرورت دارد. فلذا به استناد ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور قرار تأمین دلیل از محضر آن شورای حل اختلاف محترم مورد استدعاست.

 

محل امضاء- مهر- انگشت

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند

نه + دو =