وکالت تام الاختیار ملک و هزینه آن + نمونه متن

وکالت یا وکیل قراردادن به معنای نماینده یا نایب قراردادن کسی است برای انجام امور حقوقی. کسی که نایب شده و نماینده انجام امور حقوقی ست وکیل نام دارد و فردی که به وی نمایندگی یا وکالت می دهد موکل نامیده می شود.

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

وکالت ممکن است انواع گوناگونی داشته باشد، وکالت تام الاختیار وکالتی است که همانطور که از نامش پیدا ست وکیل اختیار تام یا اختیار تمام دارد در موضوعی که به وی وکالت داده شده است.

وکالت تام الاختیار در ملک معمولا در جاهایی است که ملک غیر منقول فعلا آماده انتقال به صورت تنظیم سند رسمی نیست لذا فروشنده در قالب وکالت به خریدار وکالت تام الاختیار می دهد که دارای تمام اختیارات در این ملک است.

و خریدار یا وکیل در اینجا هم حق دارد ملک را به دیگری بفروشد.

در این موضوع می خواهیم وکالت تام الاختیار و آثار حقوقی آن را بررسی کنیم و به این مورد بپردازیم که وکالت تام‌الاختیار در ملک چگونه است.

وکالت تام الاختیار چگونه است؟

در ماده ۶۵۶ عقد وکالت تعریف شده عبارت ساده تر آن در بالا گذشت اما طبق آنچه در این ماده مقرر شده:

وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می ‌نماید. پس از تعریف وکالت برای اشاره به معنای وکالت تام الاختیار باید گفت وکالتی است که وکیل اختیارات تمام و مطلقی در آن موضوع دارد.

برای مثال اگر وکالت تام الاختیار در ملک داده شده است. یعنی فرد وکیل تمام اختیارات آن ملک را از جهت تصرف دارد و می تواند آن را بفروشد، یا اجاره دهد یا هر کاری دیگری که لازم می داند در ملک انجام دهد.

پس از اینکه موکل، وکالت نامه تام الاختیار به وکیل می دهد از آن پس دیگر برای انجام هیچ کاری نیازی به اجازه موکل نیست. البته باید در وکالت نامه تام الاختیار ذکر شود برای مثال این وکالت برای امور اداری، حقوقی و دیگر موارد است.

وکالت تام الاختیار

وکالت تام الاختیار چه اقسامی دارد؟

وکالت تام الاختیار ممکن است به صورت ساده باشد یا به صورت بلاعزل.

وکالت تام الاختیار ساده:

در این نوع وکالت چون شرطی بر عدم عزل مقرر نشده؛ لذا موکل می تواند هر زمان که بخواهد وکیل را عزل کند.

اما در وکالت نامه تام الاختیار بلاعزل:

همانطور که از عنوانش پیدا ست؛ موکل حق عزل وکیل را نخواهد داشت.

اما باز هم ممکن است این نوع وکالت نامه محکم نباشد، زیرا از لحاظ قانونی این امر احتمال دارد که خود موکل موضوع وکالت را انجام دهد و به اینصورت وکالت منتفی بشود.

برای مثال در وکالت تام الاختیار ملک که موکل اختیار فروش داده است به وکیل ممکن است خود موکل اقدام به فروش ملک کند.

وکالت تام الاختیار ممکن است به صورت سند رسمی تنظیم شود یا اینکه بدون مراجعه به دفتر ثبت اسناد بین طرفین نگارش شود و به صورت عادی باشد. البته تنظیم آن به صورت سند رسمی اعتبار محکم تر و بیشتری دارد.

وکالت تام الاختیار

کاربرد وکالت تام الاختیار

وکالت تام الاختیار در موارد گوناگونی کاربرد دارد که شایع ترین آن وکالت تام الاختیار در فروش ملک است. این وکالت همانطور که به آن در بالا اشاره کردیم ممکن است بلا عزل باشد یا اینکه ساده باشد در وکالت بلاعزل حق عزل وجود ندارد. که در مورد ملک بیشتر در فروش آن به صورت وکالتی رایج است.

وکالت تام الاختیار ممکن است در طلاق هم باشد و موارد متعدد دیگری.

وکالت تام الاختیار ملک

 همانطور که گفتیم وکالت تام الاختیار وکالتی است که فرد وکیل کلیه امور خود را به شخص ثالث واگذار می کند به نام وکیل. در ملک هم می توان وکالت تام الاختیار به دیگری داد تا هر مسیله ای را که لازم است فرد وکیل انجام دهد.

باید دانست که وکالت تام الاختیار صرفا برای همان فروش وکالتی نیست و ممکن است مالک به وکیل مدنی خود وکالت تام الاختیار بدهد که کارهای مربوط به فروش توسط خود مالک را انجام دهد.

با این توضیح که در فروش وکالتی فرد مال را در قالب وکالت به دیگری منتقل می کند به این صورت که چون انتقال ملک در قالب سند رسمی فعلا ممکن نیست.

برای مثال ملک در رهن است یا توقیف شده است به این ترتیب مالک یا فروشنده وکالت تام و بلاعزل می دهد که در واقع نوعی فروختن ملک است تا بعد از فراهم شدن شرایط خود خریدار تمام کارها را انجام دهد.

اما در حالت دیگر خود مالک مال را به شخصی فروخته ولی به کسی وکالت تام می دهد تا کارهای مربوط به فروش و گرفتن ثمن یا پول و انتقال سند را انجام دهد.

در این حالت وکیل تمام اختیارات ناشی از فروش آن و اخذ ثمن یا تحویل ملک را دارد و می تواند قرارداد را نیز تنظیم نماید.

در وکالت تام الاختیار ملک اگرچه تام الاختیار است اما ممکن است توسط موکل، وکیل عزل بشود. مگر آنکه وکالت به صورت بلاعزل باشد که در این صورت عزل وکیل امکان‌ پذیر نیست.

وکالت تام الاختیار ملک

اعتبار وکالت تام الاختیار در ملک

یکی از مواردی که ممکن است باعث از بین رفتن وکالت شود با توجه به این که وکالت عقدی جایز محسوب می شود عزل وکیل توسط موکل است.

مگر آنکه وکالت بلاعزل باشد که اینجا موکل حق غزل را ندارد. از موارد دیگر که وکالت پایان می پذیرد، استعفای وکیل است. اگر موضوع وکالت را خود موکل انجام دهد باز هم وکالت پایان می پذیرد.

برای مثال: مالک به وکیل وکالت داده است تا که ملک را به شخص الف بفروشد و تمام امور مربوطه را انجام دهد از جمله تنظیم سند رسمی و گرفتن پول آن، حال اگر خود مالک قبل از انجام امر توسط وکیل این کارها را انجام دهد وکالت و موضوع وکالت از بین می رود.

مجنون شدن یکی از طرفین باعث انحلال وکالت می شود.

وکالت تام الاختیار برای بعد از مرگ

وکالت عقدی جایز است، جایز بودن به این معنا ست که فرد وکیل یا موکل هر زمان می تواند.

عقد را به هم بزند به جز این موارد با فوت شدن یا مجنون شدن یا سفیه شدن نیز امر وکالت از بین می رود حال باید متوجه شده باشیم که وکالت حتی تام الاختیار برای بعد از مرگ موکل پایان می گیرد و فرد هر معامله را که انجام دهد منوط به اجازه وراث است.

اما در حالتی مثل وصایت یا وصی قراردادن برای بعد از موت هم می توان نمایندگی امور را به کسی داد. اما در قالب وکالت برای بعد از فوت امکان پذیر نیست.

وکالت تام الاختیار برای بعد از مرگ

هزینه وکالت نامه تام الاختیار

هزینه وکالت نامه و تنظیم باقی اسناد در دفاتر اسناد رسمی متغیر است در موارد مختلف. هزینه وکالت نامه فروش و انتقال حتی اگر ملک باشد بین ۱۵۰ هزار تومان تا ۲۰۰ هزار تومان خواهد بود.

نمونه متن وکالت نامه تام الاختیار

موکل

نام: …………………. نام خانوادگی: …………………. نام پدر: …………………. شماره ملی: …………………. شماره شناسنامه: …………………. صادره: …………………. تاریخ تولد: / /….۱۳

وکیل

نام: …………………. نام خانوادگی: …………………. نام پدر: …………………. شماره ملی: …………………. شماره شناسنامه: …………………. صادره: …………………. تاریخ تولد: / /….۱۳

مورد وکالت: تام الاختیار

به موجب این وکالت نامه وکیل با مشخصات نامبرده در فوق نماینده تام الاختیار موکل یا مالک با مشخصات نامبرده در فوق است در معامله ملک با مشخصات…..

به شخص خریدار. لذا وظیفه وکیل در اینجا فروش ملک با قیمت … به شخصی دیگر است و ایشان وکالت تام دارند در اخذ ثمن و قبض مبیع و انتقال و تنظیم سند رسمی.

حدود اختیارات: وکیل در انجام مورد وکالت اختیار تام داشته و هرگونه امضاء و اقدام نامبرده به منزله امضاء و اقدام موکل بوده و از درجه اعتبار قانونی لازم و کافی برخوردار است به گونه ای که در هیچ مورد احتیاج به حضور و یا اجازه ثانوی موکل نباشد. وکیل حق توکیل به غیر جزا و یا کلا ولو کرارا را دارد مفاد این برگه فقط در نفس وکالت موثر است.

امضا موکل:

نتیجه گیری

وکالت تام الاختیار یا اختصارا وکالت تام نوعی از وکالت است که وکیل در آن از تمام اختیارات در حوزه موضوع مربوطه برخوردار است و دیگر برای انجام کارها نیازی به اجازه موکل نیست.

مثل وکالت نامه تام در فروش ملک یا کارهای اداری یا ساخت ملک و موارد دیگر. وکالت تام ممکن است ساده یا بلاعزل باشد.

در وکالت ساده مالک حق دارد هر موقع بخواهد وی را عزل کند اما در وکالت بلاعزل اینگونه نیست. این وکالت ممکن است با عزل یا استعفا یا فوت هریک از طرفین و جنون آنان از بین برود و برای بعد از فوت باقی نمی ماند.

سوالات متداول

مالک به شخصی وکالت می دهد در موضوعی خاص مثل فروش یا خرید یا ساختن ملک یا اجاره آن فرد وکیل تمام اختیارات را داشته باشد.

وکالت تام با انجام موضوع توسط موکل یا حتی خود وکیل یا فوت و جنون و سفیه شدن یکی از طرفین از بین می رود.

وکالت بلاعزل این خاصیت را دارد که از عزل شدن توسط موکل جلوگیری می کند اما تاب مقاومت در برابر اموری مثل فوت و جنون و سفه را ندارد و حتی اگر بلاعزل باشد با فوت از بین می رود.

1 نظر
  1. حسین صمدی می گوید

    باسلام وعرض ادب واحترام بدین گونه بعرض میرسانم حدودیگسال ازفوت والده ام میگذردکه طی یکماه گذشته یکی ازنوه های که مادرش بعد ازفوت پدربزرگش درسال/۱۳۶۵/زودترازمادربزرگ درسال/۱۳۹۷/فوت مکندومادربزرک یکسال بعد /۱۳۹۸/۱۱/۱۸/میمرد ماه کذشته نوه فوق بدون اجازه واطلاع قبلی خودسرانه به یک بناوکارگر با مصالح وارد ملک موروثیمان شده وشروع به بنا وساخت دیوار بعنوان قدر سهم نموده که بااعتراض و.ممانت یکی ازدووراث قانونی طبق گواهی حصر وراثت بناچار دست از کار کشیده ومحل راترک نمودند ولی پس ازچندروز طی شکوائیه وبادروغ به طرفیت احدی از وراث گفته که بافحاشی وتعدید باچاقو تحت عنوان ممانعت ازحق مجبور به ترک محل شده/ودوکارگر روزمزد هم به دروغ بنفع اوشهادت دادنند/لطفا راهنمای فرمائید سپاسگزارم

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند