تقسیط جزای نقدی آیا امکان پذیر می‌باشد؟

تقسیط جزای نقدی آیا امکان پذیر می‌باشد؟«جریمه نقدی» و یا «جزای نقدی» یکی از انواع مجازات‌های تعزیری می‌باشد و عبارت است از محکومیت به پرداخت مبلغی به خزانه دولت به عنوان مجازات. در این راستا امروزه محکوم شدن در پرونده‌های کیفری بر حسب تفکر حبس زدایی، به پرداخت جزای نقدی و حتی انجام خدمات عمومی تبدیل گشته است و در شرایطی که جرم غیر مهم تلقی شود و از طرفی امکان اصلاح مرتکب در صورت محکوم شدن مجرم به جزای نقدی و برگشت وی به جامعه میسر باشد، قاضی حکم به جزای نقدی می‌دهد.

در برخی موارد شخص متهم توان پرداخت جزای نقدی را ندارد و یا گاهاً میزان جزای نقدی بسیار بالاست در این شرایط برای جلوگیری از زندانی شدن مجرم بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری می‌توان جزای نقدی وی را قسط بندی نمود.

بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، جریمه نقدی طبق یکی از درجات هشت گانهٔ مجازات تعزیری می‌باشد. در مواد ۲۷-۲۹ قانون مجازات اسلامی، قانونگذار درباره مجازات نقدی و همچنین شرایط دریافت آن موادی را بیان نموده است که با مصوب شدن قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ با اصلاحات سال ۱۳۹۴ مطابق مواد ۵۲۹ الی ۵۴۰ تفصیلاً بدین مباحث پرداخته است.

تبدیل و قسط بندی جزای نقدی چگونه است؟

طبق ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، جزای نقدی مشمول این ماده نمی‌شود و برای درک احکام مربوط به جزای نقدی می‌بایست به قانون مجازات اسلامی و همچنین قانون آیین دادرسی کیفری مراجعه نمود.

طبق ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری:

هر شخصی که به موجب حکمی قطعی محکوم به پرداخت جزای نقدی گردد و آن جزای نقدی را نپردازد، مال‌هایی که دارد توسط مرجع اجرای حکم بررسی و شناسایی می‌گردد و پس از آن اموال توقیف می‌گردند و نهایتاً جزای نقدی از محل فروش این اموال تأمین می‌شود. البته بی شک قوانین راجع به مستثنیات دین در این عمل نیز جاری خواهد بود.

اما در صورتی که شخص، مالی نداشته باشد و یا شناسایی نشود، مرجع اجرای حکم می‌تواند بخشی از حقوق او را بر طبق قانون اجرای احکام مدنی و یا تمام و یا بخشی از سایر درآمدهای شخص محکوم را جهت وصول توقیف نماید.

اگر محکوم، درخواست قسط بندی جزای نقدی را بنماید و دادگاه محرز نماید که وی قدرت پرداخت اقساط را داراست، دادگاه نخست، که رأی تحت نظر او اجرا می‌شود، می‌تواند از محکوم تأمین مناسبی را بگیرد و جزای نقدی اثبات شده را قسط بندی نماید.تقسیط جزای نقدی آیا امکان پذیر می‌باشد؟

درصورتی که اجرای حکم به روش‌های فوق الذکر ممکن نیفتد، می‌توان از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کرد که به شرح زیر می‌باشند:

 • جزای نقدی تا ۱۵ میلیون ریال: یک ساعت انجام خدمت عمومی بطور رایگان
 • بالای ۱۵ میلیون ریال و صورت عدم شرایط اجرای بند فوق: هر ۳۰۰ هزار ریال: یک روز حبس

البته باید در نظر داشت که در صورتی که شخص محکوم پیش از صدور حکمش، به جهت اتهامی در پرونده بازداشت بوده باشد، دادگاه پس از تعیین مجازات ایام بازداشتی او را در نظر می‌گیرد و به ازای هر ۳۰۰ هزار ریال یک روز کسر می‌نماید. قضات اجرای احکام موظفند بر این امر نظارت‌های لازم را داشته باشد و در صورت عدم رعایت مسئول، خود اقدامات لازمه را انجام دهند.

باید توجه داشت که اشخاص محکوم به جزای نقدی، اگر ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری، جهت پرداخت حاضر شوند، قاضی می‌تواند وی را از پرداخت ۲۰ درصد جزای نقدی معاف نمایند و این امر را دفتر قاضی اجرای احکام کیفری در برگه احضاریه متهم ذکر می‌نمایند که محکوم بدان اطلاع داشته باشد.

انواع جزای نقدی کدامند؟

 1. جزای نقدی بصورت ثابت: جزای نقدی بصورت ثابت عبارت است از مبلغی معین که حداقل و حداکثر آن توسط قانونگذار ذکر می‌گردد. به عبارتی دیگر بدین معنا که حداقل و حداکثر به طور ثابت و مشخص در قانون تعیین شده باشد.
 2. جزای نقدی به صورت نسبی: جزای نقدی به صورت نسبی عبارت است از جزای نقدی که بر اساس مبنای خاص قانونگذار و با نوجه به شرایط حسب مورد توسط دادگاه تعیین می‌شود و یا آنکه میزان جزای نقدی بر اساس یک واحد و یک مبنایی خاص قانونی محاسبه می‌شود.

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

شرایط و نکات تقسیط جزای نقدی کدام است؟

 1. تقاضا توسط محکوم
 2. دادخواست تقسیط بدهی از تاجران پذیرفته نمی‌شود.
 3. در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط، قاضی اجرای احکام حکم تقسیط جریمه نقدی را لغو می‌نماید و اقدامات قانونی متناسب را در پیش می‌گیرد.
 4. پس از اینکه حکم به تقسیط صادر گردید و محکوم تمکن مالی حاصل نمود می‌بایست که ظرف ۳ ماه موضوع را به قاضی مجری اعلام دارد. در غیر این صورت با اعلام قاضی، حکم بر لغو تقسیط جزای نقدی صادر می‌گردد.

تقسیط جزای نقدی آیا امکان پذیر می‌باشد؟

درخواست تقسیط جزای نقدی آیا نیازی به دادخواست دارد؟

خیر. بر اساس نظریه مشورتی صادر شده درخواست قسط بندی نمودن جزای نقدی، نیازی به دادخواست نداشته. بدین معنا که کلمه دادخواست در متن ماده ۵۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری  عبارت است از دادخواست به معنای خاص و عام.

نظریه مشورتی شماره ۱۳۹۵/۱/۳۰-۷/۹۵/۱۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

صادر نمودن رأی درخصوص جزای نقدی، مستلزم تقدیم دادخواست نمی‌باشد، چرا که عموماً در امور مدنی و حقوق خصوصی، تقدیم نمودن دادخواست موضوعیت دارد، لکن تقسیط جزای نقدی از این زمره خارج می‌باشد.

درچه مرحله‌ای و چگونه می‌توان درخواست تقسیط بدهی نمود؟

در مرحله بدوی که شخص به جزای نقدی محکوم شد، وی می‌تواند پیش از قطعیت یافتن حکم از دادگاهی که رأی را صادر نموده است، درخواست قسط بندی نمودن جزای نقدی را بنماید.

این درخواست به منزلهٔ اسقاط حق تجدید نظرخواهی نمی‌باشد و دعوای تقسیط جزای نقدی در هر یک از موارد می‌بایست بصورت مستقل و مجزا مطرح گردد.

زمانی که شخص محکوم در زمان صادر گشتن حکم نخستین، مبنی بر قسطی بودن از بابت مجازات بدل از جزای نقدی در حبس تلقی شود، فوراً به وسیله دادگاهی که رأی را صادر نموده است آزاد می‌شود و در هر حال، قابلیت تجدیدنظرخواهی درخصوص تقسیط مانع از اجرای رأی بدوی مبتنی بر قسطی بودن جزای نقدی نمی‌باشد.تقسیط جزای نقدی آیا امکان پذیر می‌باشد؟

قرار تقسیط با چه مرجعی است؟

درخصوص مرجع صادر کننده قرار تقسیط سه قول متفاوت وجود دارد:

۱-اختیار با دادگاه صادر کننده حکم است: در این راستا دلایل متفاوتی مطرح شده است از جمله آنکه اولاً وفق ماده ۳۷ قانون اعسار اگر فردی مالی نداشته باشد و یا اموال وی کفاف دیون را ندهد ولی با حقوق بدست آمده از شغل خود بتواند دیون را در اقساط پرداخت کند، دادگاه و اداره ثبت مبادرت به تقسیط می‌نمایند.تقسیط جزای نقدی آیا امکان پذیر می‌باشد؟

ثانیاً طبق ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی امکان تقسیط دیه نیز وجود دارد. ثالثاً بر مبنای ماده ۲۷۷ قانون مدنی امکان اجبار متعهد له جهت دریافت بخشی از تعهد وجود ندارد لیکن دادگاه این امکان قانونی را دارد که متعهد له را به جهت صدور حکم اعسار مکلف به قبول بخشی از تعهد نماید.

۲-اختیار قرار تقسیط با اجرای احکام است: در این راستا برخی معتقد به تقسیط توسط اجرای احکام می‌باشند. زیرا سابقاً بر وفق بند د ماده ۱ آیین نامه اجرای ماده ۲ قانون نحوهٔ اجرای محکومیت‌های مالی امکان تقسیط جزای نقدی وجود داشته است و اجرای احکام به نیابت از شعبه دادگاه اختیار تقسیط را داشته است.

۳قرار تقسیط توسط اجرای احکام پیشنهاد می‌شود و می‌بایست دادگاه صادر کننده حکم با آن موافقت نماید: این عده دلایل این نظر را شامل این موارد می‌دانند. اولاً اجرای حکم در امور حقوقی بر عهده دادگاه صادره کننده است لیکن در مقابل در امور کیفری اجرای حکم بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری است که زیر نظر دادستان فعالیت می‌نماید فلذا به منظور رفع شبهه و تعیین تکلیف و تقسیط جزای نقدی دادگاه صادر کننده حکم تکلیف دارد.

ثانیاً به صورت کلی نظم حقوقی مستلزم آن است که تقسیط جزای نقدی و مواعد آن بر عهده دادگاه باشد.

ثالثاً جزای نقدی بخشی از درآمد دولت را تشکیل می‌دهد، فلذا اجرای احکام قانوناً نمی‌تواند بخشی از درامد دولت را بدون توجه به نظر دادگاه صادر کننده رأی تضییع نماید یا تقسیط کند.تقسیط جزای نقدی آیا امکان پذیر می‌باشد؟

نتیجه گیری درخصوص تقسیط جزای نقدی

درنهایت باید بیان داشت «جریمه نقدی» عبارت است از جریمه ای که  وجه و یا بهای آن نقداً و بر اساس وجه رایج کشور می‌بایست که پرداخت گردد.

 اگر شخصی به واسطه حکمی قطعی محکوم به پرداخت جزای نقدی گردد و به راستی توان پرداخت کلیه جزای نقدی را دفعتاً نداشته باشد، می‌تواند تقاضا نماید تا جزای نقدی برای وی قسط بندی شود و طی اقساطی مبالغ مشخصه را بپردازد.

پس از اینکه شخص محکوم تقاضای تقسیط را نمود و عدم قدرت او محرز گردید، دادگاه نخستینی که رأی تحت نظر او انجام می‌شود، می‌تواند از محکوم تضمین مناسبی را بگیرد و جزای نقدی را قسط بندی بنماید.

همچنین اگر فردی در مرحلهٔ بدوی محکوم به پرداخت جزای نقدی گردد، می‌تواند پیش از اینکه حکم قطعیت یابد از دادگاهی که حکم را صادر نموده است، درخواست کند که جزای نقدی‌اش را قسط بندی بنماید. باید در نظر داشت که این امر به معنای اسقاط حق تجدیدنظر خواهی نمی‌باشد و دعوای قسط بندی جزای نقدی در هر یک از موارد باید که جداگانه و بطور مستقل مطرح گردند.

همچنین نکتهٔ قابل توجهی که لازم به ذکر است عبارتست از آنکه حسب نظر یه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضایی به شماره ۷/۹۵/۱۲۱ مورخ ۱۳۹۵/۱/۳۰: برای صدور رأی تقسیط جزای نقدی تقدیم دادخواست ضرورتی ندارد.

2.2/5 - (9 امتیاز)
52 نظرات
 1. یحیی نیکنام می گوید

  سلام بنده به جرم کلاه برداری وفروش مال غیر مدت یک سال حبس و جزائ نقدی به مبلغ ۱ میلیارد تومان محکوم شدم آیا حکم حبس و جزائ نقدی قابل کاهش هست

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام کم ترین میزان حبس برای شما در نظر گرفته شد ولی اگر قاضی صلاح بداند و شما مشمول تخفیف باشید خودش تخفیف را اعمال می کرد

 2. سعید می گوید

  با سلام
  من به جرم نگهداری ۵ لیتر مشروب دست ساز به مبلغ دو میلیون تومن جریمه و مبلغ یک میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تومن هم بابت بدل از زندان برام بریدن و بابت نگهداری یک شیشه ویسکی خارجی ۴ میلیون ت و دو میلیون و دو یست هزار تومان بابت بدل تز زندان محکوم شدم سوال من اینه آیا درخواست اعمال ماده ۴۲۲ آیین دادرسی و …. دادگاه از جریمه م کم میکنه ؟؟ و آیا بعد از قطعی شدن حکم امکان ش هست که شعبه اجرای احکام برام در سه قسط پرداخت کنم؟؟
  ممنون میشم راهنمایی م کنید
  با تشکر

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام منظورتون ماده ۴۴۲ هست.بله امکانش هست.بله تقسیط هم ممکنه

 3. عارف می گوید

  سلام جرم من جزای نقدی۲۷میلیون هست میخواستم بدونم اگه الان برم زندان ۲۲بهمن بمن عفو تعلق میگیره

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام خیر

  2. بهزاد زینالی می گوید

   حداقل باید چهار ماه حبس تحمل کنید

 4. زهرا می گوید

  سلام همسر بنده بابت ۱۵ گرم شیشه ک داخل ی ماشین بوده مبلغ ۳۰ میلیون جریمه شده وکیل میگوید ک بابت باطل کردن تمبر و واریزی مبلغی ب حساب کانون وکلای باید پرداخت شه ایا صحت داره؟و من برای قسط بندی چکار باید انجام بدم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بله. از دادگاه تقاضا کنید

 5. امیر می گوید

  شلام منو به جرم تولید و نگهداری و فروش ۷۰۰ لیترمشروبات الکلی گرفتن
  حکم دادگاه ۶ ماه حبس تعلیقی ۳۰ ضربه شلاق و ۴۲۲ ملیون تومان جزای نقدی هستش
  می خواستم بدونم اگر درخواست تجدید نظر کنم بهتره یا تسلیم به رای بزنم بهتره برام و امکان تقسیط وجود داره یا خیر تشکر

 6. ایرج می گوید

  باسلام عرض ادب وخسته نباشید ببخشید بنده بابت کلاهبرداری به دوسال حبس و ۲۴۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدم و رد مال هم ندارم و ۳ماه حبس کشیدم بعدش باسند آزاد شدم آیا تخفیف مجازات تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ شامل حال بنده هم میشود یانه؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام میتوانید با گذشت شاکی در خواست تخفیف وازادی خود را درخواست نمایید

 7. غریبه می گوید

  سلام من ۲۵ میلیون جریمه داشتمکه تاکنون ۲ماه از ان را در زندان سپری کردم به ازای هر روز ۱۰۰ هزارتومان از جریمه ام کسر میشود ایا امکان تعلیق بقیه ان وجود دارد یا خیر لطفا راهنمایی کنید

  1. محدثه لواسانی می گوید

   سلام خیر جریمه نقدی باید پرداخته بشه اگر اموالی دارید که از آن وصول میشه در غیر این صورت از حقوقتون کسر میشه

 8. کریم می گوید

  سلام بنده به خاطره خرید وفروش مال مسروقه ۱۰میلیون جریمه شدم؟بدتقاصای تقسیط دادم قاضی قبول کرد ولی به دلیل کم بودن درآمدم نمیتوانم پرداخت کنم آیا راه دیگری هست

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام اگر مالی داشته باشید از ان کسر میشه اگر نبود از حقوق کسر میشه در نهایت ممکنه به حبس محکوم بشید

 9. رسول می گوید

  سلام بنده سر دعوا حبس گرفتم ک شاکی رضایت داد و قاضی برای حبس دولتی من رو ب پرداخت جزایی نقدی ب جای زندان مبلغ۱۰ ملیون تومن محکوم کرد و من توان پرداختش رو نداشتم و نرفتم دادگاه برای پرادختش و یک سال از روش گذشته خواستم بدونم چی میشه این موضع.

 10. رسول قراگوزلو می گوید

  سلام بنده سر دعوا حبس گرفتم ک شاکی رضایت داد و قاضی برای حبس دولتی من رو ب پرداخت جزایی نقدی ب جای زندان مبلغ۱۰ ملیون تومن محکوم کرد و من توان پرداختش رو نداشتم و نرفتم دادگاه برای پرادختش و یک سال از روش گذشته خواستم بدونم چی میشه این موضع.خواهشن جواب بدین

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام اگر مالی ازتون کشف بشه ان مال فروخته خواهد شد وگرنه از حقوق برداشته میشه در آخر ممکنه محکوم به تحمل حبس شوید

 11. مهرنوش نجف زاده می گوید

  سلام وقت بخیر من محکوم به پرداخت ۲ملیون ۱۰۰هزارتومان جزای، نقدی شدم برای توهین ایا امکان تقسیط وجود داره؟ من کارمند جایی نیستم و مالی هم به نامم نیست

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام شما میتوانید درخواست تقسیط کنید وتصمیم گیرنده دادگاه نخستین صادر کننده رای است.

 12. سعید رضایی می گوید

  سلام بند درتجدید نظر محکوم به پرداخت ۱۶۰ میلیون تومن به پرداخت جزای نقدی شدم که جهاد ازبند شکایت کرده بود بابت تعقیر کاری آیا میتوانم اقساط پرداخت کنم خودم یک کارگر که کلا۴۰۰۰حقوق میگیرم میخواستم راهنمایی کنید چکار کنم

 13. سعید رضایی می گوید

  سلام بند درتجدید نظر محکوم به پرداخت ۱۶۰ میلیون تومن به پرداخت جزای نقدی شدم که جهاد ازبند شکایت کرده بود بابت تعقیر کاری تجدید نطر هم رای رد کرد آیا میتوانم اقساط پرداخت کنم خودم یک کارگر که کلا۴۰۰۰حقوق میگیرم وی ماشین بنامم خواستم راهنمایی کنید چکار کنم میتونه داده ماشینو بگیر یا نه

 14. سحر می گوید

  سلام همسرم بدلیل پاپوش دزدی و سرقت از منزل که براش درست کردن و متاسفانه نتونستن هم ثابتش کنن واسش ۳سال زندان و ۱۰۰میلیون جریمه نقدی بریدن ۳سال زندانش دقیقا تا برج ۸امسال بود که تمام کرد ولی توان پرداخت جریمه رو هم ندارن چون نه ملکی و نه شغل ثابتی و نه درآمدی دارن درخواست قسطی کردنش رو به دادگاه دادن ولی هنوز دادگاه قبول نکرده شاکیش اصلا رضایت نمیده شاکیش هم آیا باید رضایت بده آیا هیچ راه حلی نداره یعنی همسر من تمام جوونیش رو باید تو زندان هدر بده برادر شوهرمم درگیر همین پروندس پرونده هردوتاشون یکیه مدت زندان و مقدار جریمشون هم یکیه

 15. امیر می گوید

  سلام
  حکم صادر شده از سوی دادگاه بدون حضور مجرم و محکوم به پرداخت ده میلیون تومن باشه
  حکم جلب هم صادر شده باشه آیا این شخص میتونه در اجرای احکام درخواست تقسیط بده؟؟
  اولین قسط این ده میلیون چقدر باید باشه؟؟
  قسط ماه های بعد به چه صورتی انجام میپذیره

  1. وکیل تاپ می گوید

   درخواست اعسار سی روز بعد از صدور حکم قطعی میباشد بعد از صدور حکم جلب امکان تقسیط نمی باشد

 16. جواد می گوید

  سلام بنده با یکی دعوا کردم توی دوربین طرف افتادم که من را دادگاه جریمه کرده شکایت آنها تمام شده وکیل بنده طرف که باقیچی به من حمله روشده وگلو ی من را گرفته که توی دوربین خودش هم معلومه وبا اولین ابلاغ هم به دادکاه هم نیامده جرمش چیه

 17. جواد می گوید

  سلام بنده با یکی دعوا کردم توی دوربین طرف افتادم که من را دادگاه جریمه کرده شکایت آنها تمام شده وکیل بنده طرف که باقیچی به من حمله روشده وگلو ی من را گرفته که توی دوربین خودش هم معلومه وبا اولین ابلاغ هم به دادکاه هم نیامده جرمش چیه بنده اولین بار با شما مشاوره میکنم

 18. جواد می گوید

  من با یکی دعوا کردم جریمه کردی دادکاه شکایت انها تمام شده ولی آنها که به من قیچی کشیده بودن وکلوی من را کرفته بود وتوی دوربین که به دادکاه آرا
  ی داد یه بودن هم معلومه دادکاه ابلاغه فرستاده نیومدن جرمیش چیه

 19. جواد می گوید

  من با یکی دعوا کردم جریمه کردی دادکاه شکایت انها تمام شده ولی آنها که به من قیچی کشیده بودن وکلوی من را کرفته بود وتوی دوربین که به دادکاه آرا
  ی داد یه بودن که من هم شکایت کردم هم معلومه دادکاه ابلاغه فرستاده نیومدن جرمیش چیه

 20. جواد می گوید

  من با یکی دعوا کردم جریمه کردی دادکاه شکایت انها تمام شده ولی آنها که به من قیچی کشیده بودن وکلوی من را کرفته بود وتوی دوربین که انها به دادکاه آرا
  ی داد یه بودن که من هم شکایت کردم هم معلومه دادکاه ابلاغه فرستاده نیومدن جرمیش چیه

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام ممکنه به جرم تهدید به ضرر نفسی محکوم شوند

 21. جواد می گوید

  جرمه شخصی که جلوی دوربین قیچی کشیده وکلوی شخصی رو گرفته شکایت کردم چیه

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام به جرم تهدید با سلاح سرد

 22. عبد می گوید

  سلام وقتتون بخیر .من تودادگاه محکوم به پرداخت ۵میلیون و هزینه وکیل شدم ومیخوام قسطیش کنم.میتوتین راهنماییم کنین

 23. غزل می گوید

  سلام من بنده ای تهدیدم کرد و فحش و تهمت بم زد ک ازش شکایت کردم و دوباره بعد اون دوباره فحشم داد و تهدید کرد ک منم عصبانی شدم گفتم همه این ها ک میگی ویژگی خودته الان برام ۳میلیون تومن جزای نقدی بریدن ک توان مالی ندارم پرداخت کنم چون اون آقا ازم کلاهبرداری کرد و پولام برد الان تاثیری داره ک رو این حکم اعتراض بزنم

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام بله اعتراض نمایید

 24. مهدی می گوید

  سلام بنده بابت خرید فروش ماهواره ۱۷۵ ملیون جریمه شدم ۶ماه حبس تسلیم به رای زدم یک چهارم از کل مجازات م کسر شد اجرایی احکام گفت که اگه ظرف مدت ده روز پرداخت کنم ۲۰ درصد کسر میشه ۱۰۴ ملیون رفتم اجرای احکام خودش بهم وقت داد پول و جور کردم رفتم پیشش کفت دیگه نمیتونه تخفیف بده در حقم نامردی کرد حال اگه من در خواست اعصار بدم تکلیف زندانیم چی میشه من نمیتونم برم زندان میخواستم ببینم راهی داره که من این چهار ماه ونیم بخرم یا دستبند الکترو نیکی بگیرم اگه کسی راهی بلده راهنمایی کنه

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام اگر احراز شود که شرایط ازادی الکترونیکی دارید قبول میشود

 25. رضا می گوید

  سلام بنده رو سرمشروب دست ساز که ۱۵۰لیتربود برام نوشتن ۳۰۰لیتر ۱۲۰ملیون جریمه شدم توان پرداخت ندارم پرسیدم بهم گفتن امکان تقسیط هست ومیشودمیخاستم بدونم چطور هست مدت زمانش وچند تا قسط میشود ماهانه هست چطورهست چه مدت وقت میدهند تاتمام پرداخت کنم.مدت ش روبهم بگیدممنون

 26. مجید می گوید

  سلام .بردار من به خاطر مشارکت در حمل مشروبات الکلی ۵۲۰میلیون جریمه و ۶ ماه حبس محکوم شده الان تو زندان داره حبس میکشه.بعد از تموم شدن حبسش میاد بیرون؟؟ جریمشمو نتونه بده چی؟؟ اعسار به چه شکله؟؟آیا عفو بهش میخوره

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام اعسار بایستی هیچ مالی برای پرداخت نداشته باشین تمامی دارایی حساب بانکی واموال خوتون را به اضافه دو شاهد مرد میخواهد وگرنه دوباره حبس میشوند

 27. سامان حبیبی می گوید

  سلام وقت بخیر بنده رو با ماهوار گرفتن دوسال تعلیق دارم و ۱۰۹ میلیون جریمه شدم و پنج ماه زندان هستم و پانزده میلیون هم پرداخت کردم الان مانده هشتاد میلیون ایا پابند بهم تعلق میگیره یا ازادی مشروطه چه راهی هست راهنمای کنید ممنون میشم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام ازادی مشروط بایستی یک سوم از حبس را تحمل نمایید تا تعلق بگیره استفاده از پابند هم تعلق نمیگیره در ضمن در ازادی مشروط بایستی قبلا اسفاده نکنید

 28. علی می گوید

  سلام من با یکی دعوا کردم پزشک قانونی ۶۰ درصد براش زده ک با نرخ دیه امسال میشه حدود ۲۹۰ ملیون میشه درخواست قسطی داد ؟؟؟و اگه قبول کنن باید اول چقد دیه رو بدم و بقیش ماهی چقد ؟؟ممنونم اگه جواب بدید

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:قبول تقسیط ومیزان آن دراختیارمقام قضایی است.

 29. عرشیا می گوید

  سلام وقت بخیر
  طی تصادف و شکایت شاکی ما محکوم به پرداخت دو میلیون تومن جزای نقدی شدیم ایا امکان قسط بندی وجود داره؟چگونه؟
  با تشکر

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:قبول تقسیط جزای نقدی با دادگاهی که حکم زیر نظر ان اجرا می شود میباشد.

 30. ابوالفضل می گوید

  سلام من بخاطرفحاشی بمبلغ۲۴میلیون محکوم شدم تجدیدنظرزدم هنوزجوابش نیومده اگه نتونم بدم حداکثرچ مدت زندان میرم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: بسته به نظر دادگاه دارد.

 31. فرزاد امن زاده می گوید

  سلام دوست من ازسال ۹۱ درزندان میباشد سوال این است که ایا باپرداخت ردمال اززندان ازاد میشود ویا باید جزا را هم پرداخت کند . حبس وی تمام شده وحدود دوسال است که اضافه مانده درزندان جزا او حدود دومیلیارد تومان است

  1. بهزاد زینالی می گوید

   باسلام
   بله، با شماره ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰ تماس حاصل فرمائید تا وکلای متخصص کیفری شما را راهنمایی نمایند. موفق باشید.

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند

پنج × 3 =