نمونه شکوائیه معدوم نمودن مراسلات پستی

هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب‌ مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نماید به حبس از یک سال تا‌سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هیجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

این جرم فقط مختص مستخدمین و مامورین دولتی است ونوع رابطه استخدامی مامورین تاثیری در مجازات ندارد ولی امکان ارتکاب آن در افراد عادی نیست.این جرم جرمی مطلق است و نیاز به نتیجه ندارد و شخص به محض بازکردن مراسلات مرتکب این جرم شده است.مخابرات افراد به هیچ وجه قابل کنترل نمی باشد مگر مواردی که قانون آیین دادرسی کیفری احصاءکرده است.کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون لازم تشخیص داده شود. در این‌صورت با موافقت رییس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می‌شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده (۳۰۷) این قانون منوط به تأیید رییس قوه قضاییه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی‌باشد

نمونه شکوائیه معدوم نمودن مراسلات پستی

بسمه‌تعالی

شاکی/ شاکیه /شکات …فرزند/ فرزندان … به آدرس …

مشتکی‌عنه/ متشاکی/ مشتکی‌عنهم … فرزند/ فرزندان … به آدرس …

موضوع: معدوم نمودن مراسلات پستی

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان …

با سلام

 احتراماً به استحضار عالی می‌رساند؛ مشتکی‌عنه که یکی از مأمورین اداره پست شهرستان … می‌باشد عالماً و عامداً و بدون مجوز قانونی مراسلات ارسالی شرکت تولیدی … به اینجانب را به جهت خصومت شخصی با اینجانب معدوم نموده است. لازم به ذکر است که مشارالیه قبلاً نیز دو بار مراسلات ارسالی به اینجانب را معدوم نموده بود که استشهادیه همکاران نامبرده بپیوست تقدیم حضور عالی می‌گردد. حال نظر به‌مراتب یاد شده و با استناد به ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) تقاضای رسیدگی و تعقیب کیفری نامبرده را از محضر عالی مستدعی می‌باشد.

با تجدید احترام

امضاء شاکی

سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند