نحوه شکایت از جرم کلاهبرداری و روند رسیدگی به جرم کلاهبرداری

یکی از جرایم مهم در مقررات ایران جرم کلاهبرداری است که طبق ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری: «هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث یا پیش‌آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا‌حساب و امثال آن‌ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.» بنابراین برای این که فردی را مرتکب کلاهبرداری بدانیم باید جرم موضوع ماده فوق را مرتکب شود. عامه مردم حتی معامله ای که در آن تدلیس صورت گرفته را نیز ممکن است کلاهبرداری بدانند منتها توجه داشته باشید کلاهبرداری عناصری دارد و باید عناصر مادی قانونی و روانی آن احراز شود.

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

نحوه شکایت و روند رسیدگی به جرم کلاهبرداری

قدم اول برای شکایت از کلاهبرداری تقدیم شکواییه است زیرا طبق ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ یکی از جهات قانونی برای شروع به تعقیب، شکایت شاکی یا مدعی خصوصی است. البته اگر جرم جنبه عمومی داشته باشد اقامه دعوا و تعقیب متهم از این جنبه از وظایف دادستان محسوب می‌شود.

 رسیدگی به جرم کلاهبرداری

تنظیم شکوائیه

در شکواییه موارد زیر قید می‌شود:

 1. نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، تابعیت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملی، نشانی دقیق و درصورت امکان نشانی پیام نگار (ایمیل)، شماره تلفن ثابت و همراه و کدپستی شاکی؛
 2. موضوع شکایت، تاریخ و محل وقوع جرم؛
 3. ضرر و زیان وارده به مدعی و مورد مطالبه وی؛
 4. ادله وقوع جرم، اسامی، مشخصات و نشانی شهود و مطلعان در صورت امکان؛
 5. مشخصات و نشانی مشتکی‌عنه یا مظنون در صورت امکان؛

قوه‌ قضائیه مکلف است اوراق متحدالشکل مشتمل بر موارد فوق را تهیه کند و در اختیار مراجعان قرار دهد تا در تنظیم شکواییه مورد استفاده قرار گیرد. البته اگر از این اوراق استفاده نکنید نیز مانع رسیدگی نیست.

بعد از تنظیم شکواییه شاکی باید از دو جهت تمبر باطل نمایند:

 • تصدیق اوراق پیوستی: همزمان با تنظیم شکواییه باید شاکی تمام اسناد و مدارک و ادله مکتوب خود را پیوست شکواییه نموده و این اسناد را طبق بند ۱۷ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین باید با پرداخت مبلغ «۵.۰۰۰ ريال» مصدق نماید.
 • تمبر هزینه شکایت کیفری: باید با مراجعه به واحد تمبر در دادسرای مربوطه مطابق بند ۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین با پرداخت مبلغ «۵۰.۰۰۰» تمبر از بابت هزینه شکایت ابطال نماید.

بیشتر بخوانید: نمونه شکوائیه کلاهبرداری


تقدیم شکواییه به دادسرای صالح رسیدگی

پس از تنظیم شکواییه، دومین اقدام شاکی تقدیم آن به دادسرای صالح برای رسیدگی می‌باشد. طبق ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری سلسله مراتب صلاحیت دادسرای‌های برای رسیدگی به جرم به شرح ذیل می‌باشند:

 1. دادسرای محل وقوع جرم: اصل و قاعده این است که شاکی باید ابتدائاً شکواییه خود را به دادسرای محل وقوع جرم تقدیم نمایند.
 2. دادسرای محل کشف جرم یا دستگیری متهم: اگر محل وقوع جرم مشخص نباشد شکواییه به دادسرا تقدیم می‌شود که جرم در حوزه آن کشف شده یا متهم دستگیر شده است.
 3. دادسرای محل اقامت متهم: به هر دلیلی اگر محل وقوع جرم مشخص نباشد یا جرم کشف نشده یا متهم دستگیر نشود شکایت به دادسرای محل اقامت متهم تقدیم خواهد شد.

البته برای سهولت امر در تهران دفاتر خدمات قضایی اقدام به قبول شکایات می‌نمایند.

جرم کلاهبرداری

طریق اقدام شکایت برای کلاهبرداری رایانه ای

در خصوص جرائم کلاهبرداری رایانه ای باید این نکته را مدنظر قرار داد که برای اقدام به شکایت این جرائم علاوه بر امکان مراجعه به دفاتر خدمات قضایی یا دادسرای جرائم رایانه ای می توان از طریق پلیس فتا هم موضوع را پیگیری کرد.درخصوص کلاهبرداری رایانه ای باید خاطر نشان کرد دادگاهی به این موضوع رسیدگی می کند که زیان‌دیده از جرم در آن شهر و محل حساب داشته و از آن حساب وجه برداشت شده است.همچنین در کلاهبرداری غیر رایانه ای هم مالباخته با رجوع به دادسرای وقوع کلاهبرداری و یا دفاتر خدمات قضایی اقدام به طرح شکایت علیه فرد یا افراد کلاهبردار مطرح نماید.درپایان چند نمونه شکوایه متناسب با موضوع الحاق می گردد.

تحویل شکواییه به معاونت ارجاع

شاکی بعد از ابطال تمبر و مصدق نمودن تمام اوراق کپی، شکواییۀ خود را در دادسرا به قسمت معاونت ارجاع تقدیم می‌کند. معاون ارجاع پس از بررسی پرونده در صورت نبودن مانع ممکن است با توجه به رویۀ موجود، اقدام به ارجاع پرونده به کلانتری مربوطه و یا یکی از شعبات بازپرسی یا دادیاری نماید. قبل از ثبت پرونده در دادسرا پرونده به کلانتری که جرم در حوزۀ آن اتفاق افتاده یا در حوزه آن کشف شده یا متهم در حوزۀ آن دستگیر شده ارجاع داده می‌شود تا تحقیقات لازم توسط کلانتری مربوطه انجام شود. در این صورت شاکی باید با توجه به محل ارتکاب جرم یا کشف آن به کلانتری مربوط به قسمت (معاضدت قضائی) مراجعه کرده و پس از دستور رئیس بخش مربوطه شکواییه خود را به قسمت ثبت رایانه تحویل نماید. پس از ثبت شکواییه باید آن را در اختیار یکی از ضابطین دادگستری که در آن محل مشغول به کار هستند قرار دهد تا اطلاعات و تحقیقات دستور داده شده توسط ضابطین دادگستری مربوطه انجام گیرد و پرونده دوباره به دادسرا ارجاع داده شود.

در ارجاع پرونده به یکی از شعب دادیاری یا بازپرسی نیز شاکی پس از تحویل شکواییه از معاونت ارجاع باید به دادیاری یا بازپرس مشخص شده که قسمت پایین شکواییه نوشته می‌شود، مراجعه کرده تا پرونده در آن شعبه ثبت گردد. البته ممکن است قبل از ثبت شکایت بازپرس یا دادیار محترم دستوراتی برای انجام تحقیقات مقدماتی برای کلانتری مربوطه صادر نماید که در این صورت شخص باید به کلانتری مربوطه مراجعه نماید.

اخطاریه و تعیین جلسه در شعب دادیاری یا بازپرسی

بعد از برگشت پرونده از کلانتری یا آگاهی مربوطه مدیر دفتر شعبه پس از نوشتن شماره پرونده روی پوشه و بررسی اسناد و مدارک پیوست در صورتی که پرونده را کامل ببیند فوراً پرونده را در اختیار شعب رسیدگی‌کننده قرار خواهد داد.

اگر پرونده از نظر شعب رسیدگی‌کننده کامل باشد، بازپرسی یا دادیاری رسیدگی‌کننده دستور تعیین وقت رسیدگی (به ساعت-روز-ماه-سال) به همراه علت حضور را به مدیر اعلام و مدیر ضمن صدور اخطاریه‌ و تحویل آن به واحد ابلاغات قضائی یا کلانتری مربوط وقت جلسه رسیدگی را به طرفین یا وکلای آنان ابلاغ می‌کند.

چنانچه پرونده از نظر شعب رسیدگی‌کننده ناقص باشد یا نیاز به تحقیقات یا استماع شهادت شهود باشد یا ارجاع امر به کارشناسی نیاز باشد پرونده مجدداً به دستور مقام قضائی حسب مورد به کارشناسی یا کلانتری یا آگاهی مربوطه ارجاع می‌شود تا دستورات قضائی به سرانجام برسد.

کلاهبرداری

رسیدگی در شعبه بازپرسی و دادیاری حسب مورد

اگر اخطاریه تشریفات قانونی ابلاغ را داشته باشد پرونده آماده رسیدگی است. مقام رسیدگی‌کننده بعد از استماع اظهارات حاضرین و بررسی اسناد و مدارک موجود در صورتی که نیاز به تحقیقات دیگری نباشد پس از اخذ آخرین دفاع از متهم رأی صادر نمایند.

در صورتی که عمل جرم نباشد یا عمل ارتکابی منتسب بر متهم نباشد قرار منع تعقیب صادر خواهد کرد؛ ولی اگر متهم فوت کند یا شاکی در جرائم قابل گذشت اعلام گذشت نماید یا جرم مشمول عفو یا مرور زمان یا فسخ قرار گیرد یا موضوع اعتبار امر مختومه داشته باشد طبق ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد این قرار ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ پس از تأیید دادستان یا دادیار اظهارنظر قابل اعتراض در دادگاه صالحه از سوی شاکی می‌باشد.

بازپرس یا دادیار محترم در صورتی که با بررسی محتویات پرونده و تحقق و استنطاق از اصحاب دعوا و شهود آنان معتقد به تحقق جرم باشند و شرایط مندرج در بند قبل را احراز ننمایند باید قرار جلب به دادرسی صادر نمایند این قرار به دادستان اعلام و دادستان در صورت موافقت بر اساس آن کیفر خواست صادر می‌کند.

ارجاع پرونده به دادگاه بدوی و تعیین وقت رسیدگی

بعد از صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه صالح حسب مورد دادگاه عمومی (کیفری یک یا دو) یا انقلاب یا نظامی ارجاع می‌شود و پس از ثبت در دفتر کل و ارجاع به یکی از شعب پرونده به نظر قاضی شعبه رسیده و ایشان در صورت کامل بودن پرونده دستور تعیین وقت و ابلاغ جلسه رسیدگی به اطراف شکواییه را خواهد داد و در صورت ناقص بودن پرونده دستور برگشت پرونده به دادسرا با قید موارد نقص تحقیقات را خواهد داد.

بعد از اینکه جلسه رسیدگی به اصحاب دعوا یا وکلای آنان ابلاغ شد در زمان تعیین شده جلسه رسیدگی تشکیل و اسناد و مدارک موجود مجدداً مورد بررسی قرار می‌گیرد ممکن است دوباره از گواهان گواهی شود النهایه دادگاه بدوی صالحه به شرح ذیل تصمیم گیری می‌کند.

 • اگر اسناد و مدارک کافی برای تحقق جرم وجود نداشت یا به هر علتی وقوع یا انتساب جرم به متهم احراز نشد دادگاه مکلف است حکم برائت متهم را صادر نمایدکه این حکم از سوی شاکی ظرف مهلت ۲۰ روز برای اشخاص مقیم ایران و ظرف مهلت دو ماه برای اشخاص خارج از ایران قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشند.
 • چنانچه دادگاه با بررسی اوراق پرونده و اظهارات شهود و اسناد موجود معتقد به ارتکاب جرم از سوی متهم باشد وی را حسب مورد به مجازات قانونی جرم محکوم می‌کند این رأی از تاریخ ابلاغ از سوی محکوم علیه ظرف بیست روز برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه برای اشخاص خارج از ایران قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر می‌باشد.

نحوه شکایت از جرم کلاهبرداری

ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر و تعیین وقت رسیدگی

با اعتراض هریک از اصحاب دعوا پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان محل وقوع جرم ارسال می‌گردد بعد از ارسال در دفتر کل ثبت و النهایه به یکی از شعب برای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی ارجاع می‌شود که مجدداً در آنجا نیز ثبت می‌گردد. چنانچه حکم بر محکومیت متهم صادر شده باشد جلسه رسیدگی حضوری برای دادگاه تجدیدنظر رسیدگی‌کننده الزامی است و الا بدون حضور اصحاب دعوا به تجدیدنظرخواهی رسیدگی و تصمیم قطعی می‌گیرد و این رأی به اصحاب دعوا ابلاغ می‌گردد.

اجرای حکم در دادسرای محل وقوع جرم

در صورتی که رأی قطعی مبنی بر محکومیت متهم صادره شده باشد پرونده برای اجرا به واحد اجرای احکام کیفری در دادسرای محل وقوع جرم ارجاع می‌شود و این دادسرا طبق مقررات مندرج در مواد ۵۲۹ الی ۵۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری حکم را اجرا خواهند کرد.

129 نظرات
 1. افشین می گوید

  با سلام
  حدود ۳ ماه پیش از طریق اینترنت از یک فرد تاسیساتی برای سرویس پکیج و رادیاتور را نمودم. ایشان پس از حضور در منزل با اذعان به اینکه پکیج مشکل چندانی ندارد و سرویس آن ۲ روز بیشتر زمان نمی برد پکیج را باز کرده و با خود می برد. حالا حدود ۳ ماه است که نه پکیج را آورده و نه تلفن م را جواب می‌دهد. با توجه به اینکه قیمت پکیج حدود ۸ میلیون تومان می باشد آیا این عمل جرم محسوب مشود و می‌توان از طریق کلانتری پیگیری نمود؟
  با تشکر

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام شکایت خیانت در امانت طرح کنید

  2. میثم می گوید

   میروی به دادسرای جرایم رایانه ای شکایت میکنی

   1. میثم می گوید

    با سلام اینجانب شاکی هستم در فضای مجازی تلگرام پول تقلبی و جعل اسناد بانکی چاپ پول کلاهبردار امیر مهدی طاهری کلی هست ایدی کانال در تلگرام @poul_tagalobi عده ای از هموطنان و دوستان هم شاکی هستند کلاهبرداری کرده است از مردم به علت چاپ جعل اسناد بانکی و چاپ پول ادرس محل کرمانشاه محله دولت اباد شماره حساب بانکی ۰۳۴۹۹۶۶۳۳۴۰۰۹۶۰۳۷۹۹ شماره حساب بانک ملی و شماره کارت بانک ملی ۶۰۳۷۹۹۷۲۰۸۰۴۷۱۳۵ حالا من چطور شکایت کنم نحوه شناسایی این کلاهبردار چگونه هست راهنمایی کنید حالا شماره حساب و شماره کارت بانکی دارم چگونه میتوانم شکایت کنم حالا من شاکی هستم چگونه میتوانم شکایت کنم

    1. بهزاد زینالی می گوید

     سلام برای تنظیم شکایت نامه با شماره ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰ تماس بگیرید

 2. مهدی می گوید

  سلام یک شخصی خودشو جای پرسنل یه شرکتی جا زده و به ما جنس فروخته ۳برابر قیمت الان معلوم شده که اصلا پرسنل اون شرکت نبوده و حتی مهر هم جعل کرده.حالا شرکت فعلا نمیخواد کاری بکنه ولی ما میتونیم به جرم کلاه برداری شکایت کنیم از ایشون؟

 3. مهدی می گوید

  سلام یک شخصی خودشو جای پرسنل یه شرکتی جا زده و به ما جنس فروخته ۳برابر قیمت الان معلوم شده که اصلا پرسنل اون شرکت نبوده و حتی مهر هم جعل کرده.حالا شرکت فعلا نمیخواد کاری بکنه ولی ما میتونیم به جرم کلته برداری شکایت کنیم از ایشون؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام باید بررسی بشه ولی با توجه به تعریف شما بله

 4. مجتبی می گوید

  سلام بنده حدود چهار ماه پیش به شخصی برای سرمایه گذاری در کاری مبلغی پرداخت کردم و چون به شخص اعتماد داشتم رسیدی دریافت نکردم و الان جواب تلفن منو نمیده و پیداش نیست آیا میتونم شکایت مطرح کنم یا نه؟
  ممنون میشم راهنمایی کنید

 5. مجتبی می گوید

  سلام بنده حدود چهار ماه پیش به شخصی برای سرمایه گذاری در کاری مبلغی پرداخت کردم و چون به شخص اعتماد داشتم رسیدی دریافت نکردم و الان جواب تلفن منو نمیده و پیداش نیست آیا میتونم شکایت مطرح کنم یا نه؟
  فقط رسید بانکی که پول به حسابشان واریز کردم موجود هست و تمام مکالمات تلفنی با شخص رو ضبط کردم آیا میتونم به عنوان مدرک استفاده کنم؟
  ممنون میشم راهنمایی کنید

 6. ملیکا می گوید

  ببخشید اگر طرف کلاهبردار برادر یا خواهر مون باشه یا نسبتی با شاکی داشته باشه
  باز هم میشه ازش شکایت کرد ممنون میشم اگر جواب بدین

  1. محدثه لواسانی می گوید

   سلام بله

  2. علیپور می گوید

   سلام بنده زمینی فروخته ام که ایشان دوبار دیده اند با توجه به اینکه ادرس زمین در مبایعنامه قید شده باز هم شکایت کرده اند بنده تمامی مدارک قبلی زمین را هم دارم ایشان مدام درخواست رفتن سرویس رایگان به محل زمین که ور شهرستان است را دارند که برای بار سوم درخواستشان را رد کردم برای همین کلاهبرداری از بنده شکایت کرده اند چه کنم

   1. محدثه لواسانی می گوید

    سلام توضیحاتتون کامل نیست برای مشاوره حقوقی با شماره ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰ تماس بگیرید.

  3. وکیل تاپ می گوید

   سلام بله

 7. حیدر می گوید

  باسلام بنده سال ۸۹ شهرستان زمینی داشتم که به سفارش یکی از دوستان فروختم که برای ایشان نیسان بخرم و به عنوان شغل دوم کار کندماشین شرایطی بود پنج ساله و ماهی ۲۵۰ هزار تومان این آقا ماشین و تحویل کار نکرد بماند هیچ قسطی هم پرداخت نکرد و ماشین بعد چند سال از طرف سایپا توقیف و از طریق مزایده فروخته شد الآن بنده بابت ضمانت باید ۱۴ میلیون به سایپا پرداخت کنم. خواهش میکنم راهنمایی کنید چطور از این آقا شکایت کنم.

  1. محدثه لواسانی می گوید

   با سلام اگر فی مابین شما قراردادی وجود دارد که متعاقب آن باید طرف مقابل را از طریق دادگاه بخواهید که تعهدات قراردادی و خسارات ناشی از آن را را پرداخت کند در غیر این صورت صرفا شما از طریق تقدیم دادخواست می توانید تمامی خساراتی که متحمل شدید مطالبه نمایید

  2. مصطفی می گوید

   سلام.اگرکسی جنس تقلبی را بعنوان اصل به فروش برسونه میشه ازش طرح شکایت کرد?در ضمن آیا رسید پرداختی مدرک حساب میشه?

   1. محدثه لواسانی می گوید

    سلام بله با شماره ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰ تماس بگیرید راهنمایی میکنند

 8. مهدي حسن نژاد می گوید

  سلام خسته نباشید من امروز در اگاهی بعد از تنظیم شکایت در دادگستری پرونده تشکیل دادم ایا دادگاه بعد از دستگیری متهم تشکیل میشه یا بدون اون هم انجام میشه
  و من یک نفر هست یخوام به عنوان شاهد معرفی کنم ولی میگه که من نمیتونم بیام و راهم دوره
  یا دادگاه میتونه اون رو احضار کنه

  1. محدثه لواسانی می گوید

   سلام بله در امور کیفری شاهد احضار میشه و در صورت عدم حضور حتی جلب هم میشه و بابتسوال اول هم خیر لزوما حضور متهم لازم نیست مگر اینکه قاضی حضور ایشان را ضروری تشخیص بده

 9. مصطفی می گوید

  سلام.اگرکسی جنس تقلبی را بعنوان اصل به فروش برسونه میشه ازش طرح شکایت کرد?در ضمن آیا رسید پرداختی مدرک حساب میشه?

 10. Arash می گوید

  با سلام اینجانب شاکی هستم در فضای مجازی تلگرام پول تقلبی و جعل اسناد بانکی چاپ پول کلاهبردار امیر مهدی طاهری کلی هست ایدی کانال در تلگرام @poul_tagalobi عده ای از هموطنان و دوستان هم شاکی هستند کلاهبرداری کرده است از مردم به علت چاپ جعل اسناد بانکی و چاپ پول ادرس محل کرمانشاه محله دولت اباد شماره حساب بانکی ۰۳۴۹۹۶۶۳۳۴۰۰۹۶۰۳۷۹۹ شماره حساب بانک ملی و شماره کارت بانک ملی ۶۰۳۷۹۹۷۲۰۸۰۴۷۱۳۵ حالا من چطور شکایت کنم نحوه شناسایی این کلاهبردار چگونه هست راهنمایی کنید حالا شماره حساب و شماره کارت بانکی دارم چگونه میتوانم شکایت کنم حالا من شاکی هستم چگونه میتوانم شکایت کنم

  1. میثم می گوید

   طبق قانون میروید به دادسرا فرم شکایت میگیرید از دادسرا شکایت میکنید اگر جواب شکایت داده باشنند اموال خودتان را میگیرید

 11. علی افشار می گوید

  سلام امروز طی تماس تلفنی بابت کارت بیمه سلامت پارسیان نزدیک چهارصدهزارتومان از بنده گرفتن تا فردا کارت را بیاورن ..کجا مراجعه کنم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام باید به شعبات بیمه سلامت پارسیان مراجعه کنید و موضوع را پیگیری نمایید

 12. علی افشار می گوید

  سلام امروز طی تماس تلفنی بابت کارت بیمه سلامت پارسیان نزدیک چهارصدهزارتومان از بنده گرفتن تا فردا کارت را بیاورن ..کجا مراجعه کنمآیدی پی/ موسسه سلامت پارسیان از شما درخواست پول دارد

  لینک پرداخت:
  https://IDPay.ir/q/2jup

  ۳,۷۹۰,۰۰۰ ﷼
  بابت شعبه ۶۱۳ سلامت پا…

 13. علی افشار می گوید

  اینم پیام ای دی که پول را بفرست کارت سلامت برای همه بیمه ای ها صادر خواهد شد منم پول را حواله کروم

 14. حامد می گوید

  سلام.مدت زمان رسیدگی به شکایت کلاهبرداری تا رسیدن به حکم قطعی حدودا چقدر است؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام اصلا زمان قطعی ای نداره و بسته به حجم پرونده و تعداد شکات داره

 15. صابر می گوید

  سلام و ادب
  خسته نباشید
  شخصی بازنشسته سپاه می باشد، یک سال پیش به بنده پیشنهاد جذب در قراراگاه خاتم الانبیا را کرد. طی سال ۹۹ برای جذب بنده و بیمه و …، حدود۶میلیون پول درخواست کرد و بنده این پول طی سه مرحله به حساب ایشان واریز کردم. بعد از مدتی جهت پیگیری روند کار، هر بار سراغی گرفتم، متاسفانه جواب درستی ندادن و بنده شک کردم، الان یک ماهه میشه هر بار میگم چی شد، جواب مشخصی نداده و طفره میرن، بنده برخی مکالمات ایشان را بصورت پیامکی دارم و مبلغ واریزی رو هم توی گوشیم بصورت رسید دارم، میخواهم شکایت کلاهبرداری کنم، آیا باید در دادسرای نظامی شکایت کنم یا به چه نحوی است؟ ممنون میشم راهنمایی بفرمائید

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام شکایتو تو دفتر خدمات قضایی مطرح کنید

 16. حسین می گوید

  سلام استاد ببخشید مزاحمتون‌ شدم‌ استاد‌ من‌ یک‌ ماه‌ پیش‌ ی‌ لپ‌تاپی‌ خرداری‌ کردم‌ دست‌ دوم‌ که‌ فروشنده‌ به من‌ گفتن‌ ک لپتاپ‌ یالم‌ هستش‌ و فقط‌ باطریش‌ چون‌ دو‌ سال استفاده‌ نکردم‌ باطریش‌ خراب شده‌ من‌ روزی‌ ک لپتاپ‌ رو‌ خرداری‌ کردم‌ رفتم‌ به‌ یکی. از‌ فروشندگان‌ قطعات‌ لپ‌ تاپ. بیانه‌ دادم‌ که‌ واسه‌ من‌ باطری‌ پیدا‌ کنند‌ ولی‌ باطری‌ پیدا نمیشد‌ تا‌ چند‌ روز‌ پیش‌ که‌ از یک‌ سایتی‌ پیدا‌ کردیم‌ و‌ خریداری‌ کردیم‌ و‌ حالا‌ ک‌ بر روی لپتاپ‌ نصب شده فهمیدیم. که‌ باطری‌ مشکل‌ نداشته‌ و‌ این‌ خود‌ لپتاپ‌ بوده‌ که‌ مشکل‌ داشته‌ و‌ به‌ فروختن‌ حالا‌ من‌ این‌ لپتاپ. رو‌ میخام‌ پس‌ بدم‌ فروشنده‌ پس‌ نمیگیره‌ و‌ میگه‌ ک‌ شما‌ باید‌ تا‌ سه‌ روز بد‌ از‌ خرید‌ پس‌ میدادید‌ در‌ حالی‌ ک‌ نتونستم. باطری‌ تهیه‌ کنم‌ تا‌ ای‌ لپ‌ تاپ. رو‌ تست‌ کنم‌ به‌ نظر‌ شما‌ اگه‌ شکایت. کنم‌ میتونم‌ پولمو‌ پس‌ بگیرم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام اگر قرارداد خرید دارید وخیار عیب و ساقط نکردید میتونید از خیار عیب استفاده کنید و معامله را فسخ نمایید

   1. حسین می گوید

    نخیر قرارداد نداریم

 17. ازیتا می گوید

  ضمن عرض سلام وادب، شخصی در سایت دیوار ۱۱۰۰ یک میلیون و صد هزار تومان بابت کالای که قرار بوده بفرسته ،از من کلاهبرداری کرده ومن این مبلغو به کارتش ریخته ام و بعد دیگر شماره اش خاموش شده ،باید از کجا و چگونه اقدام کنم ،با تشکر

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام به دادسرای جرائم رایانه ای برید وشکایت کنید

 18. مجید می گوید

  سلام بنده همکار قدیمی داشتم که الان میگه من تو بانک کار میکنم وعده وام داد حدود ۹ میلیون ریختم بحسابش که بریزه به حساب سه تا از همکاراش و از وام کارمندی اونا برای من استفاده کنه الان با گذشت پنج ماه نه از وام خبری هست و نه پول منو میده چکار کنم فیش واریز و اس ام اس و مکالمات رو هم دارم هیچ آدرسی از ایشون ندارم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام میتونید در صورت استفاده شخص از اعمال متقلبانه شکایت کلاهبرداری مطرح کنید

 19. مهدی می گوید

  سلام خسته نباشید. من وقتی خدمت سربازی بودم یع رفیقی داشتم گفت بعد سربازی برات کاری پیدا میکنم غمت نباشه. خدمت تموم کردم زنگش زدم خیلی صمیمی بودیم گفت یه کاری هس شرایط داره و باید پول بدی منم شک داشتم ولی اوضاع بیکاریه دیگه گفتم رفیقمه بزار بهش اعتماد کنم رفتیمو پولو بهش دادم مدارک رو هم بهش دادم سفته هم ازش گرفتم برگه دست نویس که طرف در ازای فلان کار ازم پول گرفته و در صورت رد اون باید هزینه پس داده بشه امضا و انگشت هم ازش گرفتیم رسید پول رو هم داریم. تاریخ وعده کارش هم گزشته و به نتیجع رسیدیم که دروغ میگه حالا میشه راهنمایی کنید ما چطور باید پیگیر بشیم برا شکایت. میخام نهایت محکومیت براش صادر بشه چون اولا کلاهبرداری بوده و دوما خودش جای نهاد دولتی زده و اخازی کرده میشه لطف کنین برام تفسیر کنین جزای کار این شخصو… تشکر

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام هم میتونید به دادسرا برید هم به دفتر خدمات قضایی و شکایت کلاهبرداری مطرح کنید البته که باید ایشون شمارا با اعمال متقلبانه فریبب داده بشه ولی اگر شما با میل خودتون بدون اینکه فریب و تقلبی درکار بوده باشه مبلغو در اختیار ایشون قرارداده باشید عنوان کیفری موضوع ساقطه و فقط میتونید دادخواست استرداد وجه کنید . در خصوص میزان مجازات هم میزان اشد مجازات با نظر قاضیه و به خواست شما ارتباطی نداره

 20. D می گوید

  سلام
  من در پیامرسان سروش کلاه برداری های زیادی میبینم
  اکثریت دروغ هستن
  sapp.ir/cooin.cute
  این کانال واقعا کلاه برداره بنظرم باید پیگیر بشید!

 21. S.t می گوید

  با سلام
  این کانال کپی برداری میکنه
  sapp.ir/niayeshsharifi
  ازشون شکایت دارم
  لطفا زودتر پیگیر بشین.

 22. حمید میرزایی می گوید

  سلام من توسط یکی از دوستانم به شخصی معرفی شدیم که بنگاه معاملاتی داره که در قلعه حسنخان واقع است این شخص ادعا میکرد یکی از سرمایه گذاران بانک رسالت میباشد وپول زیادی در بانک دارد چون بانک شعبه هایش را در سراسر ایران میبندد ایشان امتیاز خود را به فروش گذاشته واز هر کسی که بخواهد ثبت نام کند مبلغ ۷۰۰ هزار تا ۱ میلیون را میگیرد وبرای چک ضمانت و دسته چک هم ۲ میلیون میگیرد از من هم ۲۳۰۰۰۰۰ تومان گرفته وهیچ کاری انجام نداده و نمیدهد الان من باید چه کار کنم چون هر کس بخواهد پولش را بگیرد هم نمیدهد میگوید که باج دادم کارت درست نشده خیلی ها برای این که مبلغ ثبت نام کم است دیگر به شکایت رو نمیارن ممنون راهنمایی کنید با تشکر

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام موضوع قابلیت شکایت کیفری دارد .

 23. حمیدرصا می گوید

  سلام،من توآژانس ماشین کارمیکنم،مسافرم ازطریق حساب بانکم کلاهبرداری کرده،شماره حساب منوبه دوستاش داده برای من پول واریزکردن من هم به حساب شوهروپسرمسافرم زدم،الان مسافرمن باهمدستی شوهروپسرش ازمن سواستفاده کرده والان دوستاش ازمن شکایت کردن،الان من چیکارکنم؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام به چه جرمی شکایت کردند از شما؟ قابلیت شکایت دارید تماس بگیرید ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰

 24. حمیدرضا می گوید

  سلام،من توآژانس ماشین کارمیکنم،مسافرم ازطریق حساب بانکم کلاهبرداری کرده،شماره حساب منوبه دوستاش داده برای من پول واریزکردن من هم به حساب شوهروپسرمسافرم زدم،الان مسافرمن باهمدستی شوهروپسرش ازمن سواستفاده کرده والان دوستاش ازمن شکایت کردن،الان من چیکارکنم؟

 25. هادی کرمی می گوید

  سلام چندماه پیش یکی ازدوستام منوبه یه کاری دعوت کرد به عنوان بازاریابی اونجا ۱۰۰ملیون سرمایه گذاری کردم پولو به صورت نقدی ازبنده گرفتن وهیچ رسید یاسفته درغبال پولم به من ندادن الانم حدود ۵ ماه میشه که کلا جوابمو نمیدن وجاشونم تغییردادن فقط دونفرشاهد دارم. وقتی که پولو ازم گرفتن میتونم ازشون شکایت کنم چون مدرکی ندارم یانه

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام امکان شکایت کلاهبرداری هست . در قسمت مشاوره تلفنی یا متنی لینک زیر وارد شوید و در خصوص نحوه شکایت و دریافت ضرر و زیان سوال نمایید
   https://vakiltop.com/

 26. Fatemeh می گوید

  باسلام
  من از طریق دیوار برای انجام کار بسته بندی در منزل اقدام کردم ، برای ثبت نام از من پول گرفتند ولی هیچ کاری به من ندادند من چجوری میتونم پیگیری و شکایت کنم؟(من عکس واریز پول و حرف هایی که جهت انجام کار به من گفته اند را دارم)

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام باید بررسی بشه ببینیم شرایط شکایت کیفری وجود داره یا نه در غیر این صورت امکان باز پس گیری پول از طریق طرح دعوی حقوقی هست . با شماره ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰ تماس بگیرید یا وارد لینک زیر بشید در قسمت مشاوره تلفنی یا متنی سوالتونو مطرح کنید.
   https://vakiltop.com/

 27. مرجان می گوید

  سلام از پیجی دعا گرفتم دعاش رو ارسال کرد ارزش دعاش کمتر از مبلغ بود شکایت کردم وادعای کلاهبرداری ادرس طرف مقابل اشتباه بوده و خطشون هم خاموش میتونم پیداشون کنم؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   یعنی چی ارزش دعاش کمتر از مبلغ بود؟بله امکان شکایت هست

 28. الهام شمس می گوید

  .سلام
  وقت بخیر
  بنده تیرماه ٩٨ برای کار تسویه حسابم رفته بودم و یه همایش داخل دانشگاه بود که شرکت کردم و عضو گروه همایش بودم چند روز بعد یه آقایی داخل تلگرام پیام دادن که روز همایش با شما صحبت کردم و منم دقیق حضور ذهن نداشتم تا اینکه حرف زدیم و بعد یه چتدتا عکس فرستاد از خودشون گفت بازم یادت نیست منم گفتم دقیق نمیدونم بعد گفتن من پرستارم و الان به خاطر درسم انتقالی گرفتم رشت و تک فرزندم و اهل تهرانیم و خونه پدر و مادرم کامرانیه هست و پدرم و مادرم داخل دستگاه دولتی سمت خاصی دارن و خونه خودمم سمت الهیه هست و مربی موسیقی هستم الان رشت تدریس میکنم خلاصه گذشت و منم که جویای کار در تهران بودم و یه سری مشکلات دیگه داشتم این آقا گفتن نگران کار نباش من به پدر و مادرم میگم و شما مدارکت رو بفرست برای من تا بهشون بگم و کارت رو درست کنن. اواسط مرداد ماه گفتن تصادف کردم و اوایل شهریور ماه بود که از سرکار برگشتن گفتن مادربزرگم حالش بد شده باید ببرمش بیمارستان بعد چندروز گفتن شرایطم بد هست و پول ندارم یه مقدار پول میدی به من تا داروهای مادربزرگم رو بگیرم وگرنه میرن کما خب منم براشون٢٠٠ تومن واریز کردم و اومدن گفتن ممنون که پول دادی حتما برمیگردونم گفتم چرا از پدر و مادرت نمیگیری شما که وضع مالیتون خوبه گفتن من با پدرو مادرم مشکل دارم و نمیخوام ازشون پول بگیرم و چون اومدم رشت باهام لج کردن و به خاطر مریضی مادربزرگم تمام مخارجش با من شده و خیلی کم آوردم و نمیخوام خانواده ام بفهمن گفتن تنهام گذاشتن و اصلا هم براشون مهم نیست و ماه قبل ٨ میلیون بابت بیمارستان دادم و به روی خودشون نیاوردن منم تمام حرفاشون رو باور کردم بعد پیشنهاد ازدواج دادن منم گغتم احازه بده همدیگر رو بشناسیم و من به خانواده ام بگم گفتن باشه بعد دو دوز اومدن گفتن یه مقدار پول میخوام میشه به من قرض بدید الان بیمارستان کارم واجبه بعد گفتن میشه مشخصات کارت بانکی و رمزتون رو بدید من برداشت کنم و اینکه پرینت حساب رو بگیریم مشخصه من کدوم ها رو برداشت کردم همشون رو برمیگردونم خواهش میکنم باید برای مادربزرگم وسیله تهیه کنم منم بهشون دادم و مرتب از کارتم برداشت میکردن تا اینکه قرار شد اخر آبان ماه پولم رو کامل برگردونن اما اومدن گفتن ماشینم خراب شده بزار این راه بیافته من کامل پولت رو واریز میکنم آذر شد و پیام دادم پولم رو کی واریز میکنی تا ۴ روز جواب ندادن و بعد پیام دادن که مادربزرگم فوت کرد و بزار من حالم خوب بشه حساب کتاب ها رو مشخص کن تا اخر آذر ماه واریز میکنم ولی بعدش نه پیام های من رو جواب دادن نه تماس هام رو.تا اینکه با یه خط دیگه پیام دادم دیدم واتساپ آنلاین هست و ناشناس پیام دادم و من رو با یه خانم دیگه اشتباه گرفتن و فهمیدم دروغ گفتن تا اینکه رفتم کلانتری جریان رو کامل تعریف کردم گفتن باید کلاهبرداری اینترنتی شکایت کنم و انجام دادم حتی وقتی باهاشون تماس گرفتن گفتن دیگه نه دستت به من میرسه نه پول.پلیس فتا تمام پرینت های حسابم رو بررسی کردن و استعلام گرفتن فهمیدم ایشون کاملا اهل گیلان هستن و پدر و مادرشم اصلا کاره ای نبودن و قبلا ازدواج کرده بودن و طلاق گرفتن و یه پسر داشتن و ادرس محل کار و منزل رو هم پیدا کردن و دستور مسدودی حساب رو دادن وقتی فهمیدن حسابشون مسدود شده شروع کردن تهدید و توهین داخل واتساپ و همچین پیام دادن.روزی که پرونده دادسرا بود ابلاغ کردن برای توضیحات برم گفتن ادله کافی برای این موضوع شکایت ندارید و پرونده بسته شد و مشورت گرفتم از قاضی گفتم اینترتی رو بردار و کلاهبرداری و تهدید و توهین شکایت کن دوباره شکایت کردم و پرونده ارجاع داده شد برای رشت اما با اینکه چندبار ابلاغیه دادن و این آقا نرفتن دادگاه و حکم جلبشون صادر شد اما اخرین بار شعبه مربوطه میرن و دادسرا با من تماس میگیرن و جریان رو کامل گفتم و پرینت های حسابم رو براشون فرستادم البته خودم چون شهرستان خمین بودم لایحه فرستادم که نمیتونم در جلسه دادسرا شرکت کنم اما متاسفانه قرار منع تعقیب صادر میکنن و من هم به حکم اعتراض کردم اما باز رد شد.
  نمیدونم واقعا باید چیکار کنم کل مبلغ که از این آقا میخوام ٩٢٩٠١٠٣ میلیون تومان هست الان هم هر دو خطشون رو خاموش کردن و دسترسی بهشون ندارم
  امکانش هست بنده رو راهنمایی کنید تا چطور باید از این آقا شکایت کنم و بتونم حقم رو بگیرم🙏

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام هرچند شکایت کیفری شما به نتیجه نرسیده لکن امکان بازپس گیری مبلغ از طریق طرح دعوی حقوقی هست در قسمت مشاوره تلفنی یا متنی لینک زیر درخواست مشاوره تلفنی باوکیل را نمایید.
   https://vakiltop.com/

 29. عاطفه می گوید

  سلام .یه مشاور درسی هست که کلاهبرداریه ازم ۱۰۰ تومن برد وبهم مشاوره نداد میگه اعتبار پولت تمومه اینم شمارش+۹۸۹۰۱۹۰۸۹۹۴۹لطفاااا رسیدگی کنید

 30. امیرحسین می گوید

  سلام یه شمارهی بهم زنگ زد گفت شما برنده چرخ گوشت شدین و گفت ۴۵۰۰۰۰۰ازم پول گرفت من شماره کارت و شماره که بهم زنگ زده رو دارم رسید هم دارم شماره که ازش دارم شماره شخصی است الان هرچه قدر زنگ میزنم خاموش کرده آیا میتونم شکایت کنم

 31. امیرحسین می گوید

  سلام یه شمارهی بهم زنگ زد گفت شما برنده چرخ گوشت شدین و گفت ۴۵۰۰۰۰۰ازم پول گرفت من شماره کارت و شماره که بهم زنگ زده رو دارم رسید هم دارم شماره که ازش دارم شماره شخصی است الان هرچه قدر زنگ میزنم خاموش کرده آیا میتونم شکایت کنم?????????

  1. بهزاد زینالی می گوید

   بله امکانش هست میتونید در قسمت مشاوره تلفنی یا متنی سایت زیر از وکلا در خصوص نحوه شکایت بپرسید

 32. mm می گوید

  سلام
  چند ماه پیش یکی از اقوام با خواهر خانم بنده رابطه نامشروع برقرار کرده و من بصورت اتفاقی در جریان کار قرار گرفتم و با پیج جعلی اینستا قادام به پیام به هر دو طرف کردم و آنها را تشویق به ازدواج رسمی یا دست برداشتن از کارشان کردم که بعد از مدتی خودشان با هم درگیر می شوند و کار به بی آبرویی از طرف خودشان می کشد و مرده رفته از طریق پلیس فتا از دستم شاکی شده و چون از اینترنت محل کارم استفاده می کردم از دست صاحب کارم شاکی شده بنظرتون کار به کجا میکشه چنانچه از من شکایت کنه محکوم میشم بجرم مزاحمت یا نه؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   توضیحاتتون ناقصه و باید دید منظرتون از رابطه نامشرع چیه و چه پیام هایی رد و بدل شده
   در قسمت مشاوره تلفنی سایت زیر می توانید به مدت پانزده دقیقه موضوع را برای وکیل شرح بدید
   https://vakiltop.com/

 33. علیرضا می گوید

  سلام شخصی در اینستاگرام با عنوان اینکه فرزندم جراحی تومور مغزی دارد درخواست کمک کرده بود که در بیمارستان بستری است عکس بچه و شماره حساب خودش که عنوان پدر بچه است گذاشته بود،ما مبلغی را به حساب ایشان واریز کردیم که بعد از پرداخت به این فرد شک کرده و پرس جو کردیم از بیمارستان که گفتند همچین بیماری ندارند چگونه میتوان از این فرد شکایت کرد،عکس تمامی مکاتبات با این فرد موجود هست

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام باید مکالمات رد و بدل شده بین شما را بررسی کرد اگر صرفا دروغ گفته باشد کلاهبرداری نکرده است. می توانید در سایت زیر در قسمت مشاوره ها از وکلامون بپرسید
   https://vakiltop.com/

 34. عسل می گوید

  سلام وقت بخیر…خسته نباشید…
  من برای کلاس آلمانی به یه موسسه ی زبان یک میلیون تومان پول دادم تا ۵ جلسه خصوصی بهم درس بدهند اما بعد چند روز به دلایل شخصی منصرف شدم و پولم را خواستم…اما پولمو پس نمیدهند…درحالی که نه کلاسی رفتم نه برای من برنامه ای نوشته شده بود…خودشون هنگام ثبت نام گفتند که جلسه ی اول رایگان هست و درصورتی که راضی نبودید پولتونو پس میدیم اما‌من حتی جلسه ی رایگان رو هم نرفتم.میتونم ازشون شکایت کنم؟ و کجا اینکار و باید انجام بدم؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بله امکانش هست. در قسمت مشاوره تلفنی سایت زیر با وکلا صحبت کنید
   https://vakiltop.com/

 35. آرش می گوید

  سلام شخصی رمز دوم ثابت کارت بانکی من رو بدست آورده و باهاش تو دو روز ۱۰ تا شارژ ۲۰۰۰۰ هزار تومانی خریده
  من میخوام ببینم میتونم شماره تلفن فردی که اینکار رو کرده رو پیدا کنم اکه میشه لطفا بهم بگید

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام ابتدا باید شکایت کنید

 36. پرهام می گوید

  سلام دوماه پیش ۱۲میلیون بعنوان بیعانه به حساب پیر داییم واریزکردم کا از تهران برم شهرستان ماشینشو ببینم اگه سالم باشه بخرم فردای همان روز رفتم ماشینو دیدم نپسندیدم از دو ماه پیش تا حالا هرچی زنگ میزنم میگه پولتو نمیدم چکار کنم؟آیا میشه ازتهران شکایتش کنم یا باید برم شهرستان

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام ابتدا باید مدارک پرداختتون کامل باشه بعد اظهارنامه به ایشون بفرستید.اگر مال را استرداد نکرد باید در دفتر خدمات قضایی تهران طرح دعوا کنید. اما دادگاه شهرستان صالح به رسیدگیه. برای بررسی بیشتر به شماره ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰ تماس بگیرید

 37. یونس می گوید

  باسلام خونه ای اجاره کردم به مبلغ ۲۷ملیون تومن و بعدا متوجه شدم کسی که خونرو اجاره داده خونه برا خودش نبوده و ایشون هم خونه رو از کس دیگه ای اجاره کردن در حقیقت مال غیرو اجاره دادن و منم با ایشون قولنامرو به صورت دستی نوشتم . ازپولی که به حساب این اقا ریختم ۲۰ملیون تومن به حساب خودم به علت مشکل بانکی پیش اومده توروزواریز برگشت خورد بعد ازاین جریان این اقا بامن تماس گرفتن و درخواست بازگردادن پولو به حسابشون داشتن که منم بهشون گفتم که متوجه شدم که شما خونه کس دیگه به من اجاره دادی وایشون مدعی شدن چون تو قولنامه نوشته شده با صاحب اصلی خانه قید نکردن تا خونرو به کس دیگه ای اجاره بدن کارشون قانونی و حاضر شدن بابت پولم به من سفته بندن اما من قبول نکردم چون ایشون حاضر نبودن بابت کرایه ای که با صاحبخانه طی کرده بودن به من تضمینی بدن و میگفتن من باصاحبخونه طرفم نه شما ولی بازم من قبول نکردم و ازایشون شکایت کردم برای تکمیل پرونده منو به کلانتری ارجاع دادن و اونجا کارم تموم شد حالا میخواستم بدونم چه مرحلی باید طی بشه تا برای ایشون حکم جلب صادر کنن ؟ایشون تو قولنامه ام ادرس اشتباه داده بودنو صاحبخونه ام کاملا از عمل ایشون بی خبر بوده .ایا ادعای ایشون مورد قبول دادگاه قرار میگیره؟تکلیف من با صاحبخونه چی میشه ؟ ممنون میشم پاسخ بدید

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام. بله اعتبار داره. در قسمت مشاوره تلفنی سایت زیر سوالتونو مطرح کنید. نیاز به بررسی موضوع هست
   https://vakiltop.com/

 38. یونس می گوید

  و اینکه قولنامه دستی با حضور شاهد اعتبار داره؟

 39. کیوان علیزاده می گوید

  سلام و خسته نباشید من ۳ماه پیش یه باغ خریدم بعد متوجه شدم دیوار های باغم رو اداره برق تخریب کرده به اداره برق رفتم گفتن کل زمین حریم اداره برق می‌باشد چطور میتونم اقدام به شکایت کنم ممنون میشم راهنماییم کنین

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام. در قسمت مشاوره تلفنی سایت زیر سوالتونو مطرح کنید. نیاز به بررسی موضوع هست
   https://vakiltop.com/

 40. علی می گوید

  سلام ، از یک پیج اینستارامی خرید اینترنتی کرده ام و شخص مذکور بسته را برایم ارسال نکرده ، در جواب هم بهانه جویی میکند و از برگشت پول اجتناب میورزد
  راه حل پبگیری چیست؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   تشریف ببرید دادسرای جرائم رایانه ای و شکایت کنید

 41. محمد می گوید

  سلام.خانم من بعد ۲ ماه عروسی بنا به درخواست پدرشان منزل را ترک کرده و با شکایت های الکی که تا کنون هیچ کدام رای نگرفته تصمیم به باج گیری و دریافت مهریه گرفته اند .ایا می شود شکایت کلاه برداری مطرح کرد از پدر خانم ؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام خیر عناصر کلاهبرداری محرز نیست

 42. محمد می گوید

  سلام وقت بخیر
  به یه نفر همکار جنس فروخته ام مقداری رو نقد دادن بقیه ش رو قرار شد چک بدن تو یه شهر دیگه چون قبلا همکاری داشتیم اعتماد کردم قبل گرفتن چک جنسو دادم الان جواب تلفونو نمیده
  فاکتورو رسید پولی که قبلا زده و بارنامه جنسایی که دادم رو دارم من به چه شکل اقدام کنم که بقیه پولمو بگیرم؟ ممنون میشم راهنماییم کنین

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام باید دادخواست مطالبه وجه مطرح کنید به انضمام مدارک موجود

 43. علی می گوید

  سلام.ی ماه پیش تو سایت دیوار ی سایت بود بنام دکتر چوب ی در سفارش دادم.ک کاتالوگ برام فرستادن واتساپ کلی حرف زدیم قرار شد مبلغ ۵۰۰ تومن بدیم بعد تحویل جنس بقیشو.ک سر فاکتور زدن ب من گفتن ک بخاطر نوسانات ارز مبلغ کاملو با بدین ی شمارت کارت ب من دادن.کل مبلغ سه ملیونو خورده ای ریختم ب شماره کارتشون ک قرار شد ۱۴ روز کاری ب من تحویل بعد ب گذشت ی ماه تمام خطاشون خاموش شد‌.واتساپ جواب ندادن شماره هایی هم ک رو کاتالوگ بود پاسخ ندادن ادرس دفتر مرکز ک دادن رفتیم خالی بود کارخونه هم رفتیم موجود نبود‌.الان تمام ویس مکالمات چت و شماره کارت و رسید پولی ک ریختمو دارم چیکار باید بکنم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام باید شکایت کلاهبرداری مطرح نمایید

 44. Hadis می گوید

  سلام از من مبلغ ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومن توسط برنامه دیوار کلاهبرداری شده من چیکار باید بکنم لطفا کمک کنید

 45. اقای توفان می گوید

  سلام وقت به خیر اق دو سه روز پیش یه پیامک اود وبه ما گفت تماس بگیر وجایزتو بگیر ما هم تماس گرفتیم گفتن شما یه ماشین بردید ولی باید یه خرید از شرکت ما داشته باشید تا نیم ساعت هم وقت داریدکه ۱۹۸۰۰۰۰تومن بریزید تا ۲۴ساعت یه جارو برقی براتون پست مکنین ما هم پول ریختیمو ادرس و کد پستی همه چی رو بهش دادیم بعد سه روز تلفنش رو خاموش کرده ولی من فیش بانکی شماره حساب شماره یثابتشون رو وهمه ی پیامهاشون رو دارم من یه کارگر سنگبریم تو رو خدا بگو چه کار کنم

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام در دفتر خدمات قضایی شکایت کنید

 46. ح.ب می گوید

  سلام در مرداد ماه مبلغ ۲۵ میلیون تومان برای صدور مدرک تحصیلی جعلی به یکی از سایت هایی که در اینترنت فعال هستند و تبلیغ می کنند پرداخت کردم.متاسفانه جوابم رو نمیدن.فقط فیش واریزی برای دو شخص حقیقی رو دارم و اطلاعات دیگه ای ندارم.چطوری میتونم شکایت کنم؟

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام شما می توانید دادخواست به جهت دارا شدن بلاجهت مطرح نمایید ولی نباید جهت نامشروع را بیان نمایید

 47. امیرمحمد می گوید

  سلام من ساکن زاهدان هستم چند روز پیش از ثنا واسم پیامک ابلاغیه اومد ابلاغیه رو که دریافت کردم نوشته بود که دونفر به من اتحام کلاه برداری زدن اونم از شهر تهران من به اینجا اخه واسه چی از من بدبخت اتحام زدن الان کسی میدونه واسه چی جریانش چیه لطفا بهم بگین

  1. محدثه لواسانی می گوید

   سلام از هر ناحیه و دادگاهی که برای شما ابلاغیه اومده میتوانید از دفتر همان شعبه پیگیری نمایید

 48. مرتضی کفاش می گوید

  سلام من ۴ سال پیش به یک بند خدای که موسن بودن بابت راه انازی کار گاهی ۱۳۵۰۰ تومان پول دادم قرار بود ۶ ماه به من بر گرداند برای کار رااندازی این ثواب کردم الان ۴ سال مگذرد ولی مابین خودما یک کاغذ نوشتیم وامضا واثر انگوشت زدیم الا جواب درستی به من نمی دهد هی بهانه درمیارد به هر زبونی باش صحبت مکنم نمیشه به نظر شما من باید چکار کنم چون فرد ۹۰ سالی است نه کارت ملی داره ونه شناسنامه هیچی هم به نام اش نیست حتا حساب بانکی هم ندار موندم چکار کنم تر خدا راهنمایم کنید الان یک دختر دم بخت دارم ازدواج کرده هنوز یک تیکه وسایل براش نگرفتم موندم چکار کنم

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام دادخواست مطالبه وجه و خسارت مطرح نمایید

 49. عفت می گوید

  سلام وقت بخیر من از طریق برنامه دیوار یه جنس را سفارش دادم که قراربود با پست بفرستند که فرستاده نشده شماره کارت فقط ازش دارم من باید چیکار کنم

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام تشریف ببرید دفتر خدمات قضایی و شکایت علیه صاحب حساب مطرح نمایید

 50. علی اکبر نافذ می گوید

  سلام خسته نباشید پسرم در تلگرام کانالی با عنوان هک و امنیت تشکیل داده بود فردی در کانال از کلاهبرداری شخصی در کانال دیگر صحبت کرده بود و پسرم با جا زدن خودش با عنوان پیوی دختر در کانال مذکور که قصداخازی داشت توانست شماره تماس فرد کلاه بردار را پیدا و در اختیار مال‌باختگان قرار دهد و آنها هم از طریق مراجع قضایی پیگیر شدند حالا فرد خاطی از من بعنوان همکاری در کلاه برداری شکایت نموده است و پسرم تمامی صحبتهای گپ را دارد که نامبرده قصد آماری از پسرم. داشت و طی تماس تلفنی از خودم هم عنوان نمود عکسهای دخترت را در اختیار عموم قرار خواهم داد وابلاغیه هم برایم آمده حالا من جواب ابلاغیه را چگونه اقدام نمایم با تشکر

  1. محدثه لواسانی می گوید

   سلام نیاز به توضیحات بیشتری در خصوص سوال اول هست . میتوانید شکایت تهدید هم طرح نمایید

 51. حسن می گوید

  سلام یک نفر عکس منو تو تلگرام گذاشته و زیرش نوشته کلاهبرداری کرد و به کانادا پناهنده شد لینک خبرگزاری فارس رو هم زیر عکس کپی کرده باید چکار کنم از لحاظ قانونی برام مشکل درست نمیشه؟چطوری ازش شکایت کنم

 52. حسن می گوید

  سلام یک نفر عکس منو تو تلگرام گذاشته و از روی دشمنی زیرش نوشته کلاهبرداری کرد و به کانادا پناهنده شد لینک خبرگزاری فارس رو هم زیر عکس کپی کرده باید چکار کنم از لحاظ قانونی برام مشکل درست نمیشه؟چطوری ازش شکایت کنم

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام باید شکایت مطرح نمایید به دادسرای جرایم رایانه ای مراجعه نمایید

 53. حسن می گوید

  عذر میخام اگه شکایت نکنم برام مشکل ساز نمیشه؟؟؟ چند روزه ذهنمو مشغول کرده این اتفاق مربوط به ماهها پیش بوده و نمیدونم تو گروههای دیگه انتشار داده یا نه ممنون

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام خیر

 54. حنا می گوید

  سلام یه پیام برام اومده بود برای بن کالای خودسریع تماس بگیرین زنگ زدم گفتن ۴۹۸ت پول بریزیم تادرقرعه کشی ماشین برنده بشین بعدازنیم ساعت دوباره زنگ زدن ۲۵۰۰۰۰۰میلیون تومان بریزیم صددرصد ماشین برنده مشین واریز کردم چندروزه زنگ میزنم جواب نمدن هم شماره تلفن ثابتشون هم شماره کارت طرف رو دارم که براش پول واریز کردم بایدچکارکنم؟

 55. حنا می گوید

  سلام پیامک اومدبرای بن کالافوراتماس بگیرین زنگ زدم گفتن براماشین مخواهیم قرعه کشی کنیم باید۳میلیون پول بریزین گفتم ندارم گفت اگه بریزی شانس طلایی نصیبت میشه بلاخره گول خوردم حالا هرچی زنگ میزنم جواب نمدن بایدچکارکنم؟

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام از شما کلاهبرداری شده باید شکایت کنید . برای مشاوره در خصوص نحوه شکایت میتونید به سایت زیر وارد و در قسمت مشاوره تلفنی از وکلا مشورت بگیرید

 56. حسن می گوید

  سلام جناب وکیل اون شخصی که عکسم و گذاشته و من و کلاهبردار خطاب کرده و زیر عکس لینک خبرگزاری فارس و کپی کرده اگه ازش شکایت نکنم واسم دردسرساز نمیشه؟؟ واسه اثبات کلاهبرداری بایدشاکی خصوصی داشته باشی؟غیر از این باشه که با یک عکس و نوشته میشه برا عالم و ادم مشکل درست کرد

 57. حنا می گوید

  ۳میلیون کلاهبرداری شده ازم از شرکت وطن ..چه بایدبکنم

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام تشریف ببرید دفتر خدمات قضایی و شکایت طرح نمایید

 58. زهرا مشهدی می گوید

  سلام یه تماس تلفنی شده و گفته برنده شدید برید دم‌عابر بانک و از دوتا کارتتون موجودی بگیرید تا ساعت ۱۲ شب مبلغ به دوتا کارت وارد میشه و ۵۰ دقیقه هم حرف زده به محض تمام شدن کار با عابر بانک بدون اینکه اطلاعاتی بدیم موجودی یه کارتمونو به کارت دیگه ریخته و از اون کارت یکجا برداشت کرده باید چیکارکنیم؟و ایا استفاده از کارت مشکلی نداره یا اینکه باید کارت رو سوزوند؟با تشکر

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام حتما باید شکایت کنید الان استفاده ازکارت ها دیگر امن نیست

 59. متین می گوید

  سلام اگر از کسی شکایت کنم که از استان ما خیلی دور هس چقد وقت می بره که شکایت به دستش برسه،مبلغ کلاهبرداری هم خیلی کمه ۸۰ تومن رسیدگی میشع؟

  1. وکیل تاپ می گوید

   اگر ثنا داشته باشه طولی نخواهد کشید

 60. حسام می گوید

  با سلام و عرض خسته نباشید ، یکی از آشنایان در دام شرکت های هرمی افتاده و با وعده ی خرید همان جنس توسط شرکت جنس ، را به ایشان غالب کرده و پول را بالا کشیده. علاوه بر آن اجناس تحویلی غیر اصل بوده و با آرم سلامت تقلبی به فروش رسیده.
  اکنون به هر دری میزنند فایده ندارد که ندارد.
  حتی مالک را به قید وثیقه آزاد هم کردند.
  اکنون سریعترین راهکار برای پس گرفتن پول چیست؟
  این را هم بگویم که تعداد زیادی از افراد در دام این شرکت کلاهبردار افتاده اند.
  و تعداد شکایت ها زیاد است.

 61. ارسام می گوید

  سلام بنده تو برنامه دیوار وسیله ای دیدم و به شماره تماس گرفتم و من شهرستان هستم و فرد فروشنده تهران و مبلغی بعنوان بیعانه براش فرستادم ک وسیله رو برام بفرسته پس از ارسال مبلغ گوشیش رو‌خاموش کرد الان بنده فقط یه اسم و شماره کارتی ک پول رو فرستادم دارم باید به کجا مراجعه کنم راهنمایی میکنید

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام به دادسرای جرایم رایانه ای مراجعه کنید و طرح شکایت کنید

 62. اشکان می گوید

  سلام و خسته نباشید
  شخصی خود خود را مامور دادگستری معرفی کرده بود و امتیاز خودرویی که از طرف دادگستری داشت را به گفته خود به من فروخت و مبلغ ۶۰ ملیون تومان از من پول گرفت و قرار دادی که خود نوشته بود با امضا و اثر انگشت به من داد و زمان تحویل را سه ماه بعد مشخص کرد اما بعد از گذشت ۷ ماه خبری از ماشین نشد و هیج جوابی نمیداد بعد از تحقیق فهمیدم که امتیازی در کار نبوده و قرار بوده پولی که از من گرفته به حساب دادگستری برای تحویل خودرو بریزد که این کار را هم نکرده خواهش میکنم راهنمایی کنید ممنون

 63. پردیس می گوید

  سلام و خسته نباشید
  شخصی خود خود را مامور دادگستری معرفی کرده بود و امتیاز خودرویی که از طرف دادگستری داشت را به گفته خود به من فروخت و مبلغ ۶۰ ملیون تومان از من پول گرفت و قرار دادی که خود نوشته بود با امضا و اثر انگشت به من داد و زمان تحویل را سه ماه بعد مشخص کرد اما بعد از گذشت ۷ ماه خبری از ماشین نشد و هیج جوابی نمیداد بعد از تحقیق فهمیدم که امتیازی در کار نبوده و قرار بوده پولی که از من گرفته به حساب دادگستری برای تحویل خودرو بریزد که این کار را هم نکرده خواهش میکنم راهنمایی کنید ممنون

 64. زری می گوید

  سلام
  من چند روز پیش از یه کانال تلگرامی خرید لباس داشتم که اسم فروشگاه بیگ شاپ است و در کلاهبرداری معروف است خیلی هم شاکی داره ولی میگن پلیس فتا پیگیری نمیکنه و به پولشون نرسیدن.من چیکار کنم ایا میتونم حساب این کلاهبردار را مسدود کنم
  چطوری باید حسبابش را مسدود کنم برم شکایت کنم یا به بانک مراجعه کنم.
  چقدر هزینه و وقت میبره که به پولم برسم؟؟

 65. نازی می گوید

  سلام
  من چند روز پیش از یه کانال تلگرامی خرید لباس داشتم که اسم فروشگاه بیگ شاپ است و در کلاهبرداری معروف است خیلی هم شاکی داره ولی میگن پلیس فتا پیگیری نمیکنه و به پولشون نرسیدن.من چیکار کنم ایا میتونم حساب این کلاهبردار را مسدود کنم
  چطوری باید حسبابش را مسدود کنم برم شکایت کنم یا به بانک مراجعه کنم.
  چقدر هزینه و وقت میبره که به پولم برسم؟؟

 66. حسین می گوید

  سلام. وقت بخیر
  من به صورت اینترنتی،از سایت دیوار یک گوشی کار کرده ندیده خریداری کردم. فقط عکس گوشی رو دیدم و تلفنی با طرف مقابل صحبت کردم. قرار شد گوشی رو بده اتوبوس مسافر بری برام بیاره. پول که واریز شد دیگه جواب تلفن رو نداد. الان شکایت کردم از طریق کیفری و طرح شکایت کلاهبرداری. ولی قاضی رای منع تعقیب داده. و گفته پرونده بسته میشه. ولی جای اعتراض برام گذاشتن. منم الان اعتراض زدم و از طریق حقوقی هم شکایت کردم. الان باید چکار کنم?? ایا نتیجه میده???

 67. سمیه یحیی پور می گوید

  سلام .یه شخصی قرار بود برای من کار درست کند .در آموزش پرورش ..و برای این کار از من ۸ ملیون پول گرفت و بنده از اون شخص سفته و فیش واریزی دارم ..!
  قرار بود اون اقا تا ۲ ماه واسم کار درست کنه اما الان ۲ ساله که جواب مرا نمیدهد ..من چطور میتونم به کردم برسم؟؟سپاس از شما۰🙏

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام شما میتوانید از جهت ایفای تارو یا تحصیل مال از طریق نامشروع علیه ایشون طرح دعوی کنید.

 68. حسینقلی کشاورزیان می گوید

  سلام .حسبن هستم .چهار ماه پیش زمین مسکونی را از فردی در مشاور
  املاک خریدم بعد از یک هفته فهمیدم
  زمین متعلق به دولت است وبه من هیچ کدام نگفتن به فروشنده و
  مشاور املاک گفتم من زمین بودن عیب
  می خواهم ومال کسی نباشد محل نگذاشتند شکایت کردم هنوز به نتیجه
  نرسیدم با اینکه مستندات کافی هم به داد گاه ارائا نمو دم چه کنم

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام میتوانید شکایت کنید

 69. حسین می گوید

  سلام
  شخصی که به او اعتماد داشتم مبلغی جهت تحویل خودرو کمی زیر قیمت بازار به حسابش واریز کردم و قرار بر تحویل ۲ هفته ای شد. پس از ۶ ماه هنوز موفق به دریافت نه خودرو و نه اصل پول شده ام. بر چه مبنایی باید از این شخص شکایت کنم.

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام اگر رسیدی نداشتع باشین اخرین ادله شما سوگند میباشد

 70. ناشناس می گوید

  به منم۹۹/۱۲/۲۲ یه شماره زنگ گفت ازشبکه اب نما شما برنده سفر به کربلا و مبلغ ۵۰۰۰/۰۰۰تومان برنده شدین برای دریافت باید به نزدیک ترین عابربانک برود کارتون وارد دستگاه کنید رمزکارت وارکنید یه کدی دادن گفت این کد بزنید اسم مهدی صابت نیا میاد اون شرکت کننده قبلی هست بعد کلید بلی را بزنید بعد اسم شما میاد بالا وقتی اون کده زدم پنج میلیون تومان تو حسابم برداشتن
  بدبخت شده بخدا دار ندارم همون پنج میلیون تومان بود
  رفتم شکایت کردم معلوم نیست پیدا میشه یا نه شما خدا اگه راهی هست راهنمایی کنید

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام یایستی پرینتی بانک رو بگیرین تا مشخصات طرف رابدن باون شکایت کنید

 71. orang می گوید

  سلام
  آیا از کسی که فقط یک شماره موبایل از او داریم و پول ما را برای تامین کالا گرفته است میتوان شکایت کرد ؟

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام بله

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند