دانلود اظهارنامه انحلال شرکت

اظهارنامه یکی از روش های رسمی بیان خواسته در برگه های مخصوص که وزارت دادگستری معین کرده است می باشد. اظهارنامه معمولا اختیاری و برای تسهیل کار است. اما در برخی موارد قانون افراد را الزام کرده است که موضوع را از اول از طریق اظهارنامه مطرح کنند. انحلال شرکت از این دست می باشد.وقتی که مقنن شخص یا اشخاصی را ملزم به ارسال اظهارنامه بداند در صورت عدم رعایت آن ممکن است با مسئولیت مدنی یا حتی کیفری مواجه شود.طلبکاران شخصی شرکاء درصورتی‌که نتوانسته باشند طلب خود را از دارایی شخصی مدیون خود وصول کنند و سهم مدیون از منافع شرکت کافی برای تأدیه طلب آن‌ها نباشد می‌توانند انحلال شرکت را تقاضا نمایند (اعم از اینکه شرکت برای مدت محدود یا غیرمحدود تشکیل شده باشد) مشروط بر اینکه لااقل شش ماه قبل قصد خود را به‌وسیله اظهارنامه رسمی به اطلاع شرکت رسانیده باشند.در این صورت شرکت یا بعضی از شرکاء می‌توانند مادام که حکم نهایی انحلال صادر نشده با تأدیه طلب داینین مزبور تا حد دارایی در شرکت یا با جلب رضایت آنان به طریق دیگر از انحلال شرکت جلوگیری کنند.

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

 

اظهارنامه انحلال شرکت

مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده موضوع اظهارنامه مشخصات و اقامتگاه مخاطب
مخاطب محترم

با سلام

احتراماً، همان‌طوری ‌که مستحضرید:

۱. اینجانبان سهامداران شرکت ………؛ که در مورخ ………. به شماره ………. در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است با توجه به این‌که شرکت فوق‌الذکر به اهداف تأسیس خود نرسیده است و ادامه این وضع عملاً ممکن نیست.

۲. از تاریخ ابلاغ این اظهارنامه به مدت ۱۰ روز به تمامی مخاطبین این اظهارنامه مهلت داده می‌شود جهت مذاکره برای انحلال شرکت مجمع عمومی تشکیل دهید، در غیر این صورت دیگر سهامداران به تشکیل جلسه فوق‌العاده اقدام خواهند نمود و در مورد انحلال شرکت تصمیم خواهند گرفت.

 

 

 

با تشکر

امضاء- تاریخ

 

انتقادات و پیشنهادات سازنده خود را با ما در میان بگذارید.

متخصصین ما به آنها جامع عمل می پوشانند.