جرم رشوه چیست؟

پول دادن به شخص مسئول برای اینکه کار، پیش برود رشوه است. و فرقی ندارد که رشوه گیرنده بعد از گرفتن پول به عهد خود عمل کند یا نه .حتی گرفتن چک یا سفته برای انجام دادن یا ندادن کاری رشوه است حتی اگر چک پاس نشود.

 کسی که پول یا مال یا چک رشوه را قبول می کند مرتشی و کسی که رشوه می دهد؛ راشی نام دارد که هر دو طرف مجازات دارند. اما برای اینکه عنوان رشوه صدق کند نیاز به شرایطی هست که در مطلب زیر توضیح داده خواهد شد.

 رشوه در قانون

رشوه در لغت نامه عمید به معنی پرداخت پول برای انجام دادن کار می باشد. این واژه از کلمه رشو گرفته شده و به معنی مالی است که برای ضایع کردن حقی یا انجام کاری بر خلاف وظیفه یا صادر کردن حکمی بر خلاف حق و عدالت به کسی داده شود.

در ماده ۳ قانون مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری و ماده ۵۸۸ قانون تعزیرات به رشوه اشاره شده که به معنی دادن وجه، مال یا سند به مامور دولت یا کارکنان شاغل در نهاد های عمومی و افراد ماده ۵۸۸ برای انجام دادن یا انجام ندادن وظایف مرتبط با سازمان محل اشتغال آنها است.

جرم رشوه

مرتکبین رشوه چه کسانی هستند

راشی شخصی است که وجه یا سند را برای انجام عمل پرداخت می‌کند(رشوه دهنده) و مرتشی شخصی است که آن وجه یا سند را قبول می‌کند چه مستقیم چه غیر مستقیم(رشوه گیرنده).

 • مامورین دولتی: ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس، کلاهبرداری فقط مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی را در صورت در یافت مال، مرتشی می داند
 • داوران، ممیزان و کارشناسان: ماده ۵۸۸ کتاب تعزیرات اشخاص زیر را مشمول ارتشا می داند اما بر خلاف جرم رشوه ماده ۳ قانون تشدید که جرمی مطلق است وقوع این جرم منوط به اظهار نظر است و جرمی مقید است.و مخصوص غیر کارمند دولت نیز است.
  هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از این که توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به‌ نفع یکی از طرفین اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم نماید.
 •  نظامیان: ماده ۱۱۸ قانون جرایم نیروهای مسلح

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

شرایط تحقق رشوه

 • مامور دولت بودن: ارتشا بجز رشوه موضوع ماده ۵۸۸ قانون تعزیرات طبق قانون تشدید، فقط توسط مستخدمین و مامورین دولتی قابلیت تحقق دارد اما راشی، عموم مردمند. بنابراین اشخاص دریافت کننده رشوه، کارمند دولت هستند و کارمندان شرکا های خصوصی از شمول بحث خارج هستند.
 • عدم لزوم پنهانی بودن عمل: در هیچ کجای متن قانون اشاره ای به در خفا گرفتن و پنهانی بودن رشوه نشده است و کسی که در ملا عام به دیگری مال یا سندی می‌دهد نیز راشی می باشد
 • عدم لزوم مالکیت راشی بر مال موضوع جرم: برای تحقق این جرم صرفا قبول کردن مال یا وجه لازم است و حتی اگر رشوه دهنده مال خواهر برادر یا همسایه خود را هم رشوه بدهد تفاوتی در اصل قضیه ایجاد نخواهد شد.
 • غیر قابل توجیه بودن عمل مرتشی: اینکه دریافت کننده در مقابل دریافت پول کار بیشتری از کار معمول و همیشگی خود انجام داده است موجب قانونی و شرعی شدن این عمل نمی گردد. مثلا کارمندی که طبق وظیفه قانونی خود قرار بوده که به یک بخش رسیدگی نماید اما در مقابل پول قسمت های دیگر را نیز بر عهده می‌گیرد.
 • عدم اهمیت میزان مال در تحقق جرم: این جرم نیز مانند جرم کلاهبرداری و سرقت و اخاذی، میزان مال، تاثیری در تحقق جرم ندارد (البته که مال موضوع سرقت حدی مقداری معین است) چه ده هزار تومان چه بیست میلیون فرقی در عنوان مجرمانه ندارد لکن در میزان مجازات تاثیرگذار است.البته به نظر دکتر میرمحمد اگر میزان مال بسیار ناچیز باشد رشوه محسوب کردن عمل بعید به نظر می رسد مثل دادن یک مشت آجیل البته که باز این عمل نیز طبق قوانین اداری شرک ها قابل مجازات می باشد.
 • زمان پرداخت مال مهم نیست: بر خلاف جرم کلاهبرداری که گفته شد انجام اعمال متقلبانه باید مقدم بر وقوع مال باید در جرم رشوه انجام کار مورد نظر می‌تواند قبل از پرداخت وجه باشد لکن این جرم صرفا زمانی محقق است که پول پرداخت گردد.

کاریکاتور رشوه

انواع رشوه

 • به صورت پرداخت وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی
 1. پرداخت مال به صورت مستقیم یا غیر مستقیم و یا دادن چک و سفته شامل این قسمت است. اما دادن امتیازات مالی مثل ثبت نام در یک موسسه فرهنگی شامل رشوه نمی شود.
 • به صورت معاملات محاباتی(مجانی)
 1. هنگامی که قصد طرف از معامله، گرفتن حکم قاضی است مثلا با قاضی شرط می کند که در صورت دادن حکم به نفع او ملک خود را که ارزش آن صد میلیون می باشد را به مقدار پنجاه میلیون به قاضی بفروشد
 2. هنگامی که قصد طرف از معامله گرفتن حکم قاضی است اما با قاضی شرط نکرده است ولی مالش را به قیمتی فاحشا ارزانتر به او میدهد تا به نفع او حکم صادر کند به عبارتی تمام این کارها برای جلب نظر قاضی است
 3. معامله صوری: در اینحا هدف انجام معامله نمی باشد بلکه صرفا دادن مال به قاضی هدف است.اما در یک قالب معامله ی فرضی و غیر واقعی و هدف صرفا رساندن پول می باشد .مثلا بابت زمینی پول پرداخت میکنند که اصلا وجود خارجی ندارد.معامله در تمام اقسام بالا حکم رشوه را دارد.

ماده ۵۹۰ قانون تعزیرات: اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض(مجانی) یا به مقدار فاحش ارزان‌تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به‌مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری بطور مستقیم یا غیر مستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی به مقدار‌فاحشی گران‌تر از قیمت از مستخدمین یا مامورین مستقیم یا غیر مستقیم خریداری گردد، مستخدمین و مأمورین مزبور مرتشی و طرف معامله راشی‌محسوب می‌شود.

مجازات رشوه گیرنده

مجازات جرم ارتشا در قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری آورده شده است به این صورت که:

در صورتیکه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب درمرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یکسال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.

در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .

در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .

مجازات رشوه دهنده

طبق ماده ۵۹۲ کتاب پنجم تعزیرات: هر کس عالماً و عامداً برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (۳) قانون تشدید مجازات مرتکبین ‌ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را‌ مستقیم یا غیر مستقیم بدهد در حکم راشی است و بعنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشی از ارتشاء به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (۷۴)‌ضربه شلاق محکوم می‌شود.

آیا رشوه موجب تعلیق و اخراج از شغل می گردد

نظامی ای که رشوه می گیرد از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل‌ خود معلق خواهد شد. دادسرا مکلف است صدور کیفر خواست را به سازمان ذی‌ربط‌ اعلام کند. در صورتی که متهم به موجب رای قطعی برائت حاصل کند، ایام تعلیق جزء‌خدمت او محسوب و حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیقش نگرفته دریافت خواهد‌ کرد.

 طبق ماده ۱۲ قانون جرایم نیروهای مسلح محکومیت قطعی نظامیان به حبس بالای پنج سال نیز موجب اخراج آنان از شغل می شود.

تفاوت رشوه با اجرت قاضی

قاضی طبیعتا برای انجام عمل قضاوت مستحق حقوق و دستمزد است و برای انجام عمل قضاوت به او مال یا پول داده می شود بدون توجه به اینکه چه حکمی به نفع چه کسی صادر شده شده است ولی در رشوه کیفیت صدور حکم مهم است و مالی پرداخت می شود برای نتیجه ای معین و از پیش تعیین شده.


بیشتر بخوانید: تخلفات قضات و نحوه رسیدگی و مجازات قاضی متخلف


حکم زیرمیزی در ادارات خصوصی

تحقق عنوان مرتشی (دریافت کننده وجه) در قانون ایران فقط شامل اشخاص محدودی می‌شود و افراد پرداخت کننده وجه یا سند در صورتی راشی(پرداخت کننده) محسوب می شوند که مال را به کارمند دولت داده باشند. هرچند که این عمل مشکلات زیادی را در جامعه ایجاد میکند و اکنون بسیاری از اعمال غیر حاکمیتی دولت به بخش خصوصی واگذار شده است و این کار عملا توجیه ندارد قانون گذار برای رشوه کارکنان خصوصی جرمی قایل نشده است. اما اداره حقوقی قوه قضاییه این امر را جرم دانسته است و چنین اظهار کرده است:چون گیرنده وجه از اشخاص ماده ۳ قانون تشدید نمی باشد لذا عمل مشار الیه صرفا کلاهبرداری و اخاذی تلقی و منطبق با ماده ۱ قانون مذکور می باشد پس چون دریافت کننده مرتشی محسوب نمی گردد، پرداخت کننده نیز راشی نمی‌باشد.

قانون مجازات در این زمینه نیاز به اصلاح جدی دارد زیرا موجب ایجاد تبعیض بین کارمندان بخش دولتی و خصوصی میگردد هیچ فرقی بین مدیری که در اداره خصوصی رشوه می گیرد با مدیری که در بخش دولتی این عمل را انجام می دهد وجود ندارد اما بر یکی مجازات رشوه تحمیل می شود.

رشوه

عدم تحقق رشوه به کارمند دولت تقلبی

فرض کنید شخصی خودش را مامور دولت در زمینه بررسی کنترل آب و نوشتن میزان مصرف معرفی می کند . در این میان شخص صاحب خانه برای اینکه مامور مزبور مقدار کمتر از حد معمول نگارش کند به او مبلغی پرداخت می کند در صورتیکه اصلا مامور دولت نبوده است در این صورت امکان محکوم کردن شخص تقلبی به کلاهبرداری محتمل است اما عمل عنوان رشوه ندارد همچنین برای تحقق ارتشا حتما عمل مربوط باید به سازمانی که در آن اشتغال دارد. مثلا کارمندی که در اداره ایکس کار می کند اگر برای انجام کار در اداره ب که کارمند آن نیست مال دریافت کند باز جرم ارتشا محقق نشده است.

امکان محکوم کردن یک طرفه در جرم رشوه

همان طور که در بالا آورده شد جرم رشوه متضمن توافق بین راشی و مرتشی است. و در صورتی تحقق پیدا می کند که پول قبول شود اما این به معنی ملازمه بین راشی بودن با مرتشی بودن نیست و در خیلی موارد راشی محکوم به مجازات می شود در حالیکه مرتشی به دلیل فقدان قصد و عنصر روانی محکوم نمی‌گردد. مثلا کارمند دولتی که به هدف اطلاع دادن امر مربوط وجه را قبول می نماید.

اما در صورتی که متهم به اخذ رشوه به دلایلی غیر از نداشتن قصد و به دلایلی غیر از عوامل رافع مسئولیت کیفری مانند صغر جنون مستی و…از جرم تبرئه شود. محکومیت راشی به همان جرم امکان ندارد.

عکس کارتونی رشوه

آیا انعام دادن رشوه محسوب می شود یا خیر

پیشنهاد پول رشوه نیست، برای تحقق این جرم پرداخت وجه و گرفتن آن موضوعیت دارد. پیشنهاد یا وعده پرداخت وجه رشوه محسوب نمی شود حتی اگر کار بر مبنای آن انجام گیرد.

اعمال مورد نظر در جرم رشوه منوط به توافق صریح یا ضمنی بین راشی و مرتشی می باشد. دادن مبلغ مورد نظر برای انجام دادن یا جلوگیری از انجام دادن عملی صورت می‌گیرد صرف نظر از اینکه خواسته راشی محقق گردد یا خیر اما مبلغی که در انعام به شخص داده می‌شود هیچ قید و شرطی ندارد و رشوه محسوب نمی گردد اما ممکن است طبق آیین نامه انضباطی شرکت تخلف محسوب گردد. رای وحدت رویه نیز این روند را تایید می‌کند.

رشوه ای که مجازات ندارد

طبق ماده ۵۹۱: هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او‌ مسترد می‌گردد.

رشوه ای که مجازات ندارد رشوه در مقام ناچاری است که باز هم حکم تکلیفی رشوه که حرام بودن آن است را تغییر نمی‌دهد. این نکته قابل ذکر است که هر گرفتاری و مشکلی ناچاری محسوب نمی گردد و مجوز رشوه نمی باشد.

یک نمونه حکم دادگاه در خصوص جرم رشوه

به ه موجب دادنامه شماره ….شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی جزایی الف از جمله آقای ح معروف به م. به اتهامات ۱) پرداخت رشوه شامل چهار دستگاه کولر دو تیکه، یک دستگاه تلویزیون، یک دستگاه لپ تاپ، سه دستگاه سرخ کن، یک دستگاه و…… به آقای س.ر. ۲) بوجود آوردن موجبات تحقق جرم ارتشاء از طریق وصول و ایصال و مذاکره و جلب موافقت تعدادی از افراد با مبالغ ده تا هشتاد میلیون ریال ۳) تحصیل مال از طریق نامشروع معادل چهل و دو میلیون ریال (جمعاً) به ترتیب به سه فقره سه سال حبس و ضبط مال مورد ارتشاء و نیز رد مال تحصیل شده از طریق نامشروع و همچنین دو سال حبس به اتهام معرفی خود با عناوین و سمت های دولتی محکوم گردیده و همچنین پس از تجدیدنظرخواهی، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان … برابر دادنامه شماره …. درخواستش رد شده است.

نتیجه گیری

دادن پول یا مالی یا چک و سفته به شخصی برای اینکه کاری را انجام بدهد یا ندهد رشوه است. حتی پایین تر فروختن مال به طوری که میزان قیمت بسیار فاحش باشد هم رشوه است. رشوه دهنده هر شخصی می تواند باشد اما برای اینکه رشوه محقق شود دریافت کننده رشوه یا باید کارمند دولت باشد یا افراد ذکر شده در ماده ۵۸۸ کتاب پنجم تعزیرات

ممکن است برای انجام دادن کاری ناچار بوده باشید و چاره ای جز رشوه نباشد که در این صورت شما به مجازات محکوم نخواهید شد. برای دریافت مشاوره حقوقی و یا دفاع از جرم انتسابی می توانید از طریق سایت وکیل تاپ با وکلای متخصص کیفری مشورت داشته باشید

سوالات متداول

امکان معافیت از جرم رشوه هست؟

در صورتیکه رشوه‌دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آنرا گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف‌ خواهد بود و مال به او برگردانده می شود.

مجازات رشوه گیرنده چیست؟

مجازات شخص رشوه گیرنده بسته به مبلغ رشوه متفاوت است.

مجازات رشوه دهنده چیست؟

علاوه بر ضبط مال، ناشی از ارتشاء به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (۷۴)‌ضربه شلاق محکوم می‌شود.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای
26 نظرات
 1. مهدوی می گوید

  ممنون جناب وکیل عالی بود

 2. داود می گوید

  باسلام و خسته نباشید،حدود سه سال پیش یکی از کارمندان اداره دولتی که من آنجا به عنوان مدیرعامل موسسه که زیر مجموعه همان اداره بود ویک طرح برداشه بودم وکار میکردم همان موقع ازمن رشوه گرفت (در ضمن من خودمم هم کارمند یک اداره دیگه هستم )وسال بعدش رئیس همان اداره فهمید ونامه ایشان را به مرکز استان زد ومارو یعنی هم ایشان را و منو اداره کل حراست همان اداره خواست ومن هم از اول چطوری رشوه خواست و چجوری به ایشان پول واریز کردم را در حراست اداره کل نوشتم ودرنهایت من تبرئه شدم وایشان محکوم شد و پس طی مراحل الان درهئیت بدوی (دادگاه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت) حکم انفصال خدمت به مدت شش ماه برای ایشان صادر شده،و از من میخواهد که برای ایشان رضایتنامه یا اضهاریه ثبتی بنویسم و بگم که آقا من گفته هامو پس میگیرم واز این حرفا… که سو تفاهم شده.میخواستم بدونم اگه من اضهاریه یا رضایت(البته که من شکایت نکردم ازطریق اداره خودشان کار ایشان به اینجا رسیده)ثبتی بدم بعداً برای من مشکلی پیش میاد یانه.ممنونم اگه زود جواب منو بدین. باتشکر

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام نه مشکلی پیش نمیاد

 3. بهار می گوید

  سلام وقت بخیر
  جرم محال و جرم عقیم برام جا نمی افته تو درس
  ممکنه با ذکر مثالی تشریح کنید

  1. بهزاد زینالی می گوید

   جرم محال کلا امکان ارتکاب نداره ولی جرم عقیم به علت بی مهارتبه مثلا خطا در تیر اندازی و عدم کشتن عقیمه ولی تیر اندازی به مرده محاله چون محاله که یک انسان مرده را بشه کشت

 4. مصطفی می گوید

  سلام جناب
  من سرباز هستم در تهران
  خواستم با یک نفر از شهرستان عوض یا جابه جا کنم که محل خدمتم در شهر خودم باشه
  نامه زدم و… ولی منصرف شدم
  طرف گفت که بهت شیرینی میدیم هرچی خواستی فقط بیا جابه جا کنیم منم اول گفتم باشه ولی بعدش قبول نکردم و گفتمش من درتهران کار پیدا کردم و میخوام بمونم
  الان رفته قضایی و گفته که من بهش گفتم باید پول بهم بده برای جا به جایی و درخواست چند ملیون ازش داشتم
  آیا با توجه به این که من پولی نگرفتم و درخواست از سمت اون شخص مقابل بوده جرمی مرتکب شده ام ؟؟؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام با توجه به شرح ما وقع از زبان خودتان به نظر نمی رسد مرتکب جرمی شده باشید .میتوانید برای توضیحات بیشتر در قسمت مشاوره تلفنی سایت زیر مستقیم با وکلا گفتگو نمایید.
   https://vakiltop.com/

 5. مصطفی می گوید

  جناب یعنی اگه حتی پولی هم نگرفته باشی پیشنهاد رشوه از پشت تلفن جرم محسوب میشه؟؟

 6. صدیق پیاده روی می گوید

  سلام فامیلمان بدلیل گرفتن رشوه مدت ۱۵روزه ک حفاظت حبسه چ وقت آزاد میشه یا اینکه زمان قرار چ وقته

 7. رضا می گوید

  سلام کارگر شهرداری با ۱۵ سال خدمت رشوه گرفته قاضی حکم انفصال دائم نوشته قابل اجرا است

 8. مهدی می گوید

  سلام موسس آموزشگاه به حساب خواهرخانم خودخوری بازکرده وازهنرجو ها بابت قبولی در آزمون پول می گرفته وبه کارت خواهرخانم واریزمیکردوسپس خودش یک مبلغی به کارشناسان ‌میداد

 9. امیر می گوید

  باسلام وقت بخیرخدمت شما
  میخواستم بپرسم کسی که کارمندبانک باشه ورشوه بگیره جرمش حدودا چقدرهست؟ البته تل حالا هیچ جرمی مرتکب نشده واین اولین بارشه٬ قاضی چقدرحکم میده ٬ لطفا راهنمایی کنید..ممنون

 10. علی می گوید

  سلام
  درپیامکی به شخصی گفته شده که
  “چقدررشوه به شهرداری داده اید؟”
  آیااین افترا است؟؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام باید بررسی کرد واحراز شود که به قصد زدن تهمت جرم انجام گرفته

 11. علی می گوید

  با سلام و احترام
  شخصی دریک شرکت خصوصی مشغول کار بوده مبلعی بالغ بر ۱میلیاردریال جهت تسریع در فرایند اداری از راشی رشوه دریافت میکند اما قبل ازشکایت شرکت در محاکم قضایی مبلع را عودت میدهد
  برای طرح شکایت نطر به اینکه رشوه گیرنده مستخدم دستگاه دولتی نیست با توجه به اینکه جرم محقق شده چه طورباید افدام کرد

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام چون عودت داده از موارد تخفیف هست

 12. م می گوید

  با سلام
  این جانب به ماموری جهت بازدید وسیله نقلیه، حق الزحمه پرداخت کردم، که در روز تعطیل، کار درستی انجام دهد.
  دادگاه برام تشکیل شده، به نظر شما چه حکمی صادر میشه؟
  باتشکر

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام جرم رشوه دادن به مامور دولتی

 13. ابراهیم فرجی می گوید

  سلام.بنده دردیوان عدالت اداری و دادگاه انقلاب بجرم رشوه خواری حکم برائت گرفتم.امابمدت ۶سال بیکاربودم .آیامیتوان از اداره برای جبران خسارت چندساله شکایت کنم؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: بله می توانید جبران خسارت نمایید.

 14. رضا می گوید

  سلام جرم رشوه دادن ب قاضی چیه
  یکی ازفامیلامون رو بردن و گفتن ب این علت ک از حساب ایشون ب حساب قاضی پول رفته باید چیکار کنه

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: رشوه دادن هم حبس دارد و هم جزای نقدی و شلاق.

 15. امیرپورعشق می گوید

  سلام بنده انباردار یک شرکتی هستم که چند ماه پیش توسط یک ارباب رجوع انعام به مبلغی یک میلیون ومانند هزار تومان به حساب بنده برای من و۳تای کارگران زیر دست به حسابم واریز نمود وبعد از مدت چند ماه درخواست غیرقانونی داشت من هم از انجام آن خودداری نمودم ایشان به حراست شرکت رفته وفیش واریزی را داده واقعا نموده که از من رشوه گرفته وشرکت هم دارد انبار را از بنده تحویل می‌گیرد و می‌خواهد من را به کمیته انضباطی بفرسته در حالی که دو ماه بیشتر به قرادادیکساله باقی نمانده لطفآ راهنمایی بفرمایید

  1. زینالی می گوید

   سلام: اگر مبلغی دریافت کرده باشید بابت انعام از لحاظ قانونی رشوه محسوب شده و مجازات حبس و شلاق و انفصال از خدمت نیز دارد برای راهنمایی بیشتر از طریق سامانه وکیل تاپ مشاوره نمایید.

 16. علی محمد می گوید

  سلام جناب چنانچه بجای پول چندین برگ به شکل اسکناس در بسته ای که به هیچ وجه باز نشده به شخصی بدهند آیا باز مشمول رشوه میباشد ولی از قبل توافق به رشوه کرده بودن اما واسطه برای خودش پول را نمیخواسته برای کارمندی میخواسته مه واسطه نیز الان به جرم مشارکت در اخذ رشوه محکوم و اخراج شده کلا پنج ماه انفصال قضایی داشته ولی اخراج شده خدایش اینو یخورده برام روشن کنید

  1. زینالی می گوید

   سلام: بله مجازاتش در قانون نیز همین است ولی می توانید در صورتی که دارای سابقه ای نداشته باشید می توانید درخواست تخفیف نمایید.برای راهنمایی بیشتر از طریق وکلای انلاین وکیل تاپ مشاوره نمایید.

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند