دادخواست مطالبه نفقه ایام زوجیت

عقد ازدواج منشا یک سری حقوق و تکالیف می باشدیکی از این موارد که تکلیف مرد می باشد نفقه می باشد.نفقه با توجه به شرایط و شان خانوادگی زوجه باید به او پرداخت شود. مقدار نفقه یک مقدار مشخصی نمی باشد حتی ممکن است گرفتن خدمتکار برای همسر ضروری باشد. حتی اثبات رابطه نامشروع زن مرد را از پرداخت نفقه بی نیاز نمیکند. تنها اگر زن ناشزه باشد یعنی از ایفا تعهدات زناشویی‌اش سرباز زند ناشزه محسوب و مستحق نفقه نمی باشد. مرد نیز میتواند دادخواست طلاق مطرح کند.

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

 نمونه دادخواست مطالبه نفقه ایام زوجیت

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت- شهر- aخیابان- کوچه- شماره- پلاک
خواهان
خوانده
وکیل یا نماینده
تعیین خواسته مطالبه نفقه ایام زوجیت به میزان………… ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی با صدور قرار تأمین خواسته
دلایل و منضمات کپی مصدق ۱. عقدنامه ۲. عندالإقتضاء شهادت شهود ۳. کارشناسی
ریاست محترم مجتمع قضائی ……….

با سلام، احتراماً به استحضار می‌رساند:

این جانبه به استناد کپی مصدق عقدنامه شماره………. مورخ / / با خوانده عقد ازدواج دائمی در دفترخانه………. منعقد کرده‌ایم. نظر به اینکه حسب مواد ۱۱۰۶ و ۱۱۰۷ قانون مدنی تأمین نفقه زوجه بر عهده شوهر می‌باشد و خوانده از این کار استنکاف و خودداری می‌نماید. فلذا رسیدگی و صدور حکم به پرداخت نفقه ایام زوجیت از تاریخ………. لغایت………. مدت………. ماه (و تا زمان رسیدگی و صدور حکم و اجرای دادنامه) فعلاً به میزان………. ریال مستنداً به مواد ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ۱۱۰۶ و ۱۱۰۷ قانون مدنی به انضمام جمیع خسارات و هزینه دادرسی در حق این جانبه مورد استدعاست. برای تعیین میزان نفقه متعلقه نیز با لحاظ شئونات مربوطه به جلب‌نظر کارشناس استناد می‌نماید. ضمناً با توجه به اینکه خواسته در معرض تضییع می‌باشد به استناد ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بدواً صدور قرار تأمین خواسته و اجرای آن قبل از ابلاغ وفق ماده ۱۱۷ آن قانون نیز تقاضا می‌شود.

 

محل امضاء- مهر- انگشت

 

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای
زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند