نمونه شکوائیه سوءاستفاده کردن مأمورین دولتی از شغل خود

هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی که با سوء‌استفاده از شغل خود به جبر و قهر مال یا حق کسی را بخرد یا بدون‌ حق بر آن مسلط شود یا مالک را اکراه به فروش به دیگری کند علاوه بر رد عین مال یا معادل نقدی قیمت مال یا حق، به مجازات حبس از یک سال تا‌سه سال یا جزای نقدی از شش تا هیجده میلیون ریال محکوم میگردد.جبروقهر باید دست کم به حد اکراه برسدتا موجب تحقق این جرم شود.

نمونه شکوائیه سوءاستفاده کردن مأمورین دولتی از شغل خود

بسمه‌تعالی

شاکی/ شاکیه /شکات …فرزند/ فرزندان … به آدرس …

مشتکی‌عنه/ متشاکی/ مشتکی‌عنهم … فرزند/ فرزندان … به آدرس …

موضوع: سوءاستفاده کردن مأمورین دولتی از شغل خود

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان …

با سلام

 احتراماً به استحضار عالی می‌رساند؛ مشتکی‌عنه که یکی از مأمورین دولتی می‌باشد با سوءاستفاده از شغل خود و با جبر و قهر اینجانب را اکراه به فروش یک دستگاه آپارتمان به همسرش نموده است. بناء علی‌هذا با عنایت به مطالب معنونه و با استناد به ماده ۵۸۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) تقاضای رسیدگی و تعقیب کیفری نامبرده را از محضر عالی مستدعی می‌باشد.

مشاوره حقوقی فوری

وکیل تاپ بزرگ ترین و مدرن ترین سامانه آنلاین حقوقی

با تجدید احترام

امضاء شاکی

نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل خوب دارید ؟ بله، تماس فوری خیر

سوال حقوقی خود را مطرح کنید

وکلای متخصص ما در اسرع وقت به شما پاسخ خواهند داد