دیه دنده و ترقوه در قانون مجازات اسلامی

دنده و ترقوه از جمله اعضای داخلی بدن هستند که به دلیل بافت استخوانی در معرض آسیب هایی از جمله شکستگی، ترک خوردن و کنده شدن و… قرار می گیرد. در این مقاله قصد داریم شما را با میزان دیه آسیب های وارده به دنده و ترقوه آشنا نماییم.

دیه شکستن دنده در سال ۹۹

دنده دوازده جفت استخوان می باشد که در دو طرف قفسه سینه قرار دارد. تعدادی از آن ها مشرف به قلب هستند و از قلب محافظت می کنند و تعدادی دیگر این وضعیت را ندارند.

دیه این دو دسته دنده با یکدیگر متفاوت می باشد و مطابق ماده (۶۵۳ قانون مجازات اسلامی) دیه شکستن هر کدام از دنده های محیط به قلب که از آن محافظت می نماید، یک چهلم دیه کامل و دیه شکستن هر کدام از دنده های دیگر، یک صدم دیه کامل می باشد.

بنابراین دیه شکسته شدن یکی از استخوان های دنده احاطه کننده قلب مطابق نرخ دیه سال ۹۹، یک چهلم دیه کامل ( ۳۳۰ میلیون تومان) که معادل ۸۲۵۰۰۰۰ می باشد و دیه استخوان دنده غیر مشرف به قلب نیز بنابر نرخ دیه کامل سال ۹۹ معادل ۳۳۰۰۰۰۰ می باشد.

دیه کنده شدن دنده

در قانون، میزان دیه در صورتی که کنده شود تعیین نشده است. بنابراین، میزان آن بسته به نظر قاضی و پس از جلب نظر کارشناس، تعیین می شود. و به تعبیر دیگر، ارش دارد.

دیه موضحه (جراحتی که پوست نازک روی استخوان را کنار زند و استخوان را آشکار سازد) هریک از دنده ها، یک چهارم دیه شکستن آن می باشد.دیه شکستن دنده و ترقوه در قانون مجازات اسلامی

دیه ترک خوردن هریک از دنده ها

 دیه ترک خوردن هریک از دنده های محیط به قلب، یک هشتادم دیه کامل، و دیه دررفتگی آن، هفت و نیم هزارم دیه کامل می باشد. دیه ترک خوردن هریک از دنده های دیگر هفت هزارم دیه کامل و دیه دررفتگی آنها پنج هزارم دیه کامل می باشد.

دیه از بین بردن ترقوه

قطع و از بین بردن دو استخوان ترقوه با هم، موجب دیه کامل و از بین بردن هر کدام از آنها، موجب نصف دیه کامل می باشد.

دیه شکستن استخوان ترقوه به موجب قانون

شکستن هریک از استخوانهای ترقوه چنانچه بدون عیب درمان شود، موجب چهار درصد دیه کامل و در صورتی که هرگز درمان نشود و یا با عیب درمان شود، موجب نصف دیه کامل می باشد.

دیه ترک خوردن هریک از استخوانهای ترقوه

چنانچه جنایتی منجر به ترک خوردن هریک از استخوان های ترقوه شود موجب سی و دو هزارم دیه کامل و دیه موضحه (جراحتی که پوست نازک روی استخوان را کنار بزند و استخوان را آشکار سازد) آن بیست و پنج هزارم، دیه دررفتگی، بیست هزارم و دیه سوراخ شدن آن، ده هزارم دیه کامل می باشد.

نکته) دیه کامل انسان در سال ۹۹ معادل ۳۳۰ میلیون تومان در ماه های غیر حرام و ۴۴۰ میلیون تومان در ماه های حرام می باشد.

نیاز به مشاوره رایگان با وکیل خوب دارید؟ بله، تماس فوری خیر

سوال حقوقی خود را مطرح کنید

وکلای متخصص ما در اسرع وقت به شما پاسخ خواهند داد

نیاز به مشاوره رایگان با وکیل خوب دارید؟ بله، تماس فوری خیر