اعسار از پرداخت دیه و تقسیط آن

دیه یک دین مالی است که در صورت درخواست، می بایست پرداخت شود. اما مانند سایر دیون مالی در شرایطی مدیون می تواند با اثبات عدم توانایی خود، درخواست اعسار از پرداخت آن را به دادگاه تقدیم نماید که در صورت تایید دادگاه تا زمان تمکن وی، پرداخت دیه به صورت یکجا، منتفی و یا حکم به قسط بندی آن داده می شود.

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

اما در چه شرایطی می توان از دادگاه تقاضای اعسار از پرداخت دیه نمود و در چه شرایطی این درخواست پذیرفته می شود؟ شرایط قسط بندی دیه چیست؟

در این نوشتار به طور کامل در خصوص نحوه قسط بندی دیه و درخواست اعسار از پرداخت آن و سایر مسائل مرتبط خواهیم پرداخت.

قبل از هرچیز مختصری در مورد اعسار و شرایط کلی آن توضیح می دهیم و سپس به طور خاص به بحث اعسار از پرداخت دیه می پردازیم.

اعسار در نظام حقوقی ما به چه معناست؟

اعسار از ریشه عسر به معنای سختی و تنگدستی می باشد.  در حقوق به حالتی گفته می شود که فرد توانایی پرداخت بدهی های خود را ندارد. اثبات اعسار یک سری شرایطی دارد که شخص می بایست آن ها را داشته باشد که در این صورت با درخواست اعسار وی موافقت شود.

اعسار در نظام حقوقی ما به چه معناست ؟

در صورتی که متقاضی اعسار ثابت نماید که اموال و دارایی او کفاف پرداخت بدهی هایش را نمی دهد و یا موقتا به اموالش دسترسی ندارد دادگاه با درخواست اعسار او موافقت خواهد نمود و در این حالت یا حکم به اعسار مطلق او می دهد به این معنا که کلا او را از پرداخت دین معاف می سازد و یا در صورتی که قادر باشد به صورت اقساطی بدهی خود را پرداخت نماید دادگاه حکم به پرداخت به شکل اقساطی خواهد داد.

اما در خود قانون برای پرداخت دیه مهلت هایی تعیین شده که چنانچه مدیون در این مهلت ها نیز قادر به پرداخت نباشد می بایست درخواست اعسار از پرداخت دیه را تقدیم دادگاه نماید.

این مهلت ها به قرار زیر می باشند:

مهلت پرداخت دیه در قانون

به موجب ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی زمان پرداخت دیه در هریک از جنایات عمد، شبه عمد و خطای محض به قرار زیر می باشد:

 • در عمد موجب دیه: ظرف یک سال قمری؛
 • در شبه عمد: ظرف دو سال قمری
 • در خطای محض: ظرف سه سال قمری.

در جنایت خطای محض، پرداخت‌کننده باید ظرف هر سال، یک سوم دیه و در شبه عمدی، ظرف هر سال نصف دیه را پرداخت نماید همچنین در صورتی که پرداخت‌کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت کند یا پرداخت دیه به صورت قسطی باشد، معیار، قیمت زمان پرداخت است مگر آنکه بر مبلغی قطعی توافق نموده باشند.

در مواردی نیز که بین مرتکب جنایت عمدی و اولیای دم یا خود قربانی بر گرفتن دیه توافق شود، اما مهلت پرداخت آن مشخص نشود، دیه باید ظرف یک سال از حین توافق پرداخت شود.

شرایط تقسیط دیه وفق قانون

بنابر ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی، دادگاه در حالتی این امکان را خواهد داشت که حکم به پرداخت قسطی ریالی دیه به صورت قطعی (فارغ از زمان پرداخت دیه) صادر کند که این امر مورد توافق طرفین دعوی قرار گرفته باشد.

یعنی اصل بر این است که اقساط قابل پرداخت می بایست مطابق نرخ دیه زمان پرداخت محاسبه شوند و نه به صورت قطعی مگر در حالتی که بر پرداخت قطعی و بدون در نظر گرفتن افزایش نرخ دیه توافق حاصل شده باشد.

در شرایطی که در اقساط دیه توافقی حاصل نشده باشد، بهتر است که دادگاه مقدار قسط ها را به صورت درصدی از دیه، نه مبلغ آن، تعیین نماید تا مشکلی در شیوه محاسبه به وجود نیاید به همین دلیل چنانچه میزان اقساط بدون توافق طرفین به شکل ریالی مشخص شده باشد، اجرای احکام می بایست مبالغ اقساط پرداختی را متناسب با نرخ دیه هر سال (سال پرداخت) محاسبه نموده و از مجموع دیه، به صورت درصدی کسر کند.

چگونه می توان درخواست اعسار و تقسیط دیه نمود؟

چگونه می توان درخواست اعسار و تقسیط دیه نمود؟

مستنبط از ماده ۱ قانون نحوه محکومیت های مالی، شخص محکوم به پرداخت دیه در صورتی که در مهلت های مقرر اقدام به پرداخت دین خود ننماید، دادگاه اموال او را به جز مستثنیات دین، جهت پرداخت به طلبکار توقیف می نماید.

چنانچه مالی از او موجود نباشد، شخص مدیون به درخواست دیه گیرنده، حبس می شود. مگر در صورتی که مدیون تا سی روز از زمان ابلاغ اجراییه درخواست اعسار خود را تقدیم دادگاه نماید که در اینصورت حبس نمی شود.

حال چنانچه مدیون، در خارج از این مهلت سی روزه درخواست اعسار نماید، برای آزادی می بایست یا رضایت طلبکار را جلب نماید یا وثیقه یا کفیل معرفی نماید.

در صورت رد دادخواست اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم مدیون اقدام کند.

در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مقرر حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود نسبت به برداشت مبلغ دیه و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود. در این حالت دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر می باشد.

و در صورت اثبات اعسار، محکوم از حبس آزاد می شود و چنان چه قادر به پرداخت دیه به شکل اقساط هم شود، دادگاه متناسب با وضعیت مالی او حکم به تقسیط دیه را صادر می نماید.

بنابر ماده ۸ قانون مزبور، مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول، به طور کامل، از جمله میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانک ها و یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، همراه با مشخصات دقیق حساب های بانکی مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر طریق نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص دیگر و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند.

پذیرش اعسار از طریق شهادت شاهد:

پذیرش اعسار از طریق شهادت شاهد:

در مواردی که بار اثبات اعسار برعهده مدیون است و نیز در مواردی که سابقه دارا بودن او اثبات شده باشد هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شاهدان ثابت کند باید شهادتنامه کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضمیمه کند. شهادت نامه مذکور باید علاوه بر هویت و اقامتگاه شاهد، شامل منشأ اطلاعات باشد.

سوالات مبحث اعسار و تقسیط دیه

از آنجایی که مجازات اصلی قتل عمد قصاص است و هرگونه توافق مبنی بر شرطی است که اولیا دم می گذارد ممکن است با اقساط موافقت کند ممکن است نکند.

حداقل شهادت دو شاهدی که به ضعیت او اطلاع دارند باید ضمیمه گردد.

60 نظرات
 1. فاطمه می گوید

  سلام
  اگر دادگاه در مورد قتل عمدی حکم به پرداخت دیه داده باشد اما قاتل مدارک اعسار ضمیمه کند و از جانب دادگاه هم پذیرفته شود،خانواده مقتول میتوانند نظر خود را به قصاص برگردانند؟؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام خیر گذشت اگر قطعی باشد همچین امکانی وجود ندارد

 2. سیدمهدی می گوید

  سلام..ببخشید..حکم دادگاه منو سی وچهار میلیون جریمه کرد و من اعتراض کردم دوباره سی چهارمیلیون محکوم ب دیه شدم درخواست اعسار کردم بنا ب شرایط مالی ضعیفم دادگاه اعسار منو ب پرداخت دیه ب مبلغ شانزده میلیون با اقساط یک درصد ار یک پنجم دیه کامل محکوم کرد. سوالم اینه که آیا این حکم درسته یا اشتباه شد؟ینی دادگاه اعسار میتونست مبلغ حکمو کم بکنه یانه؟؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام اعسار برای اینه که اگر شما قادر به پرداخت مبلغ نبودید اقساط بندی کنه برای بررسی موضوع و رای میتونید تماس بگیرید.۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰

 3. سعید می گوید

  سلام
  من مبلغ ۷۶ میلیون دیه محکوم شدم که با تقاضای اعسار بنده قبول کردن و ابتدا ۲۰ درصد مبلغ و مابقی ماهانه ۵درصد باقیمانده دیه
  حال که به آخر سال رسیدیم و مبلغی از دیه باید در سال بعد پرداخت گردد، در سال آینده اگر قرار بر اضاف شدن دیه باشد این مبلغ مازاد بر اساس کل دیه محاسبه میگردد یا باقی مانده مبلغ دیه
  ممنون میشم دقیق برام توضیح بدین

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام باقی مانده مبلغ به نرخ روز محاسبه می گردد

 4. مهناز می گوید

  سلام ببخشید دادگاه منو محکوم به پرداخت دیه به مبلغ ۳۶ میلیون کرده میخوام درخواست اعسار بدم بنظرتون با توجه به سن کمم که۱۸ سالمه و دانشجوم این مبلغو چجوری میتونم کمتر کنم و با توجه به نداشتن مال و درامد ؟

 5. بهروزپناهیده می گوید

  سلام ببخشید من ۴۶میلیون دیه‌غیرعمد قطعی شدم بنده تقاضای اعسار نموده‌ام بیکارهستم فردا دادگاهی دارم اعساررابرای تقسیط‌دیه قبول کردندباسه شاهد الان نمیدونم چکارکنم لطفارهنمای کنید ممنون.

 6. غلامرضا می گوید

  متهم.نامبرده.پس.از.تشکیل.دادگاه.ومراحل.قانونی.به.پرداخت.۱۵ملیون.دیه.شده.وبعداز.حکم.اعسارزده.واعسارنامبرده.طبق.ماده.۶.رد شد.ولی.نامبرده.مجداخودرامعرفی.کردوبه.زندان.رفت.وضامن.ضمانتش.رابرداشت.تکلیف.نامبرده.چیست

  1. وکیل تاپ می گوید

   محکوم به پرداخت هستند

 7. فرهاد. می گوید

  سلام.بنده به ۳۴ میلیون تومن دیه محکوم شدم غیر عمد .یعنی تا دوسال میشه میتونم هیچی پرداخت نکنم. میشه برام توضیح بدین ممنون

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام در صورت نبود دارایی میتوان دادخواست اعسار مطرح کرد

 8. محمد ثالث می گوید

  سلام من سال ۸۳ تصادف کردم وبه دیه محکوم شدم واز زندان اعساربه تقسیط دادم وقبول شد ومبلغ ۲ملیون نقد دادم وماهیانه برجی ۵۰ تومن قسط بندی شد ولی بعد از پرادخت چند قسط در گیر مشکلات شدم وحالا بعد از ۱۵سال پیام اومد ه که به دادگاه برم آیا مبلغ دیه همون مبلغ قبله یا باید به روز پرداخت کنم ممنون

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام ملاک پرداخت دبه یوم الاداست

 9. محمد می گوید

  سلام .به مبلغ ۵۷ ملیون دیه محکوم شدم .و درخواست اعسار دارم .دانجشو هستم الان و اون زمانی که اتفاق برام پیش اومد زیر ۱۸ سال بودم .از جایی که نه در آمدی دارم و نه چیزی به ناممه .شرایط قسطی دیه چجوری میشه؟

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام اگراعسار شما قبول شود دادگاه حکم به اقساط میدهد

 10. حسن می گوید

  با سلام من از شخصی دیه میخوام به میزان ۷۰ میلیون تومان یک بار تقاضای اعسار کرد وشهود آورد ولی رد شد تجدید نظر هم رای بدوی رو تایید کرد اما بعد ۳۰ روز دوباره تقاضای اعسار کرده وشهود آورده که خوب شهادت ندادن چه حکمی صادر میشود

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام به نظر نمیرسه اعسارشون قبول بشه

 11. نقی حبیبی می گوید

  سلام برادرم دیه غیر عمد به صورت اعسار پرداخت می کند ۷۰ درصد دیه بدهکاراست مثلا امسال ۲۱۰ میلیون کلا می بایست پرداخت می کرد سی میلیون پرداخت کرده وسال بعد دوباره به مبلغ دیه اضافه می شود آیا از ستاددیه ننی توان وام بگیرد دوتا فرزند کوچک دارد زندان نمی تواند برود

 12. یوسف می گوید

  بچه ۱۴ ساله دعوا کرده با یک اتباع افغان وهیچ شاهدی نداشته وبچه دردادگاه ازترس که نکند به زندان بیفتد اقرارکرده که من زدم وشاکی قراربود شهود به دادگاه معرفی کنه که نکرده وادامه اینکه الان به پرداخت دیه محکوم شده درضمن نزاع دسته جمعی بوده آیا الان شکایت میتوانم بکنم

 13. ناشناس می گوید

  درنزاع دسته جمعی نوجوان زیر ۱۵ سال قاضی دونفر را محکوم به پرداخت دیه کرده وهیچ شهود ومدرکی بردادگاه ارائه نکردن والان محکوم به پرداخت دیه شده آیا میشودازروند پرونده شکایت کرد

 14. یوسف می گوید

  درنزاع دسته جمعی نوجوان زیر ۱۵ سال قاضی دونفر را محکوم به پرداخت دیه کرده وهیچ شهود ومدرکی بردادگاه ارائه نکردن والان محکوم به پرداخت دیه شده آیا میشودازروند پرونده شکایت کرد

 15. علی می گوید

  سلام بنده پرداخت ۵۳ درصد دیه کامل بابت نابیناییی چشم و دوسال حبس دارم حالا رای هم قطعی شده ومیخام احظار بدم که ندارم دیه بدم قبول میشه ووثیقه گذاشتم امدم بیرون از زندان ودنبال یک وکیل خوب هستم که کارم انجام بده به طرف مقابل هم پیشنهاد ۱۵۰ملیون میدم قبول نمیکنه

  1. وکیل تاپ می گوید

   بسته به نظر دادگاه دارد

 16. فرهاد می گوید

  سلام
  یه شخصی با قداره به من هحمله کرد و باعث شد کتف در بره
  بعد از شکایت دادگاه حکم به پرداخت ۴ درصد دیه و شش ماه حبس که به مدت یکسال تعلیق شده داد
  تجدد نظر هم رای رو تایید کرد و گفت نباید بدون رضایت شاکی و پرداخت دیه حبسش تعلیق میشده ولی چون شاکی و دادستان اعتراص نزدن همین حکم تایید میشه.الان رفتن درخواست اعسار از پرداخت محکوم به دادن.
  الان من باید چیکار کنم ؟؟؟به نظرتون دادگاه چه حکمی میده
  البته اینم بگم پسره یه ارازل اوباش ولگرد خیابونیه و نه کار داره نه چیزی و مجرد
  پدرش هم خونه و ماشین داره

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام داداخواست اعسار بدهد حبس نمیشود وازاد میشود

 17. رضاصفری می گوید

  باسلام برای من دودرصدکامل دیه از بابت ضرب و جرح عمدی دیه آمده و طرف مقابل دو میلیون تومان واریز نموده به حساب دادگستری،مگر دیه دو درصد کامل اینقدر ميشود لطفا راهنمایی کنید

 18. رضا می گوید

  باسلام برای من دودرصدکامل دیه از بابت ضرب و جرح عمدی دیه آمده و طرف مقابل دو میلیون تومان واریز نمود
  ه به حساب دادگستری،مگر دیه دو درصد کامل اینقدر ميشود لطفا راهنمایی کنید

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام خیر هر در صد دیه معادل چهار میلیون و هشتصد تومان است

 19. زینب می گوید

  سلام طرف دعوی من محکوم به پرداخت دیه تقسیط شده یک دوم دیه پیش پرداخت و مابقی درسه قسط،،پیش پرداخت را داده اما بقیه قسط را پرداخت نکرده والان چند ماهی گذشته ،وطرف متوالی می‌باشد من هم درخواست وجه الکفاله دادم اما هنوز هیچ خبری نشده من چه کاری میتونم انجام بدم،،ممنون از راهنمایی تون

 20. میلادکردامیر می گوید

  سلام ایا افزایش دیه شامل دیه تقسیط شده هم میشود؟یا فقط اقساط ماهانه افزایش پیدا میکنه ؟؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام خیر

  2. بهزاد زینالی می گوید

   سلام اگر بر مبلغ خاصی توافق شده باشد و مقدار دیه مشخص شده باشد مقدار باقی مانده شامل تقسیط نمی گردد

 21. وحید نیرومند می گوید

  سلام خدمت شما.من محکوم به پرداخت دیه شکستگی بینی به مبلغ ۴۰ میلیون شدم .می خوام درخواست اعسار بدم.خونه ای که با همسرم نشستم به نام پدرم هست.حقوق ۵ میلیون دارم.فقط یک ماشین پژو دارم.با حکم اعسار من موافقت میشه؟یا ماشینم توقیف میشه.ممنونم اگر راهنمایی کنید.میشه ماشین رو به نام کسی بزنم یا خیر.

 22. وحید نیرومند می گوید

  سلام خدمت شما.من محکوم به پرداخت دیه شکستگی بینی به مبلغ ۴۰ میلیون شدم.می خوام حکم اعسار بدم.خونه ای با همسرم ساکن هستیم به نام پدرم هست.کارمند هستم و مبلغ ۵ میلیون حقوق می گیرم.یه ماشین پژو هم دارم.با حکم اعسار من موافقت میشه؟یا ماشین توقیف میشه.؟

 23. ستاره می گوید

  سلام و ادب
  بعد از شکایت شاکی و اینکه یک بار در دادسرا منع تعقیب خورده و اعتراض زده و دادگاه ۴ درصد دیه قطعی صادر کرده.و فقط ابلاغیه مربوط به صدور رای قطعی به من رسیده.آیا باید منتظر باشم تا ابلاغیه مربوط به پرداخت دیه به دستم برسع؟

 24. معصومه می گوید

  سلام خسته نباشید…
  باقیمانده درصد دیه درشرایط قسط بندی
  آیادرپایان سال بانرخ دیه سال جدیدمحاسبه میشودیانرخ دیه همان سالی که تعیین شد

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام پرداخت دیه یوم الاداست

 25. وحید می گوید

  سلام .شوهر من بابت شکستگی بینی محکوم به ۴۰ میلیون دیه بینی شده .می خواستم تقاضای اعسار بدم .خونه ای که با همسرم زندگی می کنم به نام پدرم هست‌.کارمند هستم و حقوق ۵ میلیون می گیرم.فقط یه ماشین پژو پارس به نامم هست.می تونم تقاضای اعسار بدم؟ماشینم توقیف نمیشه؟ممنونم اگر راهنمایی کنید.

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام ماشین توقیف میشه در هرصورت

 26. فاطمه زارع جلوداذ می گوید

  سلام ۲۳ملیون بدهکارم طرف شکایت کرده آیا اعصار بزنک تقسیط میکنند و ماهیانه چقدر باید پرداخت کنم؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بشرطی تمام دشرایط اعسار رعایت نماید

 27. ناشناس می گوید

  شخصی در سال ۸۹محکوم به دیه شده ب طور اقساطی چند قسط رو داده و مابقی رو نداده و امسال شاکی میخواهد دیه خود رو مطالبه کند ایا طبق نرخ روز محاسبه می شود ؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بله

 28. ناشناس می گوید

  سلام همسرم محکوم به پرداخت دیه ۴۶ میلیونی شده.و فقط یه ماشین به نامش داره.امکان تقاضای اقساط از دادگاه هست ؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بله

 29. رضامشهدی می گوید

  آیا کسی بخواهد دیه را تقسیط کند پیش پرداخت هم باید بدهد یا کلا همه مقدار دیه را قسطی می‌تواند بدهد

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام قسطی یعنی کسی توان پرداخت ندارد پس کل مبلغ اقساطی میشود

 30. مرتضی مرشدی می گوید

  سلام برادرم شهردار یک شهر بود .یکی از کارگران شهرداری اقدام به ریختن بنزین واتس زدن برادرم کرد.حکم دادگاه چهار سال زندان و پرداخت شصت و پنج درصد دیگه است.ایا قاضی می تواند دیگه را تقسیط نماید.در صورتی که برادرم راضی به تقسیط نیست.بیشتر از پول دیه رو خرج هزینه بیمارستان کرده.ایا رواست اکنون دیگه تقسیط شود

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بله ممکن استکه در صورت نداشتن مال تقسیط بشه

 31. طاها می گوید

  سلام طرف به دوفقره دوسال حبس تعزیری و پرداخت دیه بالای پنجاه درصد محکوم شده
  آیا رضایت ندادن شاکی تاثیری درمدت حبس دارد؟؟واینکه میتواند برای دیه تقاضای اعسار بدهد؟؟در ضمن حادثه عمدی منجر ب نقص عضو بوده است

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام شما میتوانیددرخواست تخیف نمایید وچون عمدی وبیش از یکسال هست نمیتوانید ازجایگزین حبس استفاده نمایید ولی برای ادعای اعسار بایستی هیچ مالی نداشته باشین وگرنه اعسار رد میشود

 32. علی تدینی راد می گوید

  درود و عرض ادب
  حدودا دوسال پیش دادگاه برای بنده حدود ۱۰میلیون تومان دیه مشخص کرد که طرف دعوا محکوم به پرداخت شد.متاسفانه با تعدادی شاهد (باتوجه به شرایط مالی خوب طرف مقابل)دادگاه اعسار اونو پذیرفت و قرار شد به صورت قسطی دیه ی بنده رو پرداخت کنه.چهار ماه اول پرداخت کرد ولی الان حدود پنج ماه هستش که هیچ دیه ای پرداخت نکرده و تماس اجرای احکام و بنده رو جواب نمیده.تااینکه حکم جلبشو گرفتم.ولی هنوز جلبش نکردم.میخاستم ببینم قانونی یا ماده ای و تبصره ای نیست که اعسار ایشون لغو بشه تا بتونم کل دیه رو بگیرم ازشون؟
  ممنون میشم راهنماییم کنین🙏

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام ازبین رفتن شرایط اعسار منوط به بدست اوردن دارایی میباشد اگر برای شما محرز میباشد که مالی دارد که معرفی نکرده به واحداجرای احکام بامعرفی مال میتوانید نسبت به لغو اعسار اقدام نمایید

 33. رضاعطایی می گوید

  سلام وقت بخیر بنده شخصی را محکوم به پرداخت ۲۳۰۴۰۰۰۰کردم توان پرداخت ندارد ایا قسط بندی کند دادگاه ماهی چقدر میتواند پرداخت کند در چه مدت ایا به روز باید دیه را پرداخت کند

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام :پرداخت به روز میباشد.

 34. اسکندری می گوید

  سلام ۳سال قبل محکوم‌ به برداخت دیه شدم وتا الان بیشتر از نصف دیه رو دادم ولی هر سال هم مبلغ اقساط بالا میره هم اینکه دیه بیشتر ميشود لطفا راهنمایی ام کنید

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:میتوان بابت اعساربه دادگاه دادخواست تقدیم نمود.

 35. علی می گوید

  سلام دامادمون محکوم به پرداخت دیھ و ۱۵ ماھ زندان شده و الان ھم در زندان ھست و درامدى ھم ندارد اىا در حىن زندان از او دىھ درىافت میشود وفقط ىک وانت دارد کھ وسیله معىشت اوست اىا ان را توقىف مى شود

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:میتوان دادخواست اعسار مطرح کردوتقاضای تقسیط از دادگاه درخواست نمود وخودرو چون جز مستثنیات نیست ومیتوان توقیف نمود.

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند

5 × پنج =