لیست شعب شورای حل اختلاف ارومیه

شوراهای حل اختلاف به منظور کاهش مراجعات مردم به مراجع قضایی و همچنین در راستای توسعه مشارکت ‌های مردمی به وجود آمدند. هدف اصلی از ایجاد شعب حل اختلاف رفع اختلافات محلی و حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارند یا ماهیت قضایی آن‌ ها از پیچیدگی کمتری برخوردار باشد است.

صلاحیت های شورای حل اختلاف ارومیه

از جمله صلاحیت‌های شورای حل اختلاف می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 1. دعاوی مالی در مورد اموال منقول تا حد دویست میلیون ریال به‌ غیر از مواردی که در تاریخ لازم‌ الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح هستند.
 2. کلیه دعاوی در مورد تخلیه عین مستأجره به غیر از دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه.
 3. دعاوی تعدیل اجاره بها به شرطی که در رابطه استیجاری هیچ اختلافی وجود نداشته باشد.
 4. صادر کردن گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن.
 5. ادعای اعسار از پرداخت محکومٌ به اگر شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.
 6. دعاوی خانواده در مورد جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند الف اگر مشمول ماده قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ نباشند.
 7. دعاوی مربوط به تأمین دلیل.
 8. جرائم تعزیری که مستوجب مجازات جزای ‌نقدی درجه هشت باشند.

شورای حل اختلاف ارومیه

لیست شعب شورای حل اختلاف ارومیه به همراه آدرس و شماره تلفن

۱- شعبه: ۱ – ۲ – ۳ – ۷ – ۸ – ۹ – ۱۱ – ۱۲ – ۱۳ – ۱۴ – ۱۷ – ۲۰ – ۲۱ – ۲۴ – ۲۶ – ۲۷ – ۲۸ – ۳۱ – ۳۶ – ۳۹ – ۴۰ – ۴۱ – ۴۴ – ۴۵ – ۴۷ – ۵۰ – ۵۸ – ۶۰ – ۶۱ – ۶۳

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، شهر ارومیه ، خ والفجر روبروی پارک ملت مجتمع شوراهای حل اختلاف
 • شماره تلفن: ۳۳۳۶۲۴۵۱

۲- شعبه: ۴ – ۱۰ – ۱۵ – ۱۶ – ۲۳ – ۲۵ – ۳۲ – ۳۳ – ۳۴ – ۳۷ – ۳۸ – ۴۳ – ۴۶ – ۴۹ – ۵۲ – ۵۳ – ۵۴ – ۵۷ – ۵۹ – ۶۲ – ۶۴ – ۶۷

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، شهر ارومیه ، خیابان دانش جنب دبیرستان چمران مجتمع شماره دو شوراهای حل اختلاف
 • شماره تلفن: ۳۲۲۵۳۳۳۹

۳- شورای حل اختلاف شماره ۶

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، شهر ارومیه ، خ کشتگر ( خ دانش ) ساختمان ماده ۱۰۰ شهرداری
 • شماره تلفن: ۳۲۲۵۳۳۳۹

۴- شورای حل اختلاف شماره ۱۸

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، شهر ارومیه ، میدان اذربایجان
 • شماره تلفن: ۳۲۳۸۵۹۰۴

۵- شورای حل اختلاف شماره ۳۵

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، شهر ارومیه ، جاده دریا زندان مرکزی
 • شماره تلفن: ۳۲۳۵۲۱۳۱

۶- شورای حل اختلاف شماره ۶۶

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، شهر ارومیه ، خ دانشکده ساختمان نظام پزشکی
 • شماره تلفن: ۳۲۲۵۳۳۳۹

۷- شورای حل اختلاف روستای امامزاده

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، شهر ارومیه ، روستای امامزاده کوی مخابرات ساختمان دهیاری

۸- شورای حل اختلاف روستای باراندوز

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، شهر ارومیه ، روستای بالانج رویروی پاسگاه
 • شماره تلفن: ۳۲۵۱۷۹۴۹

۹- شورای حل اختلاف روستای رشکان

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، شهر ارومیه ، روستای رشکان

۱۰- شورای حل اختلاف روستای روضه چای

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، شهر ارومیه ، جاده انهر روستای نور بالاجوق بر خیابان اصلی

۱۱- شورای حل اختلاف روستای صومای شمالی

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، شهر ارومیه ، جاده سرو صومای برادوست صومای شمالی روستای ممکان

۱۲- شورای حل اختلاف روستای صومای جنوبی

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، شهر ارومیه ، روستای صومای جنوبی

۱۳- شورای حل اختلاف شهر سرو

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، شهر ارومیه ، جاده سرو سه راه باکری روبروی بازرسی شهید حاتمی

۱۴- شورای حل اختلاف روستای قزل عاشق

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، شهر ارومیه ، قزل عاشق

۱۵- شورای حل اختلاف روستای کشتیبان

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، شهر ارومیه ، ورودی دهیاری روستای کشتیبان

۱۶- شورای حل اختلاف روستای راژان

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، شهر ارومیه ، روستای راژان

۱۷- شورای حل اختلاف روستای سیلوانا

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، شهر ارومیه ، سیلوانا خیابان امام روبروی پاسگاه

۱۸- شورای حل اختلاف روستای مرگور

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، شهر ارومیه ، روستای دیزج مرگور

۱۹- شورای حل اختلاف روستای بالو

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، شهر ارومیه ، روستای بالو

۲۰- شورای حل اختلاف روستای زیوه

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، شهر ارومیه ، روستای زیوه

۲۱- شورای حل اختلاف روستای میاوق

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، شهر ارومیه ، روستای میاوق ۳۰۰متر پایین تر جاده اصلی

۲۲- شورای حل اختلاف روستای ترکمان

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، شهر ارومیه ، روستای ترکمان بغل پاسگاه ترکمان

۲۳- شورای حل اختلاف روستای موانا

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، شهر ارومیه ، روستای موانا

۲۴- شورای حل اختلاف روستای یورقون آباد

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، شهر ارومیه ، روستای یورقون آباد

۲۵- شورای حل اختلاف شماره ۱۹

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، شهر ارومیه ، زندان مرکزی ارومیه

۲۶- شورای حل اختلاف روستای گلمان

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، شهر ارومیه ، شهرک گلمان

حل اختلاف ارومیه

شوراهای حل اختلاف شهرستان‌های استان آذربایجان غربی

۱- شعبه: ۲ انزل

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، انزل ، قوشچی خیابان امام جنب تالار کامیونداران
 • شماره تلفن: ۳۳۳۲۲۹۳۲

۲- شعبه: روستای قولنجی انزل

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، بخش انزل روستای قوشچی

۳- شعبه: روستای کهریز انزل

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، بخش انزل روستای کهریز

۴- شعبه: روستای قره باغ انزل

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، انزل ، روستای قره باغ

۵- شعبه: ۱ – ۲ – ۳ نازلو

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، نازلو ، نوشین شهر – خیابان امام – خیابان عدالت
 • شماره تلفن: ۳۳۷۳۴۳۰۰

۶- شعبه: ۱ – ۲ – ۳ اشنویه

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، اشنویه – شهرک فرهنگیان – روبروی پارک شهر – جنب MDF ماردین
 • شماره تلفن: ۴۴۶۲۷۶۶۰

۷- شعبه: نالوس اشنویه

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، اشنویه نالوس خیابان کردستان
 • شماره تلفن: ۳۳۸۴۷۳۷

۸- شعبه: روستای آغبلاغ اشنویه

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، اشنویه روستای آغبلاغ دهیاری روستا
 • شماره تلفن: ۳۳۸۳۵۳۲

۹- شعبه: ۴ اشنویه

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، اشنویه خیابان ساحلی بازداشتگاه اشنویه
 • شماره تلفن: ۴۴۶۲۲۶۵۲

۱۰- شعبه: ۲ بوکان

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، بوکان خیابان وحدت مجتمع شوراهای حل اختلاف بوکان
 • شماره تلفن: ۴۶۲۶۰۱۸۱

۱۱- شعبه: ۶ – ۹ – ۲۶ – ۲۹ – بخش مرکزی – ۳۹ – ۲۲ بوکان

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، بوکان خیابان کمربندی (سید قطب) جنب پارک کوی محمدیه ساختمان ریواس
 • شماره تلفن: ۴۶۲۶۲۰۹۱

۱۲- شعبه: ۳ – ۲۸ بوکان

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، بوکان خیابان عدالت دادگستری

۱۳- شعبه: شهری سیمینه

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، سیمینه دادگاه عمومی بخش سیمینه

۱۴- شعبه: روستای اوچ تپه سیمینه

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، سیمینه دهیاری روستای اوچ تپه

۱۵- شعبه: روستای داشبند سیمینه

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، سیمینه دهیاری روستای داشبند

۱۶- شعبه: روستای جوانمرد سیمینه

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، سیمینه دهیاری روستای جوانمرد

۱۷- شعبه: ۱ – ۲ – ۱۳ پلدشت

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، پلدشت بلوار بسیج روبروی کتابخانه عمومی انبار جهاد کشاورزی
 • شماره تلفن: ۳۴۲۸۲۲۷۹

۱۸- شعبه: شماره سه بخش ارس – روستای شماره پنج شهرک ارس – روستای قیرکندی (شماره شش) پلدشت

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، پلدشت شهرک ارس

۱۹- شعبه: روستای بهلول آباد (شماره هفت) پلدشت

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، پلدشت بهلول آباد

۲۰- شعبه: ۱۰ پلدشت

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، پلدشت بهلول کندی

۲۱- شعبه: ۱۱ پلدشت

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، پلدشت روستای شوطلو

۲۲- شعبه: ۱۲ پلدشت

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، روستای حسن کندی

۲۳- شعبه: ۱ – ۲ – ۴ – ۵ – ۶ پیرانشهر

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، پیرانشهر – خیابان سعدی غربی – پایین تر از مجتمع فرهنگی و هنری
 • شماره تلفن: ۴۴۲۳۶۳۲۸

۲۴- شعبه: روستای کوپر پیرانشهر

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، پیرانشهر – روستای کوپر

۲۵- شعبه: روستای قلعه تراش پیرانشهر

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، پیرانشهر – روستای قلعه تراش

۲۶- شعبه: شهر لاجان گرد کشانه پیرانشهر

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، پیرانشهر – شهر لاجان گرد کشانه

۲۷- شعبه: روستای پسوه پیرانشهر

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، پیرانشهر – روستای پسوه

۲۸- شعبه: روستای سیلوه پیرانشهر

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، پیرانشهر – روستای سیلوه

۲۹- شعبه: ۱ – ۲ – ۳ – ۴ – ۵ تکاب

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، تکاب خیابان امام پایین تر از اداره اوقاف روبروی اداره اطلاعات
 • شماره تلفن: ۴۵۵۳۴۳۹۹

۳۰- شعبه: روستای اغولبیک تکاب

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، تکاب روستای اغولبیک

حل اختلاف شهرستان‌های استان آذربایجان غربی

۳۱- شعبه: روستای یولقون آغاج تکاب

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، تکاب روستای یولقون آغاج

۳۲- شعبه: روستای سبیل تکاب

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، تکاب روستای سبیل

۳۳- شعبه: روستای تخت سلیمان تکاب

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، تکاب روستای تخت سلیمان

۳۴- شعبه: روستای مائین بلاغ تکاب

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، تکاب روستای مائین بلاغ

۳۵- شعبه: روستای نبی کندی تکاب

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، تکاب روستای نبی کندی

۳۶- شعبه: روستای گوی آغاج تکاب

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، تکاب روستای گوی آغاج

۳۷- شعبه: روستای قره بلاغ تکاب

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، تکاب روستای قره بلاغ

۳۸- شعبه: روستای دورباش تکاب

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، تکاب روستای دورباش

۳۹- شعبه: روستای حسن آباد تکاب

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، تکاب روستای حسن آباد

۴۰- شعبه: ۱ – ۲ – ۳ – عشایری چالدران

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، چالدران میدان شهید فهمیده
 • شماره تلفن: ۳۶۲۶۳۹۵۱

۴۱- شعبه: بخش دشتک چالدران

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، چالدران آواجیق اداره جهاد کشاورزی

۴۲- شعبه: روستای به به جیک چالدران

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، چالدران روستای قرنقو دهیاری

۴۳- شعبه: روستای شادلوی سفلی چالدران

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، چالدران روستای شادلوی سفلی دهیاری

۴۴- شعبه: روستای کردکندی چالدران

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، چالدران روستای کردکندی دهیاری

۴۵- شعبه: روستای بدولی چالدران

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، چالدران روستای بدولی دهیاری

۴۶- شعبه: روستای شیخ سیلو سفلی چالدران

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، چالدران روستای شیخ سیلو

۴۷- شعبه: ۱ – ۲ – ۳ – ۴ چایپاره

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، چایپاره قره ضیاالدین خیابان انقلاب روبروی ساختمان پست ساختمان شوراها
 • شماره تلفن: ۳۶۷۲۹۱۵۵

۴۸- شعبه: حاجیلار چایپاره

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، چایپاره بخش حاجیلار

۴۹- شعبه: روستای چورس چایپاره

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، چایپاره روستای چورس

۵۰- شعبه: روستای بسطام چایپاره

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، چایپاره روستای بسطام

۵۱- شعبه: ۱ – ۲ – ۳ – ۴ – ۵ – ۷ – ۸ – ۱۰ – ۱۶ – ۲۴ خوی

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، خوی خیابان چمران بلوار مطهری مجتمع شوراهای حل اختلاف
 • شماره تلفن: ۳۶۴۶۴۲۹۴

۵۲- شعبه: ۶ خوی

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، خوی بلوار شهید بهشتی پادگان شهید شرفخانلو

۵۳- شعبه: ۹ خوی

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، خوی اداره زندان خوی

۵۴- شعبه: ۱۱ خوی

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، خوی خیابان مطهری اداره مخابرات

۵۵- شعبه: ۲۰ خوی

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، خوی خیابان اصفی اداره منابع طبیعی

۵۶- شعبه: فیرورق خوی

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، خوی فیرورق خیابان شهید باکری

۵۷- شعبه: دیزج دیز خوی

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، خوی دیزج دیز بوستان چهارده معصوم طبقه دوم دکتر مقدسی

۵۸- شعبه: ایو اوغلی خوی

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، خوی ایواوغلی خ امام

۵۹- شعبه: ۱ خوی

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، خوی قطور خیابان مرکز شهر قطور روبروی پارک طبقه دوم

۶۰- شعبه: ۲ خوی

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، خوی قطور خیابان شهید امینی

حل اختلاف شهرستان‌های استان آذربایجان غربی

۶۱- روستای قوروق خوی

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، خوی روستای قوروق

۶۲- روستای گوهران و کردنشین خوی

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، خوی روستای گوهران و کردنشین

۶۳- روستای پیرکندی خوی

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، خوی روستای پیرکندی

۶۴- روستای پکاجیک خوی

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، خوی روستای پکاجیک

۶۵- روستای سعیدآباد خوی

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، خوی روستای سعیدآباد

۶۶- روستای کلوانس خوی

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، خوی روستای کلوانس

۶۷- روستای چاوشقلی خوی

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، خوی روستای چاوشقلی

۶۸- روستای اکبرآباد خوی

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، خوی روستای اکبرآباد

۶۹- شهر زرآباد خوی

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، خوی روستای سکمن آباد

۷۰- روستای باغدرق خوی

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، خوی روستای باغدرق

۷۱- روستای بدل آباد خوی

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، خوی روستای بدل آباد

۷۲- روستای رهال خوی

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، خوی روستای رهال

۷۳- روستای دیزج جمشید خان خوی

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، خوی روستای دیزج جمشید خان

۷۴- روستای شوربلاغ خوی

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، خوی روستای شوربلاغ

۷۵- روستای سراب خوی

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، خوی روستای سراب

۷۶- روستای زری خوی

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، خوی روستای زری

۷۷- روستای بله سورسفلی خوی

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، خوی روستای بله سورسفلی

۷۸- روستای ولدیان خوی

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، خوی روستای ولدیان

۷۹- شعبه: ۱۲ – ۱۳ – ۱۵ – ۱۷ – ۱۸ خوی

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، خوی خیابان چمران بلوار مطهری مجتمع شوراهای حل اختلاف
 • شماره تلفن: ۳۶۴۶۴۲۹۴

۸۰- شعبه: ۱ – ۲ – ۳ – ۴ – ۵ – ۶ سردشت

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، سردشت بلوار هفت تیر ساختمان شوراهای
 • شماره تلفن: ۴۴۳۳۳۷۵۸

۸۱- شعبه: ۷ سردشت

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، سردشت خیابان پیروزی بازداشتگاه سردشت

۸۲- شعبه: شهر ربط سردشت

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، سردشت شهر ربط

۸۳- شعبه: شهر میرآباد سردشت

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، سردشت شهر میرآباد

۸۴- شعبه: ۱ – ۲ – ۳ – ۴ – ۵ – ۷ – ۸ – ۹ – ۱۰ – ۱۱ – ۱۲ – روستای شپیران سلماس

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، سلماس خیابان امام فلکه یادبود قائم جنب پارک ملت
 • شماره تلفن: ۳۵۲۴۴۱۱۵

۸۵- شعبه: ۶ سلماس

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، سلماس بلوار جمهوری روبروی کمیته امداد

۸۶- شعبه: تازه شهر سلماس

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، سلماس تازه شهر

۸۷- شعبه: روستای ملحم سلماس

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، سلماس روستای ملحم

۸۸- شعبه: روستای کوزه رش سلماس

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، سلماس روستای کوزه رش

۸۹- شعبه: ۱۳ سلماس

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، سلماس خیابان حافظ زندان سلماس

۹۰- شعبه: ۱ – ۲ – ۳ – ۴ – ۵ شاهین دژ

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، شاهین دژ خیابان پاسداران کوچه رازی
 • شماره تلفن: ۴۶۳۲۵۴۰۶

حل اختلاف شهرستان‌های استان آذربایجان غربی

۹۱- شعبه: ۶ شاهین دژ

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، شاهین دژ خیابان پاسداران کوچه جنب دادگستری
 • شماره تلفن: ۴۶۳۳۵۵۵۰

۹۲- شعبه: محمودآباد شاهین دژ

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، شاهین دژ محمودآباد

۹۳- شعبه: کشاورز

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، کشاورز خیابان معلم

۹۴- شعبه: روستای چوبلوجه کشاورز

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، کشاورز روستای چوبلوجه

۹۵- شعبه: روستای احمدآباد کشاورز

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، کشاورز روستای احمدآباد

۹۶- شعبه: روستای ظاهرکندی کشاورز

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، کشاورز روستای ظاهرکندی

۹۷- شعبه: روستای صورین کشاورز

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، کشاورز روستای صورین

۹۸- شعبه: ۱ – ۳ – ۵ شوط

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، شوط خیابان بهشت جنب دادگستری
 • شماره تلفن: ۳۴۲۷۶۳۵۸

۹۹- شعبه: ۲ شوط

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، شوط شهر مرگنلر

۱۰۰- شعبه: روستای مخور شوط

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، شوط روستای مخور

۱۰۱- شعبه: روستای خضرلو شوط

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، شوط روستای خضرلو

۱۰۲- شعبه: روستای قره آغاج شوط

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، شوط روستای قره آغاج

۱۰۳- شعبه: روستای تازه کند شوط

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، شوط روستای تازه کند

۱۰۴- شعبه: روستای باش کهریز شوط

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، شوط روستای باش کهریز

۱۰۵- شعبه: روستای صوفی شوط

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، شوط روستای صوفی

۱۰۶- شعبه: یولاگلدی شوط

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، شوط یولاگلدی

۱۰۷- شعبه: ۱ ماکو

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، ماکو خیابان ولیعصر خیابان دانشگاه ساختمان شورای حل اختلاف
 • شماره تلفن: ۳۴۲۵۱۱۰۱

۱۰۸- شعبه: ۲ – ۳ – ۴ – ۸ – ۱۴ ماکو

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، ماکو شهرک ولیعصر جنب اداره منابط طبیعی
 • شماره تلفن: ۳۴۲۵۱۱۰۱

۱۰۹- شعبه: بازرگان ماکو

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، بازرگان خیابان امام روبروی شهرداری

۱۱۰- شعبه: روستای کشمش تپه ماکو

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، بازرگان روستای کشمش تپه

۱۱۱- شعبه: روستای قره تپه ماکو

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، بازرگان روستای قره تپه

۱۱۲- شعبه: روستای قوش ماکو

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، بازرگان روستای قوش

۱۱۳- شعبه: ۱ – ۲ – ۳ – ۴ – ۵ – ۱۵ – ۱۷ – ۱۹ – ۲۶ – ۵۲ مهاباد

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، مهاباد خیابان طالقانی غربی ساختمان قدیم دادگستری جنب شهرداری
 • شماره تلفن: ۴۲۲۳۷۱۷۰

۱۱۴- شعبه: روستای کل تپه مهاباد

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، مهاباد روستای کل تپه

۱۱۵- شعبه: روستای اگریقاش مهاباد

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، مهاباد روستای اگریقاش

۱۱۶- شعبه: روستای برهان مهاباد

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، مهاباد روستای برهان

۱۱۷- شعبه: روستای قاضی آباد مهاباد

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، مهاباد روستای قاضی آباد

۱۱۸- شعبه: شهر خلیفان مهاباد

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، مهاباد شهر خلیفان

۱۱۹- شعبه: روستای یوسفکند مهاباد

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، مهاباد روستای یوسفکند

۱۲۰- شعبه: روستای بادام مهاباد

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، مهاباد روستای بادام

حل اختلاف شهرستان‌های استان آذربایجان غربی

۱۲۱- شعبه: روستای سیاقول مهاباد

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، مهاباد روستای سیاقول

۱۲۲- شعبه: روستای دریاس مهاباد

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، مهاباد روستای دریاس

۱۲۳- شعبه: ۶ مهاباد

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، مهاباد بلوار توحید پایین تر از اداره آموزش و پرورش جنب راهنمایی و رانندگی اداره زندان

۱۲۴- شعبه: ۱ – ۲ – ۳ – ۵ – ۶ – ۷ – ۸ – ۱۱ – ۱۳ – ۱۴ میاندوآب

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، میاندوآب خیابان سربازان گمنام کوچه زمردی ساختمان قدیم دادگستری
 • شماره تلفن: ۴۵۲۶۴۹۹۹

۱۲۵- شعبه: ۴ – ۹ – ۱۰ – ۱۲ میاندوآب

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، میاندوآب ساختمان اداره امور آب

۱۲۶- شعبه: ۱۶ میاندوآب

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، میاندوآب ساختمان آموزش و پرورش

۱۲۷- شعبه: روستای یاغلان تپه میاندوآب

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، میاندوآب روستای یاغلان تپه

۱۲۸- شعبه: روستای گوگ تپه میاندوآب

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، میاندوآب روستای گوگ تپه

۱۲۹- شعبه: روستای حاصل قوبی افشار میاندوآب

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، میاندوآب روستای حاصل قوبی افشار

۱۳۰- شعبه: روستای چلیک میاندوآب

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، میاندوآب روستای چلیک

۱۳۱- شعبه: روستای للکلو میاندوآب

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، میاندوآب روستای للکلو

۱۳۲- شعبه: روستای زنجیرآباد میاندوآب

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، میاندوآب روستای زنجیرآباد

۱۳۳- شعبه: روستای قبانکندی میاندوآب

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، میاندوآب روستای قبانکندی

۱۳۴- شعبه: روستای تلخاب میاندوآب

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، میاندوآب روستای تلخاب

۱۳۵- شعبه: روستای حاج حسن مکریان میاندوآب

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، میاندوآب روستای حاج حسن مکریان

۱۳۶- شعبه: روستای ویس آقاکندی میاندوآب

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، میاندوآب روستای ویس آقاکندی

۱۳۷- شعبه: روستای سرچنار میاندوآب

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، میاندوآب روستای سرچنار

۱۳۸- شعبه: روستای سوگلی تپه میاندوآب

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، میاندوآب روستای سوگلی تپه

۱۳۹- شعبه: روستای ابراهیم آباد میاندوآب

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، میاندوآب روستای ابراهیم آباد

۱۴۰- شعبه: روستای گاومیش گلی میاندوآب

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، میاندوآب روستای گاومیش گلی

۱۴۱- شعبه: روستای شبیلوی سفلی میاندوآب

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، میاندوآب روستای شبیلوی سفلی

۱۴۲- شعبه: روستای شبیلوی علیا میاندوآب

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، میاندوآب روستای شبیلوی علیا

۱۴۳- شعبه: روستای ممدل میاندوآب

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، میاندوآب روستای ممدل

۱۴۴- شعبه: روستای نصیرکندی میاندوآب

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، میاندوآب روستای نصیرکندی

۱۴۵- شعبه: روستای قاریاغدی میاندوآب

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، میاندوآب روستای قاریاغدی

۱۴۶- شعبه: روستای چالخماز میاندوآب

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، میاندوآب روستای چالخماز

۱۴۷- شعبه: روستای گل سلیمان آباد میاندوآب

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، میاندوآب روستای گل سلیمان آباد

۱۴۸- شعبه: شهر باروق میاندوآب

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، میاندوآب شهر باروق

۱۴۹- شعبه: روستای چای قطار میاندوآب

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، میاندوآب روستای چای قطار

۱۵۰- شعبه: روستای حیدرباغی میاندوآب

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، میاندوآب روستای حیدرباغی

حل اختلاف شهرستان‌های استان آذربایجان غربی

۱۵۱- شعبه: روستای حاجی کندی میاندوآب

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، میاندوآب روستای حاجی کندی

۱۵۲- شعبه: روستای محمدقلی قشلاق میاندوآب

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، میاندوآب روستای محمدقلی قشلاق

۱۵۳- شعبه: روستای قره تپه میاندوآب

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، میاندوآب روستای قره تپه

۱۵۴- شعبه: روستای حاجی بهزاد میاندوآب

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، میاندوآب روستای حاجی بهزاد

۱۵۵- شعبه: روستای مظفرآباد میاندوآب

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، میاندوآب روستای مظفرآباد

۱۵۶- شعبه: روستای جارچلو میاندوآب

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، میاندوآب روستای جارچلو

۱۵۷- شعبه: روستای بکتاش میاندوآب

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، میاندوآب روستای بکتاش

۱۵۸- شعبه: روستای ساتلمش محمدلو میاندوآب

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، میاندوآب روستای ساتلمش محمدلو

۱۵۹- شعبه: روستای یاریجان خالصه میاندوآب

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، میاندوآب روستای یاریجان خالصه

۱۶۰- شعبه: روستای زینال کندی میاندوآب

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، میاندوآب روستای زینال کندی

۱۶۱- شعبه: ۱ – ۳ مرحمت آباد

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، میاندوآب مرحمت آباد خیابان شهید حسن زاده نرسیده به کمربندی
 • شماره تلفن: ۴۵۳۲۳۱۷۱

۱۶۲- شعبه: ۲ نقده

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، نقده طبقه پایین دادگستری

۱۶۳- شعبه: روستای بیگم قلعه نقده

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، نقده دهیاری بیگم قلعه

۱۶۴- شعبه: ۳ – ۴ – ۵ – ۹ – ۱۳ – ۱۴ – ۲۰ نقده

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، نقده انتهای بلوار مدرس مجتمع شوراهای حل اختلاف
 • شماره تلفن: ۳۵۶۷۳۲۱۹

۱۶۵- شعبه: ۱ – ۴ محمدیار

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، محمدیار روبروی شهرداری

۱۶۶- شعبه: روستای حسنلو محمدیار

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، محمدیار دهیاری حسنلو

۱۶۷- شعبه: روستای شهرک المهدی محمدیار

 • آدرس: استان آذربایجان غربی ، محمدیار مسجد شهرک المهدی

انتقادات و پیشنهادات سازنده خود را با ما در میان بگذارید.

متخصصین ما به آنها جامع عمل می پوشانند.