دادخواست ابطال عقد ازدواج به علت وجود اکراه و فقدان قصد

عقد واقع می شود به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند. قصد یعنی اراده آگاهانه شخص برای انشا عقد. داشتن قصد یکی از شروط اساسی نه تنها عقد ازدواج بلکه هر عقدی است. بنایراین شخصی که در حالت خواب یا در حالت شوخی عقد ازدواج منعقد کند عقد او باطل است. ضمانت اجرا نداشتن قصد بطلان معامله است یعنی معامله از اول نیز تشکیل نشده است. ضمانت اجرا اکراه با عدم قصد متفاوت است. عقد اکراهی غیر نافذ است و نیاز به اجازه بعدی شخص مکره دارد. نکاح اکراهی غیر نافذ است ونیاز به اجازه بعدی دارد و در صورت عدم اجازه عقد از اساس باطل خواهد شد لکن اگر اکراه به درجه برسد که قصد را زایل کند مانند اینکه شخص معنی کلمات را متوجه نشود این عقد غیر نافذ نیست بلکه باطل است.

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

دادخواست ابطال عقد ازدواج به علت وجود اکراه و فقدان قصد

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت- شهر- خیابان- کوچه- شماره- پلاک
خواهان
خوانده
وکیل یا نماینده
تعیین خواسته ابطال عقد ازدواج به علت وجود اکراه و فقدان قصد به انضمام کلیه خسارات قانونی
دلایل و منضمات دادخواست کپی مصدق: ۱. عقدنامه ۲. استشهادیه ۳. شهادت شهود عندالإقتضاء،
 ریاست محترم مجتمع قضائی……….

با سلام، احتراماً به استحضار می‌رساند:

این جانبه با خوانده به‌موجب عقدنامه شماره………. مورخ………. دفترخانه شماره………. عقد ازدواج دائم منعقد کردیم. نظر به اینکه انعقاد عقد ازدواج مذکور به اکراه اولیای قانونی و برخلاف میل در غیبت این جانبه بوده و هیچ‌گونه رضایتی بر آن نداشته و ندارم و هیچ‌گاه نیز آن را مورد تنفیذ قرار نداده‌ام. فلذا به استناد ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی صدور حکم بر ابطال عقد ازدواج یاد شده به انضمام جمیع خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق این جانبه مورد استدعاست.

 

محل امضاء- مهر- انگشت

 

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند

پنج × یک =