دانلود دادخواست صدور حکم تنفیذ فسخ نکاح به علت وجود عیب

طلاق و فسخ نکاح دو امر متفاوت هستند. انجام طلاق در حضور دو مرد عادل و صیغه طلاق حکایت از این دارد که طلاق تشریفات دارد ولی فسخ غیر تشریفاتی است.در طلاق ارجاع به داوری وگواهی عدم امکان سازش شرط می باشد بر عکس فسخ نکاح. طلاق مخصوص عقد دائم است ولی فسخ هم در عقد دائم هم در عقد منقطع راه دارد. طلاق از طرف زوج یا نماینده قانونی اوست اما زن و مرد هر دو می توانند عقد را فسخ کنند. موجبات فسخ نکاح محدود است لکن در طلاق مرد بدون دلیل حتی می تواند زن را طلاق دهد. عیب یکی از مورد فسخ نکاح میباشد اما بین زن ومرد متفاوت است. عیب زن در صورتی به مرد حق فسخ میدهد که بعد از عقد حاصل شده باشد لکن عیب مرد چه بعد عقد چه هنگام عقد بوجود بیاید موجب حق فسخ برای زن است.

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

 

دانلود دادخواست صدور حکم تنفیذ فسخ نکاح به علت وجود عیب

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت- شهر- خیابان- کوچه- شماره- پلاک
خواهان
خوانده
وکیل یا نماینده
تعیین خواسته صدور حکم تنفیذ فسخ نکاح به علت وجود عیب به انضمام کلیه خسارات قانونی
دلایل و منضمات دادخواست کپی مصدق: ۱. عقدنامه ۲. گواهی پزشک ۳. پزشکی قانونی عندالإقتضاء
 ریاست محترم مجتمع قضائی……….

با سلام، احتراماً به استحضار می‌رساند:

اینجانب/ این جانبه با خوانده به‌موجب عقدنامه شماره………. مورخ………. دفترخانه شماره………………. با خوانده عقد ازدواج دائمی در دفترخانه شماره………. منعقد کرده‌ایم. نظر به اینکه متعاقب عقد نکاح مذکور متوجه وجود عیب مذکور در بند………. از ماده ۱۱۲۱/ ۱۱۲۲/ ۱۱۲۳/ ۱۱۲۸/ ۱۱۳۱ دایر بر………. در زوجه/ زوجه گردیدم و مراتب فسخ نکاح را هم طی اظهارنامة شماره………./ مورخ………. به اطلاع خوانده رسانده‌ام. فلذا به استناد بند………. از ماده ۱۱۲۱/ ۱۱۲۲/ ۱۱۲۳/ ۱۱۲۸/ ۱۱۳۱ صدور حکم به تنفیذ فسخ نکاح فوق‌الذکر به انضمام جمیع خسارات و هزینه دادرسی در حق اینجانب/ این جانبه مورد استدعاست.

 

محل امضاء- مهر- انگشت

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند

5 × سه =