اعتراض به نظریه پزشکی قانونی و تعرفه خدمات ارائه شده توسط پزشک قانونی

عموم مردم با شنیدن کلمه پزشک قانونی به یاد جرم و جنایت و قتل و تشریح جسد می افتند که البته بخشی از وظایف پزشک قانونی چنین اقداماتی است ولیکن پزشک قانونی در موارد تعیین خسارات بدنی، صدور گواهی های سلامت روان و جسم، و حتی حضور در صحنه جرم، صالح به صدور نظریه می باشد که در واقع یکی از بازوان اجرائی محاکم دادگستری محسوب می شود.

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

برای مثال مادری که خواهان سقط جنین است و به دلیل اینکه مرتکب جنایت بر جنین نشود، در صورتی که بیم خطر تولد جنین بر حیات مادر یا وضعیت خاص جنین وجود داشته باشد، مادر می تواند در صورت ارجاع محکمه صالح به پزشک قانونی، نظر پزشک قانونی می تواند ادعای مادر را تأیید یا رد کند و یا اگر فردی در اثر سانحه رانندگی آسیب جسمانی ببیند، پزشک قانونی مرجع تعیین دقیق خسارات وارده به آسیب دیده می باشد. حال به تفکیک اعم خدمات پزشک قانونی تشریح خواهد شد؛

خدمات پزشک قانونی

 •  معاینات پزشکی برای مصدومین ناشی از نزاع، تصادف و حوادث کار: در صورتی که کارگری در محل کار دچار آسیب جسمانی گردد و کارفرما مسئولیت پرداخت خسارت به کارگر را نپذیرد، کارگر بایست با طرح شکایت مطالبه ضرر و زیان بدنی علیه کارفرما اقدام تا پس از صدور نامه ارجاع به پزشک قانونی، مدعی خصوصی به پرشک قانونی مراجعه تا آسیب بدنی که به ایشان رسیده، ابتدا بررسی و تعیین شود که طبق نظریه ای کارشناسی برای مرجع رسیدگی کننده ارسال می گردد.
 • معاینات بر بالین بیمار: ممکن است شخصی در بستر بیماری باشد و توان تحرک از ایشان زایل گردیده باشد و اقارب و نزدیکان ایشان درخواست تعیین قیم نموده باشد، پزشک قانونی بایست حجر بیمار را تشخیص دهد تا قیم تعیین گردد، که در این مورد پزشک متخصص بر بالین بیمار برای معاینه حاضر می گردد.
 • معاینات روان پزشکی، رشید بودن و اهدای عضو: ممکن است صغیر ممیز ( قدرت سنجش مالی خود را تا حدودی بدست آورده باشد ولیکن به سن رشد نرسیده باشد) خواهان گواهی رشد باشد، برای اثبات رشادت خود بایست پزشک قانونی تصدیق نماید صغیر قدرت تمیز امور مالی خود را دارد.
 • معاینات از کار افتادگی: که در خصوص اشخاصی که خواهان مطالبه مزایای از کار افتادگی هستند، بایست از لحاظ جسمانی و روانی مورد معاینه قرار گیرند که مرجع صدور نظریه پزشک قانونی می باشد.
 • بررسی گواهی استعلاجی: که عموماً نیاز به ارجاع مرجع قضایی نیست و با نامه ای از سوی اداره مربوطه پزشک قانونی موضوع را مورد بررسی قرار می دهد.
 • معاینات و آزمایش های استخدامی: عموم ارگان های دولتی به منظور سنجش سلامت جسمی و روانی متقاضیان استخدامی را به پزشک قانونی ارجاع می دهند.
 • تست اعتیاد و الکل: به منظور آزمایش اعتیاد یا الکل اگر از سوی مرجع قضایی ارجاع داده شده باشند، بایست نامه مربوطه مرجع قضایی را همراه داشته باشند ولیکن اگر خود، خواهان این موضوع هستند، نیازی به نامه ای نمی باشد و می توانند مستقلاً مراجعه تا معاینات مربوطه انجام شود.
 • آزمایش بررسی بارداری و قبول فرزند: در صورتی که زوجینی خواهان فرزند خواندگی باشند، بایست نسبت به تصدیق ناباروری خود از طریق پزشک قانونی اقدام کنند که البته با توجه به اصلاحیه اخیر قانون مرتبط با فرزند خواندگی، دیگر نیازی به اثبات ناباروری زوجین نیست.
 • معاینات اظهار نظر در خصوص تحمل کیفر مجرم: ممکن است قاضی صادرکننده رأی کیفری در جهت اعمال تخفیف مجازات به دلیل شرایط روحی و روانی و بعضاً جسمی متهم، ایشان را برای تصدیق بیماری مورد ادعا به پزشک قانونی ارجاع دهد.
 • معاینات مرتبط با سقط درمانی: در خصوص زوجینی است که به دلیل بیماری های ژنتیکی و یا سایر بیماری ها، تولد جنین منجر به مرگ یا آسیب عمده به مادر گردد که در این خصوص پزشکان پزشک قانونی با بررسی مادر، ریسک خطر تولد جنین را تشخیص و اجازه به سقط جنین صادر می کنند.
 • معاینات و آزمایش های مرتبط با صدور مجوز اهدای جنین: که در این صورت پزشک قانونی پس از انجام معاینات مرتبط با اهدای جنین و تصدیق ناباروری زوجین متقاضی اهدای جنین و همچنین تصدیق سلامت زن حامل جنین برای بارداری اقدام می شود.
 •  معاینه تعیین سن: در دعوای تغییر سن اگر ادله متقاضی تغییر سن آزمایشاتی از قبیل تست مغز استخوان باشد، پزشک قانونی نسبت به آن اقدام می کند.
 • آزمایش DNA: به منظور اثبات نسب ممکن است قاضی پرونده طرفین دعوا را برای تست DNA به پزشک قانونی ارجاع دهد.
 • معاینه جسد و صدور جواز دفن: در خصوص جنایت بر نفس، اگر پس از تشریح و کالبد شکافی مقتول، پزشک قانونی با کسب اجازه از بازپرس پرونده یا دادستان نسبت به صدور مجوز دفن اقدام می کند.
 • صدور گواهی فوت؛ که البته سازمان ثبت احوال نیز می تواند نسبت به صدور گواهی فوت اقدام کند.

بخشی از رئوس حوزه کاری پزشک قانونی به تفکیک بیان شد تا مشخص گردد به منظور چه مسائلی باید به پزشک قانونی مراجعه نماییم.

تعرفه خدمات ارائه شده توسط پزشک قانونی

تعرفه خدمات ارائه شده توسط پزشک قانونی

به منظور ارائه خدمات از سوی پزشک قانونی، مراجعه کنندگان بایست هزینه تعرفه شده را پرداخت نمایند که به تفکیک بخشی از خدمات ارائه شده در پزشک قانونی مطابق با جدول ذیل آورده خواهد شد؛ البته آخرین اصلاحیه برای سال ۹۷ می باشد که به موجب ماده ۳ قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته است.

ردیف خدمت ارائه شده تعرفه(به ریال) توضیحات
۱ کارشناسی پزشکی قانونی برای هر نفر ۵۵۰/۰۰۰
۲ کارشناسی روانپزشکی قانونی برای هر نفر ۵۷۰/۰۰۰
۳ تشکیل پرونده جهت بررسی سقط جنین درمانی رایگان
۴ صدور مجوز سقط جنین درمانی ۵۷۰/۰۰۰
۵ کارشناسی پزشکی قانونی بر بالین بیمار در خارج از مراکز پزشکی قانونی و در محدوده شهر ۹۵۰/۰۰۰
۶ کارشناسی پزشکی قانونی بر بالین بیمار در خارج از مراکز پزشکی قانونی و خارج از محدوده شهر ۱/۲۰۰/۰۰۰
۷ کارشناسی پزشکی قانونی برای از کار افتادگی ۴۰۰/۰۰۰
۸ کارشناسی پزشکی قانونی برای تعیین سن ۶۵۰/۰۰۰
۹ کارشناسی پزشکی قانونی برای تعیین آسیب بدنی که برای خسارت بدنی کمتر یا مساوی %۱ دیه کامل ۴۳۰/۰۰۰
۱۰ کارشناسی پزشکی قانونی برای خسارت بدنی بیش از %۱ و کمتر از یا مساوی %۱۰ دیه کامل ۴۸۰/۰۰۰
۱۱ کارشناسی پزشکی قانونی برای خسارت بدنی بیش از ۱۰% و کمتر از یا مساوی ۲۵% دیه کامل ۶۵۰/۰۰۰
۱۲ کارشناسی پزشکی قانونی برای خسارت بدنی بیش از ۲۵% و کمتر از یا مساوی ۵۰% دیه کامل ۹۰۰/۰۰۰
۱۳ کارشناسی برای خسارت بدنی بیش از ۵۰% و کمتر از یا مساوی ۱۰۰ دیه کامل ۱/۰۰۰/۰۰۰
۱۴ کارشناسی پزشکی قانونی برای خسارت بدنی بیش از ۱۰۰% دیه کامل ۱/۱۰۰/۰۰۰
۱۵ کارشناسی پزشکی قانونی در مورد رشد جسمانی و عقلانی ۱/۱۲۰/۰۰۰
۱۶ صدور گواهی استعلاجی کارکنان قوه قضاییه رایگان
۱۷ صدور گواهی استعلاجی کارکنان سایر سازمان ها و نهادها ۲۵۰/۰۰۰
۱۸ کارشناسی تطبیقی آلات جرم با نوع صدمه ۱۵۰/۰۰۰
۱۹ تصویر برداری از افراد جهت تشکیل پرونده رایگان
۲۰ رادیو گرافی برمبنای تعرفه وزارت بهداشت
۲۱ رادیو گرافی ناحیه ای ۳۴/۰۰۰ تا سقف ۱۷۰/۰۰۰
۲۲ کاور جسد ۳۴۰/۰۰۰
۲۳ معاینه جسد و صدور جواز دفن ۸۰۰/۰۰۰
۲۴ نگهداری جسد در سردخانه برای هر شبانه روز رایگان مشروط بر اینکه جسد برای دفن آماده نباشد.
۲۵ مومیایی کردن جسد ۳۵/۰۰۰/۰۰۰
۲۶ صدور گواهی پزشکی قانونی جهت انتقال جسد به خارج از کشور ۱/۱۵۰/۰۰۰
۲۷ صدور گواهی فوت رایگان برای دفعات بعدی هر بار ۰۰۰/۵۵
۲۸ اعلام نظر کارشناسی در خصوص علت فوت اجساد ۴۰۰/۰۰۰
۲۹ گرافی از جسد رایگان
۳۰ کارشناسی پزشکی قانونی برای تعیین خسارت بدنی غیرمسری در فوت مطابق با میزان درصد آسیب وارده
۳۱ آزمایش کامل ادرار در مراجعین سرپایی ۲۵/۰۰۰
۳۲ بیوشیمی ادرار به صورت سرپایی ۱۸/۰۰۰
۳۳ اندازه گیری هر یک از فلزات سنگین به ازای هر نمونه ۱۸۴/۰۰۰
۳۴ تجسس و تعیین نوع مواد مخدر در ادرار ۵۱۵/۰۰۰
۳۵ تجسس و تعیین ترکیبات آمفتامین و شبه آمفتامین ۶۳۰/۰۰۰
۳۶ اندازه گیری الکل در هوای تنفسی ۳۸۰/۰۰۰
۳۷ اندازه گیری الکل در خون ۴۶۰/۰۰۰
۳۸ تعیین نوع مواد مخدر، ترکیبات آمفتامین و شبه آمفتامین ۶۳۰/۰۰۰
۳۹ جستجو و تعیین مقدار هر یک از داروها و سموم معین در نمونه های اخذ شده ۳۸۰/۰۰۰
۴۰ آزمایش کامل سم شناسی از مواد خوراکی ۵۵۰/۰۰۰
۴۱ آزمایش دارو و مواد نامعلوم ۹۵۰/۰۰۰
۴۲ آنالیز کیفی کربوکسی هموگلوبین در خون ۲۳۰/۰۰۰
۴۳ آزمایش های سم شناسی در اجساد ۳۴۰/۰۰۰ حداکثر مبلغ دریافتی ۰۰۰/۳۶۰/۱
۴۴ بررسی آسیب شناسی در اجساد ۳۴۰/۰۰۰ حداکثر مبلغ دریافتی ۰۰۰/۳۶۰/۱
۴۵ بررسی میکروسکوپی ظاهری موها ۱۷۰/۰۰۰
۴۶ تعیین منشأ انسانی لکه خون ۲۳۰/۰۰۰
۴۷ تجسس و تعیین ماهیت انواع لکه ها در البسه اجساد ۱۷۰/۰۰۰ حداکثر مبلغ دریافتی در هر پرونده ۰۰۰/۰۲۰/۱
۴۸ تعیین گروه خونی ۸۰/۰۰۰
۴۹ اسپرموگرام ۵۷/۰۰۰
۵۰ RPR ۴۶/۰۰۰
۵۱ B.H CG به روش آلایزا ۲۸۵/۰۰۰
۵۲ آزمایش DNA TYPING به روش STR ۲/۴۰۰/۰۰۰
۵۳ آزمایش DNA TYPING به روش میتوکندری ۲/۵۳۰/۰۰۰
۵۴ آزمایش DNA TYPING به روشYSTR ۲/۷۶۰/۰۰۰
۵۵ آزمایش DNA TYPING به روشXSTR ۲/۷۶۰/۰۰۰
۵۶ تفسیر نتایج آزمایش ژنتیک ۶۳۰/۰۰۰
۵۷ آزمایش DNA TYPING بر روی نمونه های استخوان، دندان، مو و … ۳/۴۵۰/۰۰۰
۵۸ آزمایش DNA TYPING بروی مدارک ارسالی از صحنه جرم ۲/۸۷۵/۰۰۰
۵۹ آزمایش DNA TYPING بروی بافت بلوک پارافین ۳/۴۵۰/۰۰۰
۶۰ انجام سایر آزمایش های مختلف بر مبنای تعرفه وزارت بهداشت و درمان
۶۱ کارشناسی پزشکی قانونی در کمیسیون تخصصی ۲/۰۰۰/۰۰۰
۶۲ کارشناسی پزشکی قانونی در کمیسیون تخصصی مجدد ۲/۷۵۰/۰۰۰
۶۳ کارشناسی پزشکی قانونی در کمیسیون تخصصی مرکزی ۴/۴۰۰/۰۰۰

چگونگی اعتراض به نظریه پزشکی قانونی

چگونگی اعتراض به نظریه پزشکی قانونی

نظریه پزشکی قانونی به مانند تمامی نظریه های کارشناسان دادگستری قابل اعتراض می باشند و ۷ روز از تاریخ رؤیت، در صورتی که طرفین دعوا به آن نظریه معترض باشند، بایست موضوع را به دادرس رسیدگی کننده به پرونده اطلاع دهند تا در صورت موافقت از هیأت های تخصصی یا کارشناسی مجدد بهره گرفته شود.


بیشتر بخوانید: آدرس و شماره تلفن پزشکی قانونی های تهران


البته هزینه و تعرفه کارشناسی مجدد با متقاضی کارشناسی مجدد است که در شرایط ویژه در صورتی که برای مقام رسیدگی کننده به پرونده محرز شود، معترض، توان مالی پرداخت تعرفه کارشناسی مجدد را ندارد، هزینه از صندوق دادگستری پرداخت می شود.

نمونه درخواست اعتراض به نظرکارشناس 

ریاست محترم شعبه اول دادیاری شهرستان ………………

با سلام ؛

احتراما در خصوص پرونده کلاسه ……………………  اینجانب …………….  پیرامون گواهی پزشکی قانونی موارد ذیل را معروض داشته و مراتب اعتراض خود را به گواهی پزشکی قانونی اعلام میدارم :

 • شکستگی بینی بر اساس بند ج ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مستلزم پرداخت دیه میباشد ولی در نظریه پزشکی قانونی ارش تعیین شده است .
 • برای شکستگی بینی موکل طبق همان ماده ۱۰% دیه تعیین شده است ولی درگواهی پزشکی قانونی ۴% مقرر گردیده است .
 • طبق مدارک پزشکی جراحت روی بینی موکل از نوع جراحت متلاحمه و دارای بخیه زدگی بوده است ولی در نظریه پزشکی قانونی بدون توجه به مدارک پزشکی حارصه قید شده است .
 • طبق مدارک پزشکی پای راست موکل دارای ترک و شکستگی در قسمت مچ پا بوده است ، در حالیکه در گواهی پزشکی به اشتباه تورم قید شده است .

لذا ضمن اعتراض به گواهی پزشکی قانونی هشترود ، تقاضای ارجاع موضوع به کمیسیون پزشکی جهت بررسی مدارک بیمارستان را دارم .با تجدید احترام

لازم به ذکراست که ارش  همان دیه است منتهی برخلاف دیه  مقدار آن درقانون مجازات اسلامی بیان نشده است و پس از معاینه توسط پزشک معالج تعیین می گردد.

5 نظرات
 1. امیر می گوید

  سلام خسته نباشید
  بنده از ناحیه ریه کلا مصدوم شدم و ریم الان سولاخ است و شیع خارچی داخه ریه است و تمامی ریه ام را کدورت برداشته است و الان یک سال نیم دارم درد زیادی میکشم هرجا رفتیم نمیتونم این جنس خارجی رو در بیارن میگن خطر داره دنده قفسه ۳ محیت ب قلبم شکسته و تکه ای از ان جدا شده و مهر ۵کمذی اسیب شدیدی دیده و چست تیوپ هم زدن و لوله چست تیوپ ب محیط قلبکم اسیب زده درد زیاپی دارد اصاب و روانم برای دست و پای چپم خیلی خراب شد ۱۶عدد قرص در روز میخورم وبرای اصاب و روان و برای دردم قرصهای مسکن میخورم و دست و پاهم چپ کار نمیکنه اصلا یک سال و نیم است که اینجوری هست و برای دارو های که ب سرم زدن لخته ای خون تو سرم هست چ قظروف دماغم شکسته خورده ب ولی پزشگ قانونی همش ۳درصد ارش زد این درست بنظرشما یا خیر
  شما میتونید وکیله بنده بشید
  تشگر و خسته نباشید

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام تماس بگیرید ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰

 2. ابراهیم می گوید

  ساق پای راست درشت نی خرد شدگی دارد ولی در نظریه پزشکی قانونی شکستگی ساده زده و درصد هم زده .ارش متعلقه دو و سه دهم درصد دیه .آیا درست زده و درصدش چقد میشه با تشکر از شما .

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام در خصوص محاسبات دیه شما میتوانید به قسمت محاسبات سایت وکیل تاپ رجوع نمایید یا تماس بگیرید ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰-

 3. علمدار ارشدی می گوید

  سلام.تاچندبار به نظریه پزشکی قانونی میتوان اعتراض کرد…ممنون میشم راهنمائی بفرمائید

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند