اعتراض به نظریه پزشکی قانونی و تعرفه خدمات ارائه شده توسط پزشک قانونی

عموم مردم با شنیدن کلمه پزشک قانونی به یاد جرم و جنایت و قتل و تشریح جسد می افتند که البته بخشی از وظایف پزشک قانونی چنین اقداماتی است ولیکن پزشک قانونی در موارد تعیین خسارات بدنی، صدور گواهی های سلامت روان و جسم، و حتی حضور در صحنه جرم، صالح به صدور نظریه می باشد که در واقع یکی از بازوان اجرائی محاکم دادگستری محسوب می شود.

برای مثال مادری که خواهان سقط جنین است و به دلیل اینکه مرتکب جنایت بر جنین نشود، در صورتی که بیم خطر تولد جنین بر حیات مادر یا وضعیت خاص جنین وجود داشته باشد، مادر می تواند در صورت ارجاع محکمه صالح به پزشک قانونی، نظر پزشک قانونی می تواند ادعای مادر را تأیید یا رد کند و یا اگر فردی در اثر سانحه رانندگی آسیب جسمانی ببیند، پزشک قانونی مرجع تعیین دقیق خسارات وارده به آسیب دیده می باشد. حال به تفکیک اعم خدمات پزشک قانونی تشریح خواهد شد؛

خدمات پزشک قانونی

 •  معاینات پزشکی برای مصدومین ناشی از نزاع، تصادف و حوادث کار: در صورتی که کارگری در محل کار دچار آسیب جسمانی گردد و کارفرما مسئولیت پرداخت خسارت به کارگر را نپذیرد، کارگر بایست با طرح شکایت مطالبه ضرر و زیان بدنی علیه کارفرما اقدام تا پس از صدور نامه ارجاع به پزشک قانونی، مدعی خصوصی به پرشک قانونی مراجعه تا آسیب بدنی که به ایشان رسیده، ابتدا بررسی و تعیین شود که طبق نظریه ای کارشناسی برای مرجع رسیدگی کننده ارسال می گردد.
 • معاینات بر بالین بیمار: ممکن است شخصی در بستر بیماری باشد و توان تحرک از ایشان زایل گردیده باشد و اقارب و نزدیکان ایشان درخواست تعیین قیم نموده باشد، پزشک قانونی بایست حجر بیمار را تشخیص دهد تا قیم تعیین گردد، که در این مورد پزشک متخصص بر بالین بیمار برای معاینه حاضر می گردد.
 • معاینات روان پزشکی، رشید بودن و اهدای عضو: ممکن است صغیر ممیز ( قدرت سنجش مالی خود را تا حدودی بدست آورده باشد ولیکن به سن رشد نرسیده باشد) خواهان گواهی رشد باشد، برای اثبات رشادت خود بایست پزشک قانونی تصدیق نماید صغیر قدرت تمیز امور مالی خود را دارد.
 • معاینات از کار افتادگی: که در خصوص اشخاصی که خواهان مطالبه مزایای از کار افتادگی هستند، بایست از لحاظ جسمانی و روانی مورد معاینه قرار گیرند که مرجع صدور نظریه پزشک قانونی می باشد.
 • بررسی گواهی استعلاجی: که عموماً نیاز به ارجاع مرجع قضایی نیست و با نامه ای از سوی اداره مربوطه پزشک قانونی موضوع را مورد بررسی قرار می دهد.
 • معاینات و آزمایش های استخدامی: عموم ارگان های دولتی به منظور سنجش سلامت جسمی و روانی متقاضیان استخدامی را به پزشک قانونی ارجاع می دهند.
 • تست اعتیاد و الکل: به منظور آزمایش اعتیاد یا الکل اگر از سوی مرجع قضایی ارجاع داده شده باشند، بایست نامه مربوطه مرجع قضایی را همراه داشته باشند ولیکن اگر خود، خواهان این موضوع هستند، نیازی به نامه ای نمی باشد و می توانند مستقلاً مراجعه تا معاینات مربوطه انجام شود.
 • آزمایش بررسی بارداری و قبول فرزند: در صورتی که زوجینی خواهان فرزند خواندگی باشند، بایست نسبت به تصدیق ناباروری خود از طریق پزشک قانونی اقدام کنند که البته با توجه به اصلاحیه اخیر قانون مرتبط با فرزند خواندگی، دیگر نیازی به اثبات ناباروری زوجین نیست.
 • معاینات اظهار نظر در خصوص تحمل کیفر مجرم: ممکن است قاضی صادرکننده رأی کیفری در جهت اعمال تخفیف مجازات به دلیل شرایط روحی و روانی و بعضاً جسمی متهم، ایشان را برای تصدیق بیماری مورد ادعا به پزشک قانونی ارجاع دهد.
 • معاینات مرتبط با سقط درمانی: در خصوص زوجینی است که به دلیل بیماری های ژنتیکی و یا سایر بیماری ها، تولد جنین منجر به مرگ یا آسیب عمده به مادر گردد که در این خصوص پزشکان پزشک قانونی با بررسی مادر، ریسک خطر تولد جنین را تشخیص و اجازه به سقط جنین صادر می کنند.
 • معاینات و آزمایش های مرتبط با صدور مجوز اهدای جنین: که در این صورت پزشک قانونی پس از انجام معاینات مرتبط با اهدای جنین و تصدیق ناباروری زوجین متقاضی اهدای جنین و همچنین تصدیق سلامت زن حامل جنین برای بارداری اقدام می شود.
 •  معاینه تعیین سن: در دعوای تغییر سن اگر ادله متقاضی تغییر سن آزمایشاتی از قبیل تست مغز استخوان باشد، پزشک قانونی نسبت به آن اقدام می کند.
 • آزمایش DNA: به منظور اثبات نسب ممکن است قاضی پرونده طرفین دعوا را برای تست DNA به پزشک قانونی ارجاع دهد.
 • معاینه جسد و صدور جواز دفن: در خصوص جنایت بر نفس، اگر پس از تشریح و کالبد شکافی مقتول، پزشک قانونی با کسب اجازه از بازپرس پرونده یا دادستان نسبت به صدور مجوز دفن اقدام می کند.
 • صدور گواهی فوت؛ که البته سازمان ثبت احوال نیز می تواند نسبت به صدور گواهی فوت اقدام کند.

بخشی از رئوس حوزه کاری پزشک قانونی به تفکیک بیان شد تا مشخص گردد به منظور چه مسائلی باید به پزشک قانونی مراجعه نماییم.

تعرفه خدمات ارائه شده توسط پزشک قانونی

تعرفه خدمات ارائه شده توسط پزشک قانونی

به منظور ارائه خدمات از سوی پزشک قانونی، مراجعه کنندگان بایست هزینه تعرفه شده را پرداخت نمایند که به تفکیک بخشی از خدمات ارائه شده در پزشک قانونی مطابق با جدول ذیل آورده خواهد شد؛ البته آخرین اصلاحیه برای سال ۹۷ می باشد که به موجب ماده ۳ قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته است.

ردیفخدمت ارائه شدهتعرفه(به ریال)توضیحات
۱کارشناسی پزشکی قانونی برای هر نفر۵۵۰/۰۰۰
۲کارشناسی روانپزشکی قانونی برای هر نفر۵۷۰/۰۰۰
۳تشکیل پرونده جهت بررسی سقط جنین درمانیرایگان
۴صدور مجوز سقط جنین درمانی۵۷۰/۰۰۰
۵کارشناسی پزشکی قانونی بر بالین بیمار در خارج از مراکز پزشکی قانونی و در محدوده شهر۹۵۰/۰۰۰
۶کارشناسی پزشکی قانونی بر بالین بیمار در خارج از مراکز پزشکی قانونی و خارج از محدوده شهر۱/۲۰۰/۰۰۰
۷کارشناسی پزشکی قانونی برای از کار افتادگی۴۰۰/۰۰۰
۸کارشناسی پزشکی قانونی برای تعیین سن۶۵۰/۰۰۰
۹کارشناسی پزشکی قانونی برای تعیین آسیب بدنی که برای خسارت بدنی کمتر یا مساوی %۱ دیه کامل۴۳۰/۰۰۰
۱۰کارشناسی پزشکی قانونی برای خسارت بدنی بیش از %۱ و کمتر از یا مساوی %۱۰ دیه کامل۴۸۰/۰۰۰
۱۱کارشناسی پزشکی قانونی برای خسارت بدنی بیش از ۱۰% و کمتر از یا مساوی ۲۵% دیه کامل۶۵۰/۰۰۰
۱۲کارشناسی پزشکی قانونی برای خسارت بدنی بیش از ۲۵% و کمتر از یا مساوی ۵۰% دیه کامل۹۰۰/۰۰۰
۱۳کارشناسی برای خسارت بدنی بیش از ۵۰% و کمتر از یا مساوی ۱۰۰ دیه کامل۱/۰۰۰/۰۰۰
۱۴کارشناسی پزشکی قانونی برای خسارت بدنی بیش از ۱۰۰% دیه کامل۱/۱۰۰/۰۰۰
۱۵کارشناسی پزشکی قانونی در مورد رشد جسمانی و عقلانی۱/۱۲۰/۰۰۰
۱۶صدور گواهی استعلاجی کارکنان قوه قضاییهرایگان
۱۷صدور گواهی استعلاجی کارکنان سایر سازمان ها و نهادها۲۵۰/۰۰۰
۱۸کارشناسی تطبیقی آلات جرم با نوع صدمه۱۵۰/۰۰۰
۱۹تصویر برداری از افراد جهت تشکیل پروندهرایگان
۲۰رادیو گرافیبرمبنای تعرفه وزارت بهداشت
۲۱رادیو گرافی ناحیه ای۳۴/۰۰۰تا سقف ۱۷۰/۰۰۰
۲۲کاور جسد۳۴۰/۰۰۰
۲۳معاینه جسد و صدور جواز دفن۸۰۰/۰۰۰
۲۴نگهداری جسد در سردخانه برای هر شبانه روزرایگانمشروط بر اینکه جسد برای دفن آماده نباشد.
۲۵مومیایی کردن جسد۳۵/۰۰۰/۰۰۰
۲۶صدور گواهی پزشکی قانونی جهت انتقال جسد به خارج از کشور۱/۱۵۰/۰۰۰
۲۷صدور گواهی فوترایگانبرای دفعات بعدی هر بار ۰۰۰/۵۵
۲۸اعلام نظر کارشناسی در خصوص علت فوت اجساد۴۰۰/۰۰۰
۲۹گرافی از جسدرایگان
۳۰کارشناسی پزشکی قانونی برای تعیین خسارت بدنی غیرمسری در فوتمطابق با میزان درصد آسیب وارده
۳۱آزمایش کامل ادرار در مراجعین سرپایی۲۵/۰۰۰
۳۲بیوشیمی ادرار به صورت سرپایی۱۸/۰۰۰
۳۳اندازه گیری هر یک از فلزات سنگین به ازای هر نمونه۱۸۴/۰۰۰
۳۴تجسس و تعیین نوع مواد مخدر در ادرار۵۱۵/۰۰۰
۳۵تجسس و تعیین ترکیبات آمفتامین و شبه آمفتامین۶۳۰/۰۰۰
۳۶اندازه گیری الکل در هوای تنفسی۳۸۰/۰۰۰
۳۷اندازه گیری الکل در خون۴۶۰/۰۰۰
۳۸تعیین نوع مواد مخدر، ترکیبات آمفتامین و شبه آمفتامین۶۳۰/۰۰۰
۳۹جستجو و تعیین مقدار هر یک از داروها و سموم معین در نمونه های اخذ شده۳۸۰/۰۰۰
۴۰آزمایش کامل سم شناسی از مواد خوراکی۵۵۰/۰۰۰
۴۱آزمایش دارو و مواد نامعلوم۹۵۰/۰۰۰
۴۲آنالیز کیفی کربوکسی هموگلوبین در خون۲۳۰/۰۰۰
۴۳آزمایش های سم شناسی در اجساد۳۴۰/۰۰۰حداکثر مبلغ دریافتی ۰۰۰/۳۶۰/۱
۴۴بررسی آسیب شناسی در اجساد۳۴۰/۰۰۰حداکثر مبلغ دریافتی ۰۰۰/۳۶۰/۱
۴۵بررسی میکروسکوپی ظاهری موها۱۷۰/۰۰۰
۴۶تعیین منشأ انسانی لکه خون۲۳۰/۰۰۰
۴۷تجسس و تعیین ماهیت انواع لکه ها در البسه اجساد۱۷۰/۰۰۰حداکثر مبلغ دریافتی در هر پرونده ۰۰۰/۰۲۰/۱
۴۸تعیین گروه خونی۸۰/۰۰۰
۴۹اسپرموگرام۵۷/۰۰۰
۵۰RPR۴۶/۰۰۰
۵۱B.H CG به روش آلایزا۲۸۵/۰۰۰
۵۲آزمایش DNA TYPING به روش STR۲/۴۰۰/۰۰۰
۵۳آزمایش DNA TYPING به روش میتوکندری۲/۵۳۰/۰۰۰
۵۴آزمایش DNA TYPING به روشYSTR۲/۷۶۰/۰۰۰
۵۵آزمایش DNA TYPING به روشXSTR۲/۷۶۰/۰۰۰
۵۶تفسیر نتایج آزمایش ژنتیک۶۳۰/۰۰۰
۵۷آزمایش DNA TYPING بر روی نمونه های استخوان، دندان، مو و …۳/۴۵۰/۰۰۰
۵۸آزمایش DNA TYPING بروی مدارک ارسالی از صحنه جرم۲/۸۷۵/۰۰۰
۵۹آزمایش DNA TYPING بروی بافت بلوک پارافین۳/۴۵۰/۰۰۰
۶۰انجام سایر آزمایش های مختلفبر مبنای تعرفه وزارت بهداشت و درمان
۶۱کارشناسی پزشکی قانونی در کمیسیون تخصصی۲/۰۰۰/۰۰۰
۶۲کارشناسی پزشکی قانونی در کمیسیون تخصصی مجدد۲/۷۵۰/۰۰۰
۶۳کارشناسی پزشکی قانونی در کمیسیون تخصصی مرکزی۴/۴۰۰/۰۰۰

چگونگی اعتراض به نظریه پزشکی قانونی

چگونگی اعتراض به نظریه پزشکی قانونی

نظریه پزشکی قانونی به مانند تمامی نظریه های کارشناسان دادگستری قابل اعتراض می باشند و ۷ روز از تاریخ رؤیت، در صورتی که طرفین دعوا به آن نظریه معترض باشند، بایست موضوع را به دادرس رسیدگی کننده به پرونده اطلاع دهند تا در صورت موافقت از هیأت های تخصصی یا کارشناسی مجدد بهره گرفته شود.


بیشتر بخوانید: آدرس و شماره تلفن پزشکی قانونی های تهران


البته هزینه و تعرفه کارشناسی مجدد با متقاضی کارشناسی مجدد است که در شرایط ویژه در صورتی که برای مقام رسیدگی کننده به پرونده محرز شود، معترض، توان مالی پرداخت تعرفه کارشناسی مجدد را ندارد، هزینه از صندوق دادگستری پرداخت می شود.