نحوه گرفتن مهریه از پدر شوهر

طبق قانون مهریه طلبی است که زن از مرد دارد و این طلب از مرد و دارایی وی حتی پس از مرگ قابل وصول می باشد.

از طرفی ما اصلی داریم در اصول حقوقی تحت عنوان اصل نسبی بودن قراردادها طبق این اصل کسانی که قرارداد منعقد می کنند فقط و فقط خودشان باید آن را اجرا کنند و به دیگران مربوط نیست.

برای مثال اگر من ماشینی از الف می خرم الف تنها و تنها از من می تواند پول آن را مطالبه کند نه از برادر یا پدر من.

در مهریه هم همین گونه است مهریه نیز نوعی توافق می باشد و زن تنها از مرد می تواند مهریه را وصول کند.

امکان مطالبه مهریه از پدر شوهر

از پدر شوهر هرگز نمی توان مهریه را مطالبه کرد.

فرض کنید پدر یک پسر برای وی به خواستگاری می رود و به اصطلاح برای وی عقد و ازدواج می گیرد و از همه نظر پدر به دلیل تمکن مالی پشتیبان پسر می باشد و در زندگی هم از نظر مالی به وی کمک می کند.

حال اگر ازدواج مزبور به هر دلیلی به طلاق بیانجامد یا اصلا بدون طلاق زن مهریه خود را مطالبه کند طرف مقابل زن، مرد می باشد که مکلف به پرداخت مهریه است و پدر شوهر در این زمینه حتی اگر دارایی زیادی هم داشته باشد وظیفه ای ندارد.

در صورتی که زن در مطالبه مهریه پدرشوهر را خوانده قرار دهد دعوای وی مسموع نخواهد بود.

امکان مطالبه مهریه از پدر شوهر

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

موارد مطالبه مهریه از پدر شوهر

گفتیم که اصل بر این است که چنین امری ممکن نیست اما در حالت های ممکن است بتوان از پدر شوهر مهریه را مطالبه کرد.

برای مثال در صورتی که پدر شوهر ضمن نکاح برای پرداخت مهریه ضمانت کرده باشد می توان از وی مطالبه مهریه را خواستار شد و حتی در دادگاه برای مطالبه مهریه علیه وی اقامه دعوا کرد.

در یک حالت دیگر فرض کنیم که مرد در طول دعوای مهریه برای اینکه دارایی اش توسط زن توقیف و وصول نشود به صورت صوری اموال خود را به دیگران مثل مادرش یا پدر خود منتقل می کند اینجا حسب مورد به استناد فرار از تادیه دین یا معامله صوری می توان معامله را باطل کرد و از پدر شوهری که اموال به نام وی زده شده اموال را مطالبه کرد برای مهریه.

فوت شوهر و گرفتن مهریه

با فوت شوهر همچنان که گفتیم مهریه بازهم قابل مطالبه است و طلب ممتاز حساب می شود به عبارتی در صورت فوت شوهر اگر ما ترکی داشته باشد زن هم می تواند مهریه را بخواهد و هم به عنوان همسر متوفی ارث بگیرد اما اگر وی پس از فوت دارایی نداشته باشد حق ندارد از پدر شوهر مطالبه مهریه کند.

زیرا همچنان که گفتیم وی در اینجا سمتی ندارد و قانونا و منطقا نباید از کی مطالبه شود مگر در یکی دو حالت بالا در صورت ضمانت مهریه از طرف پدر شوهر.

فوت شوهر و گرفتن مهریه

گرفتن مهریه از پدر شوهر در ضمانت مهریه

در جایی که پدر شوهر از مهریه زن و مهریه توافق شده ضمانت کرده است در دادخواستی که تنظیم می شود می توان هر دو طرف را به دعوا فراخواند و دادگاه هم هر دو طرف را محکوم می کند.

در دادخواستی که تقاضای مطالبه مهریه شده باید به نکاح نامه ای که در آن پدر شوهر زیر مهریه را به عنوان ضامن امضا کرده استناد شود یا اینکه اگر در توافقی جدا و مثلا اقرار نامه ای جدا از مهریه ضمانت کرده باید در دادخواست تصریح شود و مورد استناد قرار گیرد.

این دادخواست را از طریق دفاتر خدمات قضایی می توان تنظیم کرد.

نکته مهم این که هر کسی ممکن است از مهریه ضمانت کند در اینجا مثال از پدر شوهر زده شد اما یقینا هر کسی دیگر می تواند پرداخت مهریه را ضمانت کند و برای آن ضامن شود.

گرفتن مهریه از پدر شوهری که شفاهی قول داده

اگر پدر شوهر ضمن نکاح نامه یا در نوشته ای دیگر ضمانت و قول پرداخت مهریه را کرده است این امر جنبه حقوقی خواهد داشت حال اگر به صورت مکتوب نباشد.

برای مثال شفاهی بوده است یا به صورت تلفنی و در میان پیام و اس ام اسی این امر تعهد شده است می توان با اثبات آن به وسیله ادله و شهادت شهود ضمانت پدر شوهر از مهریه ثابت شود.

البته اگر خود وی اقرار کند که ضمانت کرده است.

گرفتن مهریه از پدر شوهری که شفاهی قول داده

نتیجه گیری

مهریه ای که توافق می شود اگر چه توسط بزرگتر ها نیز تعیین بشود تکلیف پرداخت آن با شوهر می باشد ک پدر شوهر هر چند که تمکن مالی داشته باشد تکلیفی به پرداخت مهریه ندارد.

در یک حالت اما اگر  پدر شوهر ضمانت پرداخت مهریه را در نکاح نامه یا توافقی جداگانه کرده باشد می توان از وی به عنوان ضامن مهریه را مطالبه کرد و حتی در دادخواست نیز وی را خوانده قرار داد‌.

سوالات متداول

خیر نمی توان از پدر شوهر این مال را مطالبه کرد مگر آن که وی از مهریه ضمانت کرده باشد.

اگر پدر شوهر مهریه را ضمانت کرده باشد به تفصیلی که در بالا آمده است می توان از وی مطالبه به عمل آورد.

مهریه حتی پس از فوت شوهر قابل مطالبه می باشد از ماترک وی. اما اگر چیزی از وی به جا نمانده باشد باز هم از پدر شوهر قابل مطالبه نمی باشد.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای
زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند